Skip to main content
Top

2011 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9 Hedendaagse afasiologie

Auteur : Roelien Bastiaanse

Gepubliceerd in: Afasie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In hoofdstuk 3 is de geschiedenis van de afasiologie beschreven. Die beschrijving eindigde met de jaren zeventig van de vorige eeuw. Dit hoofdstuk zal ingaan op de debatten die sinds die tijd zijn gevoerd. Er is veel gediscussieerd over de methodologie van afasieonderzoek, met name over de vraag of dat moet gebeuren met groepsonderzoek of case studies. Het onderzoek naar stoornissen op klank-, woord- en zinsniveau is de laatste decennia verfijnd, mede door de invloed van de linguïstiek en de neuropsychologie. Sinds het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw is de aandacht voor de talige functies in de rechterhemisfeer toegenomen. De rechterhemisfeer draagt duidelijk bij aan het taalproces, maar de precieze rol is vooralsnog onduidelijk. Neuro-imaging van taal is een ander methodologisch middel dat gebruikt wordt om de relatie tussen taal en hersenen te onderzoeken, maar tot nu toe wordt er vooral onderzoek gedaan naar taalverwerking bij gezonde sprekers, hoewel de eerste studies naar taalverwerking bij afasiepatiënten al rond de eeuwwisseling werden gepubliceerd. De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor taalstoornissen bij degeneratieve ziekten, zoals de ziekte van Alzheimer en frontotemporale dementie, maar bijvoorbeeld ook bij de ziekte van Parkinson. Bijzondere aandacht is er voor zogenaamde ‘primair progressieve afasie’. Tot slot is er de laatste 25 jaar aandacht voor het vergelijken van afatisch gedrag in verschillende talen en afasie bij tweetalige sprekers. Al deze recente ontwikkelingen zullen in dit hoofdstuk besproken worden.
Voetnoten
1
Vreemd genoeg voorspelden Friedmann en Grodzinsky (1997) geen problemen met het onderwerp.
 
2
Deze paragraaf is voor een groot deel gebaseerd op het artikel Taalstoornissen bij dementie (Prins e.a., 2002).
 
3
Atrofie is een afname van het aantal cellen.
 
Literatuur
go back to reference Er zijn twee discussies geweest in Brain and Language over groeps- versus case studies . Er zijn twee discussies geweest in Brain and Language over groeps- versus case studies .
go back to reference Miceli, G., Silveri, M., Romani, C. & Caramazza, A. (1989). Variation in the pattern of omissions and substitutions of grammatical morphemes in the spontaneous speech of so-called agrammatic patients. Brain and Language, 36, 447-492.CrossRefPubMed Miceli, G., Silveri, M., Romani, C. & Caramazza, A. (1989). Variation in the pattern of omissions and substitutions of grammatical morphemes in the spontaneous speech of so-called agrammatic patients. Brain and Language, 36, 447-492.CrossRefPubMed
go back to reference Caplan, D. (1991). Agrammatism is a theoretically coherent aphasic category. Brain and Language, 40, 274-281.CrossRefPubMed Caplan, D. (1991). Agrammatism is a theoretically coherent aphasic category. Brain and Language, 40, 274-281.CrossRefPubMed
go back to reference Grodzinsky, Y. (1991). There is an entity called agrammatic aphasia. Brain and Language, 41, 555-564.CrossRefPubMed Grodzinsky, Y. (1991). There is an entity called agrammatic aphasia. Brain and Language, 41, 555-564.CrossRefPubMed
go back to reference Grodzinsky, Y., Piñango, M.M., Zurif, E. & Drai, D. (1999). The critical role of group studies in neuropsychology: Comprehension regularities in Broca’s aphasia. Brain and Language, 67, 134-147.CrossRefPubMed Grodzinsky, Y., Piñango, M.M., Zurif, E. & Drai, D. (1999). The critical role of group studies in neuropsychology: Comprehension regularities in Broca’s aphasia. Brain and Language, 67, 134-147.CrossRefPubMed
