Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2022 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Beleving van seksualiteit en intimiteit

Auteur : Mathieu Heemelaar

Gepubliceerd in: Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit eerste hoofdstuk gaat over datgene waarmee seksualiteit en intimiteit begint en eindigt: de persoonlijke beleving van mensen. De belangrijkste begrippen (intimiteit, erotiek en seksualiteit) worden gedefinieerd. Er wordt een keuze gemaakt voor seksueel taalgebruik. Het verschil tussen geslacht en gender (genderidentiteit en genderexpressie) wordt behandeld. Seksuele gerichtheid (heteroseksualiteit, biseksualiteit, homoseksualiteit, aseksualiteit) en genderdiversiteit komen ruim aan bod. In een aparte paragraaf gaan we in op bi+: dit is een grote groep mensen die op beide geslachten of beide genders valt. Het begrip seksueel script wordt gepresenteerd. Daarnaast is er informatie over parafilie, zoals BDSM (Bondage & Discipline, Dominantie & Submissie), pedoseksualiteit en fetisjisme. Inzicht in de variaties in seksualiteit en gender draagt bij aan het begrijpen van de eigen gevoelens en die van cliënten. De seksuele rechten van de mens worden behandeld alsmede een passende definitie van seksuele gezondheid.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
1.
go back to reference Gualtherie van Weezel, L., & Waaldijk, K. (1995). Residentiële hulpverlening. Bohn Stafleu van Loghum. Gualtherie van Weezel, L., & Waaldijk, K. (1995). Residentiële hulpverlening. Bohn Stafleu van Loghum.
2.
go back to reference Gieles, F. (1983). Warmte en intimiteit, kan dat wel? Jeugd en Samenleving, 497–508. Gieles, F. (1983). Warmte en intimiteit, kan dat wel? Jeugd en Samenleving, 497–508.
3.
go back to reference Cornuit, C., & Koenis, C. (1992). Intimiteit en seksualiteit (Serie Verpleegkunde Modulair). Kavanah. Cornuit, C., & Koenis, C. (1992). Intimiteit en seksualiteit (Serie Verpleegkunde Modulair). Kavanah.
4.
go back to reference Van Dale (2015). Groot woordenboek der Nederlandse taal (15 e druk). Van Dale Uitgevers. Van Dale (2015). Groot woordenboek der Nederlandse taal (15 e druk). Van Dale Uitgevers.
5.
go back to reference Zwanikken, W. (1989). Seksualiteit en intimiteit als aandachtsgebied binnen de immateriële zorg. Handboek Verzorgingshuis, 1–8. Zwanikken, W. (1989). Seksualiteit en intimiteit als aandachtsgebied binnen de immateriële zorg. Handboek Verzorgingshuis, 1–8.
6.
go back to reference Wouters, C. (2012). Over seksuele ontwikkeling en opvoedstijlen: Statistisch-empirische seksuologie in historisch perspectief. Tijdschrift voor Seksuologie, 36(1), 37–47. Wouters, C. (2012). Over seksuele ontwikkeling en opvoedstijlen: Statistisch-empirische seksuologie in historisch perspectief. Tijdschrift voor Seksuologie, 36(1), 37–47.
7.
go back to reference Hite, S. (1982). Het Hite-rapport over het seksuele leven van de man. De Arbeiderspers. Hite, S. (1982). Het Hite-rapport over het seksuele leven van de man. De Arbeiderspers.
8.
go back to reference Van Naerssen, L. (1989). Labyrinth zonder muren; analyse van het seksueel verlangen. Veen. Van Naerssen, L. (1989). Labyrinth zonder muren; analyse van het seksueel verlangen. Veen.
9.
go back to reference Van Lunsen, R., & Laan, E. (2017). Seks! Een leven lang leren. Prometheus. Van Lunsen, R., & Laan, E. (2017). Seks! Een leven lang leren. Prometheus.
10.
go back to reference Van der Doef, S. (1994). Kleine mensen, grote gevoelens. Kinderen en hun seksualiteit. Amsterdam: De Brink. Van der Doef, S. (1994). Kleine mensen, grote gevoelens. Kinderen en hun seksualiteit. Amsterdam: De Brink.
11.
go back to reference Rigter, J. (1996). De invloed van het territorium op de patiënt; interview met Gerrit Keizer. Tijdschrift voor SPH, 10, 24–28. Rigter, J. (1996). De invloed van het territorium op de patiënt; interview met Gerrit Keizer. Tijdschrift voor SPH, 10, 24–28.
