Skip to main content
Top

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9b Mantelzorger onder druk

Auteur : Joke Groeneveld

Gepubliceerd in: Klinisch redeneren bij ouderen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Samenvatting

 • Ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen met hulp van familieleden, buren en als het echt niet anders kan met ondersteuning van hulpverleners. Ouderen zijn dikwijls aangewezen op hulpbronnen vanuit hun systeem of lopen vast vanwege het wegvallen of ontbreken ervan. Verpleegkundigen onderzoeken daarom niet alleen de situatie rond ouderen, maar ook de rol van mantelzorgers hierin (paragraaf 9b.1).
 • Het aantal kwetsbare ouderen in Nederland in 2030 wordt geschat op één miljoen. Dit betekent dat er vele mantelzorgers bij hen betrokken zullen zijn (paragraaf 9b.2).
 • Psychiatrische factoren bij ouderen kunnen leiden tot (ernstige) gedragsproblematiek. Mantelzorgers lopen hierdoor een groot risico op overbelasting. Overbelasting kan ook veroorzaakt worden door belastende factoren bij de mantelzorgers zelf: geringe kennis van cognitieve achteruitgang en dementie, weinig inzicht in gedragsproblematiek, eigen persoonlijkheidsproblematiek (paragraaf 9b.3).
 • Externe en persoonlijke factoren (paragraaf 9b.4):
Somatische functiekenmerken
Ernstige ziekten bij ouderen hebben gevolgen voor iedereen die ermee te maken heeft
Cognitieve functiekenmerken
Mantelzorgers geven aan dat cognitieve problematiek van de partner of ouders een enorme impact heeft op de onderlinge relaties
Persoonlijkheidsfunctiekenmerken
Mensen met een persoonlijkheidsstoornis of -probleem ervaren grote moeilijkheden in hun relaties en hun relaties ervaren grote problemen met hen. Onder stress kunnen persoonlijkheidsproblemen zowel bij ouderen als bij mantelzorgers oplaaien
Belevingsfunctiekenmerken
Er kan sprake zijn van depressie bij de oudere of de mantelzorger
Sociale omgevingskenmerken
De overgang naar het partnerschap in de tweede levenshelft wordt gezien als een grote overgang die een beroep doet op het adaptieve vermogen van het ouder wordende paar en de omgeving
Levensgeschiedenis
Trauma’s of problemen uit het verleden kunnen in het heden een grote impact hebben
 • Het is belangrijk (dreigende) overbelasting, mogelijke incompetentiegevoelens bij mantelzorgers en andere systeemproblematiek vroegtijdig te signaleren om erger te voorkomen. De MantelScan is een instrument om samen met zorgvragers en mantelzorgers een zorgnetwerk in kaart te brengen, waarbij er aandacht is voor de draagkracht en draaglast van dat netwerk (paragraaf 9b.5).
 • De intake op basis van de onderwerpen uit de dynamische systeemanalyse, MantelScan en signaleringsinstrumenten, aangevuld met medische informatie van de huisarts en specialist, kan leiden tot preventieve maatregelen, met als doel problemen van ouderen en mantelzorgers vóór te zijn (paragraaf 9b.6.1.
 • Een hulpmiddel bij curatieve interventies is het Sofa-model. De vervolgstap is contextuele therapie (Nagy). Bij onvoldoende effect kan worden verwezen naar een systeemtherapeut (paragraaf 9b.6.2.
 • Om zelfmanagement bij mantelzorgers en ouderen te stimuleren kan gebruik worden gemaakt van motivatietechnieken (paragraaf 9b.6.3).
Literatuur
go back to reference American Psychiatric Association (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5). Nederlandse vertaling van Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fifth edition. Amsterdam: Boom. American Psychiatric Association (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5). Nederlandse vertaling van Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fifth edition. Amsterdam: Boom.
go back to reference Baars, J. (2008). Persoonlijkheidsstoornissen. In: A. Savenije, M. van Lawick & E. Reijmers (red.), Handboek systeemtherapie (hoofdstuk 56). Utrecht: De Tijdstroom. Baars, J. (2008). Persoonlijkheidsstoornissen. In: A. Savenije, M. van Lawick & E. Reijmers (red.), Handboek systeemtherapie (hoofdstuk 56). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Bakker, T.J.E.M. (2010). Integrative reactivation and rehabilitation to reduce multiple psychiatric symptoms of psychogeriatric patients and caregiver burden. Amsterdam: academisch proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. Bakker, T.J.E.M. (2010). Integrative reactivation and rehabilitation to reduce multiple psychiatric symptoms of psychogeriatric patients and caregiver burden. Amsterdam: academisch proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam.
