De verpleegkundige in de AGZ | mijn-bsl Skip to main content
Top

2010 | Boek

De verpleegkundige in de AGZ

Algemene verpleegkundige zorg

Redacteuren: E.M. Sesink, Drs. IJ. D. Jüngen, Drs. J.A.M. Kerstens

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Basiswerken Verpleging en Verzorging

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 De verpleegkundige in het algemeen ziekenhuis
Samenvatting
De verpleegkundige in het algemeen ziekenhuis is werkzaam in een dynamisch, dienstverlenend bedrijf. Deze dienstverlening verloopt voornamelijk via de relatie tussen de medewerker en de patiënt. Dit is een belangrijke karakteristiek van de zorgsector en maakt deze daarmee complex en arbeidsintensief, maar ook zeer boeiend.
A. Leegwater, P. Esterhuizen, E. Lemmens
2 Verpleegkundige en multidisciplinaire zorg voor specifieke doelgroepen
Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt extra aandacht besteed aan patiënten die met specifieke zorgvragen opgenomen worden in het ziekenhuis. Zo kan de verpleegkundige te maken krijgen met patiënten die kwetsbaar zijn. Dat kan zijn vanwege hun hoge leeftijd of vanwege een verstandelijke beperking.
F. Salihi Malki, M.G.M Fellinger, J.A.M. Kerstens, T. van der Aa
3 Verpleegkundige zorg en kwaliteitszorg
Samenvatting
Het begrip ‘kwaliteit van zorg’ in de gezondheidszorg heeft in de afgelopen jaren steeds meer structuur gekregen. Moest een patiënt vroeger zonder meer vertrouwen op deskundige behandeling in het ziekenhuis, nu staan de resultaten van bijvoorbeeld operaties, veiligheid, klantgerichtheid, wachtlijsten, enzovoort op het internet.
C.M.V. Verhagen
4 De operatiepatiënt
Samenvatting
In Nederland worden per jaar gemiddeld 1,3 miljoen mensen geopereerd. De zorg voor deze patiënten, de perioperatieve zorg, vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de Nederlandse gezondheidszorg. De perioperatieve zorg is te verdelen in drie fasen: preoperatieve zorg, peroperatieve zorg en postoperatieve zorg.
B. Delpeut
5 Herkennen van en handelen bij complicaties
Samenvatting
Bij patiënten opgenomen in het algemeen ziekenhuis bestaat het risico van onbedoelde fysieke schade. Dat kan zijn door een postoperatieve bloeding, bijwerkingen van medicijnen of medicatiefouten, ongevallen en het niet tijdig signaleren van levensbedreigende situaties zoals stoornissen van de vitale functies.
E.M. Sesink, IJ.D. Jüngen
6 Wonden en wondverzorging
Samenvatting
Een verpleegkundige werkzaam in een algemeen ziekenhuis komt altijd in aanraking met patiënten met wonden. Wonden kunnen op verschillende manieren ontstaan: door een operatie, een trauma (bijv. brandwonden), of wonden door in bed liggen (decubituswonden).
P.A.H. van Mierlo-van den Broek
7 Pijn en pijnbestrijding
Samenvatting
Pijn hoort bij het leven. Het heeft een signalerende en daarmee beschermende functie. Wanneer wij ons branden aan een hete pan, worden we gewaarschuwd door middel van pijn. Dit zorgt ervoor dat we in actie komen en daarmee ernstiger letsel voorkomen.
B. Delpeut
8 Oncologie
Samenvatting
De diagnose kanker spreekt over het algemeen sterk tot de verbeelding van mensen en wordt al snel geassocieerd met ernstig ziek zijn en de dood. Bijna iedereen kent wel iemand die de diagnose kanker heeft gekregen en sommigen zijn misschien ook wel direct betrokken geweest bij het ziekbed of overlijden van een patiënt, familielid of vriend met kanker.
A.S.V. Adriaansz
9 Palliatieve zorg
Samenvatting
Op het moment dat bekend is dat de patiënt niet meer kan genezen en ‘cure’ niet langer maar alleen nog ‘care’ aan de orde is, komt palliatieve zorg in beeld. Van de ongeveer 140.000 mensen die jaarlijks overlijden in Nederland, overlijden er ongeveer 55.000 aan kanker of andere niet-acute aandoeningen (www.cbs.nl).
J.J.M.G. Jacobs van Leur
Nawerk
Meer informatie
Titel
De verpleegkundige in de AGZ
Redacteuren
E.M. Sesink
Drs. IJ. D. Jüngen
Drs. J.A.M. Kerstens
Copyright
2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-7736-7
Print ISBN
978-90-313-5214-2
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-7736-7