12.
go back to reference Savin-Williams, R., Cash, B., McCormack, M., & Rieger, G. (2017). Gay, mostly gay, or bisexual leaning gay? An exploratory study distinghuising gay sexual orientations among young men. Archives of Sexual Behavior, 46, 265–272. Savin-Williams, R., Cash, B., McCormack, M., & Rieger, G. (2017). Gay, mostly gay, or bisexual leaning gay? An exploratory study distinghuising gay sexual orientations among young men. Archives of Sexual Behavior, 46, 265–272.
13.
go back to reference Storms, M. (1980). Theories of Sexual Orientation. Journal of Personality and Social Psychology, 38(5), 783–792. Storms, M. (1980). Theories of Sexual Orientation. Journal of Personality and Social Psychology, 38(5), 783–792.
15.
go back to reference Van Lisdonk, J. (2014). Leven met intersekse/dsd. Een verkennend onderzoek naar de leefsituatie van personen met intersekse/dsd. Sociaal en Cultureel Planbureau. Van Lisdonk, J. (2014). Leven met intersekse/dsd. Een verkennend onderzoek naar de leefsituatie van personen met intersekse/dsd. Sociaal en Cultureel Planbureau.
16.
go back to reference Callens, N., Motmans, J., & Longman, C. (2017). Redactionele inleiding themanummer intersekse/DSD. Tijdschrift voor Seksuologie, 41(2), 51–54. Callens, N., Motmans, J., & Longman, C. (2017). Redactionele inleiding themanummer intersekse/DSD. Tijdschrift voor Seksuologie, 41(2), 51–54.
17.
go back to reference Frisch, M., Moseholm, E., Andersson, M., Bernhard Andresen, J., & Graugaard, C. (2019). Sex in Denmark. Key findings from project sexus 2017–2018. State Serum Institute (Department of Epidemiological Research). Frisch, M., Moseholm, E., Andersson, M., Bernhard Andresen, J., & Graugaard, C. (2019). Sex in Denmark. Key findings from project sexus 2017–2018. State Serum Institute (Department of Epidemiological Research).
18.
go back to reference Motmans, J., & Longman, C. (2017). Wat maakt het verschil? Een genderkritisch perspectief op het thema intersekse. Tijdschrift voor Seksuologie, 41(2), 68–77. Motmans, J., & Longman, C. (2017). Wat maakt het verschil? Een genderkritisch perspectief op het thema intersekse. Tijdschrift voor Seksuologie, 41(2), 68–77.
19.
go back to reference Van der Have, M. (directeur, Nederlands Netwerk Intersekse/DSD) (2017). Mondelinge mededeling. Van der Have, M. (directeur, Nederlands Netwerk Intersekse/DSD) (2017). Mondelinge mededeling.
21.
go back to reference Vanwesenbeeck, I. (2011). ‘Gender doen’ in seks en sekswetenschap. Tijdschrift voor seksuologie, 35, 142–153. Vanwesenbeeck, I. (2011). ‘Gender doen’ in seks en sekswetenschap. Tijdschrift voor seksuologie, 35, 142–153.
22.
go back to reference Vanwesenbeeck, I. (2020). Sociale perspectieven op gender en seks: Verworvenheden en uitdagen. Tijdschrift voor seksuologie, 44(2), 58–67. Vanwesenbeeck, I. (2020). Sociale perspectieven op gender en seks: Verworvenheden en uitdagen. Tijdschrift voor seksuologie, 44(2), 58–67.
24.
go back to reference Portegijs, W., & Van den Brakel, M. (2018). Emancipatiemonitor 2018. CBS en SCP. Portegijs, W., & Van den Brakel, M. (2018). Emancipatiemonitor 2018. CBS en SCP.
