Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2011 | OriginalPaper | Hoofdstuk

40 Rectaal bloedverlies

Auteurs : H.G.L.M. Grundmeijer, J.H. Kleibeuker

Gepubliceerd in: Diagnostiek van alledaagse klachten

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Rectaal bloedverlies is in de Nederlandse bevolking een veelvoorkomend probleem, waardoor vele artsen ermee te maken krijgen. Het is dus van belang om te weten wat de verschillende oorzaken kunnen zijn. Het is de taak van de arts om stapsgewijs een juiste differentiële diagnose op te stellen.
Het is belangrijk om te weten wanneer een patiënt moet worden doorverwezen voor aanvullend onderzoek. Bij acuut rectaal bloedverlies kan een patiënt door het vele bloedverlies in een hemodynamische shock raken. Deze patiënten dienen dus met spoed ingestuurd te worden. De patiënten met chronisch bloedverlies hoeven meestal niet doorverwezen te worden. Een aantal minder ernstige oorzaken, zoals hemorroïden, kan de arts behandelen. Pas op voor de valkuil dat de hemorroïd te snel als de (enige) verklaring wordt beschouwd: blijf alert op de mogelijkheid van een tweede oorzaak, namelijk een rectumcarcinoom.
Bij sommige patiënten wordt geen oorzaak gevonden en dus geen diagnose gesteld. Als de patiënt geen symptomen heeft die zouden kunnen wijzen op een maligniteit, kan de arts een afwachtend beleid instellen. Het is dan wel van belang om duidelijke richtlijnen mee te geven aan de patiënt, zodat deze weet bij welke klachten een nieuw bezoek aan de arts nodig is.
Bij voor een maligniteit verdachte symptomen is nader onderzoek gewenst. Alle patiënten met rectaal bloedverlies die in een van de risicogroepen vallen voor colorectaal kanker dienen zonder meer naar de specialist verwezen te worden voor aanvullend onderzoek. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een vroege diagnose bij colorectaal kanker een betere prognose betekent.4,10,17,19,50,77 Een arts moet dus zeker zijn van zijn zaak wanneer hij besluit een patiënt niet voor nader onderzoek door te sturen. Daartegenover staat dat een ongericht verwijsbeleid leidt tot een te grote belasting van de tweede lijn. De kans op het hebben van een maligniteit is kleiner indien:
  • de patiënt jonger is dan 45 jaar;
  • er geen eerstegraads familielid is met een colorectaal carcinoom (ofwel presenterend vóór het 50e levensjaar, ofwel twee of meer in één familie, ongeacht de leeftijd);
  • de patiënt niet uit een familie met FAP of het syndroom van Lynch komt;
  • er geen coloncarcinoom of adenomateuze poliepen in de voorgeschiedenis aanwezig zijn.
Literatuur
1.
go back to reference Fijten GH, Blijham GH, Knottnerus JA. Occurrence and clinical significance of overt blood loss per rectum in the general population and in medical practice. Br J Gen Pract 1994;44:320-5. Fijten GH, Blijham GH, Knottnerus JA. Occurrence and clinical significance of overt blood loss per rectum in the general population and in medical practice. Br J Gen Pract 1994;44:320-5.
2.
go back to reference Fijten GH. Rectal bleeding, a danger signal? Dissertation. Maastricht: Universiteit Maastricht, 1993. Fijten GH. Rectal bleeding, a danger signal? Dissertation. Maastricht: Universiteit Maastricht, 1993.
3.
go back to reference Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose: Episodegegevens uit de huisartspraktijk. Bussum: Coutinho, 1998. Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose: Episodegegevens uit de huisartspraktijk. Bussum: Coutinho, 1998.
4.
go back to reference Crosland A, Jones R. Rectal bleeding: Prevalence and consultation behaviour. BMJ 1995;311:486-8. Crosland A, Jones R. Rectal bleeding: Prevalence and consultation behaviour. BMJ 1995;311:486-8.
