Skip to main content
Top

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8b Delier: ‘wisselend bewolkt’ bewustzijn

Auteur : Herbert Habets

Gepubliceerd in: Klinisch redeneren bij ouderen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Samenvatting

 • Een delier (acute psychische stoornis) dient als een ernstig alarmsignaal beschouwd te worden: een onderliggende (acute) lichamelijke ontregeling is veelal de oorzaak. Ondanks deze ernst wordt een delier dikwijls niet tijdig herkend. Er zijn twee uitingsvormen: het hyperactieve en het hypoactieve delier. Bij ouderen wordt vaak een mengvorm gezien: de patiënt is afwisselend hyper- en hypoactief (paragraaf 8b.1).
 • De prevalentie onder de algemene bevolking is laag, maar bij ouderen in het ziekenhuis of verpleeghuis ligt deze hoger, respectievelijk 18-37% en 23-72% (paragraaf 8b.2).
 • De pathofysiologie van het delier hangt wellicht samen met neuro-inflammatie en verstoringen van neurotransmittersystemen. Ook een verstoring van het cholinerge systeem zou mogelijk een cruciale rol spelen bij het ontstaan van een delier (paragraaf 8b.3).
 • Externe en persoonlijke factoren (paragraaf 8b.4):
  Predisponerende factoren
  Precipiterende factoren
  Leeftijd boven de 65 jaar
  Infectie, bijvoorbeeld van de luchtwegen, urinewegen of na een chirurgische ingreep
  Pre-existente cognitieve stoornis of dementie
  Acuut trauma, maar ook electieve operatieve ingreep
  Delier tijdens eerder doorgemaakte ziekte en/of ziekenhuisopname
  Slaaptekort
  Ernst van de ziekte, gedefinieerd als een klinische toestand die aan verslechtering onderhevig is of die op korte termijn kan verslechteren
  Dehydratie
  Visusstoornis
  Afwezigheid van klok, kalender, leesbril of vertrouwde familieleden
  (Heup)fractuur bij opname
  Kamerwisselingen tijdens het ziekenhuisverblijf
  Urineretentie
  Toepassing van vrijheidsbeperkende middelen/fixatie
   
  Gebruik van geneesmiddelen met psychoactieve werking
   
  Kathetergebruik
 • Vooralsnog is er geen gevalideerd delierrisico-instrument beschikbaar. Documentatie van risicofactoren in het patiëntendossier wordt aanbevolen. Bij de screening wordt veel gebruikgemaakt van de DOSS, maar deze schaal is minder geschikt bij personen met dementie. Voor de diagnostiek van een delier is de CAM de gouden standaard (paragraaf 8b.5).
 • De behandeling van een delier bestaat uit drie basiscomponenten (paragraaf 8b.6).
  1.
  Het opsporen en indien mogelijk behandelen van de oorzaken van het delier.
   
