Skip to main content
Top

2013 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7 Speciële psychiatrie

Auteurs : L. Dil, J. van der Nagel, K. Kamperman, J.M.C. van Dam, J.E. Cornelis, C.B. Portier, I. Matthaei, M.T. van den Berg

Gepubliceerd in: Psychiatrie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In deze paragraaf wordt gepoogd om in hoofdlijnen een beeld te geven van de diagnostiek en behandeling van de belangrijkste kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen, geïllustreerd door korte casussen. Alvorens te beginnen met een situatieschets van de plaats van de kinder- en jeugdpsychiatrie ten opzichte van andere hulpverlenende instanties, volgt hier een korte opsomming van enkele termen en begrippen. Om de leesbaarheid te vergroten, wordt de term kinder- en jeugdpsychiatrie regelmatig afgekort tot kinderpsychiatrie. Waar gesproken wordt over ouders, kan ook ‘verzorgers’ of ‘(gezins)voogd’ gelezen worden. Waar ‘hij’ staat, kan ook ‘zij’ gelezen worden.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Voetnoten
1
Beveiligde Individuele Begeleidingsafdeling (BIBA), Beperkt Gemeenschapsgeschikten (BGG), Landelijke Afdeling Beheersgevaarlijke Gedetineerden (LABG), Landelijke Afzonderingsafdeling (LAA).
 
2
NIFP Magazine, januari 2008: themanummer forensische zorg.
 
3
De Dr. S. van Mesdag Kliniek, het Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht en de Oostvaarderskliniek zijn rijksinrichtingen. De particuliere tbs-klinieken zijn de Dr. H. van der Hoeven Kliniek, het Forensisch Psychiatrisch Centrum Oldenkotte, De Kijvelanden, De Rooyse Wissel, De Pompekliniek en Hoeve Boschoord.
 
Literatuur
go back to reference Achilles, R.A., Beerthuis, R.J. & Ewijk, W.M. van (2006). Handboek Spoedeisende Psychiatrie (pp. 527-553). Achilles, R.A., Beerthuis, R.J. & Ewijk, W.M. van (2006). Handboek Spoedeisende Psychiatrie (pp. 527-553).
go back to reference American Psychiatric Association (1994). Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV). American Psychiatric Association (1994). Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV).
go back to reference Jong aan de Amstel (2007). Nieuwsblad over de jeugdzorg in de stadsregio Amsterdam, 4, 5. Jong aan de Amstel (2007). Nieuwsblad over de jeugdzorg in de stadsregio Amsterdam, 4, 5.
go back to reference Doesum van K. & Weikamp P.A. (2003). Kinderen van ouders met psychiatrische problemen. Handboek Jeugdzorg, 13, 1–20. Doesum van K. & Weikamp P.A. (2003). Kinderen van ouders met psychiatrische problemen. Handboek Jeugdzorg, 13, 1–20.
go back to reference Doreleijers, T., Boer, F., Huisman, J., Vermeiren, R. & Haan, E. de (red.) (2006). Leerboek Psychiatrie. Kinderen en adolescenten. Utrecht: De Tijdstroom. Doreleijers, T., Boer, F., Huisman, J., Vermeiren, R. & Haan, E. de (red.) (2006). Leerboek Psychiatrie. Kinderen en adolescenten. Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Fraiberg, S., Adelson, E. & Shapiro, V. (1975). Ghosts in the nursery: a psychoanalytic approach to the problems of impaired infant-mother relationships. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 14, 387–421.PubMedCrossRef Fraiberg, S., Adelson, E. & Shapiro, V. (1975). Ghosts in the nursery: a psychoanalytic approach to the problems of impaired infant-mother relationships. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 14, 387–421.PubMedCrossRef
go back to reference Gaag, R.J. van der (2003). Autismespectrumstoornissen: oorzakelijke factoren. Tijdschrift voor Psychiatrie, 45, 549–558. Gaag, R.J. van der (2003). Autismespectrumstoornissen: oorzakelijke factoren. Tijdschrift voor Psychiatrie, 45, 549–558.