5.
go back to reference Consten EC, Fockens P, Reeders JW, Lanschot JJ van. Acute hemorrhage from the lower digestive tract: a search for the source. Ned Tijdschr Geneeskd 1998;142:2497-501. Consten EC, Fockens P, Reeders JW, Lanschot JJ van. Acute hemorrhage from the lower digestive tract: a search for the source. Ned Tijdschr Geneeskd 1998;142:2497-501.
6.
go back to reference Leitman IM, Paull DE, Shires GT, III. Evaluation and management of massive lower gastrointestinal hemorrhage. Ann Surg 1989;209:175-80. Leitman IM, Paull DE, Shires GT, III. Evaluation and management of massive lower gastrointestinal hemorrhage. Ann Surg 1989;209:175-80.
7.
go back to reference Byles JE, Redman S, Hennrikus D, Sanson-Fisher RW, Dickinson J. Delay in consulting a medical practitioner about rectal bleeding. J Epidemiol Community Health 1992;46:241-4. Byles JE, Redman S, Hennrikus D, Sanson-Fisher RW, Dickinson J. Delay in consulting a medical practitioner about rectal bleeding. J Epidemiol Community Health 1992;46:241-4.
8.
go back to reference Lemmens VEPP, Coebergh JWW. Epidemiologie van colorectale tumoren. IKR Bulletin 2006;30 (december):4-7. Lemmens VEPP, Coebergh JWW. Epidemiologie van colorectale tumoren. IKR Bulletin 2006;30 (december):4-7.
9.
go back to reference Jones R, Kennedy T. The early detection of colorectal cancer in primary care. Br J Gen Pract 1999;49:956-8. Jones R, Kennedy T. The early detection of colorectal cancer in primary care. Br J Gen Pract 1999;49:956-8.
10.
go back to reference Berg FA van den, Coebergh JW, Damhuis RAM, et al. Patiënten met colorectaal carcinoom: Wat vond en deed de huisarts. Huisarts Wet 1993;36:242-5. Berg FA van den, Coebergh JW, Damhuis RAM, et al. Patiënten met colorectaal carcinoom: Wat vond en deed de huisarts. Huisarts Wet 1993;36:242-5.
11.
go back to reference Sladden MJ, Thomson AN, Lombard CJ. Rectal bleeding in general practice patients. Aust Fam Physician 1999;28:750-4. Sladden MJ, Thomson AN, Lombard CJ. Rectal bleeding in general practice patients. Aust Fam Physician 1999;28:750-4.
12.
go back to reference Dent OF, Goulston KJ, Tennant CC, et al. Rectal bleeding. Patient delay in presentation. Dis Colon Rectum 1990;33:851-7. Dent OF, Goulston KJ, Tennant CC, et al. Rectal bleeding. Patient delay in presentation. Dis Colon Rectum 1990;33:851-7.
13.
go back to reference Cotran RS, Kumar V, Collins T. Robbins pathologic basis of disease. Philadelphia: W.B. Saunders, 2002. Cotran RS, Kumar V, Collins T. Robbins pathologic basis of disease. Philadelphia: W.B. Saunders, 2002.
14.
go back to reference NHG-Standaard Rectaal bloedverlies 2009 (nhg.artsennet.nl). NHG-Standaard Rectaal bloedverlies 2009 (nhg.artsennet.nl).
15.
go back to reference Kim DG, Wong WD. Anal fissure. In: Nicholls RJ, Dozois RR (eds). Surgery of the colon and rectum. New York: Churchill Livingstone, 1997;233-5. Kim DG, Wong WD. Anal fissure. In: Nicholls RJ, Dozois RR (eds). Surgery of the colon and rectum. New York: Churchill Livingstone, 1997;233-5.
16.
go back to reference Fijten GH, Muris JW, Starmans R, Knottnerus JA, Blijham GH, Krebber TF. The incidence and outcome of rectal bleeding in general practice. Fam Pract 1993;10:283-7. Fijten GH, Muris JW, Starmans R, Knottnerus JA, Blijham GH, Krebber TF. The incidence and outcome of rectal bleeding in general practice. Fam Pract 1993;10:283-7.
