Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 5/2011

01-10-2011

Dementiediagnostiek bij oudere migranten op de geheugenpolikliniek: obstakels en oplossingen

Auteurs: M. Goudsmit, J. L. Parlevliet, J. P. C. M. van Campen, B. Schmand

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 5/2011

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De komende tien jaar verdubbelt het aantal niet-westerse allochtone ouderen. Door specifieke risicofactoren (zoals hypertensie en diabetes) zal het aantal oudere migranten met dementie waarschijnlijk toenemen. Geheugenpoliklinieken zijn onvoldoende voorbereid op deze nieuwe patiëntenstroom, omdat zorgprofessionals onvoldoende kennis hebben van de obstakels die bij interculturele dementiediagnostiek een rol spelen. Zij dienen rekening te houden met taalbarrière, cultuurbarrière, het lage opleidingsniveau en analfabetisme van een aanzienlijk aantal patiënten, maar ook met onbekendheid met dementie, schaamte en bijzondere zorgverwachtingen van de patiënten en hun familie. Er worden aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van communicatie, (neuropsychologische) testdiagnostiek en zorgadviezen in de klinische praktijk.
Literatuur
1.
go back to reference Schellingerhout R. Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau, 2004. Schellingerhout R. Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau, 2004.
2.
go back to reference Nielsen TR, Vogel A, RiepeMWet al. Assessment of dementia in Ethnic Minority patients in Europe: A European Alzheimer’s Disease Consortium Survey. Int Psychogeriatr 2010;6:1–10. Nielsen TR, Vogel A, RiepeMWet al. Assessment of dementia in Ethnic Minority patients in Europe: A European Alzheimer’s Disease Consortium Survey. Int Psychogeriatr 2010;6:1–10.
3.
go back to reference Cooper C, Tandy AR, Balamurali TBS, Livingston G. A Systematic Review and Meta-analysis of Ethnic Differences in Use of Dementia Treatment, Care and Research. Am J Psychiatry 2010; 18:193–203.CrossRef Cooper C, Tandy AR, Balamurali TBS, Livingston G. A Systematic Review and Meta-analysis of Ethnic Differences in Use of Dementia Treatment, Care and Research. Am J Psychiatry 2010; 18:193–203.CrossRef
4.
go back to reference Mukadam N, Cooper C, Livingston G. A systematic review of ethnicity and pathways to care in dementia. Int J Geriatr Psychiatry 2011;26,12–20.PubMedCrossRef Mukadam N, Cooper C, Livingston G. A systematic review of ethnicity and pathways to care in dementia. Int J Geriatr Psychiatry 2011;26,12–20.PubMedCrossRef
5.
go back to reference VriesWMde, Smits C. Psychische klachten bij Turkse en Marokkaanse ouderen. Een handreiking voor de praktijk. Utrecht: Trimbosinstituut, 2003. VriesWMde, Smits C. Psychische klachten bij Turkse en Marokkaanse ouderen. Een handreiking voor de praktijk. Utrecht: Trimbosinstituut, 2003.
6.
go back to reference Vries I de. Bunamak: oud of ziek? Dementie en zorg bij oudere Turkse migranten in Amsterdam. Medische Antropologie 2009;21:117–130. Vries I de. Bunamak: oud of ziek? Dementie en zorg bij oudere Turkse migranten in Amsterdam. Medische Antropologie 2009;21:117–130.
7.
go back to reference Rijkers C. Dementia among elderly Moroccan immigrants in the Netherlands. Master Thesis. VU, Amsterdam, 2010. Rijkers C. Dementia among elderly Moroccan immigrants in the Netherlands. Master Thesis. VU, Amsterdam, 2010.
8.
go back to reference VriesWMde, Smits CHM. Op zoek naar rust in de ziel Rahat el baal. De beleving van problemen met de geestelijke gezondheid van Marokkaanse ouderen. Tijdschr Gerontol Geriatr 2005;36:194–202.PubMedCrossRef VriesWMde, Smits CHM. Op zoek naar rust in de ziel Rahat el baal. De beleving van problemen met de geestelijke gezondheid van Marokkaanse ouderen. Tijdschr Gerontol Geriatr 2005;36:194–202.PubMedCrossRef