go back to reference Berndt, R.S. & Caramazza, A. (1991). How ‘regular’ is sentence comprehension in Broca’s aphasia? It depends on how you select the patients. Brain and Language, 67, 242-247.CrossRef Berndt, R.S. & Caramazza, A. (1991). How ‘regular’ is sentence comprehension in Broca’s aphasia? It depends on how you select the patients. Brain and Language, 67, 242-247.CrossRef
go back to reference Zurif, E.B. & Piñango, M.M. (1999). The existence of comprehension patterns in Broca’s aphasia. Brain and Language, 70, 133-138.CrossRefPubMed Zurif, E.B. & Piñango, M.M. (1999). The existence of comprehension patterns in Broca’s aphasia. Brain and Language, 70, 133-138.CrossRefPubMed
go back to reference Drai, D. & Grodzinsky, Y. (1999). Comprehension regularity in Broca’s aphasia? There’s more of it than you ever imagined. Brain and Language, 70, 139-143.CrossRefPubMed Drai, D. & Grodzinsky, Y. (1999). Comprehension regularity in Broca’s aphasia? There’s more of it than you ever imagined. Brain and Language, 70, 139-143.CrossRefPubMed
go back to reference Kohn, S.E. (ed.) (1992). Conduction Aphasia. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates. Kohn, S.E. (ed.) (1992). Conduction Aphasia. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.
go back to reference Nespoulous, J.-L. & Villiard, P. (eds.) (1990). Morphology, Phonology, and Aphasia. New York: Springer Verlag. Nespoulous, J.-L. & Villiard, P. (eds.) (1990). Morphology, Phonology, and Aphasia. New York: Springer Verlag.
go back to reference Whitaker, H.A. (ed.) (1988). Phonological Processes and Brain Mechanisms. New York: Springer Verlag. Whitaker, H.A. (ed.) (1988). Phonological Processes and Brain Mechanisms. New York: Springer Verlag.
go back to reference Ellis, A.W. & Young, A.W. (1993). Human Cognitive Neuropsychology. 2nd. ed. Hove: Lawrence Erlbaum. Dit is een handboek op het gebied van stoornissen in gesproken en geschreven taal op woordniveau. Ellis, A.W. & Young, A.W. (1993). Human Cognitive Neuropsychology. 2nd. ed. Hove: Lawrence Erlbaum. Dit is een handboek op het gebied van stoornissen in gesproken en geschreven taal op woordniveau.
go back to reference Caramazza, A. (ed.) (1991). Issues in Reading, Writing and Speaking. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Een verzameling artikelen van Caramazza en collega’s die de talloze verschijningsvormen van afasie laat zien. Caramazza, A. (ed.) (1991). Issues in Reading, Writing and Speaking. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Een verzameling artikelen van Caramazza en collega’s die de talloze verschijningsvormen van afasie laat zien.
go back to reference Journal of Neurolinguistics, 15 (2002) bevat een speciaal nummer, geredigeerd door Shapiro en Caramazza, over de relatie tussen afasie en de uitval van verschillende woordklassen. Hetzelfde tijdschrift publiceerde een jaar later een speciaal nummer geredigeerd door Druks en Masterson over de verschillen tussen de verwerking van zelfstandige naamwoorden en werkwoorden bij afasie. Journal of Neurolinguistics, 15 (2002) bevat een speciaal nummer, geredigeerd door Shapiro en Caramazza, over de relatie tussen afasie en de uitval van verschillende woordklassen. Hetzelfde tijdschrift publiceerde een jaar later een speciaal nummer geredigeerd door Druks en Masterson over de verschillen tussen de verwerking van zelfstandige naamwoorden en werkwoorden bij afasie.
