Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Huisarts en wetenschap 10/2015

01-10-2015 | Onderzoek

Berichtgeving door de huisarts bij bevolkingsonderzoeken

Auteurs: Eefje Raams, dr. Tjerk Wiersma

Gepubliceerd in: Huisarts en wetenschap | Uitgave 10/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Raams EJ, Wiersma Tj. Berichtgeving door de huisarts bij bevolkingsonderzoeken. Huisarts Wet 2015;58(10):514-7.

Achtergrond

Bij de bevolkingsonderzoeken borstkanker en baarmoederhalskanker ontvangt de huisarts een afwijkende uitslag eerder dan de betrokken vrouw. Dat geeft de huisarts de gelegenheid de vrouw persoonlijk op de hoogte te brengen. Enkele dagen later ontvangt de vrouw dan alsnog de uitslagbrief van de screeningsorganisatie. Wij onderzochten in hoeverre huisartsen gebruikmaken van deze mogelijkheid en of de vrouwen dit ook de meest wenselijke manier vinden om die informatie te ontvangen.

Methode

Op basis van het Informatiesysteem Bevolkingsonderzoek Borstkanker en het Cervix Informatie Systeem nodigden wij 1200 vrouwen uit die in 2012 hadden deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker of het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. In iedere groep had de helft van de aangeschreven vrouwen een afwijkende uitslag. Aan de 493 vrouwen die toestemden in deelname, stuurden we een vragenlijst.

Resultaten

In totaal stuurden 411 vrouwen (34,3%) de vragenlijst terug. Meer dan de helft van de vrouwen met een afwijkende uitslag was eerst gebeld door de huisarts of diens assistente en had de uitslagbrief van de screeningsorganisatie daarna gekregen. Meer dan 60% van de vrouwen was (zeer) tevreden over de manier waarop ze op de hoogte werd gebracht, ongeveer 20% was (zeer) ontevreden. De voornaamste reden voor ontevredenheid was dat de uitslag per brief was medegedeeld. Over de informatie die werd verstrekt door de huisarts of assistente waren de meeste vrouwen (zeer) tevreden.

Conclusie

De meeste vrouwen met een afwijkende uitslag bij het bevolkingsonderzoek zijn tevreden over de wijze waarop ze op de hoogte werden gebracht van de uitslag en over de informatie die daarbij verstrekt werd. Ontevredenheid ontstaat wanneer een vrouw eerst een uitslagbrief ontvangt.
Literatuur
1.
go back to reference Lind SE, Kopans D, Good MJ. Patients’ preferences for learning the results of mammographic examinations. Breast Cancer Res Treat 1992;23:223–32.CrossRefPubMed Lind SE, Kopans D, Good MJ. Patients’ preferences for learning the results of mammographic examinations. Breast Cancer Res Treat 1992;23:223–32.CrossRefPubMed
2.
go back to reference Dolan NC, Feinglass J, Priyanath A, Haviley C, Sorensen AV, Venta LZ. Measuring satisfaction with mammography results reporting. J Gen Intern Med 2001;16:157–62.PubMedCentralCrossRefPubMed Dolan NC, Feinglass J, Priyanath A, Haviley C, Sorensen AV, Venta LZ. Measuring satisfaction with mammography results reporting. J Gen Intern Med 2001;16:157–62.PubMedCentralCrossRefPubMed
3.
go back to reference Grimes GC., Reis MD, Budati G, Gupta M, Forjuoh SN. Patient preferences and physician practices for laboratory test results notification. J Am Board Fam Med 2009;22:670–6.CrossRefPubMed Grimes GC., Reis MD, Budati G, Gupta M, Forjuoh SN. Patient preferences and physician practices for laboratory test results notification. J Am Board Fam Med 2009;22:670–6.CrossRefPubMed
4.
go back to reference Purnell CA, Arnold RM. Retrospective analysis of communication with patients undergoing radiological breast biopsy. J Support Oncol 2010;8:259–63.CrossRefPubMed Purnell CA, Arnold RM. Retrospective analysis of communication with patients undergoing radiological breast biopsy. J Support Oncol 2010;8:259–63.CrossRefPubMed
5.
go back to reference Elder NC, Barney K. ‘But what does it mean for me?’ Primary care patients’ communication preferences for test results notification. Jt Comm J Qual Patient Saf 2012;38:168–76.PubMed Elder NC, Barney K. ‘But what does it mean for me?’ Primary care patients’ communication preferences for test results notification. Jt Comm J Qual Patient Saf 2012;38:168–76.PubMed
Metagegevens
Titel
Berichtgeving door de huisarts bij bevolkingsonderzoeken
Auteurs
Eefje Raams
dr. Tjerk Wiersma
Publicatiedatum
01-10-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Huisarts en wetenschap / Uitgave 10/2015
Print ISSN: 0018-7070
Elektronisch ISSN: 1876-5912
DOI
https://doi.org/10.1007/s12445-015-0277-0

Andere artikelen Uitgave 10/2015

Huisarts en wetenschap 10/2015 Naar de uitgave

(ver)stand van zaken

Kinderen met koorts op de HAP