9.
go back to reference Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie 2005. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie. Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie 2005. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie.
10.
go back to reference Manly JJ, Espino D. Cultural influences on dementia recognition and management. Clinics of Geriatric Medicine 2004;20:93–119.CrossRef Manly JJ, Espino D. Cultural influences on dementia recognition and management. Clinics of Geriatric Medicine 2004;20:93–119.CrossRef
11.
go back to reference Ardila A. Cultural values underlying psychometric cognitive testing. Neuropsychol Rev 2005; 15:185–195.PubMedCrossRef Ardila A. Cultural values underlying psychometric cognitive testing. Neuropsychol Rev 2005; 15:185–195.PubMedCrossRef
12.
go back to reference Smits CHM, VriesWMde, Beekman ATF. The CIDI as an instrument for diagnosing depression in Turkish and Moroccan labour migrants: an exploratory study into equivalence. Int J Geriatr Psychiatry 2005;20:436–445.PubMedCrossRef Smits CHM, VriesWMde, Beekman ATF. The CIDI as an instrument for diagnosing depression in Turkish and Moroccan labour migrants: an exploratory study into equivalence. Int J Geriatr Psychiatry 2005;20:436–445.PubMedCrossRef
13.
go back to reference Teng E. Cultural and educational factors in the diagnosis of dementia. ADAD 2002;16:77–79. Teng E. Cultural and educational factors in the diagnosis of dementia. ADAD 2002;16:77–79.
14.
go back to reference Kurvers J. Met Ongeletterde ogen. Kennis van taal en schrift van analfabeten. Proefschrift. Amsterdam: Uitgeverij Aksant, 2002. Kurvers J. Met Ongeletterde ogen. Kennis van taal en schrift van analfabeten. Proefschrift. Amsterdam: Uitgeverij Aksant, 2002.
15.
go back to reference Schmand B, Groenink SC, van den Dungen M. Letterfluency: psychometrische eigenschappen en Nederlandse normen. Tijdschr Gerontol Geriatr 2008;39:64–76PubMedCrossRef Schmand B, Groenink SC, van den Dungen M. Letterfluency: psychometrische eigenschappen en Nederlandse normen. Tijdschr Gerontol Geriatr 2008;39:64–76PubMedCrossRef
16.
go back to reference Ostrosky-Solis F, Ardila A, Rosselli M. Neuropsychological test performance in illiterate subjects. Archives of Clinical Neuropsychology 1998;13:645–660.PubMedCrossRef Ostrosky-Solis F, Ardila A, Rosselli M. Neuropsychological test performance in illiterate subjects. Archives of Clinical Neuropsychology 1998;13:645–660.PubMedCrossRef
17.
go back to reference Ardila A, Bertolucci PH, Braga LW et al. Illiteracy: the neuropsychology of cognition without reading. Archives of Clinical Neuropsychology 2010;25:689–712.PubMedCrossRef Ardila A, Bertolucci PH, Braga LW et al. Illiteracy: the neuropsychology of cognition without reading. Archives of Clinical Neuropsychology 2010;25:689–712.PubMedCrossRef
18.
go back to reference Ardila A, Rosselli M. Illiterates and Cognition: The impact of education. In: International Handbook of cross-cultural neuropsychology. Uzzell, BP, Pontón, M, Ardila, A, eds. New Yersey USA: Lawrence Erlbaum Associates, 2007. Ardila A, Rosselli M. Illiterates and Cognition: The impact of education. In: International Handbook of cross-cultural neuropsychology. Uzzell, BP, Pontón, M, Ardila, A, eds. New Yersey USA: Lawrence Erlbaum Associates, 2007.
19.
go back to reference Prince M, Acosta D, Chiu H et al. Effects of education and culture on the validity of the Geriatric Mental State and its AGECAT algorithm. Br J Psychiatry 2004;185:429–436.PubMedCrossRef Prince M, Acosta D, Chiu H et al. Effects of education and culture on the validity of the Geriatric Mental State and its AGECAT algorithm. Br J Psychiatry 2004;185:429–436.PubMedCrossRef
20.