  2.
  Het optimaliseren van de communicatie (met de patiënt) en de oriëntatie.
   
  3.
  Het zorgen voor een passende, veilige omgeving en een goede nachtrust.
   
 • Een medicamenteuze behandeling van het delier wordt pas gestart als blijkt dat de niet-medicamenteuze interventies onvoldoende werkzaam zijn en er bijvoorbeeld sprake is van ernstige symptomen. Haloperidol geldt als middel van eerste keuze voor de behandeling van de symptomen van een delier (paragraaf 8b.6).
 • Het Hospital Elder Life Program (HELP) is een best-practice-voorbeeld van een kosteneffectief preventief interventieprogramma dat de incidentie van delier significant vermindert (paragraaf 8b.6.1).
 • Bij de overdracht van informatie bij ontslag van de patiënt dient informatie opgenomen te worden over het delierrisico, over preventieve interventies en over het resultaat. Een doorgemaakt delier en de behandeling dienen vermeld te worden (paragraaf 8b.7).
Literatuur
go back to reference American Psychiatric Association (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5). Nederlandse vertaling van Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fifth edition. Amsterdam: Boom. American Psychiatric Association (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5). Nederlandse vertaling van Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fifth edition. Amsterdam: Boom.
go back to reference Bellelli, G., Morandi, A., Davis, D.H.J., Mazzola, P., Turco, R., Gentile, S., e.a. (2014). Validation of the 4AT, a new instrument for rapid delirium screening: a study in 234 hospitalized older people. Age and Ageing, 43, 496–502.CrossRef Bellelli, G., Morandi, A., Davis, D.H.J., Mazzola, P., Turco, R., Gentile, S., e.a. (2014). Validation of the 4AT, a new instrument for rapid delirium screening: a study in 234 hospitalized older people. Age and Ageing, 43, 496–502.CrossRef
go back to reference Bleijenberg, N., Dam, H. ten, Drubbel, I., Borgdorff, A., Numans, M., Wit, N. de, e.a. (2012). Toolkit kwetsbare ouderen - U-CARE. Screeningsinstrument en evidence-based zorgplannen voor kwetsbare ouderen. Bleijenberg, N., Dam, H. ten, Drubbel, I., Borgdorff, A., Numans, M., Wit, N. de, e.a. (2012). Toolkit kwetsbare ouderen - U-CARE. Screeningsinstrument en evidence-based zorgplannen voor kwetsbare ouderen.
go back to reference Halloway, S. (2013). A family approach to delirium: a review of the literature. Ageing & Mental Health, 18(2), 129–139.CrossRef Halloway, S. (2013). A family approach to delirium: a review of the literature. Ageing & Mental Health, 18(2), 129–139.CrossRef
go back to reference Hempenius, L., Leeuwen, B.L. van, Asselt, D.Z. van, Hoekstra, H.J., Wiggers, T., Slaets, J.P., e.a. (2010). Structured analyses of interventions to prevent delirium. International Journal of Geriatric Psychiatry, 26(5), 441–450.CrossRef Hempenius, L., Leeuwen, B.L. van, Asselt, D.Z. van, Hoekstra, H.J., Wiggers, T., Slaets, J.P., e.a. (2010). Structured analyses of interventions to prevent delirium. International Journal of Geriatric Psychiatry, 26(5), 441–450.CrossRef
go back to reference Hshieh, T.T., Jue, J., Oh, E. e.a. (2015). Effectiveness of multicomponent nonpharmacological delirium interventions: A meta-analysis. JAMA Intern Med. 175(4), 512–20. Hshieh, T.T., Jue, J., Oh, E. e.a. (2015). Effectiveness of multicomponent nonpharmacological delirium interventions: A meta-analysis. JAMA Intern Med. 175(4), 512–20.
go back to reference Inouye, S.K. & Charpentier, P.A. (1996). Precipitating factors for delirium in hospitalized elderly persons: predictive model and interrelationship with baseline vulnerability. Journal of the American Medical Association, 275, 852–857.CrossRef Inouye, S.K. & Charpentier, P.A. (1996). Precipitating factors for delirium in hospitalized elderly persons: predictive model and interrelationship with baseline vulnerability. Journal of the American Medical Association, 275, 852–857.CrossRef
go back to reference Inouye, S.K., Schlesinger, M.J. & Lydon, T.J. (1999). Delirium: a symptom of how hospital care is failing older persons and a window to improve quality of hospital care. American Journal of Medicine, 106, 565–573.CrossRef Inouye, S.K., Schlesinger, M.J. & Lydon, T.J. (1999). Delirium: a symptom of how hospital care is failing older persons and a window to improve quality of hospital care. American Journal of Medicine, 106, 565–573.CrossRef
go back to reference Inouye, S.K., Bogardus (jr.), S.T., Baker, D.I., Leo-Summers, L. & Cooney (jr.), L.M. (2000). The Hospital Elder Life Program: a model of care to prevent cognitive and functional decline in older hospitalized patients. Journal of the American Geriatrics Society, 48, 1697–1706.CrossRef Inouye, S.K., Bogardus (jr.), S.T., Baker, D.I., Leo-Summers, L. & Cooney (jr.), L.M. (2000). The Hospital Elder Life Program: a model of care to prevent cognitive and functional decline in older hospitalized patients. Journal of the American Geriatrics Society, 48, 1697–1706.CrossRef
go back to reference Kooi, A. van der (2014). Neurophysiology of delirium. Utrecht: academisch proefschrift Universiteit Utrecht. Kooi, A. van der (2014). Neurophysiology of delirium. Utrecht: academisch proefschrift Universiteit Utrecht.
