Skip to main content
Top

2023 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9. Ergotherapie in sociaal-maatschappelijk perspectief

Auteurs : Dr. Margo van Hartingsveldt, Marion Ammeraal, MSc OT, Anne-Mie Engelen, MSc

Gepubliceerd in: Grondslagen van ergotherapie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit hoofdstuk beschrijft de invloed die de sociaal-maatschappelijke omgeving in België en Nederland heeft op gezondheid en welzijn van mensen. Het gaat in op de rol die ergotherapie vanuit sociaal-maatschappelijk perspectief heeft in het werken met organisaties en gemeenschappen. Het basisdeel gaat over mensen met een kwetsbare positie, het beschrijft wat kwetsbaarheid is en wat kwetsbaarheid vergroot. Vervolgens gaat het hoofdstuk in op gezondheidsverschillen en dat gezondheid beïnvloed wordt door persoonlijke kenmerken en sociale determinanten op individueel en sociaal-maatschappelijk niveau. Mensenrechten worden besproken en het belang van het hebben en verkrijgen van sociale steun en sociaal kapitaal. Het sluit af met het gebruik van de enablement skills bij het werken in en met organisaties en gemeenschappen. Het verdiepend deel start met mondiale ontwikkelingen zoals de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable development goals) en de wereldwijde klimaatverandering. Daarna wordt ingegaan op de ontwikkelingen in Europa, met een focus op de volgende thema’s: demografie, de toename van migratie, de invloed van de politiek en de veranderende arbeidsmarkt. Het verdiepend deel sluit af met een beschrijving van de gemeenschapsgerichte aanpak en Community-Based Rehabilitation.
Literatuur
1.
go back to reference WHO. Health for the World’s adolescents: a second chance in the second decade. Geneva: World Health Organisation; 2014. WHO. Health for the World’s adolescents: a second chance in the second decade. Geneva: World Health Organisation; 2014.
2.
go back to reference Keygnaert I. Participatie aan het lokaal sociaal beleid van groepen met minder behartigde belangen. Participatiehefboom Methodes. Brussel: Vlaams Netwerk voor verenigingen waar armen het woord nemen & Samenlevingsopbouw Vlaanderen; 2005. Keygnaert I. Participatie aan het lokaal sociaal beleid van groepen met minder behartigde belangen. Participatiehefboom Methodes. Brussel: Vlaams Netwerk voor verenigingen waar armen het woord nemen & Samenlevingsopbouw Vlaanderen; 2005.
3.
go back to reference Loyens K, Van de Walle S. Methoden en technieken van burgerparticipatie: strategieën voor betrokkenheid van burgers bij het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling. Leuven: Public Management Institute; 2006. Loyens K, Van de Walle S. Methoden en technieken van burgerparticipatie: strategieën voor betrokkenheid van burgers bij het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling. Leuven: Public Management Institute; 2006.
4.
go back to reference Boumans J. Naar het hart van empowerment. Een onderzoek naar de grondslagen van empowerment van kwetsbare groepen. Den Haag: Movisie; 2012. Boumans J. Naar het hart van empowerment. Een onderzoek naar de grondslagen van empowerment van kwetsbare groepen. Den Haag: Movisie; 2012.
5.
go back to reference Lieferink A. Overlast en criminaliteit door jongeren met een licht verstandelijke beperking. Utrecht: Universiteit Utrecht/Jeugd & Veiligheid; 2010. Lieferink A. Overlast en criminaliteit door jongeren met een licht verstandelijke beperking. Utrecht: Universiteit Utrecht/Jeugd & Veiligheid; 2010.
