Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-08-2012 | Beroep en Belang

De ontwikkeling van een DBC Depressie

Auteurs: Dennis van de Rijt, Els van den Heuvel, Miriam Michels, Lucia Walter, Jeanne van Os

Gepubliceerd in: Psychopraktijk | Uitgave 4/2012

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In de regio West- en Midden-Brabant is een eerstelijns depressie programma ontwikkeld, dat als Diagnose Behandel Combinatie (DBC) ter financiering is aangeboden aan de zorgverzekeraars. Onze ervaringen met dit proces kunnen andere professionals in de GGz helpen bij soortgelijke projecten.
Voetnoten
1
Bron:Het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH). Dit is een netwerk van 92 huisartspraktijken met 211 huisartsen en meer dan 350.000 ingeschreven patiënten (2008). De LINH-huisartsen verzamelen op continue basis in hun praktijk gegevens over aandoeningen, aantallen contacten, geneesmiddelvoorschriften en verwijzingen in hun elektronisch patiëntendossier.
 
2
Bron: Trimbos (2010)Netherlands mental health survey and incidence study (NEMESIS) 2.
 
3
DBC: Een Diagnose Behandel Combinatie is een weergave van alle activiteiten en verrichtingen die gemiddeld nodig zijn gedurende een vastgestelde periode om bij een patiënt een bepaalde diagnose te stellen en de behandeling te verrichten (bron: DBC Onderhoud)
 
4
Doorbraak Depressie projecten: Met behulp van de doorbraakmethode wordt de zorg op het gebied van depressieklachten verbeterd. Doorbraak is een beproefde en systematische methode om Multidisciplinaire Richtlijnen voor diagnose en behandeling in een organisatie te implementeren (bronnen: Trimbos en Robuust).
 
5
Bron: Nederlandse Zorgautoriteit (december 2011)Advies basis GGz.
 
6
Van de Lindt S & Volker D, Trimbos (2011)Eindtekst voor de zorgstandaard depressie juni 2011 versie 5.0.
 
7
Trimbos-instituut ea (2009)Richtlijnherziening van de multidisciplinaire richtlijn depressie
 
8
Van Marwijk HWJ ea (oktober 2003)NHG-standaard depressieve stoornis. Nederlands Huisartsen Genootschap
 
9
Van Loy NCML & De Groot JGB (2012)Het zorgpad model (www.​theessence-consulting.​nl/​pdf/​HetZorgpadModel_​covers.​pdf)
 
10
Als monitoringsinstrument wordt de Beck Depression Inventory (BDI) gebruikt
 
11
Terluin B ea (mei 2008) De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) spoort psychische problemen op.Huisarts & Wetenschap 51 (5): 251-255
 
12
Bockting C ea (2010)Doorbreek het ritme van depressie. Rijksuniversiteit Groningen
 
13
Meetpunt Kwaliteit ontwikkelt en levert sturingsinformatie ter ondersteuning van het kwaliteitsbeleid van de eerstelijns(keten)zorg
 
Metagegevens
Titel
De ontwikkeling van een DBC Depressie
Auteurs
Dennis van de Rijt
Els van den Heuvel
Miriam Michels
Lucia Walter
Jeanne van Os
Publicatiedatum
01-08-2012
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Psychopraktijk / Uitgave 4/2012
Print ISSN: 1878-4844
Elektronisch ISSN: 2210-7754
DOI
https://doi.org/10.1007/s13170-012-0057-5

Andere artikelen Uitgave 4/2012

Psychopraktijk 4/2012 Naar de uitgave

Onze Correspondent

Wereldreis met een missie

EditorialNotes

Redactioneel