Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2005

01-08-2005 | Artikel

Angst voor vallen op een valpolikliniek geriatrie: een pilotstudy

Auteurs: P. L. J. Dautzenberg, B. H. T. Buurman, A. J. M. Loonen, C. J. Wouters, M. G. M. Olde Rikkert

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 4/2005

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Doel: Nagaan middels een pilotstudy hoe vaak angst om te vallen voorkomt bij ouderen die een valpolikliniek bezoeken en welke kenmerken en gevolgen deze valangst heeft.
Opzet: Retrospectief status onderzoek.
Methode: Een willekeurige selectie (N=100) uit de dossiers van geriatrische patiënten van de valpolikliniek in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch werd systematisch geanalyseerd.
Resultaten: De patiënten hadden een gemiddelde leeftijd van 79,8 en de mediane duur van de valhistorie was 34,6 maanden. Voordat zij de valpolikliniek bezochten, bezocht 62% van hen reeds eerder het ziekenhuis in verband met de gevolgen van het vallen. Op de valpolikliniek werden bij het multi-disciplinair onderzoek gemiddeld 2,5 oorzaken voor het vallen herkent.
In dit onderzoek komt angst voor vallen bij 31% van de patiënten voor. De demografische karakteristieken en de oorzaken van vallen bij de patiënten met en zonder angst voor vallen blijken in dit onderzoek niet goed van elkaar te onderscheiden. Van patiënten met angst voor vallen bleek 26% een heupprothese te hebben, terwijl dit voorkwam bij 7% van de patiënten zonder een heupprothese (P<0,05). Bij patiënten met angst voor vallen wordt in 90% van de gevallen nadere diagnostiek uitgevoerd, terwijl dit bij 53% van de patiënten zonder angst voor vallen het geval is (P<0,01). Bovendien krijgen patiënten met angst voor vallen 1,8 maal vaker fysiotherapeutische behandelingen (P<0,01).
Conclusie: Angst om te vallen komt veel voor bij geriatrische patiënten na een val. In deze pilotstudy konden geen determinanten voor het ontstaan van angst voor vallen worden gevonden. Wel bleek angst voor vallen geassocieerd met het hebben van een heupprothese en aannemelijk dat angst voor vallen leidt tot een hogere medische consumptie. Zowel in de medische praktijk als in wetenschappelijk onderzoek vraagt angst voor vallen meer aandacht.
Literatuur
go back to reference Tinity ME, Speechley M, Ginter SF. Risk factors for falls among elderly persons living in the community. N Eng J Med 1988;319:1701-7.CrossRef Tinity ME, Speechley M, Ginter SF. Risk factors for falls among elderly persons living in the community. N Eng J Med 1988;319:1701-7.CrossRef
go back to reference Masud T, Morris RO. Epidemiology of falls. Age Ageing 2001;30-S4:3-7. Masud T, Morris RO. Epidemiology of falls. Age Ageing 2001;30-S4:3-7.
go back to reference Richmond TS, Kauder D, Strumpf N, Meredith T. Characteristics and outcomes of serious traumatic injury in older adults. J Am Geriatr Soc 2002;50:215-22.CrossRefPubMed Richmond TS, Kauder D, Strumpf N, Meredith T. Characteristics and outcomes of serious traumatic injury in older adults. J Am Geriatr Soc 2002;50:215-22.CrossRefPubMed
go back to reference Cummings RG, Salkeld G, Thomas M, Szonyi G. Prospective study of the impact of fear of falling on activities of daily living, SF-36 scores and nursing home admission. J Gerontology 2000;55:M299-305. Cummings RG, Salkeld G, Thomas M, Szonyi G. Prospective study of the impact of fear of falling on activities of daily living, SF-36 scores and nursing home admission. J Gerontology 2000;55:M299-305.