go back to reference Jenner, J.A. (red.) (2006). Hallucinaties. Kenmerken, verklaringen, behandeling. Assen: Koninklijke Van Gorcum. Jenner, J.A. (red.) (2006). Hallucinaties. Kenmerken, verklaringen, behandeling. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
go back to reference Kernberg, P.F., Weiner, A.S. & Bardenstein, K.K. (2000). Personality Disorders in Children and Adolescents. New York: Basic Books. Kernberg, P.F., Weiner, A.S. & Bardenstein, K.K. (2000). Personality Disorders in Children and Adolescents. New York: Basic Books.
go back to reference Solomon, J. & George, C. (1999). Attachment Disorganization. New York. Guilford Press. Solomon, J. & George, C. (1999). Attachment Disorganization. New York. Guilford Press.
go back to reference Verhulst, F.C. (2005). De ontwikkeling van het kind. Assen: Koninklijke Van Gorcum. Verhulst, F.C. (2005). De ontwikkeling van het kind. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
go back to reference Bouras, N. & Holt, G. (red.) (2007). Psychiatric and Behavioural Disorders in Intellectual and Developmental Disabilities. Cambridge: Cambridge University Press. Bouras, N. & Holt, G. (red.) (2007). Psychiatric and Behavioural Disorders in Intellectual and Developmental Disabilities. Cambridge: Cambridge University Press.
go back to reference Deb, S., Matthews, T., Holt, G. & Bouras, N. (Nederlandse bewerking: Gennep, A. van) (2002). Richtlijnen voor de praktijk van onderzoek en diagnostiek van problemen met de geestelijke gezondheid bij volwassenen met een verstandelijke beperking. Utrecht: LKNG. Deb, S., Matthews, T., Holt, G. & Bouras, N. (Nederlandse bewerking: Gennep, A. van) (2002). Richtlijnen voor de praktijk van onderzoek en diagnostiek van problemen met de geestelijke gezondheid bij volwassenen met een verstandelijke beperking. Utrecht: LKNG.
go back to reference Didden, R. (red.) (2006). In perspectief. Gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen en lichte verstandelijke beperking. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Didden, R. (red.) (2006). In perspectief. Gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen en lichte verstandelijke beperking. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Došen, A. (2005). Psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum. Došen, A. (2005). Psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
go back to reference Fletcher, R.J., Loschen, E., Stavraki, C. & First, M. (red.) (2008). DM-ID: A Textbook of Diagnosis of Mental Disorders in Persons with Intellectual Disability. New York: NADD. Fletcher, R.J., Loschen, E., Stavraki, C. & First, M. (red.) (2008). DM-ID: A Textbook of Diagnosis of Mental Disorders in Persons with Intellectual Disability. New York: NADD.
go back to reference Koch, P. (2005). Geen gebrek. Over psychiatrie en mensen met een verstandelijke beperking. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Koch, P. (2005). Geen gebrek. Over psychiatrie en mensen met een verstandelijke beperking. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Stolker, J.J. (2002). Struggles in prescribing: determinants of psychotropic drugs use in multiple clinical settings. Utrecht: Thesis. Stolker, J.J. (2002). Struggles in prescribing: determinants of psychotropic drugs use in multiple clinical settings. Utrecht: Thesis.
go back to reference Achilles, R.A., Beerthuis, R.J. & Ewijk, W.M. van (2006). Handboek spoedeisende psychiatrie. Amsterdam: Benecke. Achilles, R.A., Beerthuis, R.J. & Ewijk, W.M. van (2006). Handboek spoedeisende psychiatrie. Amsterdam: Benecke.
go back to reference Groot M.H. de Hemert A.M. van Keijser J. de Kerkhof A.J.F.M. & Verwey B. (2011). Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (concept). Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) & Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP). Groot M.H. de Hemert A.M. van Keijser J. de Kerkhof A.J.F.M. & Verwey B. (2011). Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (concept). Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) & Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP).
go back to reference Jenner, J.A. (2003). Directieve interventies in de acute en sociale psychiatrie. Assen: Koninklijke Van Gorcum. Jenner, J.A. (2003). Directieve interventies in de acute en sociale psychiatrie. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
go back to reference Oenen F.J. van Bernardt C. & Post L. van der (2007). Praktijkboek crisisinterventie. Utrecht: De Tijdstroom. Oenen F.J. van Bernardt C. & Post L. van der (2007). Praktijkboek crisisinterventie. Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference American Psychiatric Publishing textbook of Consultation-Liaison Psychiatry: Psychiatry in the Medically Ill (2002). 2e edition. APP. American Psychiatric Publishing textbook of Consultation-Liaison Psychiatry: Psychiatry in the Medically Ill (2002). 2e edition. APP.
