Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-04-2009 | Spectrum

De gezonde regio

Schiphol: medische milieukunde in extremis

Auteur: Arie Oosterlee

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 4/2009

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De medische milieukunde wordt soms geconfronteerd met een casus die tegelijk politiek omstreden is en inhoudelijk zeer complex, waarbij grote economische belangen spelen en er veel ongerustheid en boosheid bestaat bij omwonenden. Wat is dan de taak van de medische milieukunde, hoe bewaart deze zijn onafhankelijkheid en hoe verkrijgt deze het vertrouwen van zowel burgers als lokaal bestuur?
Voetnoten
1
Destijds werden in Nederland geluidbelasting van vliegverkeer en geluidcontouren berekend in zogenaamde Kosten-eenheden. De 65 dB(A)-afkap betreft het bij deze systematiek behorende voorschrift om vliegtuigen die minder dan 65 dB(A) geluidbelasting veroorzaken niet mee te nemen bij de berekening van de geluidcontouren.
 
Literatuur
1.
go back to reference Gezond zijn, gezond blijven. Een visie op gezondheid en preventie. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, september 2007. Gezond zijn, gezond blijven. Een visie op gezondheid en preventie. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, september 2007.
2.
go back to reference Gezondheidsraad. Ongerustheid over lokale milieufactoren; risicocommunicatie, blootstellingsbeoordeling en clusteronderzoek. Den Haag: Gezondheidsraad, 2001; publicatie nr 2001/010. Gezondheidsraad. Ongerustheid over lokale milieufactoren; risicocommunicatie, blootstellingsbeoordeling en clusteronderzoek. Den Haag: Gezondheidsraad, 2001; publicatie nr 2001/010.
3.
go back to reference Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Integraal Milieu-effectrapport Schiphol en omgeving. Geluid luchtverkeer. Den Haag: Verkeer en Waterstaat, Projectbureau Mainport & Milieu, 1993. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Integraal Milieu-effectrapport Schiphol en omgeving. Geluid luchtverkeer. Den Haag: Verkeer en Waterstaat, Projectbureau Mainport & Milieu, 1993.
4.
go back to reference Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Integraal Milieu-effectrapport Schiphol en omgeving. Cumulatie van geluidhinder. Den Haag: Verkeer en Waterstaat, Projectbureau Mainport & Milieu, 1993. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Integraal Milieu-effectrapport Schiphol en omgeving. Cumulatie van geluidhinder. Den Haag: Verkeer en Waterstaat, Projectbureau Mainport & Milieu, 1993.
Metagegevens
Titel
De gezonde regio
Schiphol: medische milieukunde in extremis
Auteur
Arie Oosterlee
Publicatiedatum
01-04-2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 4/2009
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03082202

Andere artikelen Uitgave 4/2009

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 4/2009 Naar de uitgave