Skip to main content
Top

2015 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9. Articaïne en neurotoxiciteit

Auteurs : A. J. G. Hopman, Drs. J. A. Baart, Dr. H. S. Brand

Gepubliceerd in: Het tandheelkundig jaar 2016

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Articaïne wijkt wat samenstelling betreft af van andere amide-anesthetica. Bij articaïne bestaat het lipofiele deel uit een thiofeenring, terwijl dit bij de andere anesthetica een benzeenring is.
Gebruik van lokale anesthetica in de tandheelkundige praktijk is bijzonder veilig. Elk lokaal anestheticum is echter potentieel neurotoxisch, waardoor in zeldzame gevallen na het verstrijken van de verwachte werkingsduur nog sprake kan zijn van een verstoorde gevoelssensatie (paresthesie). In diverse landen zijn retrospectieve studies uitgevoerd naar de incidentie van persisterende paresthesie na het gebruik van lokale anesthetica. In de meeste onderzoeken werd een oververtegenwoordiging van paresthesieën gevonden bij gebruik van articaïne ten opzichte van het aantal dat op grond van het marktaandeel van dit anestheticum mocht worden verwacht. In dierexperimenten en celkweekexperimenten heeft articaïne echter geen hogere toxiciteit dan andere anesthetica. Nader onderzoek naar de mogelijke oorzaken van paresthesie bij gebruik van lokale anesthetica lijkt dan ook aanbevolen.
Literatuur
go back to reference Baart JA, Brand HS. Lokale anesthesie in de tandheelkunde. 2e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2013.CrossRef Baart JA, Brand HS. Lokale anesthesie in de tandheelkunde. 2e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2013.CrossRef
go back to reference Baroni DB, Franz-Montan M, Cogo K, Berto LA, Volpato MC, Novaes PD, et al. Effect of articaine on mental nerve anterior portion: histological analysis in rats. Acta Odontol Scand. 2013;71(1):82–7.CrossRefPubMed Baroni DB, Franz-Montan M, Cogo K, Berto LA, Volpato MC, Novaes PD, et al. Effect of articaine on mental nerve anterior portion: histological analysis in rats. Acta Odontol Scand. 2013;71(1):82–7.CrossRefPubMed
go back to reference Brandt RG, Anderson PF, McDonald NJ, Sohn W, Peters MC. The pulpal anesthetic efficacy of articaine versus lidocaine in dentistry: a meta-analysis. J Am Dent Assoc. 2011;142(5):493–504.CrossRefPubMed Brandt RG, Anderson PF, McDonald NJ, Sohn W, Peters MC. The pulpal anesthetic efficacy of articaine versus lidocaine in dentistry: a meta-analysis. J Am Dent Assoc. 2011;142(5):493–504.CrossRefPubMed
go back to reference Gaffen AS, Haas DA. Retrospective review of voluntary reports of nonsurgical paresthesia in dentistry. J Can Dent Assoc. 2009;75(8):579.PubMed Gaffen AS, Haas DA. Retrospective review of voluntary reports of nonsurgical paresthesia in dentistry. J Can Dent Assoc. 2009;75(8):579.PubMed
go back to reference Garisto GA, Gaffen AS, Lawrence HP, Tenenbaum HC, Haas DA. Occurrence of paresthesia after dental local anesthetic administration in the United States. J Am Dent Assoc. 2010;141(7):836–44.CrossRefPubMed Garisto GA, Gaffen AS, Lawrence HP, Tenenbaum HC, Haas DA. Occurrence of paresthesia after dental local anesthetic administration in the United States. J Am Dent Assoc. 2010;141(7):836–44.CrossRefPubMed
go back to reference Haas DA, Lennon D. A 21 year retrospective study of reports of paresthesia following local anesthetic administration. J Can Dent Assoc. 1995;61(4):319–30.PubMed Haas DA, Lennon D. A 21 year retrospective study of reports of paresthesia following local anesthetic administration. J Can Dent Assoc. 1995;61(4):319–30.PubMed
go back to reference Haas DA, Lennon D. A review of local anesthetic-induced paresthesia in Ontario in 1994. J Dent Res. 1996;75:247. Haas DA, Lennon D. A review of local anesthetic-induced paresthesia in Ontario in 1994. J Dent Res. 1996;75:247.