6.
go back to reference Evans-Lacko S, Courtin E, Fiorillo A, Knapp M, Luciano M, Park A-L, et al. The state of the art in European research on reducing social exclusion and stigma related to mental health: a systematic mapping of the literature. Eur Psychiatry. 2014;29(6):381–9.CrossRefPubMed Evans-Lacko S, Courtin E, Fiorillo A, Knapp M, Luciano M, Park A-L, et al. The state of the art in European research on reducing social exclusion and stigma related to mental health: a systematic mapping of the literature. Eur Psychiatry. 2014;29(6):381–9.CrossRefPubMed
7.
go back to reference Van der Geest M. Ik ben de kloof in de samenleving, interview met Tim S Jongers. Volkskrant. 2021(26 juni 2021). Van der Geest M. Ik ben de kloof in de samenleving, interview met Tim S Jongers. Volkskrant. 2021(26 juni 2021).
8.
go back to reference Bakker L. Seeking sanctuary in the Netherlands. Rotterdam: Erasmus Universiteit; 2016. Bakker L. Seeking sanctuary in the Netherlands. Rotterdam: Erasmus Universiteit; 2016.
9.
go back to reference Van Gorp B, Van Hove J, Figoureux M, Vyncke B. Anders communiceren over migratie en vluchtelingen: aan de slag met frames en counterframes. 2021. Van Gorp B, Van Hove J, Figoureux M, Vyncke B. Anders communiceren over migratie en vluchtelingen: aan de slag met frames en counterframes. 2021.
11.
go back to reference gezondbelgie.be. Ongelijkheden in Gezondheid. Brussel: Naar een gezond België: indicatoren van gezondheid en zorg; 2019. gezondbelgie.be. Ongelijkheden in Gezondheid. Brussel: Naar een gezond België: indicatoren van gezondheid en zorg; 2019.
12.
go back to reference Van der Veer A, Jungmann N. Problematische schulden in de spreekkamer, over de doorwerking van geldzorgen op gezondheid. Bijblijven. 2018;34(3):199–206.CrossRef Van der Veer A, Jungmann N. Problematische schulden in de spreekkamer, over de doorwerking van geldzorgen op gezondheid. Bijblijven. 2018;34(3):199–206.CrossRef
13.
go back to reference Ikram U. Social determinants of ethnic minority health in Europe. PhD-thesis. Amsterdam: AMC-UvA; 2016. Ikram U. Social determinants of ethnic minority health in Europe. PhD-thesis. Amsterdam: AMC-UvA; 2016.
14.
go back to reference Dahlgren G, Whitehead M. European strategies for tackling social inequities in health: Levelling up Part 2. WHO Regional office for Europe Copenhagen; 2006. Dahlgren G, Whitehead M. European strategies for tackling social inequities in health: Levelling up Part 2. WHO Regional office for Europe Copenhagen; 2006.
15.
go back to reference Alleman J. Ongelijk Gezond – Aanbevelingen voor het lokaal niveau. Brussel: Koning Boudewijnstichting; 2012. Alleman J. Ongelijk Gezond – Aanbevelingen voor het lokaal niveau. Brussel: Koning Boudewijnstichting; 2012.
16.
go back to reference Wilcock AA, Hocking C. An Occupational Perspective on Health. 3rd ed. Thorofare USA: Slack Incorporated; 2015. Wilcock AA, Hocking C. An Occupational Perspective on Health. 3rd ed. Thorofare USA: Slack Incorporated; 2015.
18.
go back to reference Gutenbrunner C, Negrini S, Kiekens C, Zampolini M, Nugraha B. The global disability action plan 2014–2021 of the World Health Organisation (WHO): a major step towards better health for all people with disabilities. Chance and challenge for Physical and Rehabilitation Medicine (PRM). 2015. Gutenbrunner C, Negrini S, Kiekens C, Zampolini M, Nugraha B. The global disability action plan 2014–2021 of the World Health Organisation (WHO): a major step towards better health for all people with disabilities. Chance and challenge for Physical and Rehabilitation Medicine (PRM). 2015.