17.
go back to reference Spaan JA, Wouden JC van der. Diagnostisch delay bij mamma-, colorectale en testistumoren. Huisarts Wet 1989;32:134-6. Spaan JA, Wouden JC van der. Diagnostisch delay bij mamma-, colorectale en testistumoren. Huisarts Wet 1989;32:134-6.
18.
go back to reference Hartley GC. Rectal bleeding. Aust Fam Physician 2000;29:829-33. Hartley GC. Rectal bleeding. Aust Fam Physician 2000;29:829-33.
19.
go back to reference Sladden MJ, Thomson AN. How do general practitioners manage rectal bleeding? Aust Fam Physician 1998;27:78-82. Sladden MJ, Thomson AN. How do general practitioners manage rectal bleeding? Aust Fam Physician 1998;27:78-82.
20.
go back to reference Wauters H, Casteren V van, Buntinx F. Rectal bleeding and colorectal cancer in general practice: diagnostic study. BMJ 2000;321:998-9. Wauters H, Casteren V van, Buntinx F. Rectal bleeding and colorectal cancer in general practice: diagnostic study. BMJ 2000;321:998-9.
21.
go back to reference Lisdonk EH van de, Bosch WJHM van den, Lagro-Jansen ALM, Schers HJ. Ziekten in de huisartspraktijk. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2008. Lisdonk EH van de, Bosch WJHM van den, Lagro-Jansen ALM, Schers HJ. Ziekten in de huisartspraktijk. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2008.
22.
go back to reference Corman ML. Diverticular disease. In: Corman ML (ed). Colon and rectal surgery. Philadelphia New York: Lippincott-Raven Publishers, 1998. Corman ML. Diverticular disease. In: Corman ML (ed). Colon and rectal surgery. Philadelphia New York: Lippincott-Raven Publishers, 1998.
23.
go back to reference Keighley MRB, Williams NS. Polypoid disease and polyposis syndromes. In: Keighley MRB, Williams NS (eds). Surgery of the anus, rectum and colon. Londen: Saunders, 1993;760-829. Keighley MRB, Williams NS. Polypoid disease and polyposis syndromes. In: Keighley MRB, Williams NS (eds). Surgery of the anus, rectum and colon. Londen: Saunders, 1993;760-829.
24.
go back to reference Jeekel J. Tumoren van de dunne en dikke darm. In: Velde CJH van de, Bosman FT, Wagener DJT (eds). Oncologie 2001;365-79. Jeekel J. Tumoren van de dunne en dikke darm. In: Velde CJH van de, Bosman FT, Wagener DJT (eds). Oncologie 2001;365-79.
25.
go back to reference Vernava AM, III, Moore BA, Longo WE, Johnson FE. Lower gastrointestinal bleeding. Dis Colon Rectum 1997;40:846-58. Vernava AM, III, Moore BA, Longo WE, Johnson FE. Lower gastrointestinal bleeding. Dis Colon Rectum 1997;40:846-58.
26.
go back to reference Loenhout RM van. Severe anal blood loss;how to proceed? Ned Tijdschr Geneeskd 1986;130:1545-8. Loenhout RM van. Severe anal blood loss;how to proceed? Ned Tijdschr Geneeskd 1986;130:1545-8.
27.
go back to reference Manten HD, Green JA. Acute lower gastrointestinal bleeding. A guide to initial management. Postgrad Med 1995;97:154-7. Manten HD, Green JA. Acute lower gastrointestinal bleeding. A guide to initial management. Postgrad Med 1995;97:154-7.
28.
go back to reference Elta H. Approach to the patient with gross gastrointestinal bleeding. In: Yamada T (ed). Textbook of gastroenterology. 1995;671-98. Elta H. Approach to the patient with gross gastrointestinal bleeding. In: Yamada T (ed). Textbook of gastroenterology. 1995;671-98.