go back to reference Hillerup S, Jensen RH, Ersbøll BK. Trigeminal nerve injury associated with injection of local anesthetics: needle lesion or neurotoxicity? J Am Dent Assoc. 2011;142(5):531–9.CrossRefPubMed Hillerup S, Jensen RH, Ersbøll BK. Trigeminal nerve injury associated with injection of local anesthetics: needle lesion or neurotoxicity? J Am Dent Assoc. 2011;142(5):531–9.CrossRefPubMed
go back to reference Jeng CL, Rosenblatt MA. Intraneural injections and regional anesthesia: the known and the unknown. Minerva Anestesiol. 2011;77(1):54–8.PubMed Jeng CL, Rosenblatt MA. Intraneural injections and regional anesthesia: the known and the unknown. Minerva Anestesiol. 2011;77(1):54–8.PubMed
go back to reference Lambert LA, Lambert DH, Strichartz GR. Irreversible conduction block in isolated nerve by high concentrations of local anesthetics. Anesthesiology 1994;80(5):1082–93.CrossRefPubMed Lambert LA, Lambert DH, Strichartz GR. Irreversible conduction block in isolated nerve by high concentrations of local anesthetics. Anesthesiology 1994;80(5):1082–93.CrossRefPubMed
go back to reference Legarth J. Skader på nervus lingualis opstået i forbindelse med mandibularanalgesi. Tandlaegebladet 2005;109(10):786–8. Legarth J. Skader på nervus lingualis opstået i forbindelse med mandibularanalgesi. Tandlaegebladet 2005;109(10):786–8.
go back to reference Malamed SF. Allergy and toxic reactions to local anesthetics. Dent Today 2003;22(4):114–21.PubMed Malamed SF. Allergy and toxic reactions to local anesthetics. Dent Today 2003;22(4):114–21.PubMed
go back to reference Malamed SF. Nerve injury caused by mandibular block analgesia. Int J Oral Maxillofac Surg. 2006;35(9):876–7.CrossRefPubMed Malamed SF. Nerve injury caused by mandibular block analgesia. Int J Oral Maxillofac Surg. 2006;35(9):876–7.CrossRefPubMed
go back to reference Malamed SF, Gagnon S, Leblanc D. Efficacy of articaine: a new amide local anesthetic. J Am Dent Assoc. 2000;131(5):635–42.CrossRefPubMed Malamed SF, Gagnon S, Leblanc D. Efficacy of articaine: a new amide local anesthetic. J Am Dent Assoc. 2000;131(5):635–42.CrossRefPubMed
go back to reference Malamed SF, Gagnon S, Leblanc D. Articaine hydrochloride: a study of the safety of a new amide local anesthetic. J Am Dent Assoc. 2001;132(2):177–85.CrossRefPubMed Malamed SF, Gagnon S, Leblanc D. Articaine hydrochloride: a study of the safety of a new amide local anesthetic. J Am Dent Assoc. 2001;132(2):177–85.CrossRefPubMed
go back to reference Malet A, Faure M-O, Deletage N, Pereira B, Haas J, Lambert G. The comparative cytotoxic effects of different local anesthetics on a human neuroblastoma cell line. Anesth Analg. 2015;120(3):589–96.CrossRefPubMed Malet A, Faure M-O, Deletage N, Pereira B, Haas J, Lambert G. The comparative cytotoxic effects of different local anesthetics on a human neuroblastoma cell line. Anesth Analg. 2015;120(3):589–96.CrossRefPubMed
go back to reference Miller PA, Haas DA. Incidence of local anesthetic-induced neuropathies in Ontario from 1994–1998. J Dent Res. 2000;79:627. Miller PA, Haas DA. Incidence of local anesthetic-induced neuropathies in Ontario from 1994–1998. J Dent Res. 2000;79:627.
go back to reference NMT. INDENT-onderzoek, najaar 2002: Gebruik van tandheelkundige materialen. 2003. NMT. INDENT-onderzoek, najaar 2002: Gebruik van tandheelkundige materialen. 2003.
go back to reference NMT. Omnibus-enquête, najaar 2003: Sensibiliteitsstoornissen bij patiënten na lokale anesthesie. 2004. NMT. Omnibus-enquête, najaar 2003: Sensibiliteitsstoornissen bij patiënten na lokale anesthesie. 2004.
go back to reference Oertel R, Rahn R, Kirch W. Clinical pharmacokinetics of articaine. Clin Pharmacokinet. 1997;33(6):417–25.CrossRefPubMed Oertel R, Rahn R, Kirch W. Clinical pharmacokinetics of articaine. Clin Pharmacokinet. 1997;33(6):417–25.CrossRefPubMed
go back to reference Piccinni C, Gissi DB, Gabusi A, Montebugnoli L, Poluzzi E. Paraesthesia after local anaesthetics: an analysis of reports to the FDA adverse event reporting system. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2014;117:52–6.CrossRefPubMed Piccinni C, Gissi DB, Gabusi A, Montebugnoli L, Poluzzi E. Paraesthesia after local anaesthetics: an analysis of reports to the FDA adverse event reporting system. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2014;117:52–6.CrossRefPubMed
go back to reference Pogrel MA. Permanent nerve damage from inferior alveolar nerve blocks-an update to include articaine. J Calif Dent Assoc. 2007;35(4):271–3.PubMed Pogrel MA. Permanent nerve damage from inferior alveolar nerve blocks-an update to include articaine. J Calif Dent Assoc. 2007;35(4):271–3.PubMed
go back to reference Pogrel MA. Permanent nerve damage from inferior alveolar nerve blocks: a current update. J Calif Dent Assoc. 2012;40(10):795–7.PubMed Pogrel MA. Permanent nerve damage from inferior alveolar nerve blocks: a current update. J Calif Dent Assoc. 2012;40(10):795–7.PubMed
go back to reference Pogrel MA, Thamby S. Permanent nerve involvement resulting from inferior alveolar nerve blocks. J Am Dent Assoc. 2000;131(7):901–7.CrossRefPubMed Pogrel MA, Thamby S. Permanent nerve involvement resulting from inferior alveolar nerve blocks. J Am Dent Assoc. 2000;131(7):901–7.CrossRefPubMed
go back to reference Pogrel MA, Schmidt BL, Sambajon V, Jordan RCK. Lingual nerve damage due to inferior alveolar nerve blocks: a possible explanation. J Am Dent Assoc. 2003;134(2):195–9.CrossRefPubMed Pogrel MA, Schmidt BL, Sambajon V, Jordan RCK. Lingual nerve damage due to inferior alveolar nerve blocks: a possible explanation. J Am Dent Assoc. 2003;134(2):195–9.CrossRefPubMed
go back to reference Rahn R, Jakobs W, Ihl-Beste W. Häufigkeit von Nebenwirkungen bei zahn-ärztlicher lokalanästhesie: auswertung der nebenwirkungsmeldungen von Ultracain von 1975 bis 1999. ZWR. 2000;109(12):378–81. Rahn R, Jakobs W, Ihl-Beste W. Häufigkeit von Nebenwirkungen bei zahn-ärztlicher lokalanästhesie: auswertung der nebenwirkungsmeldungen von Ultracain von 1975 bis 1999. ZWR. 2000;109(12):378–81.
go back to reference Ribeiro PD, Sanches MG, Okamoto T. Comparative analysis of tissue reactions to anesthetic solutions: histological analysis in subcutaneous tissue of rats. Anesth Prog. 2003;50(4):169–80.PubMedCentralPubMed Ribeiro PD, Sanches MG, Okamoto T. Comparative analysis of tissue reactions to anesthetic solutions: histological analysis in subcutaneous tissue of rats. Anesth Prog. 2003;50(4):169–80.PubMedCentralPubMed
go back to reference Saray A, Apan A, Kisa U. Free radical-induced damage in experimental peripheral nerve injection injury. J Reconstr Microsurg. 2003;19(6):401–6.CrossRefPubMed Saray A, Apan A, Kisa U. Free radical-induced damage in experimental peripheral nerve injection injury. J Reconstr Microsurg. 2003;19(6):401–6.CrossRefPubMed
go back to reference Sharif-Alhoseini M, Rahimi-Movaghar V, Vaccaro AR. Underlying causes of paresthesia. In: Imbelloni LE, Gouveia MA, (eds). Paresthesia. Croatia: InTech; 2012. pag. 71–100. Sharif-Alhoseini M, Rahimi-Movaghar V, Vaccaro AR. Underlying causes of paresthesia. In: Imbelloni LE, Gouveia MA, (eds). Paresthesia. Croatia: InTech; 2012. pag. 71–100.
go back to reference Smith JH, Cutrer FM. Numbness matters: a clinical review of trigeminal neuropathy. Cephalalgia An Int J Headache. 2011;31(10):1131–44.CrossRef Smith JH, Cutrer FM. Numbness matters: a clinical review of trigeminal neuropathy. Cephalalgia An Int J Headache. 2011;31(10):1131–44.CrossRef
go back to reference Werdehausen R, Fazeli S, Braun S, Hermanns H, Essmann F, Hollmann MW, et al. Apoptosis induction by different local anaesthetics in a neuroblastoma cell line. Br J Anaesth. 2009;103(5):711–8.CrossRefPubMed Werdehausen R, Fazeli S, Braun S, Hermanns H, Essmann F, Hollmann MW, et al. Apoptosis induction by different local anaesthetics in a neuroblastoma cell line. Br J Anaesth. 2009;103(5):711–8.CrossRefPubMed
go back to reference Werdehausen R, Braun S, Fazeli S, Hermanns H, Hollmann MW, Bauer I, et al. Lipophilicity but not stereospecificity is a major determinant of local anaesthetic-induced cytotoxicity in human T-lymphoma cells. Eur J Anaesthesiol. 2012;29(1):35–41.CrossRefPubMed Werdehausen R, Braun S, Fazeli S, Hermanns H, Hollmann MW, Bauer I, et al. Lipophilicity but not stereospecificity is a major determinant of local anaesthetic-induced cytotoxicity in human T-lymphoma cells. Eur J Anaesthesiol. 2012;29(1):35–41.CrossRefPubMed
go back to reference Yapp KE, Hopcraft MS, Parashos P. Dentists’ perceptions of a new local anaesthetic drug-articaine. Aust Dent J. 2012;57(1):18–22.CrossRefPubMed Yapp KE, Hopcraft MS, Parashos P. Dentists’ perceptions of a new local anaesthetic drug-articaine. Aust Dent J. 2012;57(1):18–22.CrossRefPubMed
go back to reference Zahedi S. Retrospective review of dental local anesthetic induced paresthesia in the United Kingdom. Toronto: University of Toronto; 2012. Zahedi S. Retrospective review of dental local anesthetic induced paresthesia in the United Kingdom. Toronto: University of Toronto; 2012.
Metagegevens
Titel
Articaïne en neurotoxiciteit
Auteurs
A. J. G. Hopman
Drs. J. A. Baart
Dr. H. S. Brand
Copyright
2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0889-7_9