19.
go back to reference Bailliard AL, Dallman AR, Carroll A, Lee BD, Szendrey S. Doing occupational justice: a central dimension of everyday occupational therapy practice. Can J Occup Ther. 2020;87(2):144–52.CrossRefPubMed Bailliard AL, Dallman AR, Carroll A, Lee BD, Szendrey S. Doing occupational justice: a central dimension of everyday occupational therapy practice. Can J Occup Ther. 2020;87(2):144–52.CrossRefPubMed
20.
go back to reference Fransen-Jaïbi H, Kantartzis S, Pollard N, Viana-Moldes I. Educational materials on citizenship from an occupational perspective. Servizo de Publicacións: Coruna Universidade da Coruña; 2021.CrossRef Fransen-Jaïbi H, Kantartzis S, Pollard N, Viana-Moldes I. Educational materials on citizenship from an occupational perspective. Servizo de Publicacións: Coruna Universidade da Coruña; 2021.CrossRef
21.
go back to reference Sakllariou D, Pollard N. Occupational therapies without borders. Integrating justice with practice Edinburgh: Churchill Livingstone. Amsterdam: Elsevier Health Sciences; 2016. Sakllariou D, Pollard N. Occupational therapies without borders. Integrating justice with practice Edinburgh: Churchill Livingstone. Amsterdam: Elsevier Health Sciences; 2016.
23.
go back to reference WHO. World report on disability. Geneva: WHO press; 2011. WHO. World report on disability. Geneva: WHO press; 2011.
24.
go back to reference Sells CH. Occupations of organizations. In: Christiansen C, Baum C, Bass J, editors. Occupational therapy: performance, participation and well-being 4th. edition. Thorofare NJ: Slack Incorporated; 2015. pp. 185–97. Sells CH. Occupations of organizations. In: Christiansen C, Baum C, Bass J, editors. Occupational therapy: performance, participation and well-being 4th. edition. Thorofare NJ: Slack Incorporated; 2015. pp. 185–97.
25.
go back to reference Den Boon T, Hendrickx R, Van der Sijs N. Groot woordenboek van de Nederlandse taal: Van Dale Uitgevers; 2015. Den Boon T, Hendrickx R, Van der Sijs N. Groot woordenboek van de Nederlandse taal: Van Dale Uitgevers; 2015.
26.
go back to reference Kantartzis S. The Dr Elizabeth Casson Memorial Lecture 2019: Shifting our focus. Fostering the potential of occupation and occupational therapy in a complex world. British Journal of Occupational Therapy. 2019;82(9):553–66. Kantartzis S. The Dr Elizabeth Casson Memorial Lecture 2019: Shifting our focus. Fostering the potential of occupation and occupational therapy in a complex world. British Journal of Occupational Therapy. 2019;82(9):553–66.
28.
go back to reference Bass JD, Baum CM, Christiansen CA. Environment factors social determinants of health, social capital, and social support. In: Christiansen CH, Baum CM, Bass JD, editors. Occupationan therapy performance, participation and well-being. Thorofare: SLACK Incorporated; 2015. pp. 359–86. Bass JD, Baum CM, Christiansen CA. Environment factors social determinants of health, social capital, and social support. In: Christiansen CH, Baum CM, Bass JD, editors. Occupationan therapy performance, participation and well-being. Thorofare: SLACK Incorporated; 2015. pp. 359–86.
29.
go back to reference Vosters N, Petrina R, Heemskerk I. Inclusief: werken aan zorg en welzijn voor iedereen: Uitgeverij Coutinho; 2013. Vosters N, Petrina R, Heemskerk I. Inclusief: werken aan zorg en welzijn voor iedereen: Uitgeverij Coutinho; 2013.