go back to reference Voor een discussie over de rol van het gebied van Broca en taalproductie en -begrip bij afasie van Broca zie: Voor een discussie over de rol van het gebied van Broca en taalproductie en -begrip bij afasie van Broca zie:
go back to reference Grodzinsky, Y. (2000). The neurology of syntax: Language use without Broca’s area. Behavioral and Brain Sciences, 23, 1-71. Dit bevat een hoofdartikel van Grodzinsky en een reactie daarop van meer dan dertig collega-onderzoekers.CrossRefPubMed Grodzinsky, Y. (2000). The neurology of syntax: Language use without Broca’s area. Behavioral and Brain Sciences, 23, 1-71. Dit bevat een hoofdartikel van Grodzinsky en een reactie daarop van meer dan dertig collega-onderzoekers.CrossRefPubMed
go back to reference Een discussie in Brain and Language 96 (2006) over de aard van de onderliggende stoornis in het zinsbegrip bij afasie van Broca: Een discussie in Brain and Language 96 (2006) over de aard van de onderliggende stoornis in het zinsbegrip bij afasie van Broca:
go back to reference Drai, D. & Grodzinsky, Y. (2006). A new empirical angle on the variability debate: Quantitative neurosyntactic analyses of a large data set from Broca’s aphasia. Brain and Language, 96, 117-128.CrossRefPubMed Drai, D. & Grodzinsky, Y. (2006). A new empirical angle on the variability debate: Quantitative neurosyntactic analyses of a large data set from Broca’s aphasia. Brain and Language, 96, 117-128.CrossRefPubMed
go back to reference Caplan, D., DeDe, G. & Brownell, H. (2006). Effects of syntactic features on sentence-picture matching in Broca’s aphasics: A reply to Drai and Grodzinsky (2005). Brain and Language, 96, 129-134.CrossRefPubMed Caplan, D., DeDe, G. & Brownell, H. (2006). Effects of syntactic features on sentence-picture matching in Broca’s aphasics: A reply to Drai and Grodzinsky (2005). Brain and Language, 96, 129-134.CrossRefPubMed
go back to reference Bastiaanse, R. & Zonneveld, R. van (2006). Comprehension of passives in Broca’s aphasia. Brain and Language, 96, 135-142.CrossRefPubMed Bastiaanse, R. & Zonneveld, R. van (2006). Comprehension of passives in Broca’s aphasia. Brain and Language, 96, 135-142.CrossRefPubMed
go back to reference De Bleser, R., Schwartz, W. & Burchert, F. (2006). Quantitative neurosyntactic analyses: The final word? Brain and Language, 96, 143-146.CrossRefPubMed De Bleser, R., Schwartz, W. & Burchert, F. (2006). Quantitative neurosyntactic analyses: The final word? Brain and Language, 96, 143-146.CrossRefPubMed
go back to reference Amunts, K. & Willmes, K. (2006). From intersubject variability in clinical syndromes to anatomical variability. Brain and Language, 96, 147-150.CrossRefPubMed Amunts, K. & Willmes, K. (2006). From intersubject variability in clinical syndromes to anatomical variability. Brain and Language, 96, 147-150.CrossRefPubMed
go back to reference Friedmann, N. (2006). Generalizations on variations in comprehension and production: A further source of variation and a possible account. Brain and Language, 96, 151-153.CrossRefPubMed Friedmann, N. (2006). Generalizations on variations in comprehension and production: A further source of variation and a possible account. Brain and Language, 96, 151-153.CrossRefPubMed
go back to reference Drai, D. & Grodzinsky, Y. (2006). The variability debate: More statistics, more linguistics. Brain and Language, 96, 157-170.CrossRef Drai, D. & Grodzinsky, Y. (2006). The variability debate: More statistics, more linguistics. Brain and Language, 96, 157-170.CrossRef
go back to reference Grodzinsky, Y., Shapiro, L. & Swinney, D. (eds.) (2000). Language and the Brain: Representation and Processing. San Diego: Academic Press. Een verzameling hoofdstukken over onderzoek naar de interfaces tussen de verschillende niveaus van representatie van taal. Grodzinsky, Y., Shapiro, L. & Swinney, D. (eds.) (2000). Language and the Brain: Representation and Processing. San Diego: Academic Press. Een verzameling hoofdstukken over onderzoek naar de interfaces tussen de verschillende niveaus van representatie van taal.
