Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-12-2014 | Beschouwing | Uitgave 12/2014

Huisarts en wetenschap 12/2014

Diagnosetraject bij dementie op jonge leeftijd

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 12/2014
Auteurs:
Deliane van Vliet, Marjolein de Vugt, NeedYD-projectteam
Belangrijke opmerkingen
Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen: D. van Vliet, postdoc-onderzoeker. Alzheimer Center Limburg, Maastricht University Medical Center, Maastricht: M.E. de Vugt, universitair hoofddocent. Het projectteam van het NeedYD-onderzoek bestaat naast genoemde auteurs uit prof.dr. F. Verhey (Maastricht University), prof.dr. R. Koopmans, dr. Ch. Bakker, prof.dr. M. Vernooij-Dassen (Radboudumc Nijmegen) en dr. Y. Pijnenburg (VU University Medical Centre Amsterdam) • Correspondentie: m.devugt@maastrichtuniversity.nl • Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit artikel betreft een samenvatting van twee Engelstalige artikelen: Van Vliet D, De Vugt ME, Bakker Ch, Pijnenburg Y, Koopmans R, Verhey FRJ. Time to diagnosis in early onset dementia as compared with late onset dementia. Psychol Med 2013:43:1-10. Van Vliet D, De Vugt ME, Bakker Ch, Koopmans R, Verhey FRJ. Caregivers’ perspectives on the pre-diagnostic period in early onset dementia: a long and winding road. Int Psychogeriatr 2011:23:423-32. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgevers.

Samenvatting

Van Vliet D, De Vugt ME. Diagnosetraject bij dementie op jonge leeftijd. Huisarts Wet 2014;57(12):630-2.
Dementie op jonge leeftijd, ontstaan voor het 65ste levensjaar, is over het algemeen moeilijker in een vroeg stadium te herkennen dan dementie op oudere leeftijd. In het kader van het Needs in Young-onset Dementia (NeedYD)-onderzoek hebben we de ervaringen in de periode voorafgaand aan de diagnose onderzocht. In het huidige onderzoek hebben we de gegevens van 235 jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers vergeleken met gegevens van 167 mensen met dementie op oude leeftijd uit de MAAstricht Study in BEhaviour in Dementia (MAASBED). We hebben de duur voorafgaand aan de diagnose vastgesteld met behulp van dossieronderzoek en interviews. De ervaringen van mantelzorgers hebben we in kaart gebracht met behulp van kwalitatieve interviews. De resultaten laten zien dat de duur voorafgaand aan de diagnose in de jongere groep gemiddeld 4,4 jaar was, versus 2,8 jaar in de oudere groep. Voor elk subtype van dementie was de periode in de jongere groep langer. Mantelzorgers ervoeren veel problemen in deze periode door onduidelijkheid over de oorzaak van de veranderingen, spanningen binnen het gezin en belemmeringen in het diagnosetraject. Een tijdige signalering en diagnose zijn daarom van belang voor het verkrijgen van duidelijkheid over de veranderingen en het verminderen van spanningen in het gezin. Daardoor wordt het ook mogelijk om deze specifieke doelgroep adequate zorg en begeleiding te verlenen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 12/2014

Huisarts en wetenschap 12/2014 Naar de uitgave