Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2005

01-08-2005 | Onderzoeksbericht

Eerstelijns Programma voor Ouderenpsychiatrie (EPO): Achtergrond, implementatie en eerste ervaring

Auteurs: R. J. P. Coenen, A. J. P. Schrijvers, T. J. Heeren

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 4/2005

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Sinds 1999 is de huisarts door de overheid aangesteld als de “Poortwachter van de GGz”. De bedoeling hiervan is om zoveel mogelijk psychische problematiek in de eerste lijn te behandelen. De vaak ingewikkelde problematiek van ouderen vormt voor de huisarts een probleem bij diagnostiek, behandeling en verwijzing. Psychische problemen gaan vaak schuil achter somatische klachten en leiden zelden tot verwijzing of adequate behandeling. Veel huisartsen maken gebruik van ondersteuningsprogramma’s vanuit de tweedelijns GGz, maar bijna al deze programma’s worden uitgevoerd door de gespecialiseerde GGz voor volwassenen. In middenwestelijk Utrecht bleek bij de huisartsen een duidelijke vraag te bestaan naar een ondersteuningsprogramma dat zich specifiek richt op ouderen met psychische problemen. De specifieke kenmerken van ouderen bij wie een grote kans bestaat op somatische en psychische co-morbiditeit en op cognitieve achteruitgang vragen om een op hen toegesneden ondersteuning in de eerste lijn. De eerste resultaten van een eerstelijns ondersteuningsprogramma voor ouderen zijn bemoedigend. Verder onderzoek moet uitwijzen of het EPO voor huisarts en patiënt voldoende toegevoegde waarde heeft om brede invoering te rechtvaardigen.
Literatuur
go back to reference Ministerie van VWS. Standpunt rapport Landelijke Commissie Geestelijke Volksgezondheid. Kenmerk: GVM/2427878. Den Haag, 2003. Ministerie van VWS. Standpunt rapport Landelijke Commissie Geestelijke Volksgezondheid. Kenmerk: GVM/2427878. Den Haag, 2003.
go back to reference Boot JM, Knapen MHJM. De Nederlandse Gezondheidszorg. Utrecht: Het Spectrum, 1994. Boot JM, Knapen MHJM. De Nederlandse Gezondheidszorg. Utrecht: Het Spectrum, 1994.
go back to reference Ministerie van VWS. Beleidsvisie GGz. Den Haag: Sdu uitgevers, 1999. Ministerie van VWS. Beleidsvisie GGz. Den Haag: Sdu uitgevers, 1999.
go back to reference Tiemens BG. Management of mental health problems in primary care. The doctor, the patient and the medical model. Wageningen: Ponsen & Looyen bv, 1999. Tiemens BG. Management of mental health problems in primary care. The doctor, the patient and the medical model. Wageningen: Ponsen & Looyen bv, 1999.
go back to reference Herbert H, Feltz-Cornelis C van der. Wat wil de huisarts: Inventarisatie van wensen van huisartsen ten aanzien van psychiatrische consulten in de praktijk. Maandblad Geestelijke volksgezondheid 2004; 59: 205-213. Herbert H, Feltz-Cornelis C van der. Wat wil de huisarts: Inventarisatie van wensen van huisartsen ten aanzien van psychiatrische consulten in de praktijk. Maandblad Geestelijke volksgezondheid 2004; 59: 205-213.
go back to reference Database Eerstelijnsprojecten Steunpunt Tussen de Lijnen. Database Eerstelijnsprojecten Steunpunt Tussen de Lijnen.
go back to reference Nieuwsbrief “Tussen de Lijnen”, nummer 19, februari 2004. Nieuwsbrief “Tussen de Lijnen”, nummer 19, februari 2004.
go back to reference Bremmer MA, Beekman ATF, Deeg DJH, Balkom AJLM van, Dyck R van, Tilburg W van. Angststoornissen bij ouderen: prevalentie en risicofactoren. Tijdschrift Psychiatrie 1997; 39: 634-648. Bremmer MA, Beekman ATF, Deeg DJH, Balkom AJLM van, Dyck R van, Tilburg W van. Angststoornissen bij ouderen: prevalentie en risicofactoren. Tijdschrift Psychiatrie 1997; 39: 634-648.
go back to reference Ott A, Breteler MMB, Birkenhäger-Gillesse EB, Harskamp F van, Koning I de, Hofman A. De prevalentie bij ouderen van de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie en dementie bij de ziekte van Parkinson; het ERGO-onderzoek. Ned Tijdschr Geneeskd, 1996; 140: 200-205. Ott A, Breteler MMB, Birkenhäger-Gillesse EB, Harskamp F van, Koning I de, Hofman A. De prevalentie bij ouderen van de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie en dementie bij de ziekte van Parkinson; het ERGO-onderzoek. Ned Tijdschr Geneeskd, 1996; 140: 200-205.
