Skip to main content
Top

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9. Economische aspecten van de gezondheidszorg

Auteur : Ir. drs. RA Gerard Verstegen

Gepubliceerd in: Leiderschapsontwikkeling van verpleegkundigen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De transitie in de Gezondheidszorg heeft met zich meegebracht dat financieringsstromen zijn veranderd, maar er zeker niet eenvoudiger op zijn geworden. Cliënten met verschillende zorgbehoeften maken vaak gebruik van meerdere typen financiering naast elkaar, al of niet met eigen bijdragen. In dit hoofdstuk is vooral aandacht gegeven aan de chronische zorg, omdat de verpleegkundige daar in haar werk vaak mee te maken heeft Als verpleegkundige is het van belang zicht te hebben op deze regelingen, om ze te kunnen toelichten aan de cliënten. Omdat de financiering voor de verschillende typen zorg complex is, moet je aan de cliënt de systematiek kunnen uitleggen. Soms oefen je direct invloed uit op duur en omvang van de te verlenen zorg, bijvoorbeeld via indicatiestelling in de thuissituatie in het kader van de Zorgverzekeringswet. Er is ook een toenemend aantal experimenten in wijken, waar sprake is van populatiebekostiging, en in ziekenhuizen, waar niet meer per verrichting wordt betaald maar het in het verleden toegekende bedrag voor een aantal jaren wordt gefixeerd, ongeacht het aantal verrichtingen. Doelstelling van al deze experimenten is om de gezondheid van mensen zo veel mogelijk te bevorderen met reductie van de kosten. Als verpleegkundige word je uitgedaagd om als deelnemer buiten de geëigende paden te gaan, een proactieve inbreng te hebben en werkelijk persoonsgerichte zorg te verlenen.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
go back to reference Dalen, A. van (2012). Zorgvernieuwing, over anders besturen en organiseren. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. Dalen, A. van (2012). Zorgvernieuwing, over anders besturen en organiseren. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.
go back to reference Knoop, B. (2016). Ziekenhuis Bernhoven doet meer met minder. Medisch Contact, 26, 14–17. Knoop, B. (2016). Ziekenhuis Bernhoven doet meer met minder. Medisch Contact, 26, 14–17.
go back to reference NZa (2017). Rapport Palliatieve zorg op maat. Acties omtrent bekostiging die de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de palliatieve zorg verbeteren. Den Haag: Nederlandse Zorgautoriteit. NZa (2017). Rapport Palliatieve zorg op maat. Acties omtrent bekostiging die de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de palliatieve zorg verbeteren. Den Haag: Nederlandse Zorgautoriteit.
Metagegevens
Titel
Economische aspecten van de gezondheidszorg
Auteur
Ir. drs. RA Gerard Verstegen
Copyright
2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2127-8_9