go back to reference Manly JJ, Jacobs DM, SanoMet al. Effect of literacy on neuropsychological test performance in nondemented, education-matched elders. JINS 1999;5:191–202.PubMed Manly JJ, Jacobs DM, SanoMet al. Effect of literacy on neuropsychological test performance in nondemented, education-matched elders. JINS 1999;5:191–202.PubMed
21.
go back to reference Castro-Caldas A, Reis A, Guerreiro M. Neuropsychological aspects of illiteracy. Neuropsychological Rehabilitation 1997:7(4):327–338.CrossRef Castro-Caldas A, Reis A, Guerreiro M. Neuropsychological aspects of illiteracy. Neuropsychological Rehabilitation 1997:7(4):327–338.CrossRef
22.
go back to reference Marcopulos BA, McLain CA, Giuliano AJ. Cognitive impairment or inadequate norms? A study of healthy, rural, older adults with limited education. The Clinical Neuropsychologist 1997;11:111–131.CrossRef Marcopulos BA, McLain CA, Giuliano AJ. Cognitive impairment or inadequate norms? A study of healthy, rural, older adults with limited education. The Clinical Neuropsychologist 1997;11:111–131.CrossRef
23.
go back to reference Folia V, KosmidisMH. Assessment of Memory Skills in Illiterates: strategy differences or test artifact? The Clinical Neuropsychologist 2003;17:143–152.PubMedCrossRef Folia V, KosmidisMH. Assessment of Memory Skills in Illiterates: strategy differences or test artifact? The Clinical Neuropsychologist 2003;17:143–152.PubMedCrossRef
24.
go back to reference Fiske A, Gatz M. The Apartment Test: Validity of a memory measure. Aging, Neuropsychology and Cognition 2007;14:441–461.PubMedCrossRef Fiske A, Gatz M. The Apartment Test: Validity of a memory measure. Aging, Neuropsychology and Cognition 2007;14:441–461.PubMedCrossRef
25.
go back to reference Kempler D, Teng EL, Taussig M, DickMB. The common objects memory test (COMT): a simple test with cross-cultural applicability. JINS 2010;16:537–545.PubMed Kempler D, Teng EL, Taussig M, DickMB. The common objects memory test (COMT): a simple test with cross-cultural applicability. JINS 2010;16:537–545.PubMed
26.
go back to reference Gonzalez da Silva C, Petersson KM, Faísca L, Ingvar M, Reis A. The Effects of Literacy and Education on the Quantative and Qualitative aspects of Semantic Verbal Fluency. J Clin Exp Neuropsychol 2004;26:266–277.CrossRef Gonzalez da Silva C, Petersson KM, Faísca L, Ingvar M, Reis A. The Effects of Literacy and Education on the Quantative and Qualitative aspects of Semantic Verbal Fluency. J Clin Exp Neuropsychol 2004;26:266–277.CrossRef
27.
go back to reference Reis A, Petersson KM, Castro-Caldas A, Ingvar M. Formal Schooling influences two- but not three-dimensional naming skills. Brain Cogn 2001;47:397–411.PubMedCrossRef Reis A, Petersson KM, Castro-Caldas A, Ingvar M. Formal Schooling influences two- but not three-dimensional naming skills. Brain Cogn 2001;47:397–411.PubMedCrossRef
28.
go back to reference Dansilio S, Charamelo A. Constructional functions and figure copying in illiterates or lowschooled Hispanics. Archives of Clinical Neuropsychology 2005;20:1105–1112.PubMedCrossRef Dansilio S, Charamelo A. Constructional functions and figure copying in illiterates or lowschooled Hispanics. Archives of Clinical Neuropsychology 2005;20:1105–1112.PubMedCrossRef
29.
go back to reference Baiyewu O, Unverzagt FW, Lane et al. The Stick Design Test: a new measure of visuoconstructional ability. JINS 2005;11: 98–605. Baiyewu O, Unverzagt FW, Lane et al. The Stick Design Test: a new measure of visuoconstructional ability. JINS 2005;11: 98–605.
30.
go back to reference Carnero-Pardo C, Gurpegui M, Sanchez- Cantalejo E. Diagnostic accuracy of the Eurotest for dementia: a naturalistic multicenter phase II study. BMC Neurology 2006;6:15.PubMedCrossRef Carnero-Pardo C, Gurpegui M, Sanchez- Cantalejo E. Diagnostic accuracy of the Eurotest for dementia: a naturalistic multicenter phase II study. BMC Neurology 2006;6:15.PubMedCrossRef
