Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Achtergrond en doel

Auteurs : Prof. Dr. E. M. Scholte, Prof. Dr. J. D. van der Ploeg

Gepubliceerd in: Sociaal-Emotionele Vragenlijst SEV

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Deze handleiding omvat negen hoofdstukken en enkele bijlagen. In H. 2 worden de belangrijkste sociaal-emotionele problemen van kinderen nader aangeduid en omschreven. In H. 3 wordt kort aangegeven hoe vaak deze belangrijkste vormen in de algemene jeugdbevolking worden aangetroffen en wat het beloop is van de verschillende problematieken. In H. 4 worden in het kort enkele oorzaken en behandelingsmogelijkheden genoemd. In de daaropvolgende drie hoofdstukken komt de testconstructie aan bod. In H. 5 wordt de opzet van het psychometrisch onderzoek geschetst, in H. 6 wordt ingegaan op de betrouwbaarheid van de test en in H. 7 komt de validiteit aan bod. Hoofdstuk 8 geeft de regels die gelden voor afname van de sev. In dit hoofdstuk zijn tevens praktische aanwijzingen voor de testafname te vinden. Daarbij worden normgegevens van de ‘normale’ jeugdpopulatie verstrekt. Deze werden recentelijk van een update voorzien. Dit normeringsonderzoek wordt beschreven in H. 9.
Voetnoten
1
De ontwikkeling van de sev werd mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Nederlands Instituut voor Pedagogisch en Psychologisch Onderzoek te Amsterdam en de Stichting nitpb te Groningen.
 
Metagegevens
Titel
Achtergrond en doel
Auteurs
Prof. Dr. E. M. Scholte
Prof. Dr. J. D. van der Ploeg
Copyright
2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2103-2_1