Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-08-2012 | Uitgave 4/2012

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 4/2012

De JGZ-richtlijn Secundaire Preventie Kindermishandeling: een complexe richtlijn landelijk implementeren. Hoe gaat dat?

Tijdschrift:
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg > Uitgave 4/2012
Auteurs:
A. Broerse, M. Kamphuis, K. Kooijman, M. Vergeer, M. Beckers
Belangrijke opmerkingen
onderzoeker
senior onderzoeker en jeugdarts KNMG
senior medewerker,en senior onderzoeker en trainer
senior adviseur
Twee jaar na de lancering van de JGZ-richtlijn Secundaire Preventie Kindermishandeling is gestart met de landelijke implementatie van deze richtlijn. Hierbij zijn JGZ-organisaties door 3 organisaties begeleid bij de implementatie binnen hun organisatie, namelijk: het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en TNO Behavioural and Societal Sciences (TNO BSS). Deze organisaties kregen een handleiding en materialen uitgereikt, waarmee ze de implementatie concreet konden vormgeven. Daarnaast kregen zij toegang tot een besloten platform om onderling informatie te delen en van elkaars ervaringen te leren. Aan een landelijke informatiebijeenkomst namen 38 organisaties deel; 13 organisaties meldden zich daarna nog aan voor het Virtueel Samenwerkingsplatform (VSP) dat in verband met de implementatie was opgezet. In totaal waren daarmee 51 organisaties bij de implementatie betrokken. Hiervan hebben er 42 deelgenomen aan het evaluatieonderzoek. Uit dit onderzoek bleek dat JGZ-organisaties heel gemotiveerd aan de slag zijn gegaan en in korte tijd veel implementatieactiviteiten hebben uitgevoerd. De belangrijkste activiteiten betroffen het aanstellen van een implementatiecoördinator, het opstellen van een implementatiediagnose, het schrijven van een implementatieplan (inclusief scholingsplan) en het organiseren van een interne startbijeenkomst voor medewerkers. De evaluatie van dit landelijke traject heeft veel inzicht gegeven in de organisatie en effecten van landelijke begeleiding van de implementatie van JGZrichtlijnen en heeft belangrijke lessen opgeleverd voor toekomstige JGZ-richtlijnen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

Jeugdgezondheidszorg

Dit is een vakblad voor wie werkzaam is in de jeugdgezondheidszorg of in zijn of haar praktijk veel met kinderen te maken heeft. Elke twee maanden verschijnt het blad met twintig pagina's op magazineformaat, waarin telkens vijf à zes onderwerpen in afgeronde vorm worden behandeld en ook veel informatie (actualiteiten, boekbesprekingen en nieuws over cursussen en adressen) in kort bestek wordt gegeven.

BSL Academy hbo-V Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 4/2012

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 4/2012 Naar de uitgave

EditorialNotes

Redactioneel