Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Verslaving 1/2010

01-03-2010 | Artikel

Alcoholgebruik onder Utrechtse jeugd

Aandachtsgroepen voor preventie

Auteurs: Liesbeth Faber, Bouwine Carlier, Hanneke Schreurs, Joke Roelofs, Emely de Vet, Erik van Ameijden

Gepubliceerd in: Verslaving | Uitgave 1/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het alcoholgebruik onder Nederlandse jongeren is hoog en zorgwekkend. Ze drinken steeds meer en beginnen vroeger. Een van de speerpunten van het programma Psychosociale Gezondheid van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst te Utrecht is de aanpak van alcoholgebruik onder jongeren. Om preventief beleid gericht te kunnen inzetten is inzicht in aandachtsgroepen voor preventie een vereiste. Hiervoor zijn gegevens geanalyseerd van ruim 1.900 Utrechtse jongeren van 12-15 jaar om aandachtsgroepen voor ooitgebruik en overmatig gebruik te onderscheiden. Om de betrouwbaarheid van de resultaten te vergroten, zijn deze getoetst bij sleutelfiguren in de gemeente Utrecht.
Literatuur
go back to reference Anderson, P., & Baumberg, B. (2006). Alcohol in Europe: A public health perspective. Londen: Institute of Alcohol Studies. Anderson, P., & Baumberg, B. (2006). Alcohol in Europe: A public health perspective. Londen: Institute of Alcohol Studies.
go back to reference Baecke, J.A.H. (1987). Project epidemiologie in basisgezondheidsdiensten: de ontwikkeling van een gezondheidsvragenlijst voor adolescenten. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 65, 99-103. Baecke, J.A.H. (1987). Project epidemiologie in basisgezondheidsdiensten: de ontwikkeling van een gezondheidsvragenlijst voor adolescenten. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 65, 99-103.
go back to reference Bellis, M.A., Hughes, K., Morleol, M., Tocquel, S., & Allen, T. (2007). Predictors of risky alcohol consumption in schoolchildren and their implications for preventing alcohol-related harm. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 2, 15. Bellis, M.A., Hughes, K., Morleol, M., Tocquel, S., & Allen, T. (2007). Predictors of risky alcohol consumption in schoolchildren and their implications for preventing alcohol-related harm. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 2, 15.
go back to reference Centrum Maliebaan (2006). Quick scan risicovol middelengebruik onder de jeugd en jongeren in Utrecht. Ontwikkeling van een gezamenlijke aanpak door de gemeente Utrecht en Centrum Maliebaan. Utrecht: Centrum Maliebaan. Centrum Maliebaan (2006). Quick scan risicovol middelengebruik onder de jeugd en jongeren in Utrecht. Ontwikkeling van een gezamenlijke aanpak door de gemeente Utrecht en Centrum Maliebaan. Utrecht: Centrum Maliebaan.
go back to reference Clark, D.B., Thatcher, D.L., & Maisto, S.A. (2005). Supervisory neglect and adolescent alcohol use disorders: Effects on AUD onset and treatment outcome. Addictive Behaviours, 30, 1737-1750. Clark, D.B., Thatcher, D.L., & Maisto, S.A. (2005). Supervisory neglect and adolescent alcohol use disorders: Effects on AUD onset and treatment outcome. Addictive Behaviours, 30, 1737-1750.
go back to reference Currie, C., Nic Gabbhainn, S., Godeau, E., Roberts, C., Smith, R., Currie, D., Picket, W., Richter, M., Morgan, A., & Barnekow, V. (2008). Inequalities in young people’s health. HBSC international report from the 2005/2006 survey. Kopenhagen: World Health Organization. Currie, C., Nic Gabbhainn, S., Godeau, E., Roberts, C., Smith, R., Currie, D., Picket, W., Richter, M., Morgan, A., & Barnekow, V. (2008). Inequalities in young people’s health. HBSC international report from the 2005/2006 survey. Kopenhagen: World Health Organization.
go back to reference Dalen, W. van, Gacsbaranyi, M., Lemmers, L., & Mulder, J. (2007). Handleiding lokaal alcoholbeleid: een integrale benadering. Den Haag: Voedsel en Waren Autoriteit. Dalen, W. van, Gacsbaranyi, M., Lemmers, L., & Mulder, J. (2007). Handleiding lokaal alcoholbeleid: een integrale benadering. Den Haag: Voedsel en Waren Autoriteit.
go back to reference Dotinga, A., Eijnden, R.J.J.M. van den, Bosveld, W., & Garretsen, H.F.L. (2004). Methodological problems related to alcohol research among Turks and Moroccans living in the Netherlands: Findings from semi-structured interviews. Ethnicity and Health, 9, 139-151. Dotinga, A., Eijnden, R.J.J.M. van den, Bosveld, W., & Garretsen, H.F.L. (2004). Methodological problems related to alcohol research among Turks and Moroccans living in the Netherlands: Findings from semi-structured interviews. Ethnicity and Health, 9, 139-151.
go back to reference Droomers, M., Schrijvers, C.T., Casswel, S., & Mackenbach, J.P. (2003). Occupational level of the father and alcohol consumption during adolescence; patterns and predictors. Journal of Epidemiology and Community Health, 57, 704-710. Droomers, M., Schrijvers, C.T., Casswel, S., & Mackenbach, J.P. (2003). Occupational level of the father and alcohol consumption during adolescence; patterns and predictors. Journal of Epidemiology and Community Health, 57, 704-710.
go back to reference Elkins, I.J., McGue, M., & Iacono, W.G .(2007). Prospective effects of attention-deficit/hyperactivity disorder, conduct disorder, and sex on adolescents substance use and abuse. Archives of General Psychiatry, 64, 1145-1152. Elkins, I.J., McGue, M., & Iacono, W.G .(2007). Prospective effects of attention-deficit/hyperactivity disorder, conduct disorder, and sex on adolescents substance use and abuse. Archives of General Psychiatry, 64, 1145-1152.
go back to reference Faber, L., Carlier, B., Roelofs, J., Schreurs, H., Ameijden, E.J.C. van, & Vet, de E. (2008). Risicogroepen alcoholgebruik Utrechtse jongeren en preventieve maatregelen. Rapportage interviews sleutelfiguren. Utrecht/Amsterdam: Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst Utrecht/Vrije Universiteit. Faber, L., Carlier, B., Roelofs, J., Schreurs, H., Ameijden, E.J.C. van, & Vet, de E. (2008). Risicogroepen alcoholgebruik Utrechtse jongeren en preventieve maatregelen. Rapportage interviews sleutelfiguren. Utrecht/Amsterdam: Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst Utrecht/Vrije Universiteit.
go back to reference Garssen, J., Nicolaas, H., & Sprangers, A. (2005). Demografie van de allochtonen in Nederland. Bevolkingstrends, derde kwartaal 2005. Voorburg/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek. Garssen, J., Nicolaas, H., & Sprangers, A. (2005). Demografie van de allochtonen in Nederland. Bevolkingstrends, derde kwartaal 2005. Voorburg/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek.
go back to reference Gemeente Utrecht (2007). Jeugdmonitor Utrecht. Brugklassers en derdeklassers voortgezet onderwijs. Schooljaar 2006-2007. Utrecht: Gemeente Utrecht. Gemeente Utrecht (2007). Jeugdmonitor Utrecht. Brugklassers en derdeklassers voortgezet onderwijs. Schooljaar 2006-2007. Utrecht: Gemeente Utrecht.
go back to reference Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst Utrecht (2006). Nota algemene verslavingszorg 2006. Utrecht: GG&GD. Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst Utrecht (2006). Nota algemene verslavingszorg 2006. Utrecht: GG&GD.
go back to reference Goodman, R. (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: A research note. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, 581-586. Goodman, R. (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: A research note. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, 581-586.
go back to reference Greene, J.M., Ennett, S.T., & Ringwalt, C.L. (1997). Substance use among runaway and homeless youth in three national samples. American Journal of Public Health, 87, 229-235. Greene, J.M., Ennett, S.T., & Ringwalt, C.L. (1997). Substance use among runaway and homeless youth in three national samples. American Journal of Public Health, 87, 229-235.
go back to reference Ham, L.S., & Hope, D.A. (2003). College students and problematic drinking: A review of the literature. Clinical Psychology Review, 23, 719-759. Ham, L.S., & Hope, D.A. (2003). College students and problematic drinking: A review of the literature. Clinical Psychology Review, 23, 719-759.
go back to reference Hays, S.P., Hays, C.E., & Mulhall, P.F. (2003). Community risk and protective factors and adolescent substance use. Journal of Primary Prevention, 24, 125-142. Hays, S.P., Hays, C.E., & Mulhall, P.F. (2003). Community risk and protective factors and adolescent substance use. Journal of Primary Prevention, 24, 125-142.
go back to reference Hibell, B., Andersson, B., Bjarnasson, T., Ahlström, S., Balakireva, O., & Kokkevi, A. (2004). The ESPAD report 2003: Alcohol and other drug use among students in 35 European countries. Stockholm: CAN. Hibell, B., Andersson, B., Bjarnasson, T., Ahlström, S., Balakireva, O., & Kokkevi, A. (2004). The ESPAD report 2003: Alcohol and other drug use among students in 35 European countries. Stockholm: CAN.
go back to reference King, S.M., Iacono, W.G., & McGue, M. (2004). Childhood externalizing and internalizing psychopathology in the prediction of early substance use. Addiction, 99, 1548-1559. King, S.M., Iacono, W.G., & McGue, M. (2004). Childhood externalizing and internalizing psychopathology in the prediction of early substance use. Addiction, 99, 1548-1559.
go back to reference Kokkevi, A., Nic Gabhainn, S., & Spyropoulou, M. (2006). Early initiation of cannabis use: a cross-national European perspective. Journal of Adolescent Health, 39, 712-719. Kokkevi, A., Nic Gabhainn, S., & Spyropoulou, M. (2006). Early initiation of cannabis use: a cross-national European perspective. Journal of Adolescent Health, 39, 712-719.
go back to reference Lucht, F. van der, & Verkleij, H. (2001). Gezondheid in grote steden. Achterstanden en kansen. Themarapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002. (RIVM-rapport nr. 270555003.) Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Lucht, F. van der, & Verkleij, H. (2001). Gezondheid in grote steden. Achterstanden en kansen. Themarapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002. (RIVM-rapport nr. 270555003.) Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Maggs, J.L., Patrick, M.E., & Feinstein, L. (2008). Childhood and adolescent predictors of alcohol use and problems in adolescence and adulthood in the National Child Development Study. Addiction,103, 7-22. Maggs, J.L., Patrick, M.E., & Feinstein, L. (2008). Childhood and adolescent predictors of alcohol use and problems in adolescence and adulthood in the National Child Development Study. Addiction,103, 7-22.
go back to reference Mathers, M., Tombourou, J.W., Catalano, R.F., Williams, J., & Patton, G.C. (2006). Consequences of youth tobacco use: a review of prospective behavioural studies. Addiction, 101, 948-958. Mathers, M., Tombourou, J.W., Catalano, R.F., Williams, J., & Patton, G.C. (2006). Consequences of youth tobacco use: a review of prospective behavioural studies. Addiction, 101, 948-958.
go back to reference Matthys, W., Vanderschuren, L.J.M.J., Nordquist, R.E., & Zonnevylle-Bender, M.J.S. (2006). Verslaving: deel 1. Factoren die bij kinderen en adolescenten een risico vormen voor gebruik, misbruik en afhankelijkheid van middelen. Den Haag: ZonMw Programma Verslaving. Matthys, W., Vanderschuren, L.J.M.J., Nordquist, R.E., & Zonnevylle-Bender, M.J.S. (2006). Verslaving: deel 1. Factoren die bij kinderen en adolescenten een risico vormen voor gebruik, misbruik en afhankelijkheid van middelen. Den Haag: ZonMw Programma Verslaving.
go back to reference Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2007). Hoofdlijnenbrief alcoholbeleid (20 november). Den Haag: Ministerie van VWS. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2007). Hoofdlijnenbrief alcoholbeleid (20 november). Den Haag: Ministerie van VWS.
go back to reference Monshouwer, K., Smit, F., & Spruit, I. (2002). Alcohol-, tabak- en cannabisgebruik bij scholieren naar etnische achtergrond. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 80, 172-177. Monshouwer, K., Smit, F., & Spruit, I. (2002). Alcohol-, tabak- en cannabisgebruik bij scholieren naar etnische achtergrond. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 80, 172-177.
go back to reference Monshouwer, K., Verdurmen, J., Dorsselaer, S. van, Smit, E., Gorter, A., & Vollebergh W. (2008). Jeugd en riskant gedrag 2007. Kerngegevens uit het peilstationonderzoek scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut. Monshouwer, K., Verdurmen, J., Dorsselaer, S. van, Smit, E., Gorter, A., & Vollebergh W. (2008). Jeugd en riskant gedrag 2007. Kerngegevens uit het peilstationonderzoek scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference O’Malley, P.M., Johnston, L.D., & Bachman, J.G. (1998). Alcohol use among adolescents. Alcohol Health and Research World, 22, 85-93. O’Malley, P.M., Johnston, L.D., & Bachman, J.G. (1998). Alcohol use among adolescents. Alcohol Health and Research World, 22, 85-93.
go back to reference Pitkänen, T., Kokko, K., Lyyra, A.L., & Pulkkinen, L. (2008). A developmental approach to alcohol drinking behaviour in adulthood: a follow-up study from age 8 to age 42. Addiction, 103, 48-68. Pitkänen, T., Kokko, K., Lyyra, A.L., & Pulkkinen, L. (2008). A developmental approach to alcohol drinking behaviour in adulthood: a follow-up study from age 8 to age 42. Addiction, 103, 48-68.
go back to reference Rhee, S.H., Hewitt, J.K., Young, S.E., Corley, R.P., Crowley, T.J., & Stallings, M.C. (2003). Genetic and environmental influences on substance initiation, use, and problem use in adolescents. Archives of General Psychiatry, 60, 1256-1264. Rhee, S.H., Hewitt, J.K., Young, S.E., Corley, R.P., Crowley, T.J., & Stallings, M.C. (2003). Genetic and environmental influences on substance initiation, use, and problem use in adolescents. Archives of General Psychiatry, 60, 1256-1264.
go back to reference Schmid, B., Hohm, E., Blomeyer, D., Zimmerman, U.S., Schmidt, M.H., Esser, G., & Laucht, M. (2007). Concurrent alcohol and tobaco use during early adolescence characterizes a group at risk. Alcohol and Alcoholism, 42, 219-25. Schmid, B., Hohm, E., Blomeyer, D., Zimmerman, U.S., Schmidt, M.H., Esser, G., & Laucht, M. (2007). Concurrent alcohol and tobaco use during early adolescence characterizes a group at risk. Alcohol and Alcoholism, 42, 219-25.
go back to reference Stichting Consument en Veiligheid (2008). 600 jongeren per dag in ziekenhuis behandeld na ongeval of geweldincident. Internet: www.veiligheid.nl (20 februari). Stichting Consument en Veiligheid (2008). 600 jongeren per dag in ziekenhuis behandeld na ongeval of geweldincident. Internet: www.​veiligheid.​nl (20 februari).
go back to reference Valkenberg, H., Lely, N. van der, & Brugmans, M. (2007). Alcohol en jongeren: een ongelukkige combinatie. Internet: www.veiligheid.nl (17 augustus). Valkenberg, H., Lely, N. van der, & Brugmans, M. (2007). Alcohol en jongeren: een ongelukkige combinatie. Internet: www.​veiligheid.​nl (17 augustus).
go back to reference Vega, W.A., Gil, A.G. (2005). Revisiting drug progression: Long-range effects of early tobacco use. Addiction, 100, 1358-1369. Vega, W.A., Gil, A.G. (2005). Revisiting drug progression: Long-range effects of early tobacco use. Addiction, 100, 1358-1369.
go back to reference Verburg J.A., Toet J., & Ameijden, E.J.C. van (2005). Roken, alcohol- en druggebruik in Utrecht: risicogroepen en sociaal-economische verschillen in 1999 en 2003. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 149, 2113-2118. Verburg J.A., Toet J., & Ameijden, E.J.C. van (2005). Roken, alcohol- en druggebruik in Utrecht: risicogroepen en sociaal-economische verschillen in 1999 en 2003. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 149, 2113-2118.
go back to reference Verdurmen J., Abraham M., Planije M., Monshouwer K., Dorsselaer S. van, Schulten I., Bevers J., & Vollebergh W. (2006). Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar. Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies. Trimbos-instituut: Utrecht. Verdurmen J., Abraham M., Planije M., Monshouwer K., Dorsselaer S. van, Schulten I., Bevers J., & Vollebergh W. (2006). Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar. Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies. Trimbos-instituut: Utrecht.
go back to reference Vorst H. van der, Engels R.C., Deković M., Meeus W., & Vermulst A.A. (2000). Alcohol specific rules, personality and adolescents alcohol use: A longitudinal person-environment study. Addiction, 102, 1064-1075. Vorst H. van der, Engels R.C., Deković M., Meeus W., & Vermulst A.A. (2000). Alcohol specific rules, personality and adolescents alcohol use: A longitudinal person-environment study. Addiction, 102, 1064-1075.
Metagegevens
Titel
Alcoholgebruik onder Utrechtse jeugd
Aandachtsgroepen voor preventie
Auteurs
Liesbeth Faber
Bouwine Carlier
Hanneke Schreurs
Joke Roelofs
Emely de Vet
Erik van Ameijden
Publicatiedatum
01-03-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Verslaving / Uitgave 1/2010
Print ISSN: 1574-1842
Elektronisch ISSN: 1875-7073
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03089661

Andere artikelen Uitgave 1/2010

Verslaving 1/2010 Naar de uitgave

Verslaving verbeeld

Citizen Ruth

Redactioneel

Redactioneel

Verslaving digitaal

Ouderwetse media op internet