Skip to main content
Top

2022 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. De waarde van diagnostische bevindingen

Auteurs : Drs. A. J. Kooter, Drs. T. O. H. de Jongh

Gepubliceerd in: Fysische diagnostiek

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Er zijn relatief weinig gegevens over de waarde van het lichamelijk onderzoek bekend omdat wetenschappelijk onderzoek ernaar lastig is. Het onderzoek dat gedaan is, laat vaak een grote intra- en interbeoordelaarsovereenkomst zien. Een onderzoek, of combinatie van onderzoeken, levert een getal op (bijv. kappa of LR). Dit getal wordt de puntschatting genoemd. De (on)zekerheid van deze puntschatting is uit te drukken met een p-waarde of een betrouwbaarheidsinterval. Sensitiviteit en specificiteit zijn testeigenschappen die aangeven hoe goed een test differentieert tussen zieken en mensen zonder die ziekte. Deze testeigenschappen worden mede bepaald door de mate van ziek-zijn en door het gekozen afkappunt (van de test). De likelihood ratio (LR) combineert sensitiviteit en specificiteit en is een belangrijke maat voor een test of onderzoek. Het geeft aan in welke mate de odds (en daarmee de kans) op een aandoening verandert door de uitkomst van die test. De voorspellende waarde van een test is, naast de kwaliteit van de test, afhankelijk van de voorafkans op de aandoening. Het kan lastig zijn deze voorafkans in te schatten.
Literatuur
1.
go back to reference Scholten RJPM, Offringa M, Assendelft WJJ. Inleiding in de evidence-based medicine. 5e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2018. Scholten RJPM, Offringa M, Assendelft WJJ. Inleiding in de evidence-based medicine. 5e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2018.
2.
go back to reference McGee SR. Evidence-based physical diagnosis. 4e druk. Elsevier; 2017. McGee SR. Evidence-based physical diagnosis. 4e druk. Elsevier; 2017.
3.
go back to reference Joshua AM, Celermauer DS, Stockler MR. Beauty is in the eye of the examiner: reaching agreement about physical signs and their value. Int Med J. 2005;35:178–87.CrossRef Joshua AM, Celermauer DS, Stockler MR. Beauty is in the eye of the examiner: reaching agreement about physical signs and their value. Int Med J. 2005;35:178–87.CrossRef
4.
go back to reference Veldhuyzen van Zanten SJO, Hijdra A. Onderzoek naar variatie tussen waarnemers met behulp van kappa. Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:199–202. Veldhuyzen van Zanten SJO, Hijdra A. Onderzoek naar variatie tussen waarnemers met behulp van kappa. Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:199–202.
5.
go back to reference Joshi R, Singh A, Jajoo N, et al. Accuracy and reliability of palpation and percussion for detecting hepatomegaly: a rural hospital-based study. Indian J Gastroenterol. 2004;23:171–4.PubMed Joshi R, Singh A, Jajoo N, et al. Accuracy and reliability of palpation and percussion for detecting hepatomegaly: a rural hospital-based study. Indian J Gastroenterol. 2004;23:171–4.PubMed
6.
go back to reference Claassen JAHR. Liever ‘goudstandaard’ dan ‘gouden standaard.’ Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2937.PubMed Claassen JAHR. Liever ‘goudstandaard’ dan ‘gouden standaard.’ Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2937.PubMed
–.
go back to reference De Jongh TOH, Zaat JOM. Een serie over de waarde van het lichamelijk onderzoek. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;159A:2650. De Jongh TOH, Zaat JOM. Een serie over de waarde van het lichamelijk onderzoek. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;159A:2650.
Metagegevens
Titel
De waarde van diagnostische bevindingen
Auteurs
Drs. A. J. Kooter
Drs. T. O. H. de Jongh
Copyright
2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2787-4_6