Skip to main content
Top

2018 | Boek

Autismespectrumstoornis

Interdisciplinair basisboek

Redacteuren: Hilde Geurts, Bram Sizoo, Ilse Noens

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Uniek voor het Nederlands taalgebied: een standaardwerk autismespectrumstoornis [ASS].

· Het hele spectrum in beeld.

· Aandacht voor de verschillen tussen kinderen, tieners en volwassenen met ASS.

· De benadering is interdisciplinair: vanuit de psychologie, de ortho)pedagogiek en de psychiatrie.

· Een bundeling van Nederlandse en Vlaamse expertise.

· Niet alleen wetenschappers aan het woord maar ook ervaringsdeskundigen.

Het boek heeft alles om:

· hèt leerboek te worden voor ASS-hulpverleners in opleiding;

· hèt naslagwerk te worden voor experts uit de psychologie, (ortho)pedagogiek en psychiatrie.

Dit boek is hard nodig. Moderne statistieken stellen het vòorkomen van ASS -gemiddeld- op 1% van de bevolking; Nederland telt dan 160.000 en Vlaanderen 60.000 mensen met ASS.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Autismespectrumstoornis

Voorwerk
Achtergrond en definitie
Samenvatting
Terwijl hij speelt lijkt hij niets van zijn omgeving te merken, behalve als de stofzuiger wordt aangezet of als hij sirenes hoort, want dan is er blinde paniek: hij schreeuwt en gooit alles door de kamer, en is niet te troosten. Als er iets in huis verandert, valt hem dit direct op en raakt hij daar niet over uitgepraat.
Hilde Geurts
Prevalentie
Samenvatting
Toen autisme voor het eerst werd beschreven, dacht men te maken te hebben met een zeldzame oftewel laagprevalente aandoening.
Rosa Hoekstra

Etiologie

Voorwerk
Genetica
Samenvatting
Het fundament van de moderne genetica werd halverwege de negentiende eeuw gelegd door het werk van de Augustijner monnik Gregor Mendel die op basis van zijn beroemd geworden experimenten met erwtenplanten de eerste wetten van erfelijkheid heeft beschreven.
Jacob Vorstman
Hersenontwikkeling
Samenvatting
Wanneer een patiënt met bijvoorbeeld geelzucht (icterus) bij de internist komt, kan deze vaak goed achterhalen wat de oorzaak is.
Wouter Staal

Cognitieve theorieën

Voorwerk
Executieve functies
Samenvatting
De theorie betreffende executieve functies vindt zijn oorsprong in de observatie dat het gedrag van mensen met ass erg lijkt op het gedrag van mensen met frontaal hersenletsel.
Hilde Geurts, Lien Van Eylen, Marieke de Vries
Theory of mind
Samenvatting
Een kernprobleem van mensen met ass is dat zij een verminderd inlevingsvermogen hebben.
Anke Scheeren, Sander Begeer
Centrale coherentie
Samenvatting
Om ons gedrag te kunnen aanpassen aan onze omgeving moeten we deze goed kunnen waarnemen. Dit vereist dat we de reeks afzonderlijke prikkels die ons voortdurend bereiken, organiseren in grotere, betekenisvolle gehelen.
Johan Wagemans, Kris Evers, Ruth Van der Hallen

Diagnostiek

Voorwerk
Screening en diagnostiek bij kinderen en jongeren
Samenvatting
ass is een neurologische ontwikkelingsstoornis waarvan de symptomen vaak al op jonge leeftijd zichtbaar zijn. Het afgelopen decennium is de publieke en professionele belangstelling voor deze stoornis enorm toegenomen.
Claudine Dietz, Annelies de Bildt
case identification en diagnostiek bij volwassenen en ouderen
Samenvatting
Autisme werd lang gezien als een diagnose van de kinderleeftijd; pas sinds de jaren negentig is er aandacht voor ass bij volwassenen en over ass bij ouderen is nog steeds weinig bekend.
Bram Sizoo

Begeleiding en behandeling

Voorwerk
Interdisciplinaire begeleiding en behandeling bij kinderen en jongeren
Samenvatting
In dit hoofdstuk bespreken we de stand van zaken van wetenschap en praktijk met betrekking tot begeleidings- en behandelingsinterventies bij kinderen en jongeren met ass en hun gezin.
Ilse Noens, Jarymke Maljaars, Jean Steyaert
Interdisciplinaire begeleiding en behandeling bij volwassenen en ouderen
Samenvatting
De Gezondheidsraad pleit voor een levensloopperspectief omdat ass in elke levensfase tot andere hulpvragen leidt.
Caroline Schuurman, Bram Sizoo

Begeleiding en behandeling

Voorwerk
Ouders aan het woord
Samenvatting
Autisme is divers – elke persoon is uniek. De ondersteuning die mensen met autisme nodig hebben is dan ook evenzeer uniek. Ouders zijn bij uitstek ervaringsdeskundige met betrekking tot hun kind.
Ruth Raymaekers
Het perspectief van een jonge man met een assdiagnose
Samenvatting
Als kind was ik iemand met een hele trage ontwikkeling. Zo liep ik pas toen ik 5 was en schreef ik pas toen ik 7 was.
Jasper Wagteveld
Autisme vanuit sociaal-constructivistisch perspectief
Samenvatting
Schrijven over mijn ervaringen uit de periode voor de diagnose suggereert dat ‘de diagnose’ een duidelijk afgebakend moment in de tijd is. In werkelijkheid was het diagnostische proces, bij mij echt een proces, verspreid over ongeveer tien jaar.
Karin van den Bosch
Het perspectief van een vrouw meteen late ass-diagnose
Samenvatting
Ik ben een vrouw van 67, heb geen kinderen en woon samen met mijn kat in een mooie eengezinswoning. Na een uiterst moeizame start, waarbij mij na de lagere school aanvankelijk de huishoudschool werd geadviseerd, heb ik de ulo en de kweekschool voor onderwijzers doorlopen en psychologie gestudeerd.
Annemiek Koster
Nawerk
Meer informatie
Titel
Autismespectrumstoornis
Redacteuren
Hilde Geurts
Bram Sizoo
Ilse Noens
Copyright
2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-2042-4
Print ISBN
978-90-368-2041-7
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2042-4