Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-07-2017 | Onderzoek | Uitgave 6/2017

Huisarts en wetenschap 6/2017

De invloed van Thuisarts.nl op het zorggebruik

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 6/2017
Auteurs:
Wouter Spoelman, Dr. Tobias Bonten, Dr. Margot de Waal, Dr. Ton Drenthen, Dr. Ivo Smeele, Dr. Mark Nielen
Belangrijke opmerkingen
LUMC, afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde, Leiden: W.A. Spoelman, arts, promovendus eHealth; dr. T.N. Bonten, huisarts-in-opleiding, epidemioloog, postdoc onderzoeker; dr. M.W.M. de Waal, epidemioloog; prof.dr. N.H. Chavannes, huisarts, hoogleraar Huisartsgeneeskunde. Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht: dr. A.J.M. Drenthen, socioloog; dr. I.J.M. Smeele, huisarts, hoofdredacteur H&W. NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, afdeling Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht: dr. M.M.J. Nielen, epidemioloog, senior onderzoeker Zorgregistraties eerste lijn • Correspondentie: t.n.bonten@lumc.nl • Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Samenvatting

Spoelman WA, Bonten TB, De Waal MWM, Drenthen T, Smeele IJM, Nielen MJM, Chavannes NH. De invloed van Thuisarts.nl op het zorggebruik. Huisarts Wet 2017;60(6):260-3.

Achtergrond

Patiënten zoeken vaak online naar informatie over hun ziekte. In theorie kan betrouwbare gezondheidsinformatie het zorggebruik verminderen, maar bewezen is dat niet. Wij onderzochten of de website Thuisarts.nl in de eerste jaren na de lancering geleid heeft tot een afname van het zorggebruik in de Nederlandse huisartsenpraktijk.

Methode

We voerden een onderbroken-tijdreeksanalyse uit op gegevens van de NIVEL Zorgregistratie eerste lijn, die gemiddeld 230 huisartsen betroffen. Het onderzoek was opgezet als ‘natuurlijk experiment’ over de periode 2009-2014, van drie jaar vóór tot drie jaar ná de lancering van Thuisarts.nl. Onze primaire uitkomstmaat was een mogelijke trendverandering in het aantal consulten per 1000 patiënten per maand. Daarbij vormden we een controlegroep met onderwerpen waarover Thuisarts.nl geen informatie gaf of weinig geraadpleegd werd. We voerden subgroepanalyses uit voor geslacht, leeftijd sociaal-economische status en type consult (enkel, dubbel, telefonisch).

Resultaten

Het aantal consulten daalde na de lancering van Thuisarts.nl met –1,620 per 1000 patiënten per maand, wat twee jaar na de lancering neerkomt op een afname van 12% ten opzichte van de ongewijzigde trend. In de controlegroep zagen we geen trendbreuk. Uit de subgroepanalyse bleek dat vooral het aantal telefonische consulten daalde en dat die daling zich voordeed in alle welstandsklassen en op alle leeftijden, behalve bij kinderen onder de 16 jaar.

Conclusie

Na de lancering van Thuisarts.nl is het zorggebruik in de huisartsenpraktijk afgenomen, vooral het aantal telefonische consulten.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in uw vak en bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot zo'n 30 boeken huisartsgeneeskunde en 3 vaktijdschriften. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 6/2017

Huisarts en wetenschap 6/2017 Naar de uitgave