Skip to main content
main-content

Over dit boek

Uniek voor het Nederlands taalgebied: een standaardwerk autismespectrumstoornis [ASS].

· Het hele spectrum in beeld.

· Aandacht voor de verschillen tussen kinderen, tieners en volwassenen met ASS.

· De benadering is interdisciplinair: vanuit de psychologie, de ortho)pedagogiek en de psychiatrie.

· Een bundeling van Nederlandse en Vlaamse expertise.

· Niet alleen wetenschappers aan het woord maar ook ervaringsdeskundigen.

Het boek heeft alles om:

· hèt leerboek te worden voor ASS-hulpverleners in opleiding;

· hèt naslagwerk te worden voor experts uit de psychologie, (ortho)pedagogiek en psychiatrie.

Dit boek is hard nodig. Moderne statistieken stellen het vòorkomen van ASS -gemiddeld- op 1% van de bevolking; Nederland telt dan 160.000 en Vlaanderen 60.000 mensen met ASS.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Autismespectrumstoornis

Voorwerk

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Achtergrond en definitie

Hilde Geurts

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Prevalentie

Rosa Hoekstra

Etiologie

Voorwerk

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Genetica

Jacob Vorstman

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Hersenontwikkeling

Wouter Staal

Cognitieve theorieën

Voorwerk

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Executieve functies

Hilde Geurts, Lien Van Eylen, Marieke de Vries

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Theory of mind

Anke Scheeren, Sander Begeer

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Centrale coherentie

Johan Wagemans, Kris Evers, Ruth Van der Hallen

Diagnostiek

Voorwerk

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Screening en diagnostiek bij kinderen en jongeren

Claudine Dietz, Annelies de Bildt

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

case identification en diagnostiek bij volwassenen en ouderen

Bram Sizoo

Begeleiding en behandeling

Voorwerk

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Interdisciplinaire begeleiding en behandeling bij kinderen en jongeren

Ilse Noens, Jarymke Maljaars, Jean Steyaert

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Interdisciplinaire begeleiding en behandeling bij volwassenen en ouderen

Caroline Schuurman, Bram Sizoo

Begeleiding en behandeling

Voorwerk

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Ouders aan het woord

Ruth Raymaekers

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Het perspectief van een jonge man met een assdiagnose

Jasper Wagteveld

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Autisme vanuit sociaal-constructivistisch perspectief

Karin van den Bosch

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Het perspectief van een vrouw meteen late ass-diagnose

Annemiek Koster

Nawerk

Meer informatie