go back to reference Visch-Brink, E.G. & Bastiaanse, R. (eds.) (1998). Linguistic Levels in Aphasia. San Diego: Singular Publishing Group. Een boek met hoofdstukken over stoornissen op fonologisch, lexical-semantisch en morfosyntactisch niveau. Visch-Brink, E.G. & Bastiaanse, R. (eds.) (1998). Linguistic Levels in Aphasia. San Diego: Singular Publishing Group. Een boek met hoofdstukken over stoornissen op fonologisch, lexical-semantisch en morfosyntactisch niveau.
go back to reference Tompkins, C. (1995). Right Hemisphere Communication Disorders: Theory and Management. San Diego: Singular Publishing Group. Een overzicht van het effect van beschadiging van de rechterhemisfeer op het taalgebruik. Tompkins, C. (1995). Right Hemisphere Communication Disorders: Theory and Management. San Diego: Singular Publishing Group. Een overzicht van het effect van beschadiging van de rechterhemisfeer op het taalgebruik.
go back to reference Joanette, Y. & Brownell, H.H. (eds.) (1990). Discourse Ability and Brain Damage: Theoretical and Empiral Perspectives. New York: Springer Verlag. Joanette, Y. & Brownell, H.H. (eds.) (1990). Discourse Ability and Brain Damage: Theoretical and Empiral Perspectives. New York: Springer Verlag.
go back to reference Joanette, Y. & Brownell, H.H. (eds.) (1993). Narrative Discourse in Neurologically Impaired and Normal Aging Adults. San Diego: Singular Publishing group. Joanette, Y. & Brownell, H.H. (eds.) (1993). Narrative Discourse in Neurologically Impaired and Normal Aging Adults. San Diego: Singular Publishing group.
go back to reference De laatste twee boeken zijn geredigeerde bundels over de problemen op tekstniveau bij patiënten met rechter- en linkerhemisfeerletsel. De laatste twee boeken zijn geredigeerde bundels over de problemen op tekstniveau bij patiënten met rechter- en linkerhemisfeerletsel.
go back to reference Twee goede inleidende Nederlandstalige artikelen zijn de volgende. Twee goede inleidende Nederlandstalige artikelen zijn de volgende.
go back to reference Hagoort, P. & Indefrey, P. (1997). De neurale architectuur van het menselijk taalvermogen. In: H.F.M. Peters, R. Bastiaanse, J. van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. van der Meulen & B.M.E. Mondelaers (red.), Handboek Stem- Spraak- Taalpathologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Hagoort, P. & Indefrey, P. (1997). De neurale architectuur van het menselijk taalvermogen. In: H.F.M. Peters, R. Bastiaanse, J. van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. van der Meulen & B.M.E. Mondelaers (red.), Handboek Stem- Spraak- Taalpathologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Wijers, A.A. & Stowe, L.A. (1998). Onderzoek naar taal en spraak met behulp van metingen aan de hersenen. In: H.F.M. Peters, R. Bastiaanse, J. van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. van der Meulen & B.M.E. Mondelaers (red.), Handboek Stem- Spraak- Taalpathologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Wijers, A.A. & Stowe, L.A. (1998). Onderzoek naar taal en spraak met behulp van metingen aan de hersenen. In: H.F.M. Peters, R. Bastiaanse, J. van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. van der Meulen & B.M.E. Mondelaers (red.), Handboek Stem- Spraak- Taalpathologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Stowe, L.A., Haverkort, M. & Zwarts, F. (2005). Rethinking the neurological basis of language. Lingua, 115, 997-1042. Een overzicht van de relevante onderzoeken op het gebied van de representaties van taal in de hersenen.CrossRef Stowe, L.A., Haverkort, M. & Zwarts, F. (2005). Rethinking the neurological basis of language. Lingua, 115, 997-1042. Een overzicht van de relevante onderzoeken op het gebied van de representaties van taal in de hersenen.CrossRef
