Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2005

01-04-2005 | Oorspronkelijke stukken

De laatste fase van dementie bij een groep verpleeghuispatiënten: prevalentie en kenmerken

Auteurs: Drs. J. W. D. de Jong, J. L. P. Ekkerink, I. Touma, R. T. C. M. Koopmans

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 2/2005

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In de internationale literatuur zijn er nauwelijks gegevens over patiënten in de laatste fase van dementie. Ook bestaat er geen eenduidige operationalisatie van dit begrip. Patiënten in deze laatste fase kunnen moeilijk worden vervolgd met bestaande observatieschalen aangezien deze plafond- of bodemscores bereiken. Doel van dit onderzoek was om in een groep dementerende verpleeghuispatiënten, verblijvend in twee Nederlandse verpleeghuizen (n=210), de prevalentie en de kenmerken van patiënten in de laatste fase te onderzoeken en een eerste aanzet te geven tot een nadere verfijning van deze laatste fase.
Stadium 7 van de Global Deterioration Scale van Reisberg e.a. werd gedefinieerd als de laatste fase van dementie. Bij alle patiënten werd een zelf geconstrueerde observatieschaal ingevuld. Tevens werden behandelaspecten en het medische beleid geregistreerd.
26 (12%) van de op onderzochte psychogeriatrische afdelingen opgenomen dementerende verpleeghuispatiënten verkeerde in de laatste fase van dementie. De scores op de observatieschaal lieten grote verschillen zien tussen de patiënten.
Dit onderzoek kan een aanzet geven voor vervolgonderzoek dat kan leiden tot een nadere verfijning van het begrip laatste fase van dementie.
Literatuur
go back to reference Gezondheidsraad. Dementie. Den Haag: Gezondheidsraad, 2002; publicatie nr 2002/04 Gezondheidsraad. Dementie. Den Haag: Gezondheidsraad, 2002; publicatie nr 2002/04
go back to reference Geldmacher DS, Whitehouse PJ. Evaluation of dementia. N Engl J M 1996; 335: 330-6CrossRef Geldmacher DS, Whitehouse PJ. Evaluation of dementia. N Engl J M 1996; 335: 330-6CrossRef
go back to reference Reisberg B, Ferris SH, De Leon MJ, Crook T. The Global Deterioration Scale for assessment of primary degenerative dementia. Am J Psychiatry 1982; 139(9)1136-9.PubMed Reisberg B, Ferris SH, De Leon MJ, Crook T. The Global Deterioration Scale for assessment of primary degenerative dementia. Am J Psychiatry 1982; 139(9)1136-9.PubMed
go back to reference Koopmans RTCM, Hoogen HJ van den, Weel C van. Incidentie en prevalentie van gezondheidsproblemen bij een groep dementerende verpleeghuispatiënten: een vergelijking met de huisartsenpraktijk. Tijdschr Geront Geriatr 1994;25:231-6 Koopmans RTCM, Hoogen HJ van den, Weel C van. Incidentie en prevalentie van gezondheidsproblemen bij een groep dementerende verpleeghuispatiënten: een vergelijking met de huisartsenpraktijk. Tijdschr Geront Geriatr 1994;25:231-6
go back to reference Franssen EH, Kluger A, Torossian CL, Reisberg B. The neurologic syndrome of severe Alzheimer’s disease. Arch Neurol 1993; 50: 1029-39PubMed Franssen EH, Kluger A, Torossian CL, Reisberg B. The neurologic syndrome of severe Alzheimer’s disease. Arch Neurol 1993; 50: 1029-39PubMed
go back to reference Horner J, Alberts MJ, Dawson DV, Cook GM. Swallowing in Alzheimer disease. Alzheimer Dis Assoc Disord 1994; 8: 177-89.PubMedCrossRef Horner J, Alberts MJ, Dawson DV, Cook GM. Swallowing in Alzheimer disease. Alzheimer Dis Assoc Disord 1994; 8: 177-89.PubMedCrossRef
go back to reference Souren LEM, Franssen EH, Reisberg B. Contractures and loss of function in patients with Alzheimer disease. J Am Geriatr Soc 1985; 43: 650-5 Souren LEM, Franssen EH, Reisberg B. Contractures and loss of function in patients with Alzheimer disease. J Am Geriatr Soc 1985; 43: 650-5
go back to reference Benesia A. Contracturen bij een groep dementerende verpleeghuisbewoners: prevalentie en risicofactoren. Scriptie in het kader van de verpleeghuisarts opleiding. VOVA 1998 Benesia A. Contracturen bij een groep dementerende verpleeghuisbewoners: prevalentie en risicofactoren. Scriptie in het kader van de verpleeghuisarts opleiding. VOVA 1998
