Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Bijblijven 3/2016

01-04-2016

Een gezonde leefstijl: heiligt het doel de middelen?

Auteurs: Dr. Marieke ten Have, Prof. dr. Dick L. Willems

Gepubliceerd in: Bijblijven | Uitgave 3/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Beleid om de leefstijl van burgers gezonder te maken ontketent een stevig ethisch debat.
Eerst analyseren we de discussie over de vraag of het beïnvloeden van de leefstijl van burgers met het doel hen gezonder te maken (‘leefstijlbeïnvloeding’) een voorbeeld is van onwenselijke betutteling, of dat het nalaten daarvan juist verwaarlozing is. De eerste mogelijke rechtvaardiging voor leefstijlbeïnvloeding luidt: ‘Als het te beïnvloeden gedrag derden schaadt, dan is beïnvloeding ervan acceptabel.’ De tweede mogelijke rechtvaardiging luidt: ‘Het stimuleren van gezond gedrag kan acceptabel zijn, omdat het tegenwicht biedt aan allerlei prikkels die ongezond gedrag bevorderen.’ Het gewicht dat wordt toegekend aan voorgaande argumenten om leefstijlbeïnvloeding te rechtvaardigen, hangt samen met de mate waarin de autonomie of vrijheid onder druk komt te staan.
Vervolgens beschrijven we de discussie over het differentiëren in premies: ‘Is het wenselijk dat mensen met een ongezonde leefstijl meer premie moeten afdragen voor de basiszorgverzekering?’ We belichten drie argumenten om premiedifferentiatie in te voeren. Het eerste motief is preventie: een hogere premie bij ongezond gedrag en een lagere premie bij gezond gedrag zou mensen prikkelen tot gezond gedrag. Het tweede motief dat voorstanders van premiedifferentiatie naar voren brengen is, dat dit voor een rechtvaardiger verdeling van kosten zorgt. Het derde motief voor premiedifferentiatie in de zorgverzekeringspremies is het idee dat dit de solidariteit zou bevorderen. We belichten de veronderstellingen bij deze argumenten vanuit een kritisch perspectief.
Ten slotte bespreken we de relevantie van deze debatten voor de huisartsenpraktijk. Mensen hebben recht op goede informatie over de voorwaarden voor een goede gezondheid. Bovendien is een huisarts op basis van haar of zijn rol bij uitstek geschikt om mensen te helpen motiveren om gezonder te leven. Om dit echter op een effectieve manier te doen, is het belangrijk zich bewust te zijn van de maatschappelijke context en van de toon die het debat soms aanneemt.
Voetnoten
1
Deze gehele paragraaf is gebaseerd op passages uit het signalement ‘Leefstijlbeïnvloeding: tussen betuttelen en verwaarlozen’ (CEG, 2014).
 
2
Deze gehele paragraaf is gebaseerd op passages uit het signalement Leefstijldifferentiatie in de zorgverzekering (CEG, 2013). Delen hiervan zijn ook verschenen in: Have M ten, Willems DL. Influencing lifestyle and insurance premium differentiation: the ethical debate in The Netherlands. Eurohealth International 2014;20(2):18–20.
 
