Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-04-2008 | Bemoeien

De gedoogstatus voorbij

Kansen in meervoud voor het maatschappelijk werk

Auteur: Marc Hoijtink

Gepubliceerd in: Vakblad Sociaal Werk | Uitgave 2/2008

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Bemoeizorg is in. Kabinet Balkenende IV wil het. Landelijke en lokale politici willen het. Bestuurders willen het. Allerlei gewichtige adviesorganen en commissies willen het. Opiniemakers willen het. En niet onbelangrijk: burgers willen het zelf ook. Dat biedt kansen voor het maatschappelijk werk en het amw in het bijzonder. In meervoud zelfs.
Literatuur
go back to reference Baltesen, F. & S. Kalman (2007), ‘Vertrouwen is goed, controle is beter’, in: NRC Handelsblad, 19 september. Baltesen, F. & S. Kalman (2007), ‘Vertrouwen is goed, controle is beter’, in: NRC Handelsblad, 19 september.
go back to reference Berkeljon, S. & S. Sitalsing (2007), ‘De staat weet raad’, in: De Volkskrant, 10 november. Berkeljon, S. & S. Sitalsing (2007), ‘De staat weet raad’, in: De Volkskrant, 10 november.
go back to reference Bouttelier, H. (2007), ‘Betutteling moet aansluiten bij de Netwerksamenleving’, in: De Volkskrant, 7 juli. Bouttelier, H. (2007), ‘Betutteling moet aansluiten bij de Netwerksamenleving’, in: De Volkskrant, 7 juli.
go back to reference Brink, G. van der (2004), Schets van een beschavingsoffensief. Over normen, normalisatie in Nederland, Amsterdam: Amsterdam University Press. Brink, G. van der (2004), Schets van een beschavingsoffensief. Over normen, normalisatie in Nederland, Amsterdam: Amsterdam University Press.
go back to reference Commissie ‘Uitdragen kernwaarden van de rechtstaat’ (2008), Onverschilligheid is geen optie, Den Haag: Delta Hage. Commissie ‘Uitdragen kernwaarden van de rechtstaat’ (2008), Onverschilligheid is geen optie, Den Haag: Delta Hage.
go back to reference Cornellissen, E. & T. Brandsen (2007), Handreiking ‘achter de voordeur’, Rotterdam: SEV. Cornellissen, E. & T. Brandsen (2007), Handreiking ‘achter de voordeur’, Rotterdam: SEV.
go back to reference Doorn, L. van (2004), Outreachende hulpverlening, Arnhem: Hoogland en Zoon. Doorn, L. van (2004), Outreachende hulpverlening, Arnhem: Hoogland en Zoon.
go back to reference Duyvendak, J.W., G. van der Laan & L. Veldboer (2002), Onteigening in tijden van vraagsturing en accountability, Den Haag: Dr. Gradus Hendriks Stichting. Duyvendak, J.W., G. van der Laan & L. Veldboer (2002), Onteigening in tijden van vraagsturing en accountability, Den Haag: Dr. Gradus Hendriks Stichting.
go back to reference Gersons, K. (1995), ‘Barstjes in het maatschappelijk werk’, in: Tijdschrift voor de sociale sector, jg. 49, nr. 4, pp. 21-25. Gersons, K. (1995), ‘Barstjes in het maatschappelijk werk’, in: Tijdschrift voor de sociale sector, jg. 49, nr. 4, pp. 21-25.
go back to reference Hoijtink, M. (2007), ‘Mondige maatschappelijk werkers en managers met visie’, in: Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk, nr. 2007-04, pp. 11-15. Hoijtink, M. (2007), ‘Mondige maatschappelijk werkers en managers met visie’, in: Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk, nr. 2007-04, pp. 11-15.
go back to reference Jagt, L. (2001), Moet dat nou? Hulpverlening aan onvrijwillige cliënten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Jagt, L. (2001), Moet dat nou? Hulpverlening aan onvrijwillige cliënten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Jansma, P. (2002) ‘Meer jonge mensen enthousiast maken voor het vak’, in: Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk, 2002-01, pp. 9-13 Jansma, P. (2002) ‘Meer jonge mensen enthousiast maken voor het vak’, in: Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk, 2002-01, pp. 9-13
go back to reference Kalse, E. (2007), ‘Kabinet grijpt in tot achter de voordeur’, in: NRC Handelsblad, 18 september. Kalse, E. (2007), ‘Kabinet grijpt in tot achter de voordeur’, in: NRC Handelsblad, 18 september.
go back to reference Laan, G. van der (1990), Legitimatieproblemen in het maatschappelijk werk, Utrecht: SWP. Laan, G. van der (1990), Legitimatieproblemen in het maatschappelijk werk, Utrecht: SWP.
go back to reference Lans, J. van der, N. Medema & M. Räkers (2003), Bemoeien werkt, Amsterdam: De Balie. Lans, J. van der, N. Medema & M. Räkers (2003), Bemoeien werkt, Amsterdam: De Balie.
go back to reference Lans, J. van der & P. Kuypers (1994), Naar een modern paternalisme, Amsterdam: De Balie Lans, J. van der & P. Kuypers (1994), Naar een modern paternalisme, Amsterdam: De Balie
