Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2005

01-08-2005 | Artikel

Is de Activities-specific Balance Confidence Scale geschikt voor het meten van valangst bij Nederlandse niet-geïnstitutionaliseerde ouderen?

Auteurs: M. J. G. van Heuvelen, J. Hochstenbach, M. H. G. de Greef, W. H. Brouwer, Th. Mulder, E. Scherder

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 4/2005

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Achtergrond:In onze vergrijzende maatschappij is valangst een belangrijk concept. Tot voor kort waren er in Nederland geen schalen beschikbaar waarmee valangst kan worden gemeten. Schalen ontwikkeld in andere landen moeten aangepast en opnieuw onderzocht worden voordat zij te gebruiken zijn in ons land.
Doel:(1) Onderzoeken van de psychometrische eigenschappen van een Nederlandse versie van de Activities-Specific Balance Confidence Scale (ABC-NL). (2) Onderzoeken of toevoeging van items die refereren naar complexere situaties het discriminerend vermogen verbeteren.
Methode:De deelnemers zijn 106 mannen en 140 vrouwen in de leeftijd van 65-92 jaar. De metingen bestaan uit de 16-item ABC-NL en zeven complexere items, valverleden, algemene en lichamelijke self-efficacy (eigen effectiviteit), de functional reach test en een balansplank test.
Resultaten: De ABC-NL heeft een gering plafondeffect, de maximale score wordt door meerdere personen gehaald. De interne consistentie is hoog. De ABC-NL is significant sterker gerelateerd aan lichamelijke self-efficacy dan aan algemene self-efficacy. De relatie met objectieve metingen voor balans is redelijk. Verschillen tussen vallers en niet-vallers en tussen mensen die activiteit vermijden uit angst om te vallen en mensen die geen activiteiten vermijden zijn significant. Toevoeging van complexere items verbetert de psychometrische eigenschappen nauwelijks.
Conclusie: De psychometrische eigenschappen van de ABC-NL zijn bevredigend. Nader onderzoek is gewenst voor gebruik bij ouderen die op hoog niveau functioneren.
Literatuur
go back to reference Campbell AJ, Spears GF, Borrie MJ: Examination by logistic regression modelling of the variables which increase the relative risk of elderly women falling compared to elderly men. J Clin Epidemiol 1990; 43: 1415-1420.CrossRefPubMed Campbell AJ, Spears GF, Borrie MJ: Examination by logistic regression modelling of the variables which increase the relative risk of elderly women falling compared to elderly men. J Clin Epidemiol 1990; 43: 1415-1420.CrossRefPubMed
go back to reference Berg WP, Alessio HM, Mills EM, Tong C: Circumstances and consequences of falls in independent community-dwelling older adults. Age Ageing 1997; 26: 261-268.CrossRefPubMed Berg WP, Alessio HM, Mills EM, Tong C: Circumstances and consequences of falls in independent community-dwelling older adults. Age Ageing 1997; 26: 261-268.CrossRefPubMed
go back to reference Bergland A, Jarnlo GB, Laake K: Predictors of falls in the elderly by location. Aging Clin Exp Res 2003; 15: 43-50.PubMed Bergland A, Jarnlo GB, Laake K: Predictors of falls in the elderly by location. Aging Clin Exp Res 2003; 15: 43-50.PubMed
go back to reference Milisen K, Detroch E, Bellens K, Braes T, Dierickx K, Smeulders W, Teughels S, De Jaeger E, Boonen S, Pelemans W: Falls among community-dwelling elderly: a pilot study of prevalence, circumstances and consequences in Flanders. Tijdschr Gerontol Geriatr 2004; 35: 15-20.PubMed Milisen K, Detroch E, Bellens K, Braes T, Dierickx K, Smeulders W, Teughels S, De Jaeger E, Boonen S, Pelemans W: Falls among community-dwelling elderly: a pilot study of prevalence, circumstances and consequences in Flanders. Tijdschr Gerontol Geriatr 2004; 35: 15-20.PubMed