25.
go back to reference Alexander, M., & Fisher, T. (2003). Truth and consequences: Using the Bogus pipeline to examine sex differences in self-reported sexuality. The Journal of sex research, 40(1), 27–35. CrossRef Alexander, M., & Fisher, T. (2003). Truth and consequences: Using the Bogus pipeline to examine sex differences in self-reported sexuality. The Journal of sex research, 40(1), 27–35. CrossRef
26.
go back to reference Laan, E. (hoogleraar seksuologie, Universiteit van Amsterdam) (2021a). Gelijkheid en seksueel plezier: Speerpunt voor seksualiteitsonderwijs in het HBO. Lezing symposium Seksualiteit en diversiteit in het hbo 30 augustus 2021. Haagse Hogeschool. Laan, E. (hoogleraar seksuologie, Universiteit van Amsterdam) (2021a). Gelijkheid en seksueel plezier: Speerpunt voor seksualiteitsonderwijs in het HBO. Lezing symposium Seksualiteit en diversiteit in het hbo 30 augustus 2021. Haagse Hogeschool.
27.
go back to reference Vanwesenbeeck, I. (2018a). Seksuele diversiteit. In L. Gijs et al. (Red.), Leerboek seksuologie. 3 e druk (167–179). Bohn Stafleu van Loghum. Vanwesenbeeck, I. (2018a). Seksuele diversiteit. In L. Gijs et al. (Red.), Leerboek seksuologie. 3 e druk (167–179). Bohn Stafleu van Loghum.
28.
go back to reference Kuyper L. (2017). Transgender personen in Nederland. Sociaal en Cultureel Planbureau. Kuyper L. (2017). Transgender personen in Nederland. Sociaal en Cultureel Planbureau.
30.
go back to reference Movisie. (2021). Handreiking LHBTI feiten cijfers 2021. Movisie. Movisie. (2021). Handreiking LHBTI feiten cijfers 2021. Movisie.
31.
go back to reference Burke, S. (2015). Hersenonderzoek bij kinderen en adolescenten met genderdysforie – eerste bevindingen. Tijdschrift voor Seksuologie, 39(1), 17–24. Burke, S. (2015). Hersenonderzoek bij kinderen en adolescenten met genderdysforie – eerste bevindingen. Tijdschrift voor Seksuologie, 39(1), 17–24.
32.
go back to reference Steensma, T., T’Sjoen, G., Bouman, B., & Heylens, G. (2018). Genderdysforie. In L. Gijs et al. (Red.), Leerboek seksuologie. 3 e druk (387–406). Bohn Stafleu van Loghum. Steensma, T., T’Sjoen, G., Bouman, B., & Heylens, G. (2018). Genderdysforie. In L. Gijs et al. (Red.), Leerboek seksuologie. 3 e druk (387–406). Bohn Stafleu van Loghum.
34.
go back to reference Dewinter, J., Van der Miesen, A., Klomp, S., Maassen, M., & Mathurin, W. (2021). Op het snijvlak van autisme, genderdiversiteit en seksualiteit: Een pleidooi voor netwerkzorg en leren uit ervaring. Tijdschrift voor Seksuologie, 45(4), 167–173. Dewinter, J., Van der Miesen, A., Klomp, S., Maassen, M., & Mathurin, W. (2021). Op het snijvlak van autisme, genderdiversiteit en seksualiteit: Een pleidooi voor netwerkzorg en leren uit ervaring. Tijdschrift voor Seksuologie, 45(4), 167–173.
35.
go back to reference De Vries, A. (2012). Hij is een meisje, zij is een jongen. Kind en Adolescent praktijk, 11(4), 152–159. CrossRef De Vries, A. (2012). Hij is een meisje, zij is een jongen. Kind en Adolescent praktijk, 11(4), 152–159. CrossRef
36.
go back to reference De Graaf, H., & Vanwesenbeeck, I. (2006). Controversiële verlangens. In F. Bakker & I. Vanwesenbeeck (Red.), Seksuele gezondheid in Nederland 2006. Eburon. De Graaf, H., & Vanwesenbeeck, I. (2006). Controversiële verlangens. In F. Bakker & I. Vanwesenbeeck (Red.), Seksuele gezondheid in Nederland 2006. Eburon.
37.
go back to reference Garber, M. (1992). Vested interests; cross-dressing and cultural anxiety. Penguin Books. Garber, M. (1992). Vested interests; cross-dressing and cultural anxiety. Penguin Books.
38.
go back to reference Kinsey, A., Pomeroy, W., & Martin, C. (1948). Sexual behavior in the human male. Indiana University Press. Kinsey, A., Pomeroy, W., & Martin, C. (1948). Sexual behavior in the human male. Indiana University Press.