go back to reference Grodzinsky, Y. & Friederici, A.D. (2006). Neuroimaging of syntax and syntactic processing. Current Opinion in Neurobiology, 16, 240-246. Een overzicht én interpretatie van fMRI- en ERP-onderzoek naar syntactische verwerking.CrossRefPubMed Grodzinsky, Y. & Friederici, A.D. (2006). Neuroimaging of syntax and syntactic processing. Current Opinion in Neurobiology, 16, 240-246. Een overzicht én interpretatie van fMRI- en ERP-onderzoek naar syntactische verwerking.CrossRefPubMed
go back to reference Peter Indefrey heeft drie indrukwekkende metastudies uitgevoerd waarin hij de resultaten van neuro-imaging onderzoek op klank-, worod- en zinsniveau heeft samengevat. Peter Indefrey heeft drie indrukwekkende metastudies uitgevoerd waarin hij de resultaten van neuro-imaging onderzoek op klank-, worod- en zinsniveau heeft samengevat.
go back to reference Op klankniveau: Indefrey, P. & Cutler, A. (2004), Prelexical and lexical processing in listening. In: M. Gazzaniga (ed.), The Cognitive Neurosciences III, pp. 759-774. Cambridge, MA: MIT-Press. Op klankniveau: Indefrey, P. & Cutler, A. (2004), Prelexical and lexical processing in listening. In: M. Gazzaniga (ed.), The Cognitive Neurosciences III, pp. 759-774. Cambridge, MA: MIT-Press.
go back to reference Op woordniveau: Indefrey, P. & Levelt, W.J.M. (2004). The spatial and temporal signatures of word production components. Cognition, 92, 101-144. Op woordniveau: Indefrey, P. & Levelt, W.J.M. (2004). The spatial and temporal signatures of word production components. Cognition, 92, 101-144.
go back to reference Op zinsniveau: Indefrey, P. (2004). Hirnaktivierungen bei syntaktischer Sprachverarbeitung: eine Meta-Analyse. In: H.M. Müller & G. Rickheit (eds.), Neurokognition der Sprache, pp. 31-50. Tübingen: Stauffenburg Verlag. Op zinsniveau: Indefrey, P. (2004). Hirnaktivierungen bei syntaktischer Sprachverarbeitung: eine Meta-Analyse. In: H.M. Müller & G. Rickheit (eds.), Neurokognition der Sprache, pp. 31-50. Tübingen: Stauffenburg Verlag.
go back to reference Embick, D. & Poeppel, D. (2005). Mapping syntax using imaging: prospects and problems for the study of neurolinguistic computation. In: K. Brown (ed.), Encyclopedia of Language and Linguistics. 2nd ed. Oxford: Elsevier. Een kritische beschouwing over neuro-imaging van taal en de interpretatie van de resultaten. Embick, D. & Poeppel, D. (2005). Mapping syntax using imaging: prospects and problems for the study of neurolinguistic computation. In: K. Brown (ed.), Encyclopedia of Language and Linguistics. 2nd ed. Oxford: Elsevier. Een kritische beschouwing over neuro-imaging van taal en de interpretatie van de resultaten.
go back to reference Brown, C.M. & Hagoort, P. (eds.) (1999). The Neurocognition of Language. Oxford: Oxford University Press. Brown, C.M. & Hagoort, P. (eds.) (1999). The Neurocognition of Language. Oxford: Oxford University Press.
go back to reference Marantz, A., Miyashita, Y. & O’Neil, W. (2000). Image, Language, Brain. Cambridge, MA: MIT-Press. Marantz, A., Miyashita, Y. & O’Neil, W. (2000). Image, Language, Brain. Cambridge, MA: MIT-Press.