go back to reference Jonker C, Verhey F, Slaets J. Alzheimer en andere vormen van dementie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2001 Jonker C, Verhey F, Slaets J. Alzheimer en andere vormen van dementie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2001
go back to reference White H, Pieper C, Schmader K. The association of weight change in Alzheimer´s disease with severity of disease and mortality: a longitudinal analysis. J Am Geriatr Soc 1998; 46: 1223-7PubMed White H, Pieper C, Schmader K. The association of weight change in Alzheimer´s disease with severity of disease and mortality: a longitudinal analysis. J Am Geriatr Soc 1998; 46: 1223-7PubMed
go back to reference Magai C, Cohen C, Gomberg D, Malatesta C, Culver C. Emotional expression during mid- to late-stage dementia. Int Psychogeriatr 1996; 8: 383-95CrossRefPubMed Magai C, Cohen C, Gomberg D, Malatesta C, Culver C. Emotional expression during mid- to late-stage dementia. Int Psychogeriatr 1996; 8: 383-95CrossRefPubMed
go back to reference Volicer L, Berman SA, Cipolloni PB, Mandell A. Persistent vegetative state in Alzheimer disease. Arch Neurol 1997; 54: 1382-4PubMed Volicer L, Berman SA, Cipolloni PB, Mandell A. Persistent vegetative state in Alzheimer disease. Arch Neurol 1997; 54: 1382-4PubMed
go back to reference Walshe TM, Leonard C. Persistent vegetative state. Arch Neurol 1985; 42: 1045-7PubMed Walshe TM, Leonard C. Persistent vegetative state. Arch Neurol 1985; 42: 1045-7PubMed
go back to reference Koopmans RTCM, Ekkerink JLP, Van Weel C. Survival to late dementia in Dutch nursing home patients. J Am Geriatr Soc 2003; 51: 184-7CrossRefPubMed Koopmans RTCM, Ekkerink JLP, Van Weel C. Survival to late dementia in Dutch nursing home patients. J Am Geriatr Soc 2003; 51: 184-7CrossRefPubMed
go back to reference Ekkerink JLP. Het beloop van dementie bij ouderen in het verpleeghuis (proefschrift). Nijmegen: Katholieke Universiteit, 1994 Ekkerink JLP. Het beloop van dementie bij ouderen in het verpleeghuis (proefschrift). Nijmegen: Katholieke Universiteit, 1994
go back to reference Boller F, Verny M, Hugonot-Diener L, Saxton J. Clinical features and assessment of severe dementia: a review. Eur J Neur 2002; 9: 125-36CrossRef Boller F, Verny M, Hugonot-Diener L, Saxton J. Clinical features and assessment of severe dementia: a review. Eur J Neur 2002; 9: 125-36CrossRef
go back to reference Hughes CP, Berg L, Danziger WL, Coben LA, Martin RL. A new clinical scale for the staging of dementia. Br J Psychiatry 1982; 140: 566-72CrossRefPubMed Hughes CP, Berg L, Danziger WL, Coben LA, Martin RL. A new clinical scale for the staging of dementia. Br J Psychiatry 1982; 140: 566-72CrossRefPubMed
go back to reference Peavy GM, Salmon DP, Rice VA, Galsako D, Samuel W, Taylor KI, e.a. Neuropsychological assessment of severely demented elderly: the severe cognitive impairment profile. Arch Neurology 1996; 53: 367-72 Peavy GM, Salmon DP, Rice VA, Galsako D, Samuel W, Taylor KI, e.a. Neuropsychological assessment of severely demented elderly: the severe cognitive impairment profile. Arch Neurology 1996; 53: 367-72
go back to reference Volicer L, Hurley AC, Lathi DC, Kowall NW. Measurement of severity in advanced Alzheimer disease. J Gerontol 1994; 49: M223-6.PubMed Volicer L, Hurley AC, Lathi DC, Kowall NW. Measurement of severity in advanced Alzheimer disease. J Gerontol 1994; 49: M223-6.PubMed
go back to reference Bellelli G, Frisuni GB, Bianchetti A, Trabucch M. The Bedford Alzheimer Nursing Severity Scale for the severly demented: validation study. Alzheimer Dis Assoc Disord, 1997;11;(2):71-7CrossRefPubMed Bellelli G, Frisuni GB, Bianchetti A, Trabucch M. The Bedford Alzheimer Nursing Severity Scale for the severly demented: validation study. Alzheimer Dis Assoc Disord, 1997;11;(2):71-7CrossRefPubMed
go back to reference Herziening consensus diagnostiek bij het dementiesyndroom. CBO, Utrecht 1997 Herziening consensus diagnostiek bij het dementiesyndroom. CBO, Utrecht 1997
go back to reference American Psychiatric Association. DSM-IV Beknopte handleiding bij de diagnostische criteria van de DSM-IV. Lisse: Swets & Zeitlinger 1996; derde druk. American Psychiatric Association. DSM-IV Beknopte handleiding bij de diagnostische criteria van de DSM-IV. Lisse: Swets & Zeitlinger 1996; derde druk.