31.
go back to reference Wurff F van der, Beekman AT,Dijkshoorn H, Spijker JA, Smits CA, StekML. Prevalence and risk factors for depression in the elderly Turkish and Moroccan immigrants in the Netherlands. J Affect Disord 2004; 83: 33–41.PubMedCrossRef Wurff F van der, Beekman AT,Dijkshoorn H, Spijker JA, Smits CA, StekML. Prevalence and risk factors for depression in the elderly Turkish and Moroccan immigrants in the Netherlands. J Affect Disord 2004; 83: 33–41.PubMedCrossRef
32.
go back to reference Hoffer C. Allochtone ouderen: de onverwachte oude dag in Nederland. In Onzichtbaar –onmisbaar: Ouderen in Rotterdam- Essays, Cahier 04. Rotterdam: Stedelijke adviescommissie ouderenbeleid, 2005. Hoffer C. Allochtone ouderen: de onverwachte oude dag in Nederland. In Onzichtbaar –onmisbaar: Ouderen in Rotterdam- Essays, Cahier 04. Rotterdam: Stedelijke adviescommissie ouderenbeleid, 2005.
33.
go back to reference Gallagher-Thompson D, HaleyW, Guy D, et al. Tailoring Psychological Interventions for Ethnically Diverse Dementia Caregivers. Clinical Psychology: Science and Practice; 10:423–438. Gallagher-Thompson D, HaleyW, Guy D, et al. Tailoring Psychological Interventions for Ethnically Diverse Dementia Caregivers. Clinical Psychology: Science and Practice; 10:423–438.
35.
go back to reference Twickler TB, Hoogstraaten E, Reuwer AQ , Singels L, Stronks K, Essink-Bot M. Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden vragen om een antwoord in de zorg. Ned Tijdschr Geneesk 2009;153:A250. Twickler TB, Hoogstraaten E, Reuwer AQ , Singels L, Stronks K, Essink-Bot M. Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden vragen om een antwoord in de zorg. Ned Tijdschr Geneesk 2009;153:A250.
36.
go back to reference DinsbachW, Seddik H. Verantwoord testgebruik bij allochtonen. Cultuur Migratie Gezondheid 2006 ; 3: 171–173. DinsbachW, Seddik H. Verantwoord testgebruik bij allochtonen. Cultuur Migratie Gezondheid 2006 ; 3: 171–173.
37.
go back to reference Uterwijk, JM. Wechsler Adult Intelligence Scale III- Nederlandstalige bewerking. Lisse: Swets & Zeitlinger; 2000. Uterwijk, JM. Wechsler Adult Intelligence Scale III- Nederlandstalige bewerking. Lisse: Swets & Zeitlinger; 2000.
38.
go back to reference Wechsler D. Wechsler Memory Scale-Revised. San Antonio: The Psychological Corporation Harcourt Brace Jovanovich; 1987. Wechsler D. Wechsler Memory Scale-Revised. San Antonio: The Psychological Corporation Harcourt Brace Jovanovich; 1987.
39.
go back to reference Lindeboom J, Jonker C. Amsterdamse Dementie-screeningstest. Lisse: Swets & Zeitlinger; 1989. Lindeboom J, Jonker C. Amsterdamse Dementie-screeningstest. Lisse: Swets & Zeitlinger; 1989.
40.
go back to reference Brand N, Jolles J. Learning and retrieval rate of words presented auditory and visually. J Gen Psychol, 1985;112:201–210.PubMedCrossRef Brand N, Jolles J. Learning and retrieval rate of words presented auditory and visually. J Gen Psychol, 1985;112:201–210.PubMedCrossRef
41.
go back to reference Bucks RS,Willison JR, Byrne LMT. Location Learning Test. Bury St Edmunds: Thames Valley Test Company Limited; 2000. Bucks RS,Willison JR, Byrne LMT. Location Learning Test. Bury St Edmunds: Thames Valley Test Company Limited; 2000.
42.
go back to reference Cockburn, J, Smith, PT. The Rivermead behavioural memory test. Titchfield: Thames Valley Test Company; 1989. Cockburn, J, Smith, PT. The Rivermead behavioural memory test. Titchfield: Thames Valley Test Company; 1989.
43.
go back to reference Lindeboom J, Schmand B. Visuele Associatie Test. Leiden: PITS; 2003. Lindeboom J, Schmand B. Visuele Associatie Test. Leiden: PITS; 2003.