29.
go back to reference Zuckerman DA, Bocchini TP, Birnbaum EH. Massive hemorrhage in the lower gastrointestinal tract in adults: Diagnostic imaging and intervention. Am J Roentgenol 1993;161:703-11. Zuckerman DA, Bocchini TP, Birnbaum EH. Massive hemorrhage in the lower gastrointestinal tract in adults: Diagnostic imaging and intervention. Am J Roentgenol 1993;161:703-11.
30.
go back to reference Ellis DJ, Reinus JF. Lower intestinal hemorrhage. Crit Care Clin 1995;11:369-89. Ellis DJ, Reinus JF. Lower intestinal hemorrhage. Crit Care Clin 1995;11:369-89.
31.
go back to reference Potter GD, Sellin JH. Lower gastrointestinal bleeding. Gastroenterol Clin North Am 1988;17:341-56. Potter GD, Sellin JH. Lower gastrointestinal bleeding. Gastroenterol Clin North Am 1988;17:341-56.
32.
go back to reference Siersema PD, Buuren HR van, Blankenstein M van. Anal blood loss: remember the thermometer! Ned Tijdschr Geneeskd 1996;140:233-5. Siersema PD, Buuren HR van, Blankenstein M van. Anal blood loss: remember the thermometer! Ned Tijdschr Geneeskd 1996;140:233-5.
33.
go back to reference Billingham RP. The conundrum of lower gastrointestinal bleeding. Surg Clin North Am 1997;77:241-52. Billingham RP. The conundrum of lower gastrointestinal bleeding. Surg Clin North Am 1997;77:241-52.
34.
go back to reference Bono MJ. Lower gastrointestinal tract bleeding. Emerg Med Clin North Am 1996;14:547-56. Bono MJ. Lower gastrointestinal tract bleeding. Emerg Med Clin North Am 1996;14:547-56.
35.
go back to reference Goulston KJ, Cook I, Dent OF. How important is rectal bleeding in the diagnosis of bowel cancer and polyps? Lancet 1986;2:261-5. Goulston KJ, Cook I, Dent OF. How important is rectal bleeding in the diagnosis of bowel cancer and polyps? Lancet 1986;2:261-5.
36.
go back to reference Wigersma L. Adviezen bij aambeien en pruritus ani. Huisarts Wet 1997;40:204-9. Wigersma L. Adviezen bij aambeien en pruritus ani. Huisarts Wet 1997;40:204-9.
37.
go back to reference Kronborg O. Colonic screening and surveillance. Baillieres Best. Pract Res Clin Gastroenterol 2001;15:301-16. Kronborg O. Colonic screening and surveillance. Baillieres Best. Pract Res Clin Gastroenterol 2001;15:301-16.
38.
go back to reference Otter R. Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van het hereditair nonpolyposis colorectaal carcinoom (HNPCC) of Lynchsyndroom. In: Otter R (ed). Richtlijnen IKN, 2000;83-6. Otter R. Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van het hereditair nonpolyposis colorectaal carcinoom (HNPCC) of Lynchsyndroom. In: Otter R (ed). Richtlijnen IKN, 2000;83-6.
39.
go back to reference Nagengast FM, Kaandorp CJ. Herziene CBO-richtlijn Follow-up na poliepectomie. Ned Tijdschr Geneeskd 2001;145:2022-5. Nagengast FM, Kaandorp CJ. Herziene CBO-richtlijn Follow-up na poliepectomie. Ned Tijdschr Geneeskd 2001;145:2022-5.
40.
go back to reference Otter R. Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van familiaire adenomateuze polyposis (FAP). In:Otter R, editor. Richtlijnen IKN. 2000;80-2. Otter R. Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van familiaire adenomateuze polyposis (FAP). In:Otter R, editor. Richtlijnen IKN. 2000;80-2.
41.
go back to reference Menko FH, Griffioen G, Wijnen JT, Tops CM, Fodde R, Vasen HF. Genetics of colorectal cancer. I. Nonpolyposis and polyposis forms of hereditary colorectal cancer. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:1201-6. Menko FH, Griffioen G, Wijnen JT, Tops CM, Fodde R, Vasen HF. Genetics of colorectal cancer. I. Nonpolyposis and polyposis forms of hereditary colorectal cancer. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:1201-6.