go back to reference Buis, Medisch contact, 63, 31-32 (1 augustus 2008), 1319. Buis, Medisch contact, 63, 31-32 (1 augustus 2008), 1319.
go back to reference Feltz, van der et al. (2009). Richtlijn SOLK, en somatoforme stoornissen. Utrecht: Trimbos Instituut. Feltz, van der et al. (2009). Richtlijn SOLK, en somatoforme stoornissen. Utrecht: Trimbos Instituut.
go back to reference Hengeveld, M.W. et al. Leerboek psychiatrie. Utrecht: De Tijdstroom. Hengeveld, M.W. et al. Leerboek psychiatrie. Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Honig, A. & Brummer, R.J. Hoofdstuk MedPsych Unit. In Handboek somatoforme stoornissen. Utrecht: De Tijdstroom. Honig, A. & Brummer, R.J. Hoofdstuk MedPsych Unit. In Handboek somatoforme stoornissen. Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Multidisciplinaire richtlijn stoornissen in het gebruik van alcohol (2009). Utrecht: Trimbos Instituut. Multidisciplinaire richtlijn stoornissen in het gebruik van alcohol (2009). Utrecht: Trimbos Instituut.
go back to reference NFZP (januari 2010). Psychiatrie in algemeen en academisch ziekenhuis. Website Nederlandse Federatie voor Ziekenhuispsychiatrie www.nfzp.nl. NFZP (januari 2010). Psychiatrie in algemeen en academisch ziekenhuis. Website Nederlandse Federatie voor Ziekenhuispsychiatrie www.​nfzp.​nl.
go back to reference Richtlijn psychiatrisch onderzoek bij volwassenen (2004). NVVP. Richtlijn psychiatrisch onderzoek bij volwassenen (2004). NVVP.
go back to reference Hemert, A.M. van, Verweij, B. et al. (2012). Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Utrecht: Trimbos Instituut. Hemert, A.M. van, Verweij, B. et al. (2012). Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Utrecht: Trimbos Instituut.
go back to reference Stern, T.A. et al. (1997). Massachussets General Hospital Handbook of General Hospital Psychiatry. 4th edition. Mosby Inc. Stern, T.A. et al. (1997). Massachussets General Hospital Handbook of General Hospital Psychiatry. 4th edition. Mosby Inc.
go back to reference Visiedocument Afdeling Consultatieve- en Ziekenhuispsychiatrie 2011-2014 (2011). NVVP. Visiedocument Afdeling Consultatieve- en Ziekenhuispsychiatrie 2011-2014 (2011). NVVP.
go back to reference American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th edition-revised (DSM-IV-TR). Washington: American Psychiatric Association. American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th edition-revised (DSM-IV-TR). Washington: American Psychiatric Association.
go back to reference Drost, M. (1999). Het Pieter Baan Centrum in de forensische psychiatrie van de 21e eeuw. In Bakker, F.A.M. et al. (red.), Om ernstige zaken (pp. 173–186). Deventer: Gouda Quint. Drost, M. (1999). Het Pieter Baan Centrum in de forensische psychiatrie van de 21e eeuw. In Bakker, F.A.M. et al. (red.), Om ernstige zaken (pp. 173–186). Deventer: Gouda Quint.
go back to reference Fokkens, J.W. (2004). De terbeschikkingstelling. In Raes, B.C.M. & Bakker, F.A.M. (red.). De psychiatrie in het Nederlandse recht (pp. 129-139). 4e druk. Deventer: Kluwer. Fokkens, J.W. (2004). De terbeschikkingstelling. In Raes, B.C.M. & Bakker, F.A.M. (red.). De psychiatrie in het Nederlandse recht (pp. 129-139). 4e druk. Deventer: Kluwer.