go back to reference Bakker, T., Sipsma, D. & Diesfeldt, H. (2010). Psychiatrische functiestoornissen bij kwetsbare ouderen. Assen: Van Gorcum. Bakker, T., Sipsma, D. & Diesfeldt, H. (2010). Psychiatrische functiestoornissen bij kwetsbare ouderen. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Bleijenberg, N., Dam, H. ten, Drubbel, I., Borgdorff, A., Numans, M., Wit, N. de, e.a. (2012). Toolkit kwetsbare ouderen - U-CARE. Screeningsinstrument en evidence-based zorgplannen voor kwetsbare ouderen. Bleijenberg, N., Dam, H. ten, Drubbel, I., Borgdorff, A., Numans, M., Wit, N. de, e.a. (2012). Toolkit kwetsbare ouderen - U-CARE. Screeningsinstrument en evidence-based zorgplannen voor kwetsbare ouderen.
go back to reference Buijck, B. (2013). Multidimensional challenges in geriatric rehabilitation; the GRAMS-study. Nijmegen: academisch proefschrift Radboud Universiteit. Buijck, B. (2013). Multidimensional challenges in geriatric rehabilitation; the GRAMS-study. Nijmegen: academisch proefschrift Radboud Universiteit.
go back to reference Engel, M. & Aarssen, W. van (2008). Families met ouderen. In: A. Savenije, M. van Lawick & E. Reijmers (red.), Handboek systeemtherapie (hoofdstuk 34). Utrecht: De Tijdstroom. Engel, M. & Aarssen, W. van (2008). Families met ouderen. In: A. Savenije, M. van Lawick & E. Reijmers (red.), Handboek systeemtherapie (hoofdstuk 34). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Hooghe, A. (2008). Rouw en verlies. In: A. Savenije, M. van Lawick & E. Reijmers (red.), Handboek systeemtherapie (hoofdstuk 50). Utrecht: De Tijdstroom. Hooghe, A. (2008). Rouw en verlies. In: A. Savenije, M. van Lawick & E. Reijmers (red.), Handboek systeemtherapie (hoofdstuk 50). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Lee, J. van der, Bakker, T., Duivenvoorden, H. & Dröes, R. (2014). Multivariate models of subjective caregiver burden in dementia, a systematic review. Ageing Research Reviews, 15, 76–93.CrossRef Lee, J. van der, Bakker, T., Duivenvoorden, H. & Dröes, R. (2014). Multivariate models of subjective caregiver burden in dementia, a systematic review. Ageing Research Reviews, 15, 76–93.CrossRef
go back to reference Mittelman, M. (2002). Family caregiving for people with Alzheimer’s disease: results of the NYU spouse caregiver intervention study. Generations, 26(1). Mittelman, M. (2002). Family caregiving for people with Alzheimer’s disease: results of the NYU spouse caregiver intervention study. Generations, 26(1).
go back to reference Peeters, J., Beek, S. van, & Francke, A. (2007). Problemen en wensen van mantelzorgers van mensen met dementie. Resultaten van de monitor van het Landelijk Dementieprogramma. Utrecht: NIVEL. Peeters, J., Beek, S. van, & Francke, A. (2007). Problemen en wensen van mantelzorgers van mensen met dementie. Resultaten van de monitor van het Landelijk Dementieprogramma. Utrecht: NIVEL.
go back to reference Rijt, J. van, Kooij, A. & Koopman, J. (2003). Door kanker uit balans. Gezinsbegeleiding door eerstelijns psychologen. Assen: Van Gorcum. Rijt, J. van, Kooij, A. & Koopman, J. (2003). Door kanker uit balans. Gezinsbegeleiding door eerstelijns psychologen. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Vansteenwegen, A. (2007). Als liefde zoveel jaar kan duren. Tielt: Lannoo. Vansteenwegen, A. (2007). Als liefde zoveel jaar kan duren. Tielt: Lannoo.
go back to reference Videler, A. & Royen, R. van (2008). Persoonlijkheidsproblematiek: psychotherapie en omgangsad- visering. In: B. Mooi & H. Comijs (red.), Ouderen en persoonlijkheid: de klinische praktijk (pp. 73–96). Amsterdam: Harcourt. Videler, A. & Royen, R. van (2008). Persoonlijkheidsproblematiek: psychotherapie en omgangsad- visering. In: B. Mooi & H. Comijs (red.), Ouderen en persoonlijkheid: de klinische praktijk (pp. 73–96). Amsterdam: Harcourt.
go back to reference Wagenaar, K. & Quené, H. (2008). Hechting en emoties: emotionally-focused therapy. In: A. Savenije, M. van Lawick & E. Reijmers (red.), Handboek systeemtherapie (hoofdstuk 29). Utrecht: De Tijdstroom. Wagenaar, K. & Quené, H. (2008). Hechting en emoties: emotionally-focused therapy. In: A. Savenije, M. van Lawick & E. Reijmers (red.), Handboek systeemtherapie (hoofdstuk 29). Utrecht: De Tijdstroom.
Metagegevens
Titel
9b Mantelzorger onder druk
Auteur
Joke Groeneveld
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1487-4_23