go back to reference Swift GC. Falls in late life and their consequences-implementing effective services. BMJ 2001;322:855-7.CrossRefPubMed Swift GC. Falls in late life and their consequences-implementing effective services. BMJ 2001;322:855-7.CrossRefPubMed
go back to reference Perell KL, Nelson A, Goldman RL, Luther SL, Prieto-Lewis N, Rubenstein LZ. Fall risk assessment measures: an analytic review. J Gerontology 2001;56A:M761-6. Perell KL, Nelson A, Goldman RL, Luther SL, Prieto-Lewis N, Rubenstein LZ. Fall risk assessment measures: an analytic review. J Gerontology 2001;56A:M761-6.
go back to reference Whooley MA, Kip KE, Cauley JA, Ensrud KE, Nevitt MC, Browner WS. Depression, falls, and risk of fracture in older women. JAMA 1999;159:484-90. Whooley MA, Kip KE, Cauley JA, Ensrud KE, Nevitt MC, Browner WS. Depression, falls, and risk of fracture in older women. JAMA 1999;159:484-90.
go back to reference Tinetti ME, Powell L. Fear of falling and low self-efficacy: a cause of dependence in elderly persons. The Journals of Gerontology 1993;48:35-8. Tinetti ME, Powell L. Fear of falling and low self-efficacy: a cause of dependence in elderly persons. The Journals of Gerontology 1993;48:35-8.
go back to reference Li F. Fisher KJ, Harmer P, McAuley E, Wilson NL. Fear of falling in elderly persons: association with falls, functional ability and quality of life. J Gerontology 2003;58:283-90. Li F. Fisher KJ, Harmer P, McAuley E, Wilson NL. Fear of falling in elderly persons: association with falls, functional ability and quality of life. J Gerontology 2003;58:283-90.
go back to reference Salked G, Cameron ID, Cummings RG, Easter S, Seymour J, Kurrle SE, Quine S. Quality of life related to fear of falling and hip fracture in older women: a time trade off study. BMJ 2000;320:341-6.CrossRef Salked G, Cameron ID, Cummings RG, Easter S, Seymour J, Kurrle SE, Quine S. Quality of life related to fear of falling and hip fracture in older women: a time trade off study. BMJ 2000;320:341-6.CrossRef
go back to reference Powell LE, Myers AM. The Activities-specific Balance Confidence (ABC) scale. J Gerontology 1995;50:28-34. Powell LE, Myers AM. The Activities-specific Balance Confidence (ABC) scale. J Gerontology 1995;50:28-34.
go back to reference Gagnon N, Flint AJ. Fear of falling in the elderly. Geriatrics & Aging 2003;6:15-7. Gagnon N, Flint AJ. Fear of falling in the elderly. Geriatrics & Aging 2003;6:15-7.
go back to reference Beekman ATF, Bremmer MA, Deeg DJH, Balkom AJLM, Smit JH Beurs de E, Dyck van R, Tilburg W. van. Anxiety disorders in later life: a report from the longitudinal aging study Amsterdam. Int J Ger Psychiatry 1998;13:717-26.CrossRef Beekman ATF, Bremmer MA, Deeg DJH, Balkom AJLM, Smit JH Beurs de E, Dyck van R, Tilburg W. van. Anxiety disorders in later life: a report from the longitudinal aging study Amsterdam. Int J Ger Psychiatry 1998;13:717-26.CrossRef
go back to reference Schroevers RA, Beekman ATF, Deeg DJH, Jonker C, Tilburg W van. Comorbidity and risk-patterns of depression, generalised anxiety disorder and mixed anxiety-depression in later life: results fom the AMSTEL study. Int J Ger Psychiatry 2003;18:994-1001.CrossRef Schroevers RA, Beekman ATF, Deeg DJH, Jonker C, Tilburg W van. Comorbidity and risk-patterns of depression, generalised anxiety disorder and mixed anxiety-depression in later life: results fom the AMSTEL study. Int J Ger Psychiatry 2003;18:994-1001.CrossRef
go back to reference Dautzenberg PLJ, Wouter CJ. Valpolikliniek voor ouderen. De eerste ervaringen met het ‘Bossche Model’. Medisch Contact 2003;58:1321-3. Dautzenberg PLJ, Wouter CJ. Valpolikliniek voor ouderen. De eerste ervaringen met het ‘Bossche Model’. Medisch Contact 2003;58:1321-3.