go back to reference Hilterman, E.L.B. & Gresnigt, J.A.M. (2003). Het onderbuikgevoel en risicotaxatie in de forensische psychiatrie. In Groen, H. & Drost, M. (red.). Handboek forensische geestelijke gezondheidszorg (pp. 319–331). Utrecht: De Tijdstroom. Hilterman, E.L.B. & Gresnigt, J.A.M. (2003). Het onderbuikgevoel en risicotaxatie in de forensische psychiatrie. In Groen, H. & Drost, M. (red.). Handboek forensische geestelijke gezondheidszorg (pp. 319–331). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Ministerie van Justitie Dienst Justitiële Inrichtingen (2002). Werkgroep Risicotaxatie Forensische Psychiatrie. Handleiding HKT-30. Ministerie van Justitie Dienst Justitiële Inrichtingen (2002). Werkgroep Risicotaxatie Forensische Psychiatrie. Handleiding HKT-30.
go back to reference Mooij, A.W.M. et al. (red.) (2004). De persoon van de verdachte. 3e, herziene druk. Deventer: Kluwer. Mooij, A.W.M. et al. (red.) (2004). De persoon van de verdachte. 3e, herziene druk. Deventer: Kluwer.
go back to reference Wetgevingseditie voor de rechtspraak III (2005-2006). Deventer: Kluwer. Wetgevingseditie voor de rechtspraak III (2005-2006). Deventer: Kluwer.
go back to reference Allik, J. (2005). Personality dimensions across cultures. Journal of Personality Disorders, 3. Allik, J. (2005). Personality dimensions across cultures. Journal of Personality Disorders, 3.
go back to reference Altrecht (2006). Regionaal Zorgprogramma Somatoforme Stoornissen. Altrecht (2006). Regionaal Zorgprogramma Somatoforme Stoornissen.
go back to reference APA Guidelines for Providers of Psychological Services to Ethnic, Linguistic, and Culturally Diverse Populations- Standards for Education (2003). APA Guidelines for Providers of Psychological Services to Ethnic, Linguistic, and Culturally Diverse Populations- Standards for Education (2003).
go back to reference Bekker, prof.dr. M. & Mens-Verhulst, prof.dr. J. van (2008). GGZ en Diversiteit: Prevalentie en Zorgkwaliteit, Programmeringsstudie ‘Etniciteit en gezondheid’. ZonMw. Bekker, prof.dr. M. & Mens-Verhulst, prof.dr. J. van (2008). GGZ en Diversiteit: Prevalentie en Zorgkwaliteit, Programmeringsstudie ‘Etniciteit en gezondheid’. ZonMw.
go back to reference Bekker, prof.dr. M. et al. (2008). GGZ en diversiteit: prevalentie en zorgkwaliteit, programmeringsstudie ‘Etniciteit en gezondheid’ voor ZonMw. Bekker, prof.dr. M. et al. (2008). GGZ en diversiteit: prevalentie en zorgkwaliteit, programmeringsstudie ‘Etniciteit en gezondheid’ voor ZonMw.
go back to reference Bleichrodt, N. & Berg, R.H. van den (2000, 2003). Multiculturele Persoonlijkheids Test (MPT). Handleiding. Amsterdam: NOA. Bleichrodt, N. & Berg, R.H. van den (2000, 2003). Multiculturele Persoonlijkheids Test (MPT). Handleiding. Amsterdam: NOA.
go back to reference Borra, R., Dijk, R. van & Rohlof, H. (2002). Cultuur, classificatie en diagnose. Cultuursensitief werken met de DSM-IV. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRef Borra, R., Dijk, R. van & Rohlof, H. (2002). Cultuur, classificatie en diagnose. Cultuursensitief werken met de DSM-IV. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRef
go back to reference Bot, J. (2004). Een bijzondere samenwerking. Werken met tolken in de geestelijke gezondheidszorg. Tijdschrift Cultuur, Migratie en Gezondheid. Bot, J. (2004). Een bijzondere samenwerking. Werken met tolken in de geestelijke gezondheidszorg. Tijdschrift Cultuur, Migratie en Gezondheid.
go back to reference Cantor-Graae, E. & Selten, J.P. (2005). Schizophrenia and migration: A meta-analysis and review. American Journal of Psychiatry, 162. Cantor-Graae, E. & Selten, J.P. (2005). Schizophrenia and migration: A meta-analysis and review. American Journal of Psychiatry, 162.