go back to reference Campbell AJ, Borrie MJ, Spears GF, Jackson SL, Brown JS, Fitzgerald JL: Circumstances and consequences of falls experienced by a community population 70 years and over during a prospective study. Age Ageing 1990; 19: 136-141.CrossRefPubMed Campbell AJ, Borrie MJ, Spears GF, Jackson SL, Brown JS, Fitzgerald JL: Circumstances and consequences of falls experienced by a community population 70 years and over during a prospective study. Age Ageing 1990; 19: 136-141.CrossRefPubMed
go back to reference Scuffham P, Chaplin S, Legood R: Incidence and costs of unintentional falls in older people in the United Kingdom. J Epidemiol Community Health 2003; 57:740-744.CrossRefPubMed Scuffham P, Chaplin S, Legood R: Incidence and costs of unintentional falls in older people in the United Kingdom. J Epidemiol Community Health 2003; 57:740-744.CrossRefPubMed
go back to reference Tinetti ME, Richman D, Powell L: Falls efficacy as a measure of fear of falling. J Geront 1990; 45:P239-243.PubMed Tinetti ME, Richman D, Powell L: Falls efficacy as a measure of fear of falling. J Geront 1990; 45:P239-243.PubMed
go back to reference Bandura A. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewoods Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1986. Bandura A. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewoods Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1986.
go back to reference Vellas BJ, Wayne SJ, Romero LJ, Baumgartner RN, Garry PJ: Fear of falling and restriction of mobility in elderly fallers. Age Ageing 1997; 26:189-193.CrossRefPubMed Vellas BJ, Wayne SJ, Romero LJ, Baumgartner RN, Garry PJ: Fear of falling and restriction of mobility in elderly fallers. Age Ageing 1997; 26:189-193.CrossRefPubMed
go back to reference Murphy SL, Williams CS, Gill TM: Characteristics associated with fear of falling and activity restriction in community-living older persons. J Am Geriatr Soc 2002; 50: 516-520.CrossRefPubMed Murphy SL, Williams CS, Gill TM: Characteristics associated with fear of falling and activity restriction in community-living older persons. J Am Geriatr Soc 2002; 50: 516-520.CrossRefPubMed
go back to reference Howland J, Lachman ME, Peterson EW, Cote J, Kasten L, Jette A: Covariates of fear of falling and associated activity curtailment. Gerontologist 1998; 38: 549-555.PubMed Howland J, Lachman ME, Peterson EW, Cote J, Kasten L, Jette A: Covariates of fear of falling and associated activity curtailment. Gerontologist 1998; 38: 549-555.PubMed
go back to reference Tinetti ME, Williams CS: The effect of falls and fall injuries on functioning in community-dwelling older persons. J Gerontol 1998; 53: M112-9. Tinetti ME, Williams CS: The effect of falls and fall injuries on functioning in community-dwelling older persons. J Gerontol 1998; 53: M112-9.
go back to reference Bruce DG, Devine A, Prince RL: Recreational physical activity levels in healthy older women: the importance of fear of falling. J Am Geriatr Soc 2002; 50: 84-89.CrossRefPubMed Bruce DG, Devine A, Prince RL: Recreational physical activity levels in healthy older women: the importance of fear of falling. J Am Geriatr Soc 2002; 50: 84-89.CrossRefPubMed
go back to reference Cumming RG, Salkeld G, Thomas M, Szonyi G: Prospective study of the impact of fear of falling on activities of daily living, sf-36 scores, and nursing home admission. J Geront 2000; 55A: M299-M305. Cumming RG, Salkeld G, Thomas M, Szonyi G: Prospective study of the impact of fear of falling on activities of daily living, sf-36 scores, and nursing home admission. J Geront 2000; 55A: M299-M305.
go back to reference Powell LE and Myers AM: The activities-specific balance confidence (ABC) scale. J Gerontol 1995; 50A: M28-M34. Powell LE and Myers AM: The activities-specific balance confidence (ABC) scale. J Gerontol 1995; 50A: M28-M34.
