Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Begripsbepaling

Auteurs : Prof. Dr. E. M. Scholte, Prof. Dr. J. D. van der Ploeg

Gepubliceerd in: Sociaal-Emotionele Vragenlijst SEV

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het begrip sociaal-emotionele problematiek heeft betrekking op de sociale en emotionele gedragsmoeilijkheden die zich kunnen voordoen in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. De belangrijkste clusters die met de sev in kaart kunnen worden gebracht zijn: aandachtstekort met hyperactiviteit (adhd), sociaal probleemgedrag (odd/cd), angstig en stemmingsverstoord gedrag, alsmede autistisch gedrag (pdd). Kinderen die kampen met aandachtstekort met hyperactiviteit hebben moeite hun aandacht gericht vast te houden. Daarnaast zijn ze overbeweeglijk en ongeremd. Sociaal probleemgedrag kan de vorm aannemen van opstandig, dwars of tegendraads gedrag. Daarnaast heeft het betrekking op gedrag waarbij de fundamentele rechten van anderen, normen of regels worden overtreden. Dat kan agressief gedrag zijn (bijv. vechten of vernielen). Het kan ook antisociaal gedrag betreffen (bijv. liegen of stelen). Angst- en stemmingsverstoord gedrag verwijst naar problemen in het emotionele functioneren van kinderen. Het kan daarbij gaan om angst in het algemeen, sociaal-angstig gedrag en angstig-depressief gedrag. Autistisch gedrag, ten slotte, verwijst naar ernstige gebreken in sociaal-interactief en communicatief gedrag bij kinderen met daarnaast sterk stereotiep gedrag.
Metagegevens
Titel
Begripsbepaling
Auteurs
Prof. Dr. E. M. Scholte
Prof. Dr. J. D. van der Ploeg
Copyright
2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2103-2_2