go back to reference Dijk, R. van (1989). Cultuur als excuus voor een falende hulpverlening. Medische Antropologie. Tijdschrift over Gezondheid en Cultuur, 1. Dijk, R. van (1989). Cultuur als excuus voor een falende hulpverlening. Medische Antropologie. Tijdschrift over Gezondheid en Cultuur, 1.
go back to reference Fassaert, T., Wit, M.A.S. de, Tuinebreijer, W.C., Verhoeff, A.P., Beekman, A.T.F. & Dekker, J. (2008). Perceived need for mental health care among non-western labour migrants. Social Psychiatry & Psychiatric Epidemiology. Fassaert, T., Wit, M.A.S. de, Tuinebreijer, W.C., Verhoeff, A.P., Beekman, A.T.F. & Dekker, J. (2008). Perceived need for mental health care among non-western labour migrants. Social Psychiatry & Psychiatric Epidemiology.
go back to reference Fossion, P., Servais, L., Rejas, M.C., Ledoux, Y., Pelc, I. & Minner, P. (2004). Psychosis, migration and social environment: An age and gender controlled study. European Psychiatry, 19. Fossion, P., Servais, L., Rejas, M.C., Ledoux, Y., Pelc, I. & Minner, P. (2004). Psychosis, migration and social environment: An age and gender controlled study. European Psychiatry, 19.
go back to reference Garssen, M.J., Hoogenboezem, J. & Kerkhof, A.J.F.M. (2006). Zelfdoding onder migrantengroepen en autochtonen in Nederland. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 150. Garssen, M.J., Hoogenboezem, J. & Kerkhof, A.J.F.M. (2006). Zelfdoding onder migrantengroepen en autochtonen in Nederland. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 150.
go back to reference Gerritsen, A.A.M., Bransen, I., Devillé, W., Willigen, L.H.M. van, Hovens, J.E., & Ploeg, H.M. van der (2006). Use of health care services by Afghan, Iranian and Somaili refugees and asylum seekers living in the Netherlands. European Journal of Public Health, 16 (4). Gerritsen, A.A.M., Bransen, I., Devillé, W., Willigen, L.H.M. van, Hovens, J.E., & Ploeg, H.M. van der (2006). Use of health care services by Afghan, Iranian and Somaili refugees and asylum seekers living in the Netherlands. European Journal of Public Health, 16 (4).
go back to reference Groen, S. (2008). Een nieuwe versie van het culturele interview. Tijdschrift Cultuur, Migratie en Gezondheid. Groen, S. (2008). Een nieuwe versie van het culturele interview. Tijdschrift Cultuur, Migratie en Gezondheid.
go back to reference Hellinga, G, (1994). Over de culturele gebondenheid van as II van DSM-III-R. Tijdschrift voor Psychiatrie. Hellinga, G, (1994). Over de culturele gebondenheid van as II van DSM-III-R. Tijdschrift voor Psychiatrie.
go back to reference Hoffer, C.B.M. (2000). Volksgeloof en religieuze geneeswijzen onder moslims. Faculteit der Sociale Wetenschappen. Hoffer, C.B.M. (2000). Volksgeloof en religieuze geneeswijzen onder moslims. Faculteit der Sociale Wetenschappen.
go back to reference Ingleby, D. (2008). Nieuwe visies op migratie, etniciteit en schizofrenie. Tijdschrift Cultuur, Migratie en Gezondheid. Ingleby, D. (2008). Nieuwe visies op migratie, etniciteit en schizofrenie. Tijdschrift Cultuur, Migratie en Gezondheid.
go back to reference Jong, J. T.V.M. de (1992). Het universalismedebat aan de hand van twee cultuurgebonden syndromen. Naar een nieuw paradigma in de vergelijkende psychiatrie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 34. Jong, J. T.V.M. de (1992). Het universalismedebat aan de hand van twee cultuurgebonden syndromen. Naar een nieuw paradigma in de vergelijkende psychiatrie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 34.
go back to reference Jong J. de & Berg M. van den (1996). Transculturele psychiatrie en psychotherapie. Lisse: Swets en Zeitlinger. Jong J. de & Berg M. van den (1996). Transculturele psychiatrie en psychotherapie. Lisse: Swets en Zeitlinger.