go back to reference Parry SW, Steen N, Galloway SR, Kenny RA, Bond J: Falls and confidence related quality of life outcome measures in an older British cohort. Postgrad Med J 2001; 77: 103-108.CrossRefPubMed Parry SW, Steen N, Galloway SR, Kenny RA, Bond J: Falls and confidence related quality of life outcome measures in an older British cohort. Postgrad Med J 2001; 77: 103-108.CrossRefPubMed
go back to reference Skelton DA, Becker C, Lamb SE, Close JCT, Zijlstra W, Yardley L and Todd CJ: Prevention of Falls Network Europe: A Thematic Network aimed at introducing good practice in effective falls prevention across Europe (submitted). Skelton DA, Becker C, Lamb SE, Close JCT, Zijlstra W, Yardley L and Todd CJ: Prevention of Falls Network Europe: A Thematic Network aimed at introducing good practice in effective falls prevention across Europe (submitted).
go back to reference Bosscher RJ, Raymakers ERPM, Tromp EAM, Smit JH. Angst om te vallen: psychometrische aspecten van Tinetti’s Falls Efficacy Scale. Tijdschr Gerontol Geriatr 2005; 36: 5-10.PubMed Bosscher RJ, Raymakers ERPM, Tromp EAM, Smit JH. Angst om te vallen: psychometrische aspecten van Tinetti’s Falls Efficacy Scale. Tijdschr Gerontol Geriatr 2005; 36: 5-10.PubMed
go back to reference Shumway-Cook A, Woollacott M, Kerns KA, Baldwin M: The effects of two types of cognitive tasks on postural stability in older adults with and without a history of falls. J Gerontol 1997; 52: M232-240. Shumway-Cook A, Woollacott M, Kerns KA, Baldwin M: The effects of two types of cognitive tasks on postural stability in older adults with and without a history of falls. J Gerontol 1997; 52: M232-240.
go back to reference Jamet M, Deviterne D, Gauchard GC, Vancon G, Perrin PP: Higher visual dependency increases balance control perturbation during cognitive task fulfilment in elderly people. Neurosci Lett 2004; 359: 61-64.CrossRefPubMed Jamet M, Deviterne D, Gauchard GC, Vancon G, Perrin PP: Higher visual dependency increases balance control perturbation during cognitive task fulfilment in elderly people. Neurosci Lett 2004; 359: 61-64.CrossRefPubMed
go back to reference Mulder T, Zijlstra W, Geurts A: Assessment of motor recovery and decline. Gait Posture 2002; 16: 198-210.CrossRefPubMed Mulder T, Zijlstra W, Geurts A: Assessment of motor recovery and decline. Gait Posture 2002; 16: 198-210.CrossRefPubMed
go back to reference Marsh AP, Geel SE. The effect of age on the attentional demands of postural control: Gait Posture 2000; 12: 105-113.CrossRefPubMed Marsh AP, Geel SE. The effect of age on the attentional demands of postural control: Gait Posture 2000; 12: 105-113.CrossRefPubMed
go back to reference Sparrow WA, Bradshaw EJ, Lamoureux E, Tirosh O: Ageing effects on the attention demands of walking. Hum Mov Sci 2002; 21: 961-972.CrossRefPubMed Sparrow WA, Bradshaw EJ, Lamoureux E, Tirosh O: Ageing effects on the attention demands of walking. Hum Mov Sci 2002; 21: 961-972.CrossRefPubMed
go back to reference Heuvelen MJG van, Hochstenbach JBH, Brouwer WH, Greef MHG de, Zijlstra GAR, Jaarsveld E van, Kempen GIJM, Sonderen E van, Ormel J, Mulder Th: Differences between participants and non-participants in a RCT on physical activity and psychological interventions for older persons. Aging Clin Exp Res, in press. Heuvelen MJG van, Hochstenbach JBH, Brouwer WH, Greef MHG de, Zijlstra GAR, Jaarsveld E van, Kempen GIJM, Sonderen E van, Ormel J, Mulder Th: Differences between participants and non-participants in a RCT on physical activity and psychological interventions for older persons. Aging Clin Exp Res, in press.