go back to reference Tinetti ME, Baker DI, McAvay G, Claus EB, Garrett P, Gottschalk M, Koch ML, Trainor K, Horwitz RI. A multifactorial intervention to reduce the risk of falling among elderly people living in the community. N Eng J Med 1994;331:821-7.CrossRef Tinetti ME, Baker DI, McAvay G, Claus EB, Garrett P, Gottschalk M, Koch ML, Trainor K, Horwitz RI. A multifactorial intervention to reduce the risk of falling among elderly people living in the community. N Eng J Med 1994;331:821-7.CrossRef
go back to reference Close J, Ellis M, Hooper R, Glucksman E, Jackson S, Swift C. Prevention of falls in the elderly trial (PROFET). A randomized controlled trial. Lancet 1999;353:93-7.CrossRefPubMed Close J, Ellis M, Hooper R, Glucksman E, Jackson S, Swift C. Prevention of falls in the elderly trial (PROFET). A randomized controlled trial. Lancet 1999;353:93-7.CrossRefPubMed
go back to reference Shaw FE, Bond J, Richardson DA, Dawson P, Steen IN, McKeith IG, Kenny RA. Multifactorial intervention after a fall in older people with cognitive impairment and dementia presenting to the accident and emergency depratment: randomised controlled trial. BMJ 2003;326:73-9.CrossRefPubMed Shaw FE, Bond J, Richardson DA, Dawson P, Steen IN, McKeith IG, Kenny RA. Multifactorial intervention after a fall in older people with cognitive impairment and dementia presenting to the accident and emergency depratment: randomised controlled trial. BMJ 2003;326:73-9.CrossRefPubMed
go back to reference Tinetti ME. Preventing falls in elderly persons. N Eng J Med 2003;348:42-9.CrossRef Tinetti ME. Preventing falls in elderly persons. N Eng J Med 2003;348:42-9.CrossRef
go back to reference Delbaere K, Crombez G, Vanderstraeten G, Willems T, Cambier D. Fear-realed avoidance of activities, falls and physical frailty. A prospective community-based cohort study. Age Ageing. 2004 Jul;33(4); 368-73.CrossRefPubMed Delbaere K, Crombez G, Vanderstraeten G, Willems T, Cambier D. Fear-realed avoidance of activities, falls and physical frailty. A prospective community-based cohort study. Age Ageing. 2004 Jul;33(4); 368-73.CrossRefPubMed
go back to reference Milisen K, Detroch E, Bellens K, Braes T, Dierickx K, Smeulders W, Teugels S, Dejaeger E, Boonen S, Pelemans W. Valincidenten bij thuiswonende ouderen: een pilotstudie naar prevalentie, omstandigheden en gevolgen in Vlaanderen. Tijdschr Gerontol Geriatr. 2004 Feb;35(1):15-20.PubMed Milisen K, Detroch E, Bellens K, Braes T, Dierickx K, Smeulders W, Teugels S, Dejaeger E, Boonen S, Pelemans W. Valincidenten bij thuiswonende ouderen: een pilotstudie naar prevalentie, omstandigheden en gevolgen in Vlaanderen. Tijdschr Gerontol Geriatr. 2004 Feb;35(1):15-20.PubMed
go back to reference CBO Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen. Van Zuiden Communications B.V. Alphen aan den Rijn. 2004. CBO Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen. Van Zuiden Communications B.V. Alphen aan den Rijn. 2004.
go back to reference Vellas BJ, Wayne SJ, Romero LJ, Baumgartner RN, Garry PJ. Fear of falling and restriction of mobility in elderly fallers. Age Aging 1997;26:189-93.CrossRef Vellas BJ, Wayne SJ, Romero LJ, Baumgartner RN, Garry PJ. Fear of falling and restriction of mobility in elderly fallers. Age Aging 1997;26:189-93.CrossRef
go back to reference Tinetti ME, Richmon D, Powell L. Falls efficacy as a measure of fear of falling. J Gerontology 1990;45:239-43. Tinetti ME, Richmon D, Powell L. Falls efficacy as a measure of fear of falling. J Gerontology 1990;45:239-43.