go back to reference Beekman ATF, Deeg DJH, Tilburg TG van, Schoevers RA, Smit JH, Hooijer C, Tilburg W van. Depressie bij ouderen in de Nederlandse bevolking: een onderzoek naar de prevalentie en risicofactoren. Tijdschrift Psychiatrie 1997; 39: 294-308. Beekman ATF, Deeg DJH, Tilburg TG van, Schoevers RA, Smit JH, Hooijer C, Tilburg W van. Depressie bij ouderen in de Nederlandse bevolking: een onderzoek naar de prevalentie en risicofactoren. Tijdschrift Psychiatrie 1997; 39: 294-308.
go back to reference Heeren TJ, Kat M en Stek ML. Handboek Ouderenpsychiatrie. Leusden: De Tijdstroom, 2001. Heeren TJ, Kat M en Stek ML. Handboek Ouderenpsychiatrie. Leusden: De Tijdstroom, 2001.
go back to reference Beer M de, Lange J de. Depressie bij ouderen. Een literatuuronderzoek ten behoeve van de preventiepraktijk in de AGGZ. Utrecht: NcGv-reeks 93-2, 1993. Beer M de, Lange J de. Depressie bij ouderen. Een literatuuronderzoek ten behoeve van de preventiepraktijk in de AGGZ. Utrecht: NcGv-reeks 93-2, 1993.
go back to reference Gezondheidsraad. Advies in zake psychogeriatrische ziektebeelden; in het bijzonder dementie, depressie en delirium. Den Haag: Gezondheidsraad, 1988. Gezondheidsraad. Advies in zake psychogeriatrische ziektebeelden; in het bijzonder dementie, depressie en delirium. Den Haag: Gezondheidsraad, 1988.
go back to reference Speer DC, Schneider MG. Mental Health Needs of Older Adults and Primary Care: Opportunity for Interdisciplinary Geriatric Team Practice. Clinical Psychology: Science and Practice 2003; 10: 85-101.CrossRef Speer DC, Schneider MG. Mental Health Needs of Older Adults and Primary Care: Opportunity for Interdisciplinary Geriatric Team Practice. Clinical Psychology: Science and Practice 2003; 10: 85-101.CrossRef
go back to reference Volkers AC, Nuyen J, Verhaak PFM, Schellevis FG. The problem of diagnosing major depression in elderly primary care patients. (in press), 2003. Volkers AC, Nuyen J, Verhaak PFM, Schellevis FG. The problem of diagnosing major depression in elderly primary care patients. (in press), 2003.
go back to reference Depla MFIA. Filters in de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen, Tijdschr Gerontol Geriatr 1996; 27: 206-214.PubMed Depla MFIA. Filters in de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen, Tijdschr Gerontol Geriatr 1996; 27: 206-214.PubMed
go back to reference Smits C. Nationaal Kompas Volksgezondheid, GGz voor ouderen; Kort en bondig.Trimbos-instituut, 2004. Smits C. Nationaal Kompas Volksgezondheid, GGz voor ouderen; Kort en bondig.Trimbos-instituut, 2004.
go back to reference Koning CC, Nieuwenhuis J. Verslag van “De HAGRO-bezoeken in het kader van het netwerk geriatrie Utrecht”, Zeist, 2000. Koning CC, Nieuwenhuis J. Verslag van “De HAGRO-bezoeken in het kader van het netwerk geriatrie Utrecht”, Zeist, 2000.
go back to reference Kates N, Craven M, Crustolo AM, Nikolaou L, Allen C. Integrating mental health services within primary care, A Canadian Program. Elsevier, General Hospital Psychiatry 1997; 19: 324-332.CrossRef Kates N, Craven M, Crustolo AM, Nikolaou L, Allen C. Integrating mental health services within primary care, A Canadian Program. Elsevier, General Hospital Psychiatry 1997; 19: 324-332.CrossRef
go back to reference Verhaak PFM, Zantinge EM, Berg JF van den, Voordouw I. Drie jaar ervaring met de Consultatieregeling GGz ten behoeve van de eerste lijn. Maandblad Geestelijke volksgezondheid 2003; 58: 547-556. Verhaak PFM, Zantinge EM, Berg JF van den, Voordouw I. Drie jaar ervaring met de Consultatieregeling GGz ten behoeve van de eerste lijn. Maandblad Geestelijke volksgezondheid 2003; 58: 547-556.
go back to reference Coenen R. Ondersteuning van huisartsen in het begeleiden van ouderen met psychische problemen, Denkbeeld 2003; 6: 36-38. Coenen R. Ondersteuning van huisartsen in het begeleiden van ouderen met psychische problemen, Denkbeeld 2003; 6: 36-38.
Metagegevens
Titel
Eerstelijns Programma voor Ouderenpsychiatrie (EPO): Achtergrond, implementatie en eerste ervaring
Auteurs
R. J. P. Coenen
A. J. P. Schrijvers
T. J. Heeren
Publicatiedatum
01-08-2005
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 4/2005
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03074732

Andere artikelen Uitgave 4/2005

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2005 Naar de uitgave

Mededelingen

Mededelingen