go back to reference Meagher, D.J. (2001). Delirium: optimising management. British Medical Journal, 322(7279), 144–49.CrossRef Meagher, D.J. (2001). Delirium: optimising management. British Medical Journal, 322(7279), 144–49.CrossRef
go back to reference Martinez, F., Tobar, C. & Hill, N. (2014). Preventing delirium: should non-pharmacological, multicomponent interventions be used? A systematic review and meta-analysis of the literature. Age and Ageing, 44(2), 199–204. Martinez, F., Tobar, C. & Hill, N. (2014). Preventing delirium: should non-pharmacological, multicomponent interventions be used? A systematic review and meta-analysis of the literature. Age and Ageing, 44(2), 199–204.
go back to reference Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (2013). Richtlijn Delier volwassenen. Utrecht. Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (2013). Richtlijn Delier volwassenen. Utrecht.
go back to reference Olde Rikkert, M. (2008). De delirante patiënt. In: M.G.M. Olde Rikkert, J. Flamaing, M. Petrovic, J.M.G.A. Schols & W.H.L. Hoefnagels (red.), Probleemgeoriënteerd denken in de geriatrie. Utrecht: De Tijdstroom. Olde Rikkert, M. (2008). De delirante patiënt. In: M.G.M. Olde Rikkert, J. Flamaing, M. Petrovic, J.M.G.A. Schols & W.H.L. Hoefnagels (red.), Probleemgeoriënteerd denken in de geriatrie. Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Partridge, J.S., Martin, F.C., Harari, D. & Dhesi, J.K. (2012). The delirium experience: what is the effect on patients, relatives and staff and what can be done to modify this? International Journal of Geriatric Psychiatry, 28, 804–812.CrossRef Partridge, J.S., Martin, F.C., Harari, D. & Dhesi, J.K. (2012). The delirium experience: what is the effect on patients, relatives and staff and what can be done to modify this? International Journal of Geriatric Psychiatry, 28, 804–812.CrossRef
go back to reference Rosenbloom-Brunton, D.A., Henneman, E.A. & Inouye, S.K. (2010). Feasibility of family participation in a delirium prevention program for hospitalized older adults. Journal of Gerontological Nursing, 36(9), 22–33.CrossRef Rosenbloom-Brunton, D.A., Henneman, E.A. & Inouye, S.K. (2010). Feasibility of family participation in a delirium prevention program for hospitalized older adults. Journal of Gerontological Nursing, 36(9), 22–33.CrossRef
go back to reference Scheffer, A.C., Munster, B.C. van, Schuurmans, M.J. & Rooij, S.E. de (2011). Assessing severity of delirium by the Delirium Observation Screening Scale. International Journal of Geriatric Psychiatry, 26(3), 284–291.CrossRef Scheffer, A.C., Munster, B.C. van, Schuurmans, M.J. & Rooij, S.E. de (2011). Assessing severity of delirium by the Delirium Observation Screening Scale. International Journal of Geriatric Psychiatry, 26(3), 284–291.CrossRef
go back to reference Schuurmans, M.J., Shortridge-Baggett, L.M. & Duursma, S.A. (2003). The Delirium Observation Screening Scale: a screening instrument for delirium. Research and Theory for Nursing Practice: An International Journal, 17(1), 31–47.CrossRef Schuurmans, M.J., Shortridge-Baggett, L.M. & Duursma, S.A. (2003). The Delirium Observation Screening Scale: a screening instrument for delirium. Research and Theory for Nursing Practice: An International Journal, 17(1), 31–47.CrossRef
go back to reference Strijbos, M.J., Steunenberg, B., Mast, R.C. van der, Inouye, S.K. & Schuurmans, M.J. (2013). Design and methods of the Hospital Elder Life Program (HELP), a multicomponent targeted intervention to prevent delirium in hospitalized older patients: efficacy and cost-effectiveness in Dutch health care. BMC Geriatrics, 13, 78.CrossRef Strijbos, M.J., Steunenberg, B., Mast, R.C. van der, Inouye, S.K. & Schuurmans, M.J. (2013). Design and methods of the Hospital Elder Life Program (HELP), a multicomponent targeted intervention to prevent delirium in hospitalized older patients: efficacy and cost-effectiveness in Dutch health care. BMC Geriatrics, 13, 78.CrossRef
go back to reference Vidan, M.T., Sánchez, E., Alonso, M., Montero, B., Ortiz, J. & Serra, J.A. (2009). An intervention integrated into daily clinical practice reduces the incidence of delirium during hospitalization in elderly patients. Journal of the American Geriatrics Society, 57, 2029–2036.CrossRef Vidan, M.T., Sánchez, E., Alonso, M., Montero, B., Ortiz, J. & Serra, J.A. (2009). An intervention integrated into daily clinical practice reduces the incidence of delirium during hospitalization in elderly patients. Journal of the American Geriatrics Society, 57, 2029–2036.CrossRef
go back to reference Zaubler, T.S., Murphy, K., Rizzuto, L., Santos, R., Skotzko, C., Giordano, J., e.a. (2013). Quality improvement and cost savings with multicomponent delirium interventions: replication of the Hospital Elder Life Program in a community hospital. Psychosomatics, 54(3), 219–226.CrossRef Zaubler, T.S., Murphy, K., Rizzuto, L., Santos, R., Skotzko, C., Giordano, J., e.a. (2013). Quality improvement and cost savings with multicomponent delirium interventions: replication of the Hospital Elder Life Program in a community hospital. Psychosomatics, 54(3), 219–226.CrossRef
Metagegevens
Titel
8b Delier: ‘wisselend bewolkt’ bewustzijn
Auteur
Herbert Habets
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1487-4_18