Skip to main content
main-content

Basiswerken Verpleging en Verzorging

Basiswerken Verpleging en Verzorging
32 Edities | 2006 - 2017

Alle boeken uit de serie Basiswerken Verpleging en Verzorging

2017 | Boek

Geriatrie

Dit boek helpt verpleegkundigen hun weg te vinden in de complexe zorg voor geriatrische patiënten. De auteur beschrijft de meest recente kennis en inzichten, waarbij de praktische toepasbaarheid voorop staat.

2015 | Boek

Theoretisch kader voor de verpleegkundige beroepsuitoefening

In 'Theoretisch kader voor de verpleegkundige beroepsuitoefening' wordt in tien hoofdstukken een theoretisch kader voor de verpleegkundige beroepsuitoefening beschreven. Het gaat hierbij onder meer om de methodiek en systematiek van de beroepsuitoefe

2015 | Boek

Maatschappelijke gezondheidszorg

Niveau 5

De maatschappelijke gezondheidszorg (MGZ) is een belangrijk en veelomvattend deel van onze gezondheidszorg. De overheid wil de kosten voor de zorg in de hand houden en doet daarom een toenemend beroep op alle burgers.

2015 | Boek

Weerbaarheid voor zorgprofessionals

Intimidatie en ongewenst gedrag komt veel voor in de zorg. Zorgprofessionals, of het nu om stagaires, co-assistenten of medewerkers gaat, hebben regelmatig te maken met grensoverschrijdend gedrag van patiënten, collega's en meerderen. Dit boek beoogt

2015 | hbo | Boek

Kindergeneeskunde

Een kind in het ziekenhuis is een bijzondere patiënt. Dat uit zich in het spectrum aan ziektebeelden (bijvoorbeeld allerlei aangeboren afwijkingen) en in de verschillende ontwikkelingsfasen waarin kinderen zich bevinden. Beide bepalen de benadering v

2015 | Boek

Chirurgie

Om klinisch te kunnen redeneren bij patiënten met een chirurgische aandoening moet de verpleegkundige kennis en inzicht hebben in de verschijnselen, complicaties en behandeling van de meest voorkomende chirurgische aandoeningen. Dit boek bereidt d

2014 | mbo verpleegkundige/niveau 4 | Boek

Psychiatrie

Niveau 4

Dit boek beschrijft op heldere en toegankelijke wijze de vele aspecten van de psychiatrie die relevant zijn voor de verpleegkundige en agogische beroepsuitoefening. Allereerst worden zienswijzen en ontwikkelingen in de psychiatrie en de wet- en regel

2013 | mbo verpleegkundige/niveau 4 | Boek

Geriatrie

Niveau 4

Veel gezondheidsproblemen waarmee ouderen te maken krijgen worden niet goed en niet tijdig herkend, waardoor een groeiende groep ouderen onnodig afhankelijk raakt van professionele zorg.

Als verpleegkundigen de risico's op functieverlies bij

2013 | mbo verpleegkundige/niveau 4 | Boek

Basisverpleegkunde

Niveau 4

Basisverpleegkunde geeft een systematisch overzicht van alle facetten van de basiszorg: de meest omvangrijke zorgverlening in de gezondheidszorg. Het boek behandelt de verschillende rollen van de verpleegkundige bij het verlenen van de basiszorg.

2012 | mbo verpleegkundige/niveau 4 | Boek

Zorg voor de chronisch zieke

Basiswerken Verpleging en Verzorging

Zorg voor de chronisch zieke gaat over een steeds grotere groep zorgvragers waarvan verzorgenden een groot aandeel in de zorgverlening voor hun rekening nemen. Het boek biedt dé basiskennis, die nodig is om chronisch zieken te verzorgen.

Aa

2012 | Boek

Interne geneeskunde en chirurgie

In dit boek wordt de basis gelegd voor een goed begrip voor de interne en chirurgische ziektebeelden, samen met de basiswerken Anatomie en fysiologie en Algemene ziekteleer, die hierop aansluiten. 

2011 | hbo | Boek

De verpleegkundige in de AGZ

Specialistische verpleegkundige zorg

In dit boek komen verschillende verpleegsituaties van patiënten met veelal ernstige ziekten van de verschillende orgaansystemen aan bod, zoals de ademhaling, de circulatie, de nieren en urinewegen en het neurologische systeem. 

2011 | hbo | Boek

Toegepaste geneesmiddelenkennis

Grondige kennis van de algemene farmacologische principes is van groot belang om op een juiste manier om te gaan met geneesmiddelen. Wat is de weg van het geneesmiddel door het lichaam en wat doet het geneesmiddel met het lichaam? Wat zijn de bijwerk

2010 | Boek

De verpleegkundige in de AGZ

Algemene verpleegkundige zorg

2010 | Boek

Diversiteit in de verpleegkunde

Basiswerken Verpleging en Verzorging

Het boek laat zien hoe belangrijk de dialoog met patiënten is en hoe een verpleegkundige kennis over groepskenmerken kan combineren met het oog hebben voor unieke eigenschappen

2009 | mbo verpleegkundige/niveau 4 | Boek

Interne geneeskunde en chirurgie

Interne geneeskunde en chirurgie sluit aan op de basiswerken Anatomie en fysiologie en Algemene ziekteleer. In deze boeken wordt de basis gelegd voor een goed begrip van de interne en chirurgische ziektebeelden. Om op verantwoorde wijze verpleegkundi

2009 | mbo verpleegkundige/niveau 4 | Boek

Nederlands en burgerschap in de zorg

Niveau 3–4

Nederlands en Burgerschap is een uitstekende combinatie. In het toekomstige beroep is het voor studenten van belang Nederlands op een goed niveau te beheersen. Ook is het de taal waarmee zij als burger uit de voeten moeten kunnen. Nederlands en burge

2009 | mbo verpleegkundige/niveau 4 | Boek

Verloskunde, gynaecologie en kindergeneeskunde

Verloskunde, kindergeneeskunde en gynaecologie behandelt de anatomie en fysiologie van de voortplanting, de fysiologie van de zwangerschap, bevalling en kraambedperiode en de pathologie hiervan. Het laatste deel gaat over de gynaecologie. 

2009 | mbo verzorgende/niveau 3 | Boek

Anatomie en fysiologie

Dit boek bevat alle basiskennis van anatomie en fysiologie die verzorgenden nodig hebben om hun beroep goed uit te kunnen oefenen. Kennis over het menselijk lichaam en inzicht in het functioneren ervan zijn belangrijke voorwaarden om op een veilig

2009 | mbo helpende zorg en welzijn/niveau 2 | Boek

Nederlands en burgerschap voor zorg en welzijn

Niveau 2