Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Bijblijven 3/2017

11-01-2017

Driftbuien, grenzen verkennend gedrag bij jonge kinderen

Auteur: Jo Wellens

Gepubliceerd in: Bijblijven | Uitgave 3/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Driftbuien zijn een normaal verschijnsel in de ontwikkeling van jonge kinderen en manifesteren zich het meest frequent bij peuters tussen 1,5 en 3 jaar. In deze bijdrage wordt het optreden van driftbuien gekaderd binnen de sociaalaffectieve ontwikkeling van het jonge kind. Ouders en verzorgers spelen een essentiële rol in het reguleren van emoties en het structureren van gedrag en affecten. Praktische handvatten voor ouders om driftbuien te hanteren worden aangereikt. Wanneer driftbuien een reden vormen voor doorverwijzing voor diagnostisch onderzoek of behandeling, wordt medebepaald door beschermende en risicofactoren zowel bij het jonge kind, de ouders als de context.
Literatuur
2.
go back to reference Verhofstadt-Denève L, Geert P van, Vyt A. Ontwikkelingsverloop van hechting. In: Verhofstadt-Denève L, Geert P van, Vyt A (redactie). Handboek Ontwikkelingspsychologie: grondslagen en theorieën. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2003. pag. 68–72.CrossRef Verhofstadt-Denève L, Geert P van, Vyt A. Ontwikkelingsverloop van hechting. In: Verhofstadt-Denève L, Geert P van, Vyt A (redactie). Handboek Ontwikkelingspsychologie: grondslagen en theorieën. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2003. pag. 68–72.CrossRef
3.
go back to reference Greenspan SI, Wieder S, Simons R. Als uw kind speciale aandacht nodig heeft. Utrecht: Kosmos; 2003. Greenspan SI, Wieder S, Simons R. Als uw kind speciale aandacht nodig heeft. Utrecht: Kosmos; 2003.
4.
go back to reference Fonagy P, Gergely G, Jurist E, et al. Affect regulation, mentalization, and the development of the self. New York: Other Press; 2002. Fonagy P, Gergely G, Jurist E, et al. Affect regulation, mentalization, and the development of the self. New York: Other Press; 2002.
5.
go back to reference Couturier G. Het ontwikkelingsmodel van Greenspan. In: Rexwinkel M, Schmeets M, Pannevis C, Derkx B (redactie). Handboek Infant Mental Health. Inleiding in de ouder-kind behandeling. Assen: Van Gorcum; 2011. pag. 249–62. Couturier G. Het ontwikkelingsmodel van Greenspan. In: Rexwinkel M, Schmeets M, Pannevis C, Derkx B (redactie). Handboek Infant Mental Health. Inleiding in de ouder-kind behandeling. Assen: Van Gorcum; 2011. pag. 249–62.
6.
go back to reference Iacobini M. Het spiegelende brein. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds; 2008. Iacobini M. Het spiegelende brein. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds; 2008.
7.
go back to reference Rexwinkel M, Stortelder F. Affectregulatie. In: Rexwinkel M, Schmeets M, Pannevis C, Derkx B (redactie). Handboek Infant Mental Health. Inleiding in de ouder-kind behandeling. Assen: Van Gorcum; 2011. pag. 55–66. Rexwinkel M, Stortelder F. Affectregulatie. In: Rexwinkel M, Schmeets M, Pannevis C, Derkx B (redactie). Handboek Infant Mental Health. Inleiding in de ouder-kind behandeling. Assen: Van Gorcum; 2011. pag. 55–66.
8.
go back to reference Stern DN. The interpersonal world of the infant: A view from psychoanalysis and developmental psychology. New York: Basic Books; 1985. Stern DN. The interpersonal world of the infant: A view from psychoanalysis and developmental psychology. New York: Basic Books; 1985.
9.
go back to reference Rexwinkel M, Verheugt-Pleiter A, Schmeets M. Bruggen Bouwen: Gehechtheid en het vermogen tot mentaliseren in de ouder-kindbehandeling. In: Rexwinkel M, Schmeets M, Pannevis C, Derkx B (redactie). Handboek Infant Mental Health. Inleiding in de ouder-kind behandeling. Assen: Van Gorcum; 2011. pag. 67–89. Rexwinkel M, Verheugt-Pleiter A, Schmeets M. Bruggen Bouwen: Gehechtheid en het vermogen tot mentaliseren in de ouder-kindbehandeling. In: Rexwinkel M, Schmeets M, Pannevis C, Derkx B (redactie). Handboek Infant Mental Health. Inleiding in de ouder-kind behandeling. Assen: Van Gorcum; 2011. pag. 67–89.
10.
go back to reference Papousek M. Communication in early infancy: an area of intersubjective learning. Infant Behav Dev. 2007;30:258–66.CrossRefPubMed Papousek M. Communication in early infancy: an area of intersubjective learning. Infant Behav Dev. 2007;30:258–66.CrossRefPubMed
11.
go back to reference Papousek M. Resilience, strengths, and regulatory capacities: hidden resources in developmental disorders of infant mental health. Infant Ment Health J. 2001;32(1):29–46.CrossRef Papousek M. Resilience, strengths, and regulatory capacities: hidden resources in developmental disorders of infant mental health. Infant Ment Health J. 2001;32(1):29–46.CrossRef
12.
go back to reference Tronick E. The neurobehavioral and social-emotional development of infants and children. New York: Norton Books; 2007. Tronick E. The neurobehavioral and social-emotional development of infants and children. New York: Norton Books; 2007.
14.
go back to reference Kohnstamm R. Temperament. In: Kohnstamm R (redactie). Kleine ontwikkelingspsychologie I. Het jonge kind. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2002. pag. 21220. Kohnstamm R. Temperament. In: Kohnstamm R (redactie). Kleine ontwikkelingspsychologie I. Het jonge kind. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2002. pag. 21220.
15.
go back to reference Stolk MN. Parenting intervention and the caregiving environment. Cumulative risk and process evaluation. Leiden: Universiteit Leiden; 2007. Stolk MN. Parenting intervention and the caregiving environment. Cumulative risk and process evaluation. Leiden: Universiteit Leiden; 2007.
Metagegevens
Titel
Driftbuien, grenzen verkennend gedrag bij jonge kinderen
Auteur
Jo Wellens
Publicatiedatum
11-01-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Bijblijven / Uitgave 3/2017
Print ISSN: 0168-9428
Elektronisch ISSN: 1876-4916
DOI
https://doi.org/10.1007/s12414-016-0206-6

Andere artikelen Uitgave 3/2017

Bijblijven 3/2017 Naar de uitgave