Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-12-2014 | Onderzoek | Uitgave 12/2014

Huisarts en wetenschap 12/2014

Uitsluiten van DVT met een klinische beslisregel

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 12/2014
Auteurs:
dr. Geert-Jan Geersing, dr. Peter Zuithoff, Clive Kearon, David Anderson, dr. Arina ten Cate-Hoek, Johan Elf, Shannon Bates, prof.dr. Arno Hoes, dr. Roderick Kraaijenhagen, dr. Ruud Oudega, dr. Roger Schutgens, Scott Stevens, Scott Woller, Phil Wells, prof.dr. Karel Moons
Belangrijke opmerkingen
UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht: dr. G-J. Geersing, huisarts; dr. P. Zuithoff, statisticus; prof.dr. A. Hoes, klinisch epidemioloog; dr. R. Oudega, huisarts; prof.dr. K. Moons, klinisch epidemioloog. Division of Haemotology and Thromboembolism, Department of Medicine McMaster University Hamilton, Hamilton, Canada: C. Kearon, internist; S. Bates, internist. Division of Haemotology, Department of Medicine Dalhousie University Halifax, Halifax, Canada: D. Anderson, internist. Divisie voor Interne Geneeskunde, Maastricht University Medical Center, Maastricht, Nederland: dr. A. ten Cate- Hoek, internist. Vascular Center, Skane University Hospital, Malmoe, Zweden: J. Elf, internist. AMC Amsterdam, Divisie voor Interne Geneeskunde: dr. R. Kraaijenhagen, internist. UMC Utrecht, Van Creveld Clinic: dr. R. Schutgens, internist. Thrombosis Clinic, Intermountain Medical Center Murray Utah, Verenigde Staten: S. Stevens, internist; S. Woller, internist. Department of Medicine Ottawa Hospital, University of Ottawa, Ottawa, Canada: Ph. Wells, internist • Correspondentie: g.j.geersing@umcutrecht.nl • Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit is een bewerkte vertaling van: Geersing G-J, Zuithoff P, Kearon C, Anderson D, Ten Cate-Hoek A, Elf J, et al. Exclusion of deep vein thrombosis using the Wells rule in clinically important subgroups: individual patient data meta-analysis. BMJ 2014;348:g1340. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.

Samenvatting

Geersing G-J, Zuithoff P, Kearon C, Anderson D, Ten Cate-Hoek A, Elf J, et al. Uitsluiten van DVT met een klinische beslisregel. Huisarts Wet 2014;57(12):626-8.

Achtergrond

Huisartsen zien geregeld patiënten die mogelijk een trombosebeen hebben. De symptomen van een trombosebeen zijn vaak weinig specifiek. Een groot deel van de patiënten bij wie de huisarts aan trombose denkt heeft geen trombosebeen. Om die reden zijn er beslisregels ontwikkeld, die in combinatie met een D-dimeertest, bij een groot deel van de patiënten een trombose kunnen uitsluiten. De veiligheid van deze strategie is bewezen voor de meeste patiënten, maar er blijft onduidelijkheid bestaan over de veiligheid ervan in bijzondere patiëntengroepen.

Methode

Daarom hebben we individuele patiëntengegevens uit 13 onderzoeken (n = 10.002) gecombineerd en de veiligheid van een beslisregel (in dit geval de Wells-beslisregel) en een D-dimeertest onderzocht om een trombosebeen uit te sluiten bij bijzondere patiëntengroepen.

Resultaten

Ons onderzoek laat zien dat de huisarts bij de meeste patiënten veilig en efficiënt een trombosebeen kan uitsluiten: in 29% van de gevallen (95%-BI 20 tot 40) scoort de patiënt laag op de beslisregel en is de D-dimeertest ook negatief; de kans op trombose is dan nog slechts 1,2% (95%-BI 0,7 tot 1,8). Bij patiënten bij wie tijdens een oncologische behandeling het vermoeden bestaat dat ze een trombosebeen hebben komt deze combinatie van een lage score op de beslisregel en een negatieve D-dimeertest slechts voor in 9% van de gevallen. Ook is de kans op trombose in die groep bijna twee keer zo groot (2,2%). Voor patiënten die eerder een trombose hebben doorgemaakt en bij wie sprake kan zijn van een recidief moet één punt worden opgeteld op de Wells-beslisregel om veilig een trombosebeen te kunnen uitsluiten.

Conclusie

De huisarts kan met een beslisregel en een D-dimeertest veilig een trombosebeen uitsluiten. Alleen is extra aandacht nodig bij oncologische patiënten met een verdenking op een trombosebeen en bij patiënten die eerder een trombosebeen hebben doorgemaakt. De Wells-beslisregel is in die gevallen respectievelijk minder efficiënt en minder veilig.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 12/2014

Huisarts en wetenschap 12/2014 Naar de uitgave