Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Vakblad Sociaal Werk 4/2019

01-08-2019 | Nieuws

Nieuws

Auteur: Mariette Hermans

Gepubliceerd in: Vakblad Sociaal Werk | Uitgave 4/2019

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Op 13 juni werd Alie Weerman geïnstalleerd als lector GGZ en Samenleving, na het uitspreken van haar lectorale rede. Het lectoraat GGZ en Samenleving richt zich op het versterken van de verbinding tussen de geestelijke gezondheidszorg en het sociale domein. Psychiatrische problemen en verslaving gaan vaak gepaard met andere problemen, zoals schulden, verlies van werk en inkomen, sociaal rolverlies of een verstandelijke of lichamelijke beperking. Behandeling en begeleiding van deze complexe problematiek vraagt een goede afstemming tussen de geestelijke gezondheidszorg en andere vormen van zorg en ondersteuning. Het benutten van ervaringsdeskundigheid is hierbij noodzakelijk. Het lectoraat beschouwt ‘ervaringskennis’ van cliënten, burgers en professionele zorgen dienstverleners als de basis voor goede zorg en dienstverlening. De rede van Weerman wordt op p. 8-12 verkort weergegeven.
Literatuur
go back to reference Kenemans, L. (2011). Psychofarmacologie: de effecten van drugs en geneesmiddelen op het menselijk brein en gedrag. Den Haag: Boom Lemma uitgevers. Kenemans, L. (2011). Psychofarmacologie: de effecten van drugs en geneesmiddelen op het menselijk brein en gedrag. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
go back to reference Jeffrey S. Nevid, Spencer, A. Rathus & Beverly Greene, (2012). Psychiatrie: een inleiding. (8e druk). Amsterdam: Pearson Benelux BV. Jeffrey S. Nevid, Spencer, A. Rathus & Beverly Greene, (2012). Psychiatrie: een inleiding. (8e druk). Amsterdam: Pearson Benelux BV.
go back to reference Lieshout, T. van. (2009). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen: een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten. (2e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Lieshout, T. van. (2009). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen: een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten. (2e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Oppenmeer, L., Oord, S. van der & Maidman, P. (2004). Medicatiebehandeling van ADHD: nieuwe ontwikkelingen. Neuropraxis, 8, 69-73. Oppenmeer, L., Oord, S. van der & Maidman, P. (2004). Medicatiebehandeling van ADHD: nieuwe ontwikkelingen. Neuropraxis, 8, 69-73.
Metagegevens
Titel
Nieuws
Auteur
Mariette Hermans
Publicatiedatum
01-08-2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Vakblad Sociaal Werk / Uitgave 4/2019
Print ISSN: 2468-7456
Elektronisch ISSN: 2468-7464
DOI
https://doi.org/10.1007/s12459-019-0048-2

Andere artikelen Uitgave 4/2019

Vakblad Sociaal Werk 4/2019 Naar de uitgave

Van de BPSW

Van de BPSW

Wisselcolumn

Continuïteit