go back to reference Warnke A, Meyer G, Bender R. Predictors of adherence to the use of hipprotectors in nursing home residents. J Am Geriatr Soc 2003;51:305-13.CrossRef Warnke A, Meyer G, Bender R. Predictors of adherence to the use of hipprotectors in nursing home residents. J Am Geriatr Soc 2003;51:305-13.CrossRef
go back to reference Dautzenberg PLJ, Schmand B, Vriens MTS, Deelman BG, Hooijer C. De validiteit van de cognitieve screening-test en de ‘minim-mental state examination’ bij een groep oudere ziekenhuispatiënten. Ned Tijdschrift v Geneesk 1991;135:850-5. Dautzenberg PLJ, Schmand B, Vriens MTS, Deelman BG, Hooijer C. De validiteit van de cognitieve screening-test en de ‘minim-mental state examination’ bij een groep oudere ziekenhuispatiënten. Ned Tijdschrift v Geneesk 1991;135:850-5.
go back to reference Sheikh JL, Yesavage JA, Broeks JO, Friedman L, Gratzinger P, Hill RD, Zadeik A, Crook T. Proposed factor structure of the Geriatric Depression Scale. Int Psychogeriatric 1991;3:23-8.CrossRef Sheikh JL, Yesavage JA, Broeks JO, Friedman L, Gratzinger P, Hill RD, Zadeik A, Crook T. Proposed factor structure of the Geriatric Depression Scale. Int Psychogeriatric 1991;3:23-8.CrossRef
go back to reference Lundin-Olsson L, Nyberg L, Gustafson Y. Stops walking when talking as a predictor of falls in elderly people, Lancet 1997;349:617.CrossRefPubMed Lundin-Olsson L, Nyberg L, Gustafson Y. Stops walking when talking as a predictor of falls in elderly people, Lancet 1997;349:617.CrossRefPubMed
go back to reference Collen F. Mobility after stroke: reliability of measures of impairment and disability. Int Disabil Studies 1990;12:6-9. Collen F. Mobility after stroke: reliability of measures of impairment and disability. Int Disabil Studies 1990;12:6-9.
go back to reference Shumway-Cook. A Predicting the probability for falls in community-dwelling older adults using the timed get up and go test, Physical Therapy 2000;80:896-903.PubMed Shumway-Cook. A Predicting the probability for falls in community-dwelling older adults using the timed get up and go test, Physical Therapy 2000;80:896-903.PubMed
go back to reference Spilg EG, Martin BJ, Mitchell SL, Aitchison TC. A comparison of mobility assessments in a geriatric day hospital. Clin Rehabil. 2001 Jun;15(3):296-300.CrossRefPubMed Spilg EG, Martin BJ, Mitchell SL, Aitchison TC. A comparison of mobility assessments in a geriatric day hospital. Clin Rehabil. 2001 Jun;15(3):296-300.CrossRefPubMed
go back to reference Berg K, Norman KE. Functional assessment of balance and gait. Clin Geriatr Med. 1996 Nov;12(4):705-23.PubMed Berg K, Norman KE. Functional assessment of balance and gait. Clin Geriatr Med. 1996 Nov;12(4):705-23.PubMed
go back to reference Bohannon R. Reference values for extremity muscle strenght by dynamometry. Arch Phys Med Rehabil 1997;78:26-32.CrossRefPubMed Bohannon R. Reference values for extremity muscle strenght by dynamometry. Arch Phys Med Rehabil 1997;78:26-32.CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
Angst voor vallen op een valpolikliniek geriatrie: een pilotstudy
Auteurs
P. L. J. Dautzenberg
B. H. T. Buurman
A. J. M. Loonen
C. J. Wouters
M. G. M. Olde Rikkert
Publicatiedatum
01-08-2005
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 4/2005
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03074727

Andere artikelen Uitgave 4/2005

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2005 Naar de uitgave

Mededelingen

Mededelingen