go back to reference Jong, J.T.V.M. de (2008). Intercultureel Addendum Angststoornissen. Rotterdam: Mikado. Jong, J.T.V.M. de (2008). Intercultureel Addendum Angststoornissen. Rotterdam: Mikado.
go back to reference Jong J.T.V.M. de & Ommeren M. van (2005). Mental Health Services in a Multicultural Society: Interculturalization and its Quality. Amsterdam: Vrije Universiteit. Jong J.T.V.M. de & Ommeren M. van (2005). Mental Health Services in a Multicultural Society: Interculturalization and its Quality. Amsterdam: Vrije Universiteit.
go back to reference Jong, J. de & Colijn, S (red.) (2010). Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie. Utrecht: De Tijdstroom. Jong, J. de & Colijn, S (red.) (2010). Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie. Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Joosten-van Zwanenburg, E., Kocken, P & Hoop, T. de (2004). Het project Bruggen Bouwen: Onderzoek naar de effectiviteit van de inzet van allochtone zorgconsulenten in Rotterdamse huisartspraktijken in de zorg aan vrouwen van Turkse en Marokkaanse afkomst met stressgerelateerde pijnklachten. Rotterdam: GGD Rotterdam. Joosten-van Zwanenburg, E., Kocken, P & Hoop, T. de (2004). Het project Bruggen Bouwen: Onderzoek naar de effectiviteit van de inzet van allochtone zorgconsulenten in Rotterdamse huisartspraktijken in de zorg aan vrouwen van Turkse en Marokkaanse afkomst met stressgerelateerde pijnklachten. Rotterdam: GGD Rotterdam.
go back to reference Kamperman, M., Komproe, I. H. & Jong, J.T.V.M. de (2007). Migrant Mental Health: A Model for Indicators of Mental Health and Health Care Consumption. Kamperman, M., Komproe, I. H. & Jong, J.T.V.M. de (2007). Migrant Mental Health: A Model for Indicators of Mental Health and Health Care Consumption.
go back to reference Kirmayer, L.J. & Groleau, D. (2001). Affective disorders in cultural context. Psychiatric Clinics of North America, 24 (3). Health Psychol. 2007 Jan;26(1):96–104.CrossRef Kirmayer, L.J. & Groleau, D. (2001). Affective disorders in cultural context. Psychiatric Clinics of North America, 24 (3). Health Psychol. 2007 Jan;26(1):96–104.CrossRef
go back to reference Kirmayer, L.J. & Young, A. (1998). Culture and somatization: Clinical, epidemiological, and ethnographic perspectives. Psychosomatic Medicine, 60. Kirmayer, L.J. & Young, A. (1998). Culture and somatization: Clinical, epidemiological, and ethnographic perspectives. Psychosomatic Medicine, 60.
go back to reference Kleinman, A. Health, Culture and Community: Case Studies in Global Health (Supplemental Issue Editors: Barry Bloom, Anthony Saich). Kleinman, A. Health, Culture and Community: Case Studies in Global Health (Supplemental Issue Editors: Barry Bloom, Anthony Saich).
go back to reference Kleinman A. (1978). Culture, illness and cure: Clinical lesions from anthropologic and cross-cultural research. Annals Int Med; 88:251–258.CrossRef Kleinman A. (1978). Culture, illness and cure: Clinical lesions from anthropologic and cross-cultural research. Annals Int Med; 88:251–258.CrossRef
go back to reference Kleinman, A. (1995). Do psychiatric disorders differ in different cultures? The methodological questions. In Goldberger, N.R. & Veroff J.B. (eds.). The Culture and Psychology Reader (pp. 631–651). New York: New York University Press. Kleinman, A. (1995). Do psychiatric disorders differ in different cultures? The methodological questions. In Goldberger, N.R. & Veroff J.B. (eds.). The Culture and Psychology Reader (pp. 631–651). New York: New York University Press.
go back to reference Knipscheer, J. & Kleber, R.J. (2005a). Migranten in de GGZ: empirische bevindingen rond gezondheid, hulpzoekgedrag, hulpbehoeften en waardering van zorg. Tijdschrift voor Psychiatrie, 47, 11, 753–759. Knipscheer, J. & Kleber, R.J. (2005a). Migranten in de GGZ: empirische bevindingen rond gezondheid, hulpzoekgedrag, hulpbehoeften en waardering van zorg. Tijdschrift voor Psychiatrie, 47, 11, 753–759.