go back to reference Linde, M. van der (2007), Basisboek geschiedenis van het sociaal werk in Nederland. Amsterdam: SWP. Linde, M. van der (2007), Basisboek geschiedenis van het sociaal werk in Nederland. Amsterdam: SWP.
go back to reference Luyten, M. (2006), ‘Voor hun eigen bestwil. Paternalisme is weer salonfähig’, in Waterstof, jrg. 3, 2. Luyten, M. (2006), ‘Voor hun eigen bestwil. Paternalisme is weer salonfähig’, in Waterstof, jrg. 3, 2.
go back to reference Maandblad J/M voor ouders (2007) Jubileum onderzoek. Maandblad J/M voor ouders (2007) Jubileum onderzoek.
go back to reference Putters, K. (2005), ‘Professionals nog niet bevrijd’, in: Tijdschrift voor de sociale sector, jg. 59, nr. 1, pp. 29-30. Putters, K. (2005), ‘Professionals nog niet bevrijd’, in: Tijdschrift voor de sociale sector, jg. 59, nr. 1, pp. 29-30.
go back to reference Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2002), Bevrijde kaders. Sturing op verantwoordelijkheid, Den Haag: SdU. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2002), Bevrijde kaders. Sturing op verantwoordelijkheid, Den Haag: SdU.
go back to reference Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2001), Kwetsbaar in het kwadraat. Krachtige steun aan mensen, Den Haag: SdU. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2001), Kwetsbaar in het kwadraat. Krachtige steun aan mensen, Den Haag: SdU.
go back to reference Räkers M. & C. de Jong (2005) (red.), Erop af. Amsterdam Van Gennep/De Balie Räkers M. & C. de Jong (2005) (red.), Erop af. Amsterdam Van Gennep/De Balie
go back to reference Reerink, A. & E. Rosenberg (2007), ‘Ouders kunnen niet grenzeloos hun gang gaan’, in: NRC Handelsblad, 15 september. Reerink, A. & E. Rosenberg (2007), ‘Ouders kunnen niet grenzeloos hun gang gaan’, in: NRC Handelsblad, 15 september.
go back to reference Reerink, A. & E. Rosenberg (2007), ‘Vadertje staat wil ook moeder spelen’, in: NRC Handelsblad, 15 september. Reerink, A. & E. Rosenberg (2007), ‘Vadertje staat wil ook moeder spelen’, in: NRC Handelsblad, 15 september.
go back to reference Riet, N. van (2002), ‘Social work’, in: P. Winkelaars (red.) Eén kloppend hart? Sociaal agoog in opleiding en werkveld, Amsterdam: SWP. Riet, N. van (2002), ‘Social work’, in: P. Winkelaars (red.) Eén kloppend hart? Sociaal agoog in opleiding en werkveld, Amsterdam: SWP.
go back to reference Schulte, A. (2007), ‘We willen achter de voordeur komen’, in: Het Parool, 13 oktober. Schulte, A. (2007), ‘We willen achter de voordeur komen’, in: Het Parool, 13 oktober.
go back to reference Tonen, A. (2008), ‘Alleen geld steken in stenen is niet genoeg’, in: NRC Handelsblad, 15 januari Tonen, A. (2008), ‘Alleen geld steken in stenen is niet genoeg’, in: NRC Handelsblad, 15 januari
go back to reference Tonkens, E. (2003), Mondige burgers, getemde professionals, Utrecht: NIZW. Tonkens, E. (2003), Mondige burgers, getemde professionals, Utrecht: NIZW.
go back to reference Vermeulen, M. (2008), ‘Desnoods via de balkondeur’, in: De Volkskrant, 16 februari. Vermeulen, M. (2008), ‘Desnoods via de balkondeur’, in: De Volkskrant, 16 februari.
go back to reference Vuijsje, H. (2008), ‘Morele paniek of Morele onverschilligheid?’, in: Waterstof, jg. 3, nr. 2. Vuijsje, H. (2008), ‘Morele paniek of Morele onverschilligheid?’, in: Waterstof, jg. 3, nr. 2.
go back to reference Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (2004), Waarden, normen en de last van gedrag. Amsterdam: Amsterdam University Press. Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (2004), Waarden, normen en de last van gedrag. Amsterdam: Amsterdam University Press.
go back to reference Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2004a) Bewijzen van goede dienstverlening, Amsterdam: University Press. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2004a) Bewijzen van goede dienstverlening, Amsterdam: University Press.
Metagegevens
Titel
De gedoogstatus voorbij
Kansen in meervoud voor het maatschappelijk werk
Auteur
Marc Hoijtink
Publicatiedatum
01-04-2008
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Vakblad Sociaal Werk / Uitgave 2/2008
Print ISSN: 2468-7456
Elektronisch ISSN: 2468-7464
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03076787

Andere artikelen Uitgave 2/2008

Vakblad Sociaal Werk 2/2008 Naar de uitgave

Leidseweg

De tijdgeest

Reacties op deze casus

Dit is geen dilemma

Klaar voor de start?

Klaar voor de start?