39.
go back to reference Kinsey, A., Pomeroy, W., Martin, C., & Gebhard, P. (1953). Sexual behavior in the human female. Saunders. Kinsey, A., Pomeroy, W., Martin, C., & Gebhard, P. (1953). Sexual behavior in the human female. Saunders.
40.
go back to reference Orenstein, P. (2020). Boys & sex. Young men on hook-ups, love, porn, consent and navigating the new masculinity. Harper Collins Publishers. Orenstein, P. (2020). Boys & sex. Young men on hook-ups, love, porn, consent and navigating the new masculinity. Harper Collins Publishers.
43.
go back to reference Kuyper, L. (2016). LHBT-monitor 2016. Opvattingen over en ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen. Sociaal en Cultureel Planbureau. Kuyper, L. (2016). LHBT-monitor 2016. Opvattingen over en ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen. Sociaal en Cultureel Planbureau.
44.
go back to reference Van Houdenhove, E., Gijs, L., T’Sjoen, G., & Enzli, P. (2012). Aseksualiteit: Een kwestie van variatie of pathologie? Tijdschrift voor Seksuologie, 36(3), 175–182. Van Houdenhove, E., Gijs, L., T’Sjoen, G., & Enzli, P. (2012). Aseksualiteit: Een kwestie van variatie of pathologie? Tijdschrift voor Seksuologie, 36(3), 175–182.
46.
go back to reference Ten Tusscher, K. (2012). Aseksuelen zelf aan het woord. Tijdschrift voor Seksuologie, 36, 211–213. Ten Tusscher, K. (2012). Aseksuelen zelf aan het woord. Tijdschrift voor Seksuologie, 36, 211–213.
47.
go back to reference De Graaf, H., Van der Borne, M., Nikkelen, S., Twisk, D., & Meijer, S. (2017). Seks onder je 25 e : Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2017. Eburon. De Graaf, H., Van der Borne, M., Nikkelen, S., Twisk, D., & Meijer, S. (2017). Seks onder je 25 e : Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2017. Eburon.
48.
go back to reference Money, J. (1986). Lovemaps: Clinical concepts of sexual/erotic health and pathology, paraphilia and gender transposition in childhood, adolescence and maturity. Irvington. Money, J. (1986). Lovemaps: Clinical concepts of sexual/erotic health and pathology, paraphilia and gender transposition in childhood, adolescence and maturity. Irvington.
49.
go back to reference Gijs, L., et al. (2018). Parafilieën en parafiele stoornissen. In L. Gijs et al. (Red.), Leerboek seksuologie. 3 e druk (p. 453–475). Bohn Stafleu van Loghum. CrossRef Gijs, L., et al. (2018). Parafilieën en parafiele stoornissen. In L. Gijs et al. (Red.), Leerboek seksuologie. 3 e druk (p. 453–475). Bohn Stafleu van Loghum. CrossRef
50.
go back to reference APA (American Psychological Association) (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5). Boom. APA (American Psychological Association) (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5). Boom.
51.
go back to reference Gijs, L. (2013). Waarheen met de parafilieën in de DSM-5? Tijdschrift voor Seksuologie, 37(4), 148–159. Gijs, L. (2013). Waarheen met de parafilieën in de DSM-5? Tijdschrift voor Seksuologie, 37(4), 148–159.
52.
go back to reference Ten Hag, B. (2012). Parafiele en niet-parafiele seksualiteit bij cliënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tijdschrift voor Seksuologie, 36(3), 183–190. Ten Hag, B. (2012). Parafiele en niet-parafiele seksualiteit bij cliënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tijdschrift voor Seksuologie, 36(3), 183–190.
53.
go back to reference Bakker, F., & Vanwesenbeeck, I. (Red.). (2006). Seksuele gezondheid in Nederland 2006. Eburon. Bakker, F., & Vanwesenbeeck, I. (Red.). (2006). Seksuele gezondheid in Nederland 2006. Eburon.
54.
go back to reference Straver, C. (2000). De seksuele ontwikkeling en de mogelijke gevolgen van misbruik. Overdenkingen bij een studiedag. Tijdschrift voor Seksuologie, 24, 28–33. Straver, C. (2000). De seksuele ontwikkeling en de mogelijke gevolgen van misbruik. Overdenkingen bij een studiedag. Tijdschrift voor Seksuologie, 24, 28–33.
56.
go back to reference Seto, M. (2012). Is pedophilia a sexual orientation? Archives of Sexual Behavior, 41(1), 231–236. CrossRef Seto, M. (2012). Is pedophilia a sexual orientation? Archives of Sexual Behavior, 41(1), 231–236. CrossRef
57.
go back to reference Frenken, J., & Van Beek, D. (1998). Forensische seksuologie In: A. Slob et al., Leerboek seksuologie (pp. 396–412). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Frenken, J., & Van Beek, D. (1998). Forensische seksuologie In: A. Slob et al., Leerboek seksuologie (pp. 396–412). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
58.
go back to reference Rind, B. (2017). Hebephilia and Other Chronophilic Puzzles. Archives sexual behavior, 46, 47–51. DOI 10.1007/s10508-016-0889-x Rind, B. (2017). Hebephilia and Other Chronophilic Puzzles. Archives sexual behavior, 46, 47–51. DOI 10.1007/s10508-016-0889-x
59.
go back to reference Van Beek, E. (2012). Achilleshiel van Nederland: de pedofiel uitgedaagd. Tijdschrift voor Seksuologie, 36(3), 191–197. Van Beek, E. (2012). Achilleshiel van Nederland: de pedofiel uitgedaagd. Tijdschrift voor Seksuologie, 36(3), 191–197.
60.
go back to reference Wijkman, M., Bijleveld, C., & Hendriks, J. (2011). Vrouwelijke zedendelinquenten: Specialistische, generalistische en eenmalige daders. Tijdschrift voor Seksuologie, 35(1), 15–23. Wijkman, M., Bijleveld, C., & Hendriks, J. (2011). Vrouwelijke zedendelinquenten: Specialistische, generalistische en eenmalige daders. Tijdschrift voor Seksuologie, 35(1), 15–23.
62.
go back to reference Dekkers, M. (1992). Lief dier. Over bestialiteit. Contact. Dekkers, M. (1992). Lief dier. Over bestialiteit. Contact.
63.
go back to reference De Graaf, H. (2012). Seksueel gedrag en seksuele beleving in Nederland. Tijdschrift voor Seksuologie, 36(2), 87–97. De Graaf, H. (2012). Seksueel gedrag en seksuele beleving in Nederland. Tijdschrift voor Seksuologie, 36(2), 87–97.
64.
go back to reference Rutgers WPF (2013a). Wat maakt het verschil? Diversiteit in de seksuele gezondheid van LHBT’s. Een verkenning. Rutgers WPF. Geraadpleegd van www.​rutgers.​nl op 10-09-21. Rutgers WPF (2013a). Wat maakt het verschil? Diversiteit in de seksuele gezondheid van LHBT’s. Een verkenning. Rutgers WPF. Geraadpleegd van www.​rutgers.​nl op 10-09-21.
65.
go back to reference Van Zessen, G. (2014). Verder na seksverslaving. Herstel van vertrouwen en intimiteit. Boom. Van Zessen, G. (2014). Verder na seksverslaving. Herstel van vertrouwen en intimiteit. Boom.
66.
go back to reference De Graaf, H., Mouthaan, I., & Van der Doef, S. (2014a). De seksuele levensloop. In P. Leusink & M. Ramakers (Red.), Handboek seksuele gezondheid (15–32). Koninklijke van Gorcum. De Graaf, H., Mouthaan, I., & Van der Doef, S. (2014a). De seksuele levensloop. In P. Leusink & M. Ramakers (Red.), Handboek seksuele gezondheid (15–32). Koninklijke van Gorcum.
67.
go back to reference Stangneth, B. (2021). Sekscultuur. Een herwaardering van seksualiteit. Uitgeverij Atlas Contact. Stangneth, B. (2021). Sekscultuur. Een herwaardering van seksualiteit. Uitgeverij Atlas Contact.
69.
go back to reference Rutgers, W. P. F. (2013b). Seksualiteitsbeleid of struisvogelpolitiek? Model voor visie en beleid op seksualiteit, relaties en omgangsvormen 12+ voor de residentiële jeugdzorg. Rutgers WPF. Rutgers, W. P. F. (2013b). Seksualiteitsbeleid of struisvogelpolitiek? Model voor visie en beleid op seksualiteit, relaties en omgangsvormen 12+ voor de residentiële jeugdzorg. Rutgers WPF.
70.
go back to reference Cense, M., De Grauw, S., & Vermeulen, M. (2019). Gewoon, het taboe eraf halen. Wat leerlingen willen van seksuele vorming. Rutgers. Cense, M., De Grauw, S., & Vermeulen, M. (2019). Gewoon, het taboe eraf halen. Wat leerlingen willen van seksuele vorming. Rutgers.
71.
go back to reference Vanwesenbeeck, I. (2009). Seks en commercie. In L. Gijs et al., Seksuologie. Bohn Stafleu van Loghum. Vanwesenbeeck, I. (2009). Seks en commercie. In L. Gijs et al., Seksuologie. Bohn Stafleu van Loghum.
72.
go back to reference Veldman, D. (2014). Voorwoord. In P. Leusink & M. Ramakers (Red.), Handboek seksuele gezondheid. Koninklijke van Gorcum. Veldman, D. (2014). Voorwoord. In P. Leusink & M. Ramakers (Red.), Handboek seksuele gezondheid. Koninklijke van Gorcum.
73.
go back to reference WHO (2010). Standards for sexuality education in Europe. A framework for policy makers, educational and health authorities and specialists. Federal Centre for Health Education, BZgA. WHO (2010). Standards for sexuality education in Europe. A framework for policy makers, educational and health authorities and specialists. Federal Centre for Health Education, BZgA.
74.
go back to reference Leusink, P. (2017). Visie op seksuele gezondheid: Naar een nieuwe definitie van seksuele gezondheid? Tijdschrift voor Seksuologie, 41(3), 122–126. Leusink, P. (2017). Visie op seksuele gezondheid: Naar een nieuwe definitie van seksuele gezondheid? Tijdschrift voor Seksuologie, 41(3), 122–126.
75.
go back to reference Leusink, P., & Ramakers, M. (Red.). (2014). Handboek seksuele gezondheid. Probleemgeoriënteerd denken en handelen. Assen: Koninklijke Van Gorcum. Leusink, P., & Ramakers, M. (Red.). (2014). Handboek seksuele gezondheid. Probleemgeoriënteerd denken en handelen. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
76.
go back to reference Kuyper, L. (2015a). Jongeren en seksuele oriëntatie. Ervaringen van en opvattingen over lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele jongeren. Sociaal en Cultureel Planbureau. Kuyper, L. (2015a). Jongeren en seksuele oriëntatie. Ervaringen van en opvattingen over lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele jongeren. Sociaal en Cultureel Planbureau.
77.
go back to reference Kuyper, L., & Fokkema, T. (2011). Minority stress and mental health among Dutch LGBs: Examination of differences between sex and sexual orientation. Journal of Counseling Psychology, 58, 222–233. CrossRef Kuyper, L., & Fokkema, T. (2011). Minority stress and mental health among Dutch LGBs: Examination of differences between sex and sexual orientation. Journal of Counseling Psychology, 58, 222–233. CrossRef
78.
go back to reference Meyer, I. (2003). Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: Conceptual issues and research evidence. Psychological Bulletin, 129(5), 674–597. CrossRef Meyer, I. (2003). Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: Conceptual issues and research evidence. Psychological Bulletin, 129(5), 674–597. CrossRef
80.
go back to reference Bos, H., Kuyper, L., & Sandfort, T., et al. (2018). Minderheidsstress bij mensen met een homoseksuele voorkeur. In L. Gijs et al. (Red.), Leerboek seksuologie. 3 e druk (p. 377–386). Bohn Stafleu van Loghum. CrossRef Bos, H., Kuyper, L., & Sandfort, T., et al. (2018). Minderheidsstress bij mensen met een homoseksuele voorkeur. In L. Gijs et al. (Red.), Leerboek seksuologie. 3 e druk (p. 377–386). Bohn Stafleu van Loghum. CrossRef
81.
go back to reference Hospers, H., & Keuzenkamp, S. (2010). Ervaringen van homoseksuele en biseksuele mannen. In: S. Keuzekamp et al. (Red.), Steeds gewoner, nooit gewoon. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Sociaal en Cultureel Planbureau. Hospers, H., & Keuzenkamp, S. (2010). Ervaringen van homoseksuele en biseksuele mannen. In: S. Keuzekamp et al. (Red.), Steeds gewoner, nooit gewoon. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Sociaal en Cultureel Planbureau.
Metagegevens
Titel
Beleving van seksualiteit en intimiteit
Auteur
Mathieu Heemelaar
Copyright
2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2823-9_1