Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-04-2009 | Wetenschappelijke artikelen | Uitgave 4/2009

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 4/2009

CO2-gehalten in scholen in relatie tot ventilatiecapaciteit, ventilatiebehoefte en ventilatienorm

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 4/2009
Auteurs:
G. Meijer, F. Duijm
Belangrijke opmerkingen
GGD Groningen
Drs. G. Meijer, F. Duijm arts M&G – medische milieukunde GGD Groningen, Kenniscentrum Milieu en Gezondheid, Postbus 584, 9700 AN Groningen, tel. 050 - 3674000.
Voor publicatie aanvaard in maart 2009.

Samenvatting

Om de ventilatie in openbare scholen te beoordelen zijn CO2-metingen gedaan in 174 leslokalen van 61 schoolgebouwen voor primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en speciaal onderwijs (SO). In de 38 lokalen van het VO zijn de ventilatievoorzieningen beoordeeld en is de ventilatiecapaciteit berekend en vergeleken met de ventilatiebehoefte. Bij ventilatie die voldoet aan de arbo-normen, zijn geen CO2-concentraties hoger dan 1400 ppm te verwachten. In 97% van de lokalen voor VO en 86% van de lokalen voor PO lopen de CO2-waarden hoger op dan 1400 ppm. In PO-scholen zijn de gehalten gemiddeld 27% van de lestijd hoger dan 1400 ppm. De P98 van de CO2-concentraties is in het VO statistisch significant hoger dan in het PO, en in het PO plus VO samen hoger dan in het SO. De piekwaarden van de CO2-concentratie zijn in een aantal lokalen hoger dan 4000 ppm, de bovenste detectiegrens van de meetapparatuur. In het VO hebben slechts vier van de 38 onderzochte lokalen voldoende in de winter bruikbare ventilatievoorzieningen om in de ventilatiebehoefte te voorzien. De CO2-concentratie (P98) correleert met de bruikbare capaciteit van de voorzieningen. De verschillen tussen de schoolgebouwen onderling zijn significant groter dan de verschillen tussen de lokalen binnen een schoolgebouw. Conclusie: De CO2-concentraties in Nederlandse leslokalen zijn hoog, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs, waarschijnlijk door te weinig ventilatie. De ventilatievoorzieningen zijn in veel schoolgebouwen ontoereikend en/of worden slecht gebruikt.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School half jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 4/2009

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 4/2009 Naar de uitgave