Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie 3/2014

01-06-2014 | Origineel artikel

De traumazorg gezien vanuit het traumacentrum

Versterking vanuit de basis

Auteur: L.L. van Spengler

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie | Uitgave 3/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Aan de basis van de huidige organisatie van de traumazorg ligt het beleidsplan dat de Nederlandse Vereniging voor Traumatologie in 1997 publiceerde. Nadat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 1998 in de Beleidsvisie Traumazorg de benoeming van tien traumacentra aankondigde, kreeg de traumazorg een belangrijke impuls. De tien traumacentra (in 2007 werd daaraan het elfde centrum toegevoegd) dienden de traumazorg regionaal te ontwikkelen, criteria voor de kwaliteit van zorg te ontwikkelen en een traumaregistratie op te zetten. Door aanvullende taken met betrekking tot de rampenopvang bij de traumacentra te beleggen, werd niet alleen de zorg voor individuele ongevalslachtoffers beter georganiseerd, maar ook de zorg voor slachtoffers van grootschalige rampen en ongevallen.
In de daaropvolgende jaren zijn goede stappen gezet, met als voorbeelden de levelindeling voor ziekenhuizen, afspraken over verwijzing van patiënten naar de juiste centra en aparte vergoeding voor de opvang van multitrauma’s in traumacentra. Inmiddels wordt geconstateerd dat het zorglandschap verandert, waardoor de organisatie en de kwaliteit van de traumazorg in de knel dreigen te komen.
De borging van drie elementen wordt geadviseerd om de traumacentra de rol te geven of te laten behouden die hun destijds werd toegedicht: concentratie van multitrauma’s in traumacentra, meer aandacht voor het belang van de traumaregistratie bij preventie van ongevallen of schade als gevolg van ongevallen en ten slotte, het verder invullen van de rol die de traumacentra bij de rampenopvang werd toegedicht.
Literatuur
1.
go back to reference Traumazorg, onze Zorg!; beleidsvisie Nederlandse Vereniging voor Traumatologie. Leersum: NVT; 1997. Traumazorg, onze Zorg!; beleidsvisie Nederlandse Vereniging voor Traumatologie. Leersum: NVT; 1997.
2.
go back to reference Rapport ‘De keten rammelt’. Geneeskundige Inspectie; 1995. Rapport ‘De keten rammelt’. Geneeskundige Inspectie; 1995.
3.
go back to reference Rapport ‘De opbouw van de organisatie voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen’. Den Haag: Ministerie van VWS; 1995. Rapport ‘De opbouw van de organisatie voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen’. Den Haag: Ministerie van VWS; 1995.
4.
go back to reference Brief van de minister van VWS. Staatscourant 1998;195:6. Brief van de minister van VWS. Staatscourant 1998;195:6.
5.
go back to reference Model Trauma System Planning and Evaluation. U.S. Department of Health and Human Services; febr. 2006. Model Trauma System Planning and Evaluation. U.S. Department of Health and Human Services; febr. 2006.
Metagegevens
Titel
De traumazorg gezien vanuit het traumacentrum
Versterking vanuit de basis
Auteur
L.L. van Spengler
Publicatiedatum
01-06-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie / Uitgave 3/2014
Print ISSN: 2214-8736
Elektronisch ISSN: 2214-8744
DOI
https://doi.org/10.1007/s12506-014-0017-2

Andere artikelen Uitgave 3/2014

Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie 3/2014 Naar de uitgave