Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Verslaving 1/2010

01-03-2010 | Artikel

De Cannabisshow

Een preventieve peer-educationmethode op het podium

Auteurs: Nadia van der Spek, Gjalt-Jorn Ygram Peters, Judith Noijen, Jaap Jamin

Gepubliceerd in: Verslaving | Uitgave 1/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In 2002 ontwikkelde Jellinek Preventie een peer-educationmethode om in te spelen op de groeiende trend van (riskant) cannabisgebruik onder allochtone jongeren. De interventie heet Cannabis Intelligence Amsterdam (CIA) en wordt gekenmerkt door grote betrokkenheid van de doelgroep bij alle facetten van de interventie. In dit artikel worden de resultaten van een kwantitatief onderzoek naar een werkvorm van CIA, de Cannabisshow, beschreven. In deze interactieve show wisselen informatie en entertainment elkaar af. De uitkomsten van dit onderzoek zijn verrassend, want naast determinanten van gedrag wordt ook het gedrag zelf daadwerkelijk beïnvloed.
Voetnoten
1
Het speciaal onderwijs is bedoeld voor leerlingen die vanwege psychiatrische of gedragsproblemen meer ondersteuning nodig hebben dan het regulier onderwijs kan bieden. In het speciaal onderwijs wordt kleinschaliger gewerkt en wordt individuele aandacht geschonken aan de leerling en diens specifieke problemen.
 
Literatuur
go back to reference Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211.
go back to reference Bleeker, A.M., & Jamin, J. (2003). Peer education at dance events. ‘Unity’ do it yourself guide. Amsterdam: Jellinek Amsterdam. Bleeker, A.M., & Jamin, J. (2003). Peer education at dance events. ‘Unity’ do it yourself guide. Amsterdam: Jellinek Amsterdam.
go back to reference Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112, 155-159. Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112, 155-159.
go back to reference Conner, M., & McMillan, B. (1999). Interaction effects in the theory of planned behavior: Studying cannabis use. British Journal of Social Psychology, 38, 195-222. Conner, M., & McMillan, B. (1999). Interaction effects in the theory of planned behavior: Studying cannabis use. British Journal of Social Psychology, 38, 195-222.
go back to reference Cuijpers, P., Scholten, M., & Conijn, B. (2006). Verslavingspreventie, een overzichtstudie. Den Haag: ZonMw. Cuijpers, P., Scholten, M., & Conijn, B. (2006). Verslavingspreventie, een overzichtstudie. Den Haag: ZonMw.
go back to reference Fergusson, D.M., Horwood, L.J., & Beautrais, A.L. (2003). Cannabis and educational achievement. Addiction, 98, 1681-1692. Fergusson, D.M., Horwood, L.J., & Beautrais, A.L. (2003). Cannabis and educational achievement. Addiction, 98, 1681-1692.
go back to reference Fishbein, M., & Ajzen, I. (2009). Predicting and changing behavior: The reasoned action approach. New York: Psychology Press/Taylor and Francis. Fishbein, M., & Ajzen, I. (2009). Predicting and changing behavior: The reasoned action approach. New York: Psychology Press/Taylor and Francis.
go back to reference Gottfredson, D.C., & Wilson, D.B. (2003). Characteristics of effective school-based substance abuse prevention. Prevention Science, 4, 27-38. Gottfredson, D.C., & Wilson, D.B. (2003). Characteristics of effective school-based substance abuse prevention. Prevention Science, 4, 27-38.
go back to reference Holt, S. ten, & Jezek, R. (2002). Naar een definitie van peer-projecten. Utrecht: Trimbos-instituut. Holt, S. ten, & Jezek, R. (2002). Naar een definitie van peer-projecten. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Lynskey, M.T., Coffey, C., Degenhardt, L., Carlin, J.B., & Patton, G.C. (2003). A longitudinal study of the effects of adolescent cannabis use on high school completion. Addiction, 98, 685-692. Lynskey, M.T., Coffey, C., Degenhardt, L., Carlin, J.B., & Patton, G.C. (2003). A longitudinal study of the effects of adolescent cannabis use on high school completion. Addiction, 98, 685-692.
go back to reference Mombarg, R. (2007). Hulp op maat voor leerlingen met leerproblemen in het vmbo: een effectstudie. (Proefschrift.) Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. Mombarg, R. (2007). Hulp op maat voor leerlingen met leerproblemen in het vmbo: een effectstudie. (Proefschrift.) Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
go back to reference Monshouwer, K., Laar, M. van, Leeuwen, L. van, Verdurmen, J., & Vollebergh, W. (2007). Substance use among adolescents in special education and residential youth care. ZonMw-programma Risicogedrag en afhankelijkheid, lopende studie. Monshouwer, K., Laar, M. van, Leeuwen, L. van, Verdurmen, J., & Vollebergh, W. (2007). Substance use among adolescents in special education and residential youth care. ZonMw-programma Risicogedrag en afhankelijkheid, lopende studie.
go back to reference Nabben, T., Benschop, A., & Korf, D.J. (2008). Antenne 2001-2007. Amsterdam: Rozenberg. Nabben, T., Benschop, A., & Korf, D.J. (2008). Antenne 2001-2007. Amsterdam: Rozenberg.
go back to reference Noijen, J., & Spek, N. van der. (2009). Fawaka? Handleiding voor een peerpoject. Utrecht: Forum. Noijen, J., & Spek, N. van der. (2009). Fawaka? Handleiding voor een peerpoject. Utrecht: Forum.
go back to reference Scherrer, J.F., Grant, J.D., Duncan A.E., Pan, H., Waterman, B., Jacob, T., Haber, J.R., True, W.R., Heath, A.C., & Bucholz, K.K. (2008). Measured environmental contributions to cannabis abuse/dependence in an offspring of twins design. Addictive Behaviors, 33, 1255-1266. Scherrer, J.F., Grant, J.D., Duncan A.E., Pan, H., Waterman, B., Jacob, T., Haber, J.R., True, W.R., Heath, A.C., & Bucholz, K.K. (2008). Measured environmental contributions to cannabis abuse/dependence in an offspring of twins design. Addictive Behaviors, 33, 1255-1266.
go back to reference Sieving, R.E., Perry, C.L., & Williams, C.L. (2000). Do friendships change behaviors or do behaviors change friendships? Examining paths of influence in young adolescents alchohol use. Journal of Adolescent Health, 26, 27-35. Sieving, R.E., Perry, C.L., & Williams, C.L. (2000). Do friendships change behaviors or do behaviors change friendships? Examining paths of influence in young adolescents alchohol use. Journal of Adolescent Health, 26, 27-35.
go back to reference Sloane, B., & Zimmer, C. (1993). The power of peer health education. Journal of American College Health, 41, 241-245. Sloane, B., & Zimmer, C. (1993). The power of peer health education. Journal of American College Health, 41, 241-245.
go back to reference Spek, N. van der (2009). De Cannabisshow: jongeren aan het woord over een interventie gericht op cannabisgebruik. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 64, 970-980. Spek, N. van der (2009). De Cannabisshow: jongeren aan het woord over een interventie gericht op cannabisgebruik. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 64, 970-980.
go back to reference Spek, N. van der, & Noijen, J. (2009). De Cannabisshow: peers op het podium. Een effectiviteitsonderzoek naar een preventieve interventie gericht op risicovol cannabisgebruik onder jongeren met een multiculturele achtergrond. Den Haag: ZonMw Spek, N. van der, & Noijen, J. (2009). De Cannabisshow: peers op het podium. Een effectiviteitsonderzoek naar een preventieve interventie gericht op risicovol cannabisgebruik onder jongeren met een multiculturele achtergrond. Den Haag: ZonMw
go back to reference Vervaeke, H. (2008). Tripmiddelen: Cannabis. In R. Kerssemakers, R. van Meerten, E. Noorlander & H. Vervaeke (Eds.), Drugs en alcohol (p. 351). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Vervaeke, H. (2008). Tripmiddelen: Cannabis. In R. Kerssemakers, R. van Meerten, E. Noorlander & H. Vervaeke (Eds.), Drugs en alcohol (p. 351). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Vervaeke, H.K.E., Deursen, L. van, & Korf, D.J. (2008). Peer effects. The role of peers in the initiation and continuation of ecstacy use. Substance Use and Misuse, 43, 633-646. Vervaeke, H.K.E., Deursen, L. van, & Korf, D.J. (2008). Peer effects. The role of peers in the initiation and continuation of ecstacy use. Substance Use and Misuse, 43, 633-646.
go back to reference Ward, J., Hunter, G., & Power, R. (1997). Peer education as a means of drug prevention and education among young people. Health Education Journal, 56, 251-263. Ward, J., Hunter, G., & Power, R. (1997). Peer education as a means of drug prevention and education among young people. Health Education Journal, 56, 251-263.
go back to reference West, S.L., & O’Neil, K.K. (2004). Project DARE outcome effectiveness revisited. American Journal of Public Health, 94, 1027-1029. West, S.L., & O’Neil, K.K. (2004). Project DARE outcome effectiveness revisited. American Journal of Public Health, 94, 1027-1029.
go back to reference White, D., & Pitts, M. (1998). Educating young people about drugs: A systematic review. Addiction, 93, 1475-1485. White, D., & Pitts, M. (1998). Educating young people about drugs: A systematic review. Addiction, 93, 1475-1485.
go back to reference Wouters, M., & Korf, D. (2004). Wiet Wijs. Cannabisgebruik bij jongeren in speciaal onderwijs in Amsterdam. Amsterdam: Jellinek Preventie. Wouters, M., & Korf, D. (2004). Wiet Wijs. Cannabisgebruik bij jongeren in speciaal onderwijs in Amsterdam. Amsterdam: Jellinek Preventie.
Metagegevens
Titel
De Cannabisshow
Een preventieve peer-educationmethode op het podium
Auteurs
Nadia van der Spek
Gjalt-Jorn Ygram Peters
Judith Noijen
Jaap Jamin
Publicatiedatum
01-03-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Verslaving / Uitgave 1/2010
Print ISSN: 1574-1842
Elektronisch ISSN: 1875-7073
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03089663

Andere artikelen Uitgave 1/2010

Verslaving 1/2010 Naar de uitgave

Verslaving verwoord

Recensies

Richtlijnen en protocollen

Middelenafhankelijkheid en depressie

Verslaving verbeeld

Citizen Ruth