Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Vakblad Sociaal Werk 4/2019

01-08-2019 | Hoofdartikel

De hel onder ogen zien

Auteur: Alie Weerman

Gepubliceerd in: Vakblad Sociaal Werk | Uitgave 4/2019

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Alie Weerman is lector GGZ & Samenleving. Ze pleit voor het verbijzonderen van mensen met een psychiatrische stoornis. Samen met ervaringsdeskundigen en vanuit de sociale psychiatrie en het sociaal werk, met hulp van de filosofie zoekt ze naar manieren. ‘Wil de integratie van ggz en samenleving slagen, dan moeten we de hel van het psychisch lijden onder ogen zien.’
Literatuur
•.
go back to reference Baart, A.J. (1993). Het arrangement van de tragiek. Utrecht: Katholieke Theologische Universiteit. Baart, A.J. (1993). Het arrangement van de tragiek. Utrecht: Katholieke Theologische Universiteit.
•.
go back to reference Bergsma, A., Brugman, M. & Loon, E. van (2018). Sociale steun en onbedoelde herstelondermijning. Participatie & Herstel, 3, 24-29. Bergsma, A., Brugman, M. & Loon, E. van (2018). Sociale steun en onbedoelde herstelondermijning. Participatie & Herstel, 3, 24-29.
•.
go back to reference Bosch, R. van den (2018). Gedaanten van de waanzin. Van schaamteloze razernij naar onbegrepen belevingswereld. Amsterdam: Atheneum – Polak & Van Gennep. Bosch, R. van den (2018). Gedaanten van de waanzin. Van schaamteloze razernij naar onbegrepen belevingswereld. Amsterdam: Atheneum – Polak & Van Gennep.
•.
go back to reference Delespaul, P., Milo, M., Schalke, F., Boevink,W. & Os, J. van (2016). Goede GGZ! Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie. Leusden: Diagnosis Uitgevers. Delespaul, P., Milo, M., Schalke, F., Boevink,W. & Os, J. van (2016). Goede GGZ! Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie. Leusden: Diagnosis Uitgevers.
•.
go back to reference Eerden, E. van der & Boevink, W. (2019). Ervaringsdeskundigen werken de wachtlijsten in de ggz weg. Participatie en Herstel, 1, 42-51. Eerden, E. van der & Boevink, W. (2019). Ervaringsdeskundigen werken de wachtlijsten in de ggz weg. Participatie en Herstel, 1, 42-51.
•.
go back to reference Ewijk, H. van, Spierings, F., Spierts, M. & Sprinkhuizen, A. (red.) (2017). Basisboek sociaal werk. Activeren, ondersteunen en verbinden. Amsterdam: Boom. Ewijk, H. van, Spierings, F., Spierts, M. & Sprinkhuizen, A. (red.) (2017). Basisboek sociaal werk. Activeren, ondersteunen en verbinden. Amsterdam: Boom.
•.
go back to reference Fricker, M. (2007) Epistemic injustice. Power and the ethics of knowing. Oxford, Oxford University Press. Fricker, M. (2007) Epistemic injustice. Power and the ethics of knowing. Oxford, Oxford University Press.
•.
go back to reference Heerma van Voss, A.J. (1991). Querido, een levensverhaal. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 7/8, 722 – 810. Heerma van Voss, A.J. (1991). Querido, een levensverhaal. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 7/8, 722 – 810.
•.
go back to reference Kamphuis, M. (1951). Helpen als ambacht: studies over maatschappelijk werk. Baarn: Bosch en Keuning. Kamphuis, M. (1951). Helpen als ambacht: studies over maatschappelijk werk. Baarn: Bosch en Keuning.
•.
go back to reference Kamphuis, M. (1957). Wat is maatschappelijk werk? Reflecties over de vraag zonder antwoord. Tijdschrift voor maatschappelijk werk, 12(8), 113-116. Kamphuis, M. (1957). Wat is maatschappelijk werk? Reflecties over de vraag zonder antwoord. Tijdschrift voor maatschappelijk werk, 12(8), 113-116.
•.
go back to reference Kamphuis, M. (1958). Wat is maatschappelijk werk? Proeve van cartografering. Tijdschrift voor maatschappelijk werk, 9, 135-137. Kamphuis, M. (1958). Wat is maatschappelijk werk? Proeve van cartografering. Tijdschrift voor maatschappelijk werk, 9, 135-137.
•.
go back to reference Kal, D. (2011). Kwartiermaken: werken aan ruimte voor anders-zijn. Hogeschool Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Kal, D. (2011). Kwartiermaken: werken aan ruimte voor anders-zijn. Hogeschool Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie.
•.
go back to reference Merleau-Ponty, M. (1945/2009). Fenomenologie van de waarneming. Amsterdam: Boom. Merleau-Ponty, M. (1945/2009). Fenomenologie van de waarneming. Amsterdam: Boom.
•.
go back to reference Moyaert, P. (2018). Gezondheid in de waanzin. In: Boertien, D. & Kusters, W. Filosofie bij herstelondersteuning. Opnieuw denken over geestelijke gezondheid (pp. 47 – 57). Utrecht: Kenniscentrum Phrenos. Moyaert, P. (2018). Gezondheid in de waanzin. In: Boertien, D. & Kusters, W. Filosofie bij herstelondersteuning. Opnieuw denken over geestelijke gezondheid (pp. 47 – 57). Utrecht: Kenniscentrum Phrenos.
•.
go back to reference Scholte, M. & Sprinkhuizen, A. (2018). Blijf dweilen! Over sociaal werk en een vasthoudende aanpak van structurele problemen. Vakblad Sociaal Werk, 5, 8012. Scholte, M. & Sprinkhuizen, A. (2018). Blijf dweilen! Over sociaal werk en een vasthoudende aanpak van structurele problemen. Vakblad Sociaal Werk, 5, 8012.
•.
go back to reference Uphoff, M. (2019). Vallen is als vliegen. Amsterdam: Querido. Uphoff, M. (2019). Vallen is als vliegen. Amsterdam: Querido.
•.
go back to reference Weerman, A. (2017). De paradoxale inzet van ervaringsdeskundigheid in het sociaal werk. Participatie en Herstel, 3, 26 – 32. Weerman, A. (2017). De paradoxale inzet van ervaringsdeskundigheid in het sociaal werk. Participatie en Herstel, 3, 26 – 32.
•.
go back to reference Weerman, A, Jong, K. de, Karbouniaris, S., Overbeek, F., Loon, E. van & Lubbe, P van der (2019). Professioneel inzetten van ervaringsdeskundigheid. Amsterdam: Boom. Weerman, A, Jong, K. de, Karbouniaris, S., Overbeek, F., Loon, E. van & Lubbe, P van der (2019). Professioneel inzetten van ervaringsdeskundigheid. Amsterdam: Boom.
Metagegevens
Titel
De hel onder ogen zien
Auteur
Alie Weerman
Publicatiedatum
01-08-2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Vakblad Sociaal Werk / Uitgave 4/2019
Print ISSN: 2468-7456
Elektronisch ISSN: 2468-7464
DOI
https://doi.org/10.1007/s12459-019-0056-2

Andere artikelen Uitgave 4/2019

Vakblad Sociaal Werk 4/2019 Naar de uitgave