go back to reference Prins, R.S., Prins, N.D. & Visch-Brink, E.G. (2002). Taalstoornissen bij dementie. In: H.F.M. Peters, R. Bastiaanse, J. van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. van der Meulen & B.M.E. Mondelaers (red.), Handboek Stem- Spraak- Taalpathologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Een mooi overzichtsartikel over de taal- en spraakstoornissen bij verschillende typen dementie. Prins, R.S., Prins, N.D. & Visch-Brink, E.G. (2002). Taalstoornissen bij dementie. In: H.F.M. Peters, R. Bastiaanse, J. van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. van der Meulen & B.M.E. Mondelaers (red.), Handboek Stem- Spraak- Taalpathologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Een mooi overzichtsartikel over de taal- en spraakstoornissen bij verschillende typen dementie.
go back to reference Over taalproblemen bij de ziekte van Parkinson is een speciaal nummer verschenen van Cortex, 45 (2009), geredigeerd door Bastiaanse en Leenders. Over taalproblemen bij de ziekte van Parkinson is een speciaal nummer verschenen van Cortex, 45 (2009), geredigeerd door Bastiaanse en Leenders.
go back to reference Menn, L. & Obler, L.K. (1990). Agrammatic Aphasia: A Cross-Language Narrative Sourcebook. Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company. Dit boek bevat data van Broca-patiënten (zowel experimentele tests als spontane taal) in een groot aantal talen. Menn, L. & Obler, L.K. (1990). Agrammatic Aphasia: A Cross-Language Narrative Sourcebook. Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company. Dit boek bevat data van Broca-patiënten (zowel experimentele tests als spontane taal) in een groot aantal talen.
go back to reference Bastiaanse, R. & Grodzinsky, Y. (2000). Grammatical Disorders in Aphasia: A Neurolinguistic Perspective. London: Whurr Publishers. Een geredigeerde bundel over het zinsbegrip en zinsproductie van Broca-patiënten in verschillende talen. Bastiaanse, R. & Grodzinsky, Y. (2000). Grammatical Disorders in Aphasia: A Neurolinguistic Perspective. London: Whurr Publishers. Een geredigeerde bundel over het zinsbegrip en zinsproductie van Broca-patiënten in verschillende talen.
go back to reference Journal of Neurolinguistics 14 (2001) bevat een speciaal nummer over afasie in verschillende talen. Hetzelfde geldt voor Aphasiology 10 (1996). Journal of Neurolinguistics 14 (2001) bevat een speciaal nummer over afasie in verschillende talen. Hetzelfde geldt voor Aphasiology 10 (1996).
go back to reference Fabbro, F. (1999). The Neurolinguistics of Bilingualism: An Introduction. Hove: Psychology Press. Een boek waarin de relatie tussen taal en hersenen wordt verkend, waarin tweetaligheid wordt besproken en waarin veel case studies van twee- en meertalige afasiepatiënten worden gepresenteerd. Fabbro, F. (1999). The Neurolinguistics of Bilingualism: An Introduction. Hove: Psychology Press. Een boek waarin de relatie tussen taal en hersenen wordt verkend, waarin tweetaligheid wordt besproken en waarin veel case studies van twee- en meertalige afasiepatiënten worden gepresenteerd.
go back to reference Paradis, M. (2004). A Neurolinguistic Theory of Bilingualism. Amsterdam: John Benjamins. Een boek over afasie bij tweetaligheid (en meertaligheid), waarin ook aandacht wordt besteed aan neuro-imaging van taal bij tweetaligheid.CrossRef Paradis, M. (2004). A Neurolinguistic Theory of Bilingualism. Amsterdam: John Benjamins. Een boek over afasie bij tweetaligheid (en meertaligheid), waarin ook aandacht wordt besteed aan neuro-imaging van taal bij tweetaligheid.CrossRef
Metagegevens
Titel
9 Hedendaagse afasiologie
Auteur
Roelien Bastiaanse
Copyright
2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9030-4_9