44.
go back to reference Luteijn F, Barelds DPH. Groninger Intelligentie Test 2. Amsterdam: Harcourt Assessment; 2004. Luteijn F, Barelds DPH. Groninger Intelligentie Test 2. Amsterdam: Harcourt Assessment; 2004.
45.
go back to reference Dubois B, Slachevsky A, Litvan I, Pillon B. The FAB. A frontal assessment battery at bedside. Neurology 2000;55:1621–6.PubMed Dubois B, Slachevsky A, Litvan I, Pillon B. The FAB. A frontal assessment battery at bedside. Neurology 2000;55:1621–6.PubMed
46.
go back to reference Krabbendam L, Kalff AC. Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome- Nederlandse vertaling. Bury St Edmonds: Thames Valley Test Company; 1997. Krabbendam L, Kalff AC. Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome- Nederlandse vertaling. Bury St Edmonds: Thames Valley Test Company; 1997.
47.
go back to reference Deelman BG, Koning-Haanstra M, Liebrand WBG, BurgWvan de. SAN test. Lisse: Swets & Zeitlinger; 1981. Deelman BG, Koning-Haanstra M, Liebrand WBG, BurgWvan de. SAN test. Lisse: Swets & Zeitlinger; 1981.
48.
go back to reference Jorm AF. The informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE): a review. Int Psychogeriatr 2004;16:275–293.PubMedCrossRef Jorm AF. The informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE): a review. Int Psychogeriatr 2004;16:275–293.PubMedCrossRef
49.
go back to reference De Jonghe JFM. Differentiating between demented and psychiatric patients with the Dutch version of the IQCODE. Int J Geriatr Psychiatry 1997; 1:462–465.CrossRef De Jonghe JFM. Differentiating between demented and psychiatric patients with the Dutch version of the IQCODE. Int J Geriatr Psychiatry 1997; 1:462–465.CrossRef
50.
go back to reference Ozel-Kizil ET, Turan ED, Yilmaz E, Cangoz B, Uluc S. Discriminant Validity and Reliability of the Turkish Version of Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE-T). Archives of Clinical Neuropsychology 2009;25:139–145.CrossRef Ozel-Kizil ET, Turan ED, Yilmaz E, Cangoz B, Uluc S. Discriminant Validity and Reliability of the Turkish Version of Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE-T). Archives of Clinical Neuropsychology 2009;25:139–145.CrossRef
51.
go back to reference Berendsen B, Geus E de, Jonker S, Kaldenbach A, Poerbodipoero S. Ouder worden ver van thuis. Ergotherapie, 2009; 2: 30–32. Berendsen B, Geus E de, Jonker S, Kaldenbach A, Poerbodipoero S. Ouder worden ver van thuis. Ergotherapie, 2009; 2: 30–32.
52.
go back to reference Ertan T, Eker E. Reliability, validity and factor structure of the geriatric depression scale in Turkish elderly: are there different factor structures for different cultures? Int Psychogeriatr 2000;12:163–172.PubMedCrossRef Ertan T, Eker E. Reliability, validity and factor structure of the geriatric depression scale in Turkish elderly: are there different factor structures for different cultures? Int Psychogeriatr 2000;12:163–172.PubMedCrossRef
53.
go back to reference Groen-van de Ven L, Smits C. Aandacht, acceptatie en begrip. Mantelzorg aan ouderen in de Suryoye gemeenschap. Cultuur Migratie Gezondheid 2009;6:198–209. Groen-van de Ven L, Smits C. Aandacht, acceptatie en begrip. Mantelzorg aan ouderen in de Suryoye gemeenschap. Cultuur Migratie Gezondheid 2009;6:198–209.
Metagegevens
Titel
Dementiediagnostiek bij oudere migranten op de geheugenpolikliniek: obstakels en oplossingen
Auteurs
M. Goudsmit
J. L. Parlevliet
J. P. C. M. van Campen
B. Schmand
Publicatiedatum
01-10-2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 5/2011
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-011-0036-z

Andere artikelen Uitgave 5/2011

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 5/2011 Naar de uitgave

MediaReport

Signalementen