31.
go back to reference Townsend EA, Beagan B, Kumas-Tan Z, Versnel J, Iwama M, Landry J, et al. Enabling: occupational therapy’s core competency. In: Townsend EA, Polatajko HJ, editors., et al., Enabling occupation II: advancing an occupaitonal therapy vision for health well-being, & justice through occupation. 2nd ed. Ottawa: CAOT Publications ACE; 2013. pp. 87–134. Townsend EA, Beagan B, Kumas-Tan Z, Versnel J, Iwama M, Landry J, et al. Enabling: occupational therapy’s core competency. In: Townsend EA, Polatajko HJ, editors., et al., Enabling occupation II: advancing an occupaitonal therapy vision for health well-being, & justice through occupation. 2nd ed. Ottawa: CAOT Publications ACE; 2013. pp. 87–134.
32.
go back to reference Van Alphen A, Ammeraal M, Blanke C, Boonstra N, Boumans H, Bruggeman R, et al. Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie; 2012. Van Alphen A, Ammeraal M, Blanke C, Boonstra N, Boumans H, Bruggeman R, et al. Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie; 2012.
33.
go back to reference Groot BC, Muntinga ME, Dedding C, Abma TA. PARgids: basistips voor participatief actieonderzoek. Amsterdam: School for Participation (Amsterdam UMC); 2018. Groot BC, Muntinga ME, Dedding C, Abma TA. PARgids: basistips voor participatief actieonderzoek. Amsterdam: School for Participation (Amsterdam UMC); 2018.
35.
go back to reference Elkington J. Towards the sustainable corporation: win-win-win business strategies for sustainable development. Calif Manage Rev. 1994;36(2):90–100.CrossRef Elkington J. Towards the sustainable corporation: win-win-win business strategies for sustainable development. Calif Manage Rev. 1994;36(2):90–100.CrossRef
38.
go back to reference Shann S, Ikiugu M, Whittaker B, Pollard N, Kahlin I, Hudson M, et al. Sustainability matters: guiding principles for sustainability in occupational therapy practice, education and scholarship. 2018. Shann S, Ikiugu M, Whittaker B, Pollard N, Kahlin I, Hudson M, et al. Sustainability matters: guiding principles for sustainability in occupational therapy practice, education and scholarship. 2018.
39.
go back to reference Persson D, Erlandsson LK. Time to reevaluate the machine society: post-industrial ethics from an occupational perspective. J Occup Sci. 2002;9(2):93–9.CrossRef Persson D, Erlandsson LK. Time to reevaluate the machine society: post-industrial ethics from an occupational perspective. J Occup Sci. 2002;9(2):93–9.CrossRef
42.
go back to reference Abraham A, Sommerhalder K, Abel T, Abraham A, Sommerhalder K, Abel T. Landscape and well-being: a scoping study on the health-promoting impact of outdoor environments. Int J Public Health. 2010;55(1):59–69.CrossRefPubMed Abraham A, Sommerhalder K, Abel T, Abraham A, Sommerhalder K, Abel T. Landscape and well-being: a scoping study on the health-promoting impact of outdoor environments. Int J Public Health. 2010;55(1):59–69.CrossRefPubMed
44.
go back to reference De Beer JAA, Van Duin C, Van der Gaag NL, Ekamper P. Bevolking 2050 in beeld. Drukker, diverser en dubbelgrijs. Den Haag: Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut; 2020. De Beer JAA, Van Duin C, Van der Gaag NL, Ekamper P. Bevolking 2050 in beeld. Drukker, diverser en dubbelgrijs. Den Haag: Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut; 2020.
45.
go back to reference Scheepers F. Mensen zijn ingewikkeld, een pleidooi voor acceptatie van de werkelijkheid en het loslaten van modeldenken. Amsterdam: De Arbeiderspers; 2021. p. 2021. Scheepers F. Mensen zijn ingewikkeld, een pleidooi voor acceptatie van de werkelijkheid en het loslaten van modeldenken. Amsterdam: De Arbeiderspers; 2021. p. 2021.
46.
go back to reference Timmerman G. Meer zelfredzaamheid, minder overheid? Neoliberalisme en zorgethiek. 2018:44–56. Timmerman G. Meer zelfredzaamheid, minder overheid? Neoliberalisme en zorgethiek. 2018:44–56.
