Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie 3/2014

01-06-2014 | Origineel artikel

Voortdurend in beweging: samen werken aan organisatie van traumazorg

Auteurs: H.J.J.M. Berden, R.M. Verheul

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie | Uitgave 3/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Traumazorg kreeg de laatste jaren meer erkenning, met als markeringspunt de aanwijzing van elf traumacentra door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Sindsdien hebben veel kwaliteitsverbeteringen plaatsgevonden in de organisatie van traumazorg, zoals de realisatie van een landelijke traumaregistratie en een levelindeling voor traumatologie. Hiermee is de ontwikkeling nog niet ten einde en zien we ons geplaatst voor een aantal opdrachten, namelijk: versteviging van de keten door heldere afspraken over samenwerking en overdracht tussen ketenpartners; verdieping in de beleving van de patiënt voor stroomlijning van acute zorgprocessen; verdere benutting van data uit registraties voor verbetering van de kwaliteit en inrichting van de traumazorg; niet alleen beseffen dat ketens zo sterk zijn als de zwakste schakel, maar daadwerkelijk samenwerken aan kwaliteit en bereikbaarheid van zorg. Dit kan overigens alleen als het belang hiervan door alle ketenpartners wordt onderschreven.
De organisatie van traumazorg is inspiratiebron geweest voor de inrichting van andere acute zorgketens, wat heeft geleid tot een verantwoordelijkheid voor toegankelijkheid en kwaliteit van acute zorg voor ketenpartners binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Dit effect kan alleen betekenisvol worden wanneer verantwoordelijkheden van het ROAZ erkend en benut worden. Al met al nog een scala aan vervolgopdrachten, die alleen door samenspel van de medisch professional, het management en het bestuur kunnen leiden tot waardevolle resultaten voor traumazorg en andere acute zorgketens.
Literatuur
1.
go back to reference LNAZ. Landelijke Traumaregistratie 2007-2011. Tilburg: LNAZ; 2013. LNAZ. Landelijke Traumaregistratie 2007-2011. Tilburg: LNAZ; 2013.
2.
go back to reference Bos N, Sturms LM, Schrijvers AJ, et al. The Consumer Quality index (CQ-index) in an accident and emergency department: development and first evaluation. BMC Health Serv Res. 2012 Aug 28;12:284. Bos N, Sturms LM, Schrijvers AJ, et al. The Consumer Quality index (CQ-index) in an accident and emergency department: development and first evaluation. BMC Health Serv Res. 2012 Aug 28;12:284.
3.
go back to reference Olthuis GJ, Prins C, Smits MJ, et al. Matters of concern: A qualitative study of emergency care from the perspective of patients. Ann Emerg Med. 2014 Mar;63(3):311-9.e2.PubMedCrossRef Olthuis GJ, Prins C, Smits MJ, et al. Matters of concern: A qualitative study of emergency care from the perspective of patients. Ann Emerg Med. 2014 Mar;63(3):311-9.e2.PubMedCrossRef
4.
go back to reference Ringdal KG, Coats TJ, Lefering R, et al. The Utstein template for uniform reporting of data following major trauma: A joint revision bij SCANTEM, TARN, DGU-TR and RITG. Scand J Trauma Res Emerg Med. 2008;16:7. Ringdal KG, Coats TJ, Lefering R, et al. The Utstein template for uniform reporting of data following major trauma: A joint revision bij SCANTEM, TARN, DGU-TR and RITG. Scand J Trauma Res Emerg Med. 2008;16:7.
5.
go back to reference Lemson J, Grunsven PM van, Schipper IB, et al. Helikopter-Mobiele Medische Teams in Nederland: belangrijke verschillen in inzetfrequentie tussen meldkamerregio’s. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1106-12. Lemson J, Grunsven PM van, Schipper IB, et al. Helikopter-Mobiele Medische Teams in Nederland: belangrijke verschillen in inzetfrequentie tussen meldkamerregio’s. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1106-12.
6.
go back to reference LNAZ en AZN. MMT inzet- en cancelcriteria. Een praktisch handvat voor het inzetten van MMT’s en verdeling van verantwoordelijkheden tussen MKA, ambulance en MMT. Tilburg: LNAZ; 2013. LNAZ en AZN. MMT inzet- en cancelcriteria. Een praktisch handvat voor het inzetten van MMT’s en verdeling van verantwoordelijkheden tussen MKA, ambulance en MMT. Tilburg: LNAZ; 2013.
7.
go back to reference LNAZ. Werkgroep Ketenbrede Kwaliteitsindicatoren Acute Zorg. Onderzoeksrapport Ketenbrede Kwaliteitsindicatoren Acute Zorg. Tilburg: LNAZ; 2013. LNAZ. Werkgroep Ketenbrede Kwaliteitsindicatoren Acute Zorg. Onderzoeksrapport Ketenbrede Kwaliteitsindicatoren Acute Zorg. Tilburg: LNAZ; 2013.
8.
go back to reference Molen LN van, IJzermans CJ. Stand van zaken Opleiden, Trainen & Oefenen (OTO) voor ‘opgeschaalde acute zorg’. Een eerste meting, halverwege de eerste cyclus OTO-stimuleringsgelden. Utrecht: NIVEL; 2011. Molen LN van, IJzermans CJ. Stand van zaken Opleiden, Trainen & Oefenen (OTO) voor ‘opgeschaalde acute zorg’. Een eerste meting, halverwege de eerste cyclus OTO-stimuleringsgelden. Utrecht: NIVEL; 2011.
9.
go back to reference LNAZ. Werkgroep Kwaliteit en Effect. Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO. Tilburg: LNAZ; 2013. LNAZ. Werkgroep Kwaliteit en Effect. Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO. Tilburg: LNAZ; 2013.
Metagegevens
Titel
Voortdurend in beweging: samen werken aan organisatie van traumazorg
Auteurs
H.J.J.M. Berden
R.M. Verheul
Publicatiedatum
01-06-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie / Uitgave 3/2014
Print ISSN: 2214-8736
Elektronisch ISSN: 2214-8744
DOI
https://doi.org/10.1007/s12506-014-0015-4

Andere artikelen Uitgave 3/2014

Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie 3/2014 Naar de uitgave

Editorial

Inleiding