42.
go back to reference Menko FH, Griffioen G, Wijnen JT, Tops CM, Fodde R, Vasen HF. Genetics of colorectal cancer. II. Hereditary background of sporadic and familial colorectal cancer. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:1207-11. Menko FH, Griffioen G, Wijnen JT, Tops CM, Fodde R, Vasen HF. Genetics of colorectal cancer. II. Hereditary background of sporadic and familial colorectal cancer. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:1207-11.
43.
go back to reference Vasen HF, Nagengast FM, Griffioen G, Kleibeuker JH, Menko FH, Taal BG. Periodic colonoscopic examinations of persons with a positive family history for colorectal cancer. Work Group ‘Hereditary non-polyposis-colon-rectum cancers’. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:1211-4. Vasen HF, Nagengast FM, Griffioen G, Kleibeuker JH, Menko FH, Taal BG. Periodic colonoscopic examinations of persons with a positive family history for colorectal cancer. Work Group ‘Hereditary non-polyposis-colon-rectum cancers’. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:1211-4.
44.
go back to reference Otter R. Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van het rectumcarcinoom. In: Otter R (ed). Richtlijnen IKN, 2000;55-74. Otter R. Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van het rectumcarcinoom. In: Otter R (ed). Richtlijnen IKN, 2000;55-74.
45.
go back to reference Jongh TOH de. Diagnostische instrumenten. In: Grundmeijer HGLM, Reenders K, Rutten GEHM (eds). Het geneeskundig proces, van klacht naar therapie. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 1999:81-102. Jongh TOH de. Diagnostische instrumenten. In: Grundmeijer HGLM, Reenders K, Rutten GEHM (eds). Het geneeskundig proces, van klacht naar therapie. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 1999:81-102.
46.
go back to reference Fijten GH, Starmans R, Muris JW, Schouten HJ, Blijham GH, Knottnerus JA. Predictive value of signs and symptoms for colorectal cancer in patients with rectal bleeding in general practice. Fam Pract 1995;12:279-86. Fijten GH, Starmans R, Muris JW, Schouten HJ, Blijham GH, Knottnerus JA. Predictive value of signs and symptoms for colorectal cancer in patients with rectal bleeding in general practice. Fam Pract 1995;12:279-86.
47.
go back to reference Commissie farmaceutische hulp van het College voor zorgverzekeringen. Farmacotherapeutisch Kompas. Geraadpleegd augustus 2010 via www.fk.cvz.nl. Commissie farmaceutische hulp van het College voor zorgverzekeringen. Farmacotherapeutisch Kompas. Geraadpleegd augustus 2010 via www.fk.cvz.nl.
48.
go back to reference Hennigan TW, Franks PJ, Hocken DB, Allen-Mersh TG. Rectal examination in general practice. BMJ 1990;301:478-80. Hennigan TW, Franks PJ, Hocken DB, Allen-Mersh TG. Rectal examination in general practice. BMJ 1990;301:478-80.
49.
go back to reference Lawrence MA, Hooks VH, III, Bowden TA, Jr. Lower gastrointestinal bleeding. A systematic approach to classification and management. Postgrad Med 1989;85:89-98, 100. Lawrence MA, Hooks VH, III, Bowden TA, Jr. Lower gastrointestinal bleeding. A systematic approach to classification and management. Postgrad Med 1989;85:89-98, 100.
50.
go back to reference Hobbs FD. ABC of colorectal cancer: The role of primary care. BMJ 2000;321:1068-70. Hobbs FD. ABC of colorectal cancer: The role of primary care. BMJ 2000;321:1068-70.
51.
go back to reference Vermeire S, Assche G van, Rutgeerts P. Laboratory markers in IBD: useful, magic, or unnecessary toys? Gut 2006;55:426-31. Vermeire S, Assche G van, Rutgeerts P. Laboratory markers in IBD: useful, magic, or unnecessary toys? Gut 2006;55:426-31.