go back to reference Kortmann, F. (2006). Transculturele psychiatrie. Assen: Koninklijke Van Gorcum. Kortmann, F. (2006). Transculturele psychiatrie. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
go back to reference Kramer, S. (2004). Interculturele competentieprofielen in de GGZ. Rotterdam: Mikado. Kramer, S. (2004). Interculturele competentieprofielen in de GGZ. Rotterdam: Mikado.
go back to reference Lamberts, M. & Okkes, J. (1999). Posttraditionele geneeskunde. Onderhandelen over klacht, diagnose en therapie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Lamberts, M. & Okkes, J. (1999). Posttraditionele geneeskunde. Onderhandelen over klacht, diagnose en therapie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
go back to reference Morée, M., Lyke, S. van der, Jong Y. de & Lier, W. van (2002). Interculturele familiezorg: een literatuurverkenning. MGV 2005. Utrecht: Expertisecentrum Informele Zorg NIZW. Morée, M., Lyke, S. van der, Jong Y. de & Lier, W. van (2002). Interculturele familiezorg: een literatuurverkenning. MGV 2005. Utrecht: Expertisecentrum Informele Zorg NIZW.
go back to reference Mezzich, J.E., Kirmayer, L.J., Kleinman, A. et al. (1999). The place of culture in DSM-IV. Journal of Nervous and Mental Disease. Mezzich, J.E., Kirmayer, L.J., Kleinman, A. et al. (1999). The place of culture in DSM-IV. Journal of Nervous and Mental Disease.
go back to reference Nickel, M., et al. (2006). Bioenergetic exercises in inpatient treatment of Turkish immigrants with chronic somatoform disorders: A randomized, controlled study. Journal of Psychosomatic Research, 61, 507–514.PubMedCrossRef Nickel, M., et al. (2006). Bioenergetic exercises in inpatient treatment of Turkish immigrants with chronic somatoform disorders: A randomized, controlled study. Journal of Psychosomatic Research, 61, 507–514.PubMedCrossRef
go back to reference Oliemeulen, L. & Thung, F.H. (2007). Ongehoord. Oliemeulen, L. & Thung, F.H. (2007). Ongehoord.
go back to reference Richters, J.M. (1991). De medisch antropoloog als verteller en vertaler. Proefschrift VU. Heemstede: Smart. Richters, J.M. (1991). De medisch antropoloog als verteller en vertaler. Proefschrift VU. Heemstede: Smart.
go back to reference Riemersma, M. et al. (2007). Intercultureel werken in de wijk. V & VN SP82. Riemersma, M. et al. (2007). Intercultureel werken in de wijk. V & VN SP82.
go back to reference Schrier, A.C., Theunissen, J.R., Kempe, P.T. & Beekman, A.T.F. (2005). Migranten in de ambulante GGZ maken een inhaalslag. Tijdschrift voor Psychiatrie, 47, 1., 771–779. Schrier, A.C., Theunissen, J.R., Kempe, P.T. & Beekman, A.T.F. (2005). Migranten in de ambulante GGZ maken een inhaalslag. Tijdschrift voor Psychiatrie, 47, 1., 771–779.
go back to reference Stronks et al. (2001). De kloof verkleinen. Theorie en praktijk van de strijd tegen sociaal-economische gezondheidsverschillen. Assen: Koninklijke Van Gorcum. Stronks et al. (2001). De kloof verkleinen. Theorie en praktijk van de strijd tegen sociaal-economische gezondheidsverschillen. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
go back to reference Tijdink, D.W.G.M. & Es, J. van (2003). Vertaal- en communicatieproblemen bij de diagnostiek van de depressieve stemming bij berberpatiënten. Tijdschrift voor Psychiatrie, 45, 6, 327–332. Tijdink, D.W.G.M. & Es, J. van (2003). Vertaal- en communicatieproblemen bij de diagnostiek van de depressieve stemming bij berberpatiënten. Tijdschrift voor Psychiatrie, 45, 6, 327–332.