go back to reference Medische zorg met beleid 1997. Handreiking voor de besluitvorming over verpleeghuisgeneeskundig handelen bij dementerende patiënten. NVVA, Utrecht 1997. Medische zorg met beleid 1997. Handreiking voor de besluitvorming over verpleeghuisgeneeskundig handelen bij dementerende patiënten. NVVA, Utrecht 1997.
go back to reference Steen JT van der, Ooms ME, Wal G van der, Ribbe MW. Het meten van onwelbevinden bij demente patiënten: validiteit van de Nederlandse versie van de DS-DAT. Tijdschr Gerontol Geriatr 2002; 33: 257-63PubMed Steen JT van der, Ooms ME, Wal G van der, Ribbe MW. Het meten van onwelbevinden bij demente patiënten: validiteit van de Nederlandse versie van de DS-DAT. Tijdschr Gerontol Geriatr 2002; 33: 257-63PubMed
go back to reference Lavrijsen JC, Bosch JS van den, Costongs LG, Eilander HJ, Hoenderdaal PL, Minderhoud JM. Diagnostiek van vegetatieve toestand als basis voor medisch handelen op de grens van leven en dood. Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147: 195-8PubMed Lavrijsen JC, Bosch JS van den, Costongs LG, Eilander HJ, Hoenderdaal PL, Minderhoud JM. Diagnostiek van vegetatieve toestand als basis voor medisch handelen op de grens van leven en dood. Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147: 195-8PubMed
go back to reference The A, Pasman R, Onwuteake-Philipsen B, Ribbe MW, Wal G van der. Withholding the artificial administration of fluids and food from elderly patients with dementia: ethnographic study. Br Med J 2002; 325: 1326-30CrossRef The A, Pasman R, Onwuteake-Philipsen B, Ribbe MW, Wal G van der. Withholding the artificial administration of fluids and food from elderly patients with dementia: ethnographic study. Br Med J 2002; 325: 1326-30CrossRef
go back to reference Steen JT van der, Muller M, Ooms ME, Wal G van der, Ribbe MW. Decisions to treat or not to treat pneumonia in demented psychogeriatric nursing home patients: development of a guideline. J Med Ethics 2000; 26: 114-20.CrossRefPubMed Steen JT van der, Muller M, Ooms ME, Wal G van der, Ribbe MW. Decisions to treat or not to treat pneumonia in demented psychogeriatric nursing home patients: development of a guideline. J Med Ethics 2000; 26: 114-20.CrossRefPubMed
go back to reference Pasman RW, Ontwuteake-Philipsen BD, Ooms ME, Wigcheren PT van, Wal G van der, Ribbe MW. Forgoing artificial nutrition and hydration in nursing home patients with dementia. Patients, decision making , and participants. Alzheimer Dis Assoc Disord 2004;18: 154-62.CrossRefPubMed Pasman RW, Ontwuteake-Philipsen BD, Ooms ME, Wigcheren PT van, Wal G van der, Ribbe MW. Forgoing artificial nutrition and hydration in nursing home patients with dementia. Patients, decision making , and participants. Alzheimer Dis Assoc Disord 2004;18: 154-62.CrossRefPubMed
go back to reference Hobbelen JSM, Bie de R, Rossum van E. Het effect van passief bewegen op de mate van paratonie. Een partieel geblindeerde gerandomiseerde klinische trial. Ned Tijdschr Fysiother 2003; 113: 132-7. Hobbelen JSM, Bie de R, Rossum van E. Het effect van passief bewegen op de mate van paratonie. Een partieel geblindeerde gerandomiseerde klinische trial. Ned Tijdschr Fysiother 2003; 113: 132-7.
go back to reference Weert van J. Multi-sensory stimulation in 24-hour dementia care. Thesis Utrecht 2004. Weert van J. Multi-sensory stimulation in 24-hour dementia care. Thesis Utrecht 2004.
go back to reference Chung JCC, Lai CKY. Snoezelen for dementia. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 4. Chung JCC, Lai CKY. Snoezelen for dementia. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 4.
Metagegevens
Titel
De laatste fase van dementie bij een groep verpleeghuispatiënten: prevalentie en kenmerken
Auteurs
Drs. J. W. D. de Jong
J. L. P. Ekkerink
I. Touma
R. T. C. M. Koopmans
Publicatiedatum
01-04-2005
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 2/2005
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03074703

Andere artikelen Uitgave 2/2005

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2005 Naar de uitgave

Mededelingen

Mededelingen