47.
go back to reference Körver J. Verdriet, verlies en vergankelijkheid: een ander perspectief op zorg. Helende zorg: Een geïnspireerd perspectief op gezonheid en zorg: Berne Media/Uitgeverij Abdij van Berne; 2019. pp. 117–28. Körver J. Verdriet, verlies en vergankelijkheid: een ander perspectief op zorg. Helende zorg: Een geïnspireerd perspectief op gezonheid en zorg: Berne Media/Uitgeverij Abdij van Berne; 2019. pp. 117–28.
50.
go back to reference Luijben G, Den Hertog F, Van der Lucht F. Armoede, chronische stress en gezondheid in de gemeente Den Haag: Een verkenning op basis van group model building. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mileu; 2019. Luijben G, Den Hertog F, Van der Lucht F. Armoede, chronische stress en gezondheid in de gemeente Den Haag: Een verkenning op basis van group model building. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mileu; 2019.
52.
go back to reference Banerjee AV, Duflo E. Een dollar per dag. Hoe economie het verschil kan maken. Amsterdam: Thomas Rap; 2011. Banerjee AV, Duflo E. Een dollar per dag. Hoe economie het verschil kan maken. Amsterdam: Thomas Rap; 2011.
53.
go back to reference Gratton L, Scott AJ. The 100-year life: living and working in an age of longevity: Bloomsbury Publishing; 2016. Gratton L, Scott AJ. The 100-year life: living and working in an age of longevity: Bloomsbury Publishing; 2016.
55.
go back to reference Van Bruggen H, Kantartzis S, Pollard N. And a seed was planted… Occupation Based Approaches for Social Inclusion Volume 1: Theoretical Views and Shifting Perspectives. London: Whiting & Birch Ltd; 2020. Van Bruggen H, Kantartzis S, Pollard N. And a seed was planted… Occupation Based Approaches for Social Inclusion Volume 1: Theoretical Views and Shifting Perspectives. London: Whiting & Birch Ltd; 2020.
56.
go back to reference Ammeraal M, Kantartzis S, Burger M, Bogeas T, Van der Molen C, Vercruysse L. ELSiTO. A collaborative European initiative to foster social inclusion with persons experiencing mental illness. Occupational therapy international. 2013;20(2):68–77. Ammeraal M, Kantartzis S, Burger M, Bogeas T, Van der Molen C, Vercruysse L. ELSiTO. A collaborative European initiative to foster social inclusion with persons experiencing mental illness. Occupational therapy international. 2013;20(2):68–77.
57.
go back to reference Funai G. Social enterprise and occupational therapy: new ways of working and modernisation of the profession in Scotland. Hoofdstuk 10 In: Bruggen van H, Kantartzis S, Pollard N. Vol 1: Theoretical views and shifting perspectives. 2020. Whiting & Birch Ltd. In: Bruggen Hv, Kantartzis S, Pollard N, editors. And a seed was planted Occupation based approaches for social inclusion. London: Whiting & Birch Ltd.; 2020. pp. 156–66. Funai G. Social enterprise and occupational therapy: new ways of working and modernisation of the profession in Scotland. Hoofdstuk 10 In: Bruggen van H, Kantartzis S, Pollard N. Vol 1: Theoretical views and shifting perspectives. 2020. Whiting & Birch Ltd. In: Bruggen Hv, Kantartzis S, Pollard N, editors. And a seed was planted Occupation based approaches for social inclusion. London: Whiting & Birch Ltd.; 2020. pp. 156–66.
