Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Uniek voor het Nederlands taalgebied: een standaardwerk autismespectrumstoornis [ASS].

· Het hele spectrum in beeld.

· Aandacht voor de verschillen tussen kinderen, tieners en volwassenen met ASS.

· De benadering is interdisciplinair: vanuit de psychologie, de ortho)pedagogiek en de psychiatrie.

· Een bundeling van Nederlandse en Vlaamse expertise.

· Niet alleen wetenschappers aan het woord maar ook ervaringsdeskundigen.

Het boek heeft alles om:

· hèt leerboek te worden voor ASS-hulpverleners in opleiding;

· hèt naslagwerk te worden voor experts uit de psychologie, (ortho)pedagogiek en psychiatrie.

Dit boek is hard nodig. Moderne statistieken stellen het vòorkomen van ASS -gemiddeld- op 1% van de bevolking; Nederland telt dan 160.000 en Vlaanderen 60.000 mensen met ASS.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Autismespectrumstoornis

Voorwerk

Achtergrond en definitie

Samenvatting
Terwijl hij speelt lijkt hij niets van zijn omgeving te merken, behalve als de stofzuiger wordt aangezet of als hij sirenes hoort, want dan is er blinde paniek: hij schreeuwt en gooit alles door de kamer, en is niet te troosten. Als er iets in huis verandert, valt hem dit direct op en raakt hij daar niet over uitgepraat.
Hilde Geurts

Prevalentie

Samenvatting
Toen autisme voor het eerst werd beschreven, dacht men te maken te hebben met een zeldzame oftewel laagprevalente aandoening.
Rosa Hoekstra

Etiologie

Voorwerk

Genetica

Samenvatting
Het fundament van de moderne genetica werd halverwege de negentiende eeuw gelegd door het werk van de Augustijner monnik Gregor Mendel die op basis van zijn beroemd geworden experimenten met erwtenplanten de eerste wetten van erfelijkheid heeft beschreven.
Jacob Vorstman

Hersenontwikkeling

Samenvatting
Wanneer een patiënt met bijvoorbeeld geelzucht (icterus) bij de internist komt, kan deze vaak goed achterhalen wat de oorzaak is.
Wouter Staal

Cognitieve theorieën

Voorwerk

Executieve functies

Samenvatting
De theorie betreffende executieve functies vindt zijn oorsprong in de observatie dat het gedrag van mensen met ass erg lijkt op het gedrag van mensen met frontaal hersenletsel.
Hilde Geurts, Lien Van Eylen, Marieke de Vries

Theory of mind

Samenvatting
Een kernprobleem van mensen met ass is dat zij een verminderd inlevingsvermogen hebben.
Anke Scheeren, Sander Begeer

Centrale coherentie

Samenvatting
Om ons gedrag te kunnen aanpassen aan onze omgeving moeten we deze goed kunnen waarnemen. Dit vereist dat we de reeks afzonderlijke prikkels die ons voortdurend bereiken, organiseren in grotere, betekenisvolle gehelen.
Johan Wagemans, Kris Evers, Ruth Van der Hallen

Diagnostiek

Voorwerk

Screening en diagnostiek bij kinderen en jongeren

Samenvatting
ass is een neurologische ontwikkelingsstoornis waarvan de symptomen vaak al op jonge leeftijd zichtbaar zijn. Het afgelopen decennium is de publieke en professionele belangstelling voor deze stoornis enorm toegenomen.
Claudine Dietz, Annelies de Bildt

case identification en diagnostiek bij volwassenen en ouderen

Samenvatting
Autisme werd lang gezien als een diagnose van de kinderleeftijd; pas sinds de jaren negentig is er aandacht voor ass bij volwassenen en over ass bij ouderen is nog steeds weinig bekend.
Bram Sizoo

Begeleiding en behandeling

Voorwerk

Interdisciplinaire begeleiding en behandeling bij kinderen en jongeren

Samenvatting
In dit hoofdstuk bespreken we de stand van zaken van wetenschap en praktijk met betrekking tot begeleidings- en behandelingsinterventies bij kinderen en jongeren met ass en hun gezin.
Ilse Noens, Jarymke Maljaars, Jean Steyaert

Interdisciplinaire begeleiding en behandeling bij volwassenen en ouderen

Samenvatting
De Gezondheidsraad pleit voor een levensloopperspectief omdat ass in elke levensfase tot andere hulpvragen leidt.
Caroline Schuurman, Bram Sizoo

Begeleiding en behandeling

Voorwerk

Ouders aan het woord

Samenvatting
Autisme is divers – elke persoon is uniek. De ondersteuning die mensen met autisme nodig hebben is dan ook evenzeer uniek. Ouders zijn bij uitstek ervaringsdeskundige met betrekking tot hun kind.
Ruth Raymaekers

Het perspectief van een jonge man met een assdiagnose

Samenvatting
Als kind was ik iemand met een hele trage ontwikkeling. Zo liep ik pas toen ik 5 was en schreef ik pas toen ik 7 was.
Jasper Wagteveld

Autisme vanuit sociaal-constructivistisch perspectief

Samenvatting
Schrijven over mijn ervaringen uit de periode voor de diagnose suggereert dat ‘de diagnose’ een duidelijk afgebakend moment in de tijd is. In werkelijkheid was het diagnostische proces, bij mij echt een proces, verspreid over ongeveer tien jaar.
Karin van den Bosch

Het perspectief van een vrouw meteen late ass-diagnose

Samenvatting
Ik ben een vrouw van 67, heb geen kinderen en woon samen met mijn kat in een mooie eengezinswoning. Na een uiterst moeizame start, waarbij mij na de lagere school aanvankelijk de huishoudschool werd geadviseerd, heb ik de ulo en de kweekschool voor onderwijzers doorlopen en psychologie gestudeerd.
Annemiek Koster

Nawerk

Meer informatie