Skip to main content
Top

2010 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5 De levensloop

Auteurs : Dr. M.A. Grootenhuis, Prof. dr. C. Bode

Gepubliceerd in: Medische psychologie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Samenvatting

 • In de kindergeneeskunde is het voor artsen van belang een ontwikkelingsperspectief te hanteren gedurende de gehele behandeling.
 • Het vervullen van ontwikkelingstaken is van groot belang voor het welbevinden van jonge patiënten en het voorkómen van aanpassingsproblemen.
 • Ziekten die mensen in verschillende levensfasen treffen hebben verschillende impact. Dit is afhankelijk van het ontwikkelingsniveau, de levensomstandigheden, ontwikkelingstaken en psychologische capaciteiten.
 • Voor de communicatie met de patiënt en voor het opstellen van behandelplannen is het belangrijk om te weten welke normale ontwikkelingstaken door de ziekte onder druk komen te staan en welke psychische en sociale consequenties dit voor de patiënt heeft.
 • Ideeën van de behandelaar over de levensloop en over verschillende levensfasen beïnvloeden professioneel gedrag impliciet.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
go back to reference Brink-Muinen A van den, Rijken PM, Spreeuwenberg P, Heijmans MWJM. Kerngegevens maatschappelijke situatie 2008. Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten. Utrecht: Nivel; 2009. Brink-Muinen A van den, Rijken PM, Spreeuwenberg P, Heijmans MWJM. Kerngegevens maatschappelijke situatie 2008. Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten. Utrecht: Nivel; 2009.
go back to reference Colland V. Zelfmanagement en therapietrouw: ménage à deux van dokter en patiënt Tijdschr Kindergeneeskd 2008;76:205-13. Colland V. Zelfmanagement en therapietrouw: ménage à deux van dokter en patiënt Tijdschr Kindergeneeskd 2008;76:205-13.
go back to reference Gignac MAM, Davis AM, Hawker G, Wright JG, Mahomed N, Fortin PR, et al. “What do you expect? You’re just getting older”: A comparison of perceived osteoarthritis-related and aging-related health experiences in middle- and older-age adults. Arthritis Care Res 2006;55:905-12.CrossRef Gignac MAM, Davis AM, Hawker G, Wright JG, Mahomed N, Fortin PR, et al. “What do you expect? You’re just getting older”: A comparison of perceived osteoarthritis-related and aging-related health experiences in middle- and older-age adults. Arthritis Care Res 2006;55:905-12.CrossRef
go back to reference Kazak AE, Kassam-Adams N, Schneider S, Zelikovsky N, Alderfer MA, Rourke M. An integrative model of pediatric medical traumatic stress. J Pediatr Psychol 2006;31:343–55.CrossRef Kazak AE, Kassam-Adams N, Schneider S, Zelikovsky N, Alderfer MA, Rourke M. An integrative model of pediatric medical traumatic stress. J Pediatr Psychol 2006;31:343–55.CrossRef
go back to reference Last F, Stam H, Onland-van Nieuwenhuizen AM, Grootenhuis MA. Positive effects of a psycho-educational group intervention for children with a chronic disease: First results. Patient Educ Couns 2007;65:101-12.CrossRef Last F, Stam H, Onland-van Nieuwenhuizen AM, Grootenhuis MA. Positive effects of a psycho-educational group intervention for children with a chronic disease: First results. Patient Educ Couns 2007;65:101-12.CrossRef
go back to reference Maurice-Stam H, Hartman EE, Deurloo JA, Groothoff JW en Grootenhuis MA. Opgroeien met een chronische aandoening: levensloop en gevolgen in de jongvolwassenheid. Tijdschr Kindergeneeskd 2006;74:225-36CrossRef Maurice-Stam H, Hartman EE, Deurloo JA, Groothoff JW en Grootenhuis MA. Opgroeien met een chronische aandoening: levensloop en gevolgen in de jongvolwassenheid. Tijdschr Kindergeneeskd 2006;74:225-36CrossRef
go back to reference Nikolaus S, Bode C, Taal E, Laar MAFJ van de. New insights into the experience of fatigue among patients with rheumatoid arthritis: a qualitative study. Ann Rheum Dis 2009. Nikolaus S, Bode C, Taal E, Laar MAFJ van de. New insights into the experience of fatigue among patients with rheumatoid arthritis: a qualitative study. Ann Rheum Dis 2009.
go back to reference Pedersen SS, Denollet J. Is type D personality here to stay? Emerging evidence across cardiovascular disease patient groups. Curr Cardiology Rev 2006;2:205-13.CrossRef Pedersen SS, Denollet J. Is type D personality here to stay? Emerging evidence across cardiovascular disease patient groups. Curr Cardiology Rev 2006;2:205-13.CrossRef
go back to reference Steeghs MCCH, Kuyk EM van, Hulstijn-Dirkmaat GM, Draaisma JMTh, Kuppenveld HPA van, Essink ML, et al. Het effect van multidisciplinaire groepsbehandeling bij kinderen met chronische defecatiestoornissen. Tijdschr Kindergeneeskd 2008;76:157-64.CrossRef Steeghs MCCH, Kuyk EM van, Hulstijn-Dirkmaat GM, Draaisma JMTh, Kuppenveld HPA van, Essink ML, et al. Het effect van multidisciplinaire groepsbehandeling bij kinderen met chronische defecatiestoornissen. Tijdschr Kindergeneeskd 2008;76:157-64.CrossRef
go back to reference Sugarman L. Life-span development. Frameworks, accounts and strategies. 2nd edition. New York: Psychology Press; 2001. Sugarman L. Life-span development. Frameworks, accounts and strategies. 2nd edition. New York: Psychology Press; 2001.
go back to reference Uman LS, Chambers CT, McGrath PJ, Kisely SR. Psychological interventions for needle-related procedural pain and distress in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4. Uman LS, Chambers CT, McGrath PJ, Kisely SR. Psychological interventions for needle-related procedural pain and distress in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4.
go back to reference Verhaak CM, Smeenk JMJ, Nahuis MJ, Kremer JAM, Braat DDM. Long-term psychological adjustment to IVF/ICSI treatment in women. Human Reprod 2007;22:305-8.CrossRef Verhaak CM, Smeenk JMJ, Nahuis MJ, Kremer JAM, Braat DDM. Long-term psychological adjustment to IVF/ICSI treatment in women. Human Reprod 2007;22:305-8.CrossRef
go back to reference Verhulst FC. De ontwikkeling van het kind. 8e geheel herziende druk. Assen: Koninklijke uitgeverij van Gorcum; 2005. Verhulst FC. De ontwikkeling van het kind. 8e geheel herziende druk. Assen: Koninklijke uitgeverij van Gorcum; 2005.
go back to reference Vingerhoets AJJM, Berger LWAR. Gynaecologie en obstetrie. In: Kaptein AA, Beunderman R, Dekker J, Vingerhoets AJJM. Psychologie en Geneeskunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2006. p. 321-40. Vingerhoets AJJM, Berger LWAR. Gynaecologie en obstetrie. In: Kaptein AA, Beunderman R, Dekker J, Vingerhoets AJJM. Psychologie en Geneeskunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2006. p. 321-40.
Metagegevens
Titel
5 De levensloop
Auteurs
Dr. M.A. Grootenhuis
Prof. dr. C. Bode
Copyright
2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-7820-3_5