Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-08-2012 | Artikel

Barrières voor behandeling in de forensische psychiatrie

Auteurs: Jeroen Alleman, Erik Bulten, Annelies Vissers

Gepubliceerd in: Psychopraktijk | Uitgave 4/2012

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Ook in de forensische psychiatrie lukt het vaak om met patiënten uiteindelijk tot overeenstemming, samenwerking en verandering te komen. In dit artikel gaat het echter over gevallen waarbij dat niet lukt. Aan de hand van een casus wordt een model besproken waarmee een gestagneerde behandeling systematisch geanalyseerd kan worden.
Voetnoten
1
Koekkoek B (2010)Ambivalent connections: Improving community mental health care for non-psychotic chronic patients perceived as ‘difficult’. Academisch Proefschrift. Radboud Universiteit Nijmegen
 
2
Terbeschikkingstelling (tbs) is een behandelmaatregel die de rechter oplegt aan mensen die zware delicten hebben gepleegd en lijden aan een psychiatrische ziekte of stoornis. Deze stoornis beïnvloedt hun gedrag. De rechter kan tbs in combinatie met een gevangenisstraf opleggen.
 
3
Andrews DA & Bonta J (2006)The psychology of criminal conduct. New York: LexisNexis
 
4
Laan van der PH ea (2010) Wat werkt? Bijdragen aan het terugdringen van recidive. In Van Koppen J ea (red)Reizen met mijn rechter. Psychologie van het recht. Deventer: Kluwer (p 987-1001)
 
5
Thij M ten & Bulten E (2011)Assessment bij opname. Nijmegen: Pompestichting [interne notitie]
 
6
Miller WR & Rollnick S (2006)Motiverende gespreksvoering. Een methode om mensen voor te bereiden op verandering. Gorinchem: Ekklesia
 
7
Burrowes N & Needs A (2009) Time to contemplate change? A framework for assessing readiness to change with offenders.Aggression and violent behavior 14: 39-49
 
8
Day A ea (2009) Assessing treatment readiness in violent offenders.Journal of interpersonal violence 24: 618-635
 
9
De casus is geanonimiseerd
 
10
Wanneer behandeling in twee of meer verschillende klinieken onvoldoende resultaat oplevert (het recidivegevaar is niet of onvoldoende verminderd en er is geen zicht is op verbetering) kan een TBS-gestelde uiteindelijk aangemerkt worden als Longstay-patiënt
 
Metagegevens
Titel
Barrières voor behandeling in de forensische psychiatrie
Auteurs
Jeroen Alleman
Erik Bulten
Annelies Vissers
Publicatiedatum
01-08-2012
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Psychopraktijk / Uitgave 4/2012
Print ISSN: 1878-4844
Elektronisch ISSN: 2210-7754
DOI
https://doi.org/10.1007/s13170-012-0051-y

Andere artikelen Uitgave 4/2012

Psychopraktijk 4/2012 Naar de uitgave

EditorialNotes

Redactioneel

Psychodiagnostiek

Autisme in de DSM-5