go back to reference Bosscher RJ, Lavrijssen L, Boer de E: Measuring physical self-efficacy in old age. Percept Mot Skills 1993; 77: 470.PubMed Bosscher RJ, Lavrijssen L, Boer de E: Measuring physical self-efficacy in old age. Percept Mot Skills 1993; 77: 470.PubMed
go back to reference Sherer M, Maddux JE, Mercandante B, Prentice-Dunn S, Jacobs B, Rogers RW: The self-efficacy scale: construction and validation. Psycho Rep 1982; 51: 663-671. Sherer M, Maddux JE, Mercandante B, Prentice-Dunn S, Jacobs B, Rogers RW: The self-efficacy scale: construction and validati­on. Psycho Rep 1982; 51: 663-671.
go back to reference Heuvelen MJG van, Kempen GIJM, Ormel J, Rispens P: Physical fitness related to age and physical activity in older persons. Med Sci Sports Exerc 1998; 30: 434-441.PubMed Heuvelen MJG van, Kempen GIJM, Ormel J, Ris­pens P: Physical fitness related to age and physical activity in older persons. Med Sci Sports Exerc 1998; 30: 434-441.PubMed
go back to reference Duncan PW, Weiner DK, Chandler J, Studenski S. Functional reach: a new clinical measure of balance. J Gerontol 1990; 45: M192-197.PubMed Duncan PW, Weiner DK, Chandler J, Studenski S. Functional reach: a new clinical measure of balance. J Gerontol 1990; 45: M192-197.PubMed
go back to reference Myers AM, Powell LE, Maki BE, Holliday PJ, Brawley LR, Sherk W: Psychological indicators of balance confidence: relationship to actual and perceived abilitities. J Gerontol 1996; 51A: M37-M43. Myers AM, Powell LE, Maki BE, Holliday PJ, Brawley LR, Sherk W: Psychological indicators of balance confidence: relationship to actual and perceived abilitities. J Gerontol 1996; 51A: M37-M43.
go back to reference Friedman SM, Munoz B, West SK, Rubin GS, Fried LP: Falls and fear of falling: which comes first? A longitudinal prediction model suggests strategies for primary and secondary prevention. J Am Geriatr Soc 2002; 50: 1329-1335,.CrossRefPubMed Friedman SM, Munoz B, West SK, Rubin GS, Fried LP: Falls and fear of falling: which comes first? A longitudinal prediction model suggests strategies for primary and secondary prevention. J Am Geriatr Soc 2002; 50: 1329-1335,.CrossRefPubMed
go back to reference Heuvelen MJG van, Kempen GIJM, Ormel J, Greef MHG de: Self-reported physical fitness of older persons: a substitute for performance-based measures of physical fitness? J Aging Phys Act 1997; 5: 298-310. Heuvelen MJG van, Kempen GIJM, Ormel J, Greef MHG de: Self-reported physical fitness of older persons: a substitute for performance-based measures of physical fitness? J Aging Phys Act 1997; 5: 298-310.
go back to reference Kressig RW, Wolf SL, Sattin RW, O’Grady M, Greenspan A, Curns A, Kutner M: Associations of demographic, functional, and behavioral characteristics with activity-related fear of falling among older adults transitioning to frailty. J Am Geriatr Soc 2001; 49: 1456-1462.CrossRefPubMed Kressig RW, Wolf SL, Sattin RW, O’Grady M, Greenspan A, Curns A, Kutner M: Associations of demographic, functional, and behavioral characteristics with activity-related fear of falling among older adults transitioning to frailty. J Am Geriatr Soc 2001; 49: 1456-1462.CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
Is de Activities-specific Balance Confidence Scale geschikt voor het meten van valangst bij Nederlandse niet-geïnstitutionaliseerde ouderen?
Auteurs
M. J. G. van Heuvelen
J. Hochstenbach
M. H. G. de Greef
W. H. Brouwer
Th. Mulder
E. Scherder
Publicatiedatum
01-08-2005
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 4/2005
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03074728

Andere artikelen Uitgave 4/2005

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2005 Naar de uitgave

Proefschriftberichten

Proefschriftberichten