go back to reference Tonk. F. (2006). Good Practice 10: GGZ Amsterdam Zuidoost kiest kleur. Rotterdam: Mikado. Tonk. F. (2006). Good Practice 10: GGZ Amsterdam Zuidoost kiest kleur. Rotterdam: Mikado.
go back to reference Verhagen, P.J. (2007). Religieuze psychopathologie. Tilburg: KSGV. Verhagen, P.J. (2007). Religieuze psychopathologie. Tilburg: KSGV.
go back to reference Veling, W., Selten, J.P., Susser, E., Laan, W., Mackenbach, J.P. & Hoek, H.W. (2007). Discrimination and the incidence of schizophrenia among immigrant groups in the Netherlands. International Journal of Epidemiology, 36. Veling, W., Selten, J.P., Susser, E., Laan, W., Mackenbach, J.P. & Hoek, H.W. (2007). Discrimination and the incidence of schizophrenia among immigrant groups in the Netherlands. International Journal of Epidemiology, 36.
go back to reference Veling, dr. W.A. (2008). Schizophrenia among ethnic minorities: Social and cultural explanations for the increased incidence of schizophrenia among first- and second-generation immigrants in the Netherlands. Proefschrift. Veling, dr. W.A. (2008). Schizophrenia among ethnic minorities: Social and cultural explanations for the increased incidence of schizophrenia among first- and second-generation immigrants in the Netherlands. Proefschrift.
go back to reference Veling, W., Susser, E., Os, J. van, Mackenbach, J.P., Selten, J.P. & Hoek, H.W. (2008). Ethnic density of neighborhoods and incidence of psychotic disorders among immigrants. American Journal of Psychiatry, 165. Veling, W., Susser, E., Os, J. van, Mackenbach, J.P., Selten, J.P. & Hoek, H.W. (2008). Ethnic density of neighborhoods and incidence of psychotic disorders among immigrants. American Journal of Psychiatry, 165.
go back to reference Velde, V. van der (2003). Multidisciplinaire richtlijn angststoornissen. Utrecht: Trimbos Instituut. Velde, V. van der (2003). Multidisciplinaire richtlijn angststoornissen. Utrecht: Trimbos Instituut.
go back to reference Werkgroep Interculturele Verpleging en verzorging (1999). Cultureel passende zorg in de praktijk. Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom. Werkgroep Interculturele Verpleging en verzorging (1999). Cultureel passende zorg in de praktijk. Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom.
go back to reference Wit, M.A.S., et al. (2006). Stemmings- en angststoornissen in Amsterdam: verschillen in voorkomen en zorggebruik naar etniciteit. Amsterdam: GGD. Wit, M.A.S., et al. (2006). Stemmings- en angststoornissen in Amsterdam: verschillen in voorkomen en zorggebruik naar etniciteit. Amsterdam: GGD.
go back to reference Wolffers, I. (2004). Gezondheidszorg en cultuur. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Wolffers, I. (2004). Gezondheidszorg en cultuur. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Wolffers, I. & Kwaak, A. van der (2004). Gezondheidszorg en cultuur. Amsterdam: VU Uitgeverij. Wolffers, I. & Kwaak, A. van der (2004). Gezondheidszorg en cultuur. Amsterdam: VU Uitgeverij.
go back to reference Wurff F. van der Beekman A. Dijkshoorn H.J. Spijker J. Smits M. Stek M. & Verhoeff A. (2004). Prevalence and risk-factors for depression in elderly Turkish and Moroccan migrants in the Netherlands. Wurff F. van der Beekman A. Dijkshoorn H.J. Spijker J. Smits M. Stek M. & Verhoeff A. (2004). Prevalence and risk-factors for depression in elderly Turkish and Moroccan migrants in the Netherlands.
go back to reference Zandi, T. et al. (2008). The need for culture sensitive diagnostic procedures: a study among psychotic patients in Morocco. Journal of Affective Disorders, 83, 33–41. Zandi, T. et al. (2008). The need for culture sensitive diagnostic procedures: a study among psychotic patients in Morocco. Journal of Affective Disorders, 83, 33–41.
Metagegevens
Titel
7 Speciële psychiatrie
Auteurs
L. Dil
J. van der Nagel
K. Kamperman
J.M.C. van Dam
J.E. Cornelis
C.B. Portier
I. Matthaei
M.T. van den Berg
Copyright
2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-7746-6_8