Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-04-2009 | Wetenschappelijke artikelen | Uitgave 4/2009

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 4/2009

Determinanten van loodconcentraties in bloed van Rotterdamse kinderen

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 4/2009
Auteurs:
E. L. Peeters, A. Burdorf, A. B. Roeloffzen
Belangrijke opmerkingen
Cluster Milieu & Hygiëne, GGD Rotterdam-Rijnmond
Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC
Bureau Bodem Ontwikkeling Rotterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond
Ellen Peeters, GGD Rotterdam-Rijnmond, Postbus 70032, 3000 LP Rotterdam, tel. 010-4339482
Voor publicatie aanvaard in maart 2009.

Samenvatting

Doel van dit onderzoek was om inzicht te verkrijgen in de loodconcentraties in bloed van kinderen en deze te vergelijken met de belasting die is gemeten in 1992 en 1981. Bij 250 kinderen van 1 t/m 6 jaar in verschillende wijken in Rotterdam zijn bloedmonsters genomen. In een vragenlijst hebben ouders informatie gegeven over leef- en woonomstandigheden. De mediaan van de gevonden loodconcentraties in bloed bedroeg 18,1 μg/l (bereik 5,2 - 103,1μg/l; p25 13,7; p75 24,9 μg/l). De loodconcentraties in bloed waren ten opzichte van de vorige onderzoeken opnieuw sterk gedaald (65-70%). Dit komt waarschijnlijk doordat lood uit lucht, drinkwater en voeding verdwijnt. In een multivariabel regressiemodel toonden de volgende variabelen een relatie met lood in bloed: lood in bodem, bouwjaar woning, leeftijd, aanwezigheid loden leidingen, voeding en hand-mond contact. De loodconcentratie in bloed neemt met 12% (95%-BI 1%-25%) toe bij een toename van 100 mg/kg lood in de bodem. Dit onderzoek concludeert dat in Rotterdam lood in bodem een beperkte invloed heeft op lood in bloed. Aanscherping dan wel verruiming van de interventiewaarde voor lood in bodem zal slechts een gering effect hebben op de gezondheid van kinderen in Rotterdam.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School half jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 4/2009

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 4/2009 Naar de uitgave