58.
go back to reference Gobeyn H, Van Landschoot L, Nachtergaele S, De Vos L, Reynaert D, De Witte N. Integraal werken. In twee stappen naar integraal werken. Tips & tricks voor elke professional in gezondheids- en welzijnszorg in de eerste lijn. Gent: Hogeschool Gent; 2019. Gobeyn H, Van Landschoot L, Nachtergaele S, De Vos L, Reynaert D, De Witte N. Integraal werken. In twee stappen naar integraal werken. Tips & tricks voor elke professional in gezondheids- en welzijnszorg in de eerste lijn. Gent: Hogeschool Gent; 2019.
59.
go back to reference Scaffa, M. E., & Brownson, C. (2005). Occupational therapy interventions: Community health approaches. In C. Christiansen, C. Baum & J. Bass-Haugen (Eds.), Occupational therapy: Performance, participation and well-being. Thorofare NJ: Slack Incorporated. Scaffa, M. E., & Brownson, C. (2005). Occupational therapy interventions: Community health approaches. In C. Christiansen, C. Baum & J. Bass-Haugen (Eds.), Occupational therapy: Performance, participation and well-being. Thorofare NJ: Slack Incorporated.
60.
go back to reference Baan CA. Integrale gezondheidszorg: meer dan de som der delen – inaugurele rede. Tilburg: Tilburg University; 2015. Baan CA. Integrale gezondheidszorg: meer dan de som der delen – inaugurele rede. Tilburg: Tilburg University; 2015.
61.
go back to reference Agree EM, Freedman VA, Cornman JC, Wolf DA, Marcotte JE. Reconsidering substitution in long-term care: when does assistive technology take the place of personal care? J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2005;60(5):S272–80.CrossRefPubMed Agree EM, Freedman VA, Cornman JC, Wolf DA, Marcotte JE. Reconsidering substitution in long-term care: when does assistive technology take the place of personal care? J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2005;60(5):S272–80.CrossRefPubMed
62.
go back to reference Kugel JD, Javherian-Dysinger H, Hewitt L. The role of occupational therapy in community-based programming: addressing childhood health promotion. The Open Journal of Occupational Therapy. 2017;5(1):2.CrossRef Kugel JD, Javherian-Dysinger H, Hewitt L. The role of occupational therapy in community-based programming: addressing childhood health promotion. The Open Journal of Occupational Therapy. 2017;5(1):2.CrossRef
63.
go back to reference Lauckner H, Leclair L, Yamamoto C. Moving beyond the individual: occupational therapists’ multi-layered work with communities. Br J Occup Ther. 2019;82(2):101–11.CrossRef Lauckner H, Leclair L, Yamamoto C. Moving beyond the individual: occupational therapists’ multi-layered work with communities. Br J Occup Ther. 2019;82(2):101–11.CrossRef
64.
go back to reference ILO-UNESCO-WHO. CBR: a strategy for rehabilitation, equalization of opportunities, poverty reduction and social inclusion of people with disabilities. Geneve: International Labour Organization; 2004. ILO-UNESCO-WHO. CBR: a strategy for rehabilitation, equalization of opportunities, poverty reduction and social inclusion of people with disabilities. Geneve: International Labour Organization; 2004.
65.
go back to reference Grandisson M, Hébert M, Thibeault R. A systematic review on how to conduct evaluations in community-based rehabilitation. Disabil Rehabil. 2014;36(4):265–75.CrossRefPubMed Grandisson M, Hébert M, Thibeault R. A systematic review on how to conduct evaluations in community-based rehabilitation. Disabil Rehabil. 2014;36(4):265–75.CrossRefPubMed
66.
go back to reference WHO. Community-based rehabilitation: CBR guidelines. Geneve: World Health Organization – International Disability Development Consortium; 2010. WHO. Community-based rehabilitation: CBR guidelines. Geneve: World Health Organization – International Disability Development Consortium; 2010.
Metagegevens
Titel
Ergotherapie in sociaal-maatschappelijk perspectief
Auteurs
Dr. Margo van Hartingsveldt
Marion Ammeraal, MSc OT
Anne-Mie Engelen, MSc
Copyright
2023
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2829-1_9