Literatuur
1.
go back to reference Bartels M, Bos B. Beloon gezond gedrag met een lagere zorgpremie. In: NRC, 2 december 2015. Bartels M, Bos B. Beloon gezond gedrag met een lagere zorgpremie. In: NRC, 2 december 2015.
2.
go back to reference Pfeijffer IL. Als stress net zo ongezond is als roken, verbied dan ook hard werken In: NRC, 7 november 2014. Pfeijffer IL. Als stress net zo ongezond is als roken, verbied dan ook hard werken In: NRC, 7 november 2014.
3.
go back to reference Frissen P. Vrijheid is ook: het recht om je ongezond te gedragen. In: Trouw, 20 februari 2016. Frissen P. Vrijheid is ook: het recht om je ongezond te gedragen. In: Trouw, 20 februari 2016.
4.
go back to reference Goor LAM van de. Van gezondheid verzekerd? Nieuwe perspectieven op het bevorderen van gezond gedrag. Tilburg: Tilburg University; 2011. Goor LAM van de. Van gezondheid verzekerd? Nieuwe perspectieven op het bevorderen van gezond gedrag. Tilburg: Tilburg University; 2011.
5.
go back to reference Mackenbach JP, Maas PJ van der. Volksgezondheid en gezondheidszorg, 3rd. ed. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg; 2004. Mackenbach JP, Maas PJ van der. Volksgezondheid en gezondheidszorg, 3rd. ed. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg; 2004.
6.
go back to reference Lucht F van der. Sociaaleconomische gezondheidsverschillen samengevat. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM; 2006. Lucht F van der. Sociaaleconomische gezondheidsverschillen samengevat. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM; 2006.
7.
go back to reference Dagevos M, Munnichs G. De obesogene samenleving: maatschappelijke perspectieven op overgewicht. Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Rathenau Instituut. Amsterdam: Amsterdam University Press; 2007.CrossRef Dagevos M, Munnichs G. De obesogene samenleving: maatschappelijke perspectieven op overgewicht. Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Rathenau Instituut. Amsterdam: Amsterdam University Press; 2007.CrossRef
8.
go back to reference Tiemeijer WL, Thomas CA, Prast HM (redactie). De menselijke beslisser. Over de psychologie van keuze en gedrag. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Amsterdam: Amsterdam University Press; 2009. Tiemeijer WL, Thomas CA, Prast HM (redactie). De menselijke beslisser. Over de psychologie van keuze en gedrag. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Amsterdam: Amsterdam University Press; 2009.
9.
go back to reference Have M ten, Willems DL, Groot WNJ (redactie). Leefstijldifferentiatie in de zorgverzekering. Een overzicht van ethische argumenten. Den Haag: Centrum voor Ethiek en Gezondheid; 2013. Have M ten, Willems DL, Groot WNJ (redactie). Leefstijldifferentiatie in de zorgverzekering. Een overzicht van ethische argumenten. Den Haag: Centrum voor Ethiek en Gezondheid; 2013.
10.
go back to reference Holland S. Public health ethics. Cambridge: Polity press; 2007. Holland S. Public health ethics. Cambridge: Polity press; 2007.
11.
go back to reference Have M ten. Ethical aspects of obesity prevention. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2014;28:303–14.CrossRefPubMed Have M ten. Ethical aspects of obesity prevention. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2014;28:303–14.CrossRefPubMed
12.
go back to reference Audi R. The Cambridge dictionary of philosophy, 2nd. ed. Cambridge: Cambridge University Press; 1999. Audi R. The Cambridge dictionary of philosophy, 2nd. ed. Cambridge: Cambridge University Press; 1999.
16.
go back to reference Have M ten, Heide A, Mackenbach J, Beaufort ID de. An ethical framework for the prevention of obesity. A tool for thinking through a programme’s ethical aspects. Eur J Public Health. 2013;23(2):299–305. doi:10.1093/eurpub/cks052.CrossRefPubMed Have M ten, Heide A, Mackenbach J, Beaufort ID de. An ethical framework for the prevention of obesity. A tool for thinking through a programme’s ethical aspects. Eur J Public Health. 2013;23(2):299–305. doi:10.1093/eurpub/cks052.CrossRefPubMed
17.
go back to reference Have M ten. Obesitas. Reden tot bemoeizorg? In: Beaufort ID de, Vathorst S van de, Hazebroek F, Heijden B van der, Leeuwenburgh-Pronk W, Aartsen H (redactie). Kwetsbare kinderen. Een ethische zorg. Casus en Commentaren. Den Haag: Lemma; 2008. pag. 360–5. Have M ten. Obesitas. Reden tot bemoeizorg? In: Beaufort ID de, Vathorst S van de, Hazebroek F, Heijden B van der, Leeuwenburgh-Pronk W, Aartsen H (redactie). Kwetsbare kinderen. Een ethische zorg. Casus en Commentaren. Den Haag: Lemma; 2008. pag. 360–5.
Metagegevens
Titel
Een gezonde leefstijl: heiligt het doel de middelen?
Auteurs
Dr. Marieke ten Have
Prof. dr. Dick L. Willems
Publicatiedatum
01-04-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Bijblijven / Uitgave 3/2016
Print ISSN: 0168-9428
Elektronisch ISSN: 1876-4916
DOI
https://doi.org/10.1007/s12414-016-0140-7

Andere artikelen Uitgave 3/2016

Bijblijven 3/2016 Naar de uitgave