Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Bijblijven 3/2016

01-04-2016

Ethiek en de huisarts

Auteur: Prof. dr. Dick L. Willems

Gepubliceerd in: Bijblijven | Uitgave 3/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In deze inleiding wordt duidelijk waarom ethiek in de zorg tegenwoordig zoveel aandacht krijgt: dat heeft vooral te maken met toenemende complexiteit. Klassieke en nieuwere problemen passeren de revue om de breedte van het veld van de ethiek van de zorg te laten zien: begin en einde van het leven, wils(on)bekwaamheid, en beroepsgeheim worden hier tot de klassieke problemen gerekend, keuzen in de zorg, vragen rond preventie, het internet en de informalisering tot de nieuwere. Deze bijdrage geeft een korte weergave van twee vormen van moreel beraad die goed bruikbaar zijn voor groepen huisartsen: een dilemmamethode en een hermeneutische benadering. De een gericht op het oplossen van een specifiek patiëntgebonden probleem, de ander op het bespreken van kernwaarden van de zorg.
Literatuur
1.
go back to reference Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics. 7th ed. Oxford: Oxford University Press; 2012. Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics. 7th ed. Oxford: Oxford University Press; 2012.
3.
go back to reference Berg JH van den. Medische macht en medische ethiek. Nijkerk: Callenbach; 1969. Berg JH van den. Medische macht en medische ethiek. Nijkerk: Callenbach; 1969.
4.
go back to reference Trappenburg M. In welke wereld willen wij leven? In: Peeters P‑H, Cloïn C (red). Onder het mom van zelfredzaamheid. Eindhoven: Pepijn; 2012. Trappenburg M. In welke wereld willen wij leven? In: Peeters P‑H, Cloïn C (red). Onder het mom van zelfredzaamheid. Eindhoven: Pepijn; 2012.
5.
go back to reference Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). NHG-Standpunt Kernwaarden huisartsgeneeskunde generalistisch, persoonsgericht en continu (www.nhg.org). Geraadpleegd 30 maart 2016. Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). NHG-Standpunt Kernwaarden huisartsgeneeskunde generalistisch, persoonsgericht en continu (www.​nhg.​org). Geraadpleegd 30 maart 2016.
6.
go back to reference Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG). Geavanceerde thuiszorgtechnologie. Den Haag: 2004 (www.ceg.nl). Geraadpleegd 30 maart 2016. Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG). Geavanceerde thuiszorgtechnologie. Den Haag: 2004 (www.​ceg.​nl). Geraadpleegd 30 maart 2016.
7.
go back to reference Dartel H van, Molewijk B. In gesprek blijven over goede zorg. Amsterdam: Boom; 2014. Dartel H van, Molewijk B. In gesprek blijven over goede zorg. Amsterdam: Boom; 2014.
Metagegevens
Titel
Ethiek en de huisarts
Auteur
Prof. dr. Dick L. Willems
Publicatiedatum
01-04-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Bijblijven / Uitgave 3/2016
Print ISSN: 0168-9428
Elektronisch ISSN: 1876-4916
DOI
https://doi.org/10.1007/s12414-016-0141-6

Andere artikelen Uitgave 3/2016

Bijblijven 3/2016 Naar de uitgave