52.
go back to reference Ahlquist DA. Approach to the patient with occult gastrointestinal bleeding. In: Yamada T (ed). Textbook of gastroenterology 1995;699-717. Ahlquist DA. Approach to the patient with occult gastrointestinal bleeding. In: Yamada T (ed). Textbook of gastroenterology 1995;699-717.
53.
go back to reference Ahlquist DA. Molecular stool screening for colorectal cancer. Using DNA markers may be beneficial, but large scale evaluation is needed. BMJ 2000;321:254-5. Ahlquist DA. Molecular stool screening for colorectal cancer. Using DNA markers may be beneficial, but large scale evaluation is needed. BMJ 2000;321:254-5.
54.
go back to reference Hardcastle JD, Chamberlain JO, Robinson MH, Moss SM, Amar SS, Balfour TW, et al. Randomized controlled trial of fecal-occult-blood screening for colorectal cancer. Lancet 1996;348:1472-7. Hardcastle JD, Chamberlain JO, Robinson MH, Moss SM, Amar SS, Balfour TW, et al. Randomized controlled trial of fecal-occult-blood screening for colorectal cancer. Lancet 1996;348:1472-7.
55.
go back to reference Kronborg O, Fenger C, Olsen J, Jorgensen OD, Sondergaard O. Randomised study of screening for colorectal cancer with faecal-occult-blood test. Lancet 1996;348:1467-71. Kronborg O, Fenger C, Olsen J, Jorgensen OD, Sondergaard O. Randomised study of screening for colorectal cancer with faecal-occult-blood test. Lancet 1996;348:1467-71.
56.
go back to reference Starmans R, Muris JW, Fijten GH, et al. Testen op bloed in de feces. Huisarts Wet 1994;37:57-65. Starmans R, Muris JW, Fijten GH, et al. Testen op bloed in de feces. Huisarts Wet 1994;37:57-65.
57.
go back to reference Allison JE, Tekawa IS, Ransom LJ, Adrain AL. A comparison of fecal-occult-blood tests for colorectal-cancer screening. N Engl J Med 1996;334:155-9. Allison JE, Tekawa IS, Ransom LJ, Adrain AL. A comparison of fecal-occult-blood tests for colorectal-cancer screening. N Engl J Med 1996;334:155-9.
58.
go back to reference Lieberman DA, Harford WV, Ahnen D. One-time screening for colorectal cancer with combined fecal occult-blood testing and examination of the distal stool. N Engl J Med 2001;345:555-60. Lieberman DA, Harford WV, Ahnen D. One-time screening for colorectal cancer with combined fecal occult-blood testing and examination of the distal stool. N Engl J Med 2001;345:555-60.
59.
go back to reference Duffy MJ, Dalen A van, Haglund C, Hansson L, Holinski-Feder E, Klapdor R, et al. Tumour markers in colorectal cancer: European Group on Tumour Markers (EGTM) guidelines for clinical use. Eur J Cancer 2007;43:1348-60. Duffy MJ, Dalen A van, Haglund C, Hansson L, Holinski-Feder E, Klapdor R, et al. Tumour markers in colorectal cancer: European Group on Tumour Markers (EGTM) guidelines for clinical use. Eur J Cancer 2007;43:1348-60.
60.
go back to reference Isaacs KL. Severe gastrointestinal bleeding. Clin Geriatr Med 1994;10:1-17. Isaacs KL. Severe gastrointestinal bleeding. Clin Geriatr Med 1994;10:1-17.
61.
go back to reference Chalasani N, Clark WS, Wilcox CM. Blood urea nitrogen to creatinine concentration in gastrointestinal bleeding: a reappraisal. Am J Gastroenterol 1997;92:1796-9. Chalasani N, Clark WS, Wilcox CM. Blood urea nitrogen to creatinine concentration in gastrointestinal bleeding: a reappraisal. Am J Gastroenