Skip to main content
Top

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Ademhaling

Auteur : B. P. M. Huybrechts, MANP

Gepubliceerd in: Leerboek spoedeisende-hulp-verpleegkunde

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dyspneu is een subjectieve sensatie van inefficiënte ventilatie. Het betreft een van de meest voorkomende klachten waarmee patiënten zich op een SEH melden. De opname-indicaties zijn zeer divers. De behandeling is vooral gericht op onderliggende pathofysiologische mechanismen. Tracheobronchitis is een van de meest gestelde diagnoses; verder worden toegelicht: pneumonie, pneumothorax, longembolie, asthma bronchiale, ARDS, longoedeem, pleura-effusie en hemoptoë. Een patiënt met een acute bovensteluchtwegobstructie krijgt, zolang op gespecialiseerde hulp wordt gewacht, een zo hoog mogelijke concentratie zuurstof toegediend en er moet een noodtracheostomieset klaarstaan. Met niet-invasieve monitoring kan men de ingestelde behandeling evalueren; voor diagnosticering blijven de anamnese en het lichamelijk onderzoek van belang. Indien onverwacht een moeilijke intubatie vereist is, moeten alternatieve plannen beschikbaar zijn. Er kan een reanimatiesituatie ontstaan waarbij artsen én verpleegkundigen gerechtigd zijn alle benodigde maatregelen te nemen. Idealiter beschikt elke SEH over een algoritme/protocol dat men volgt bij patiënten met een ‘moeilijke luchtweg’.
Literatuur
go back to reference Global Initiative for Asthma (2016). Pocket guide for asthma management and prevention (for adults and children older than 5 years). A pocket guide for health professionals. Updated 2016. Global Initiative for Asthma. Global Initiative for Asthma (2016). Pocket guide for asthma management and prevention (for adults and children older than 5 years). A pocket guide for health professionals. Updated 2016. Global Initiative for Asthma.
go back to reference Hosson, S. M. de, & Tip, M. J. (2010). Probleemgeoriënteerd denken in de longgeneeskunde: Een praktijkboek voor de opleiding en de kliniek. Utrecht: De Tijdstroom. Hosson, S. M. de, & Tip, M. J. (2010). Probleemgeoriënteerd denken in de longgeneeskunde: Een praktijkboek voor de opleiding en de kliniek. Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Light, R. W., Macgregor, M. I., Luchsinger, P. C., & Ball, W. C. jr. (1972). Pleural effusions: The diagnostic separation of transudates and exudates. Annals of Internal Medicine, 77(4), 507.CrossRefPubMed Light, R. W., Macgregor, M. I., Luchsinger, P. C., & Ball, W. C. jr. (1972). Pleural effusions: The diagnostic separation of transudates and exudates. Annals of Internal Medicine, 77(4), 507.CrossRefPubMed
go back to reference McMurray, J. J., Adamopoulos, S., Anker, S. D., Auricchio, A., Böhm, M., Dickstein, K., et al. (2012). ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: The task force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. European Heart Journal, 33(14), 1787–1847.CrossRefPubMed McMurray, J. J., Adamopoulos, S., Anker, S. D., Auricchio, A., Böhm, M., Dickstein, K., et al. (2012). ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: The task force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. European Heart Journal, 33(14), 1787–1847.CrossRefPubMed
go back to reference Stehouwer, C. D. A., Koopmans, R. P., & Meer, J. van der (2010). Interne geneeskunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Stehouwer, C. D. A., Koopmans, R. P., & Meer, J. van der (2010). Interne geneeskunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference The ARDS Definition Task Force. (2012). Acute respiratory distress syndrome: The Berlin definition. JAMA, 307(23), 2526–2533. The ARDS Definition Task Force. (2012). Acute respiratory distress syndrome: The Berlin definition. JAMA, 307(23), 2526–2533.
Metagegevens
Titel
Ademhaling
Auteur
B. P. M. Huybrechts, MANP
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1813-1_2