Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

1997 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10. Begeleidingsaspecten en didactiek

Auteurs : J. L. M. van Gestel, C. M. C. Hoeksema-Bakker

Gepubliceerd in: Paramedische trainingsbegeleiding; trainingsleer en inspanningsfysiologie voor de paramedicus

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Abstract

Iedere trainingssetting, zij het in het kader van therapie, zij het in het kader van sportbeoefening of vrije training, kent fasen van aanleren en herleren van bewegingen en/of houdingen. In deze situaties is sprake van een zgn. onderwijsleersituatie, waarbij spelregels uit de didactiek en de methodiek worden gehanteerd. Diverse standaardwerken over lichamelijke opvoeding gaan uitgebreid in op deze materie; derhalve is in het navolgende aansluiting gezocht bij Van van Gelder et al. (1974), De Corte et al. (1980) en Van der Loo (1986). Voor de therapeut/trainingsbegeleider is basiskennis van hun werk onmisbaar. Kort zullen hier de belangrijkste aspecten worden belicht voor zover deze van belang zijn voor de paramedische praktijk.
Literatuur
go back to reference Bakker, F.C., Dudink, A.C.M., Pijpers, J.R. (1994). Sportpsychologie. Wetenschap en toepassing IV. Amsterdam: VSPN, isbn 90-73778-04-2. Bakker, F.C., Dudink, A.C.M., Pijpers, J.R. (1994). Sportpsychologie. Wetenschap en toepassing IV. Amsterdam: VSPN, isbn 90-73778-04-2.
go back to reference Berg, Th. van, Middelkamp, J. (1994). Uitval in fitnesscentra. Utrecht: Universiteit Utrecht. Berg, Th. van, Middelkamp, J. (1994). Uitval in fitnesscentra. Utrecht: Universiteit Utrecht.
go back to reference Corte, E. de, Geerlings, C.T., Lagerweij, N.A.J., Peters, J.J., Vandenberghe, R. (1981). Beknopte didaxologie. Groningen: Wolters-Noordhoff bv., isbn 90-01-19795-7. Corte, E. de, Geerlings, C.T., Lagerweij, N.A.J., Peters, J.J., Vandenberghe, R. (1981). Beknopte didaxologie. Groningen: Wolters-Noordhoff bv., isbn 90-01-19795-7.
go back to reference Gelder, L. van, Peters, J.J., Oudkerk-Pool, Th, Sixma, J. (1971–1974). Didactische analyse I, II, en Groningen: Wolters-Noordhoff. Gelder, L. van, Peters, J.J., Oudkerk-Pool, Th, Sixma, J. (1971–1974). Didactische analyse I, II, en Groningen: Wolters-Noordhoff.
go back to reference Geus, E.J.C. de (1994). Stress-reductie door sporten? In: Bakker, F.C., Dudink, A.C.M., Pijpers, J.R. (red). Sportpsychologie. Wetenschap en toepassing IV. Amsterdam: VSPN, (pp. 83–112), isbn 90-73778-04-2. Geus, E.J.C. de (1994). Stress-reductie door sporten? In: Bakker, F.C., Dudink, A.C.M., Pijpers, J.R. (red). Sportpsychologie. Wetenschap en toepassing IV. Amsterdam: VSPN, (pp. 83–112), isbn 90-73778-04-2.
go back to reference Goldberg, L., Elliot, D.L. (1994). Exercise for prevention and treatment of illness. Philadelphia: F.A. Davies Company, isbn 0-8036-4163-X. Goldberg, L., Elliot, D.L. (1994). Exercise for prevention and treatment of illness. Philadelphia: F.A. Davies Company, isbn 0-8036-4163-X.
go back to reference Kugel, J. (1979). Bewegingsopvoeding. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, isbn 90-274-5420-5. Kugel, J. (1979). Bewegingsopvoeding. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, isbn 90-274-5420-5.
go back to reference Loo, H.M.P.G. van der (1986). Lichamelijke Opvoeding op de basisschool. Leiden: Martinus Nijhoff, isbn 90-6890-065-X. Loo, H.M.P.G. van der (1986). Lichamelijke Opvoeding op de basisschool. Leiden: Martinus Nijhoff, isbn 90-6890-065-X.
go back to reference Middelkamp, J. (1995). Blijven deelnemen aan fitnessprogramma’s. Welke factoren dragen bij? Lich. Opvoeding, 83e jaargang, nr. 18, (821–824). Middelkamp, J. (1995). Blijven deelnemen aan fitnessprogramma’s. Welke factoren dragen bij? Lich. Opvoeding, 83e jaargang, nr. 18, (821–824).
go back to reference Pollock, M.L., Willmore, J.H. (1990). Exercise in health and disease. Philadelphia: W.B. Saunders Company, isbn 0-7216-2948-2. Pollock, M.L., Willmore, J.H. (1990). Exercise in health and disease. Philadelphia: W.B. Saunders Company, isbn 0-7216-2948-2.
go back to reference Rijsdorp, K. (1973). Sport als jong-menselijke activiteit. Zeist: Stichting Jan Luiting Fonds & Kon. Ned. Ver. van Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding. Rijsdorp, K. (1973). Sport als jong-menselijke activiteit. Zeist: Stichting Jan Luiting Fonds & Kon. Ned. Ver. van Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding.
Metagegevens
Titel
Begeleidingsaspecten en didactiek
Auteurs
J. L. M. van Gestel
C. M. C. Hoeksema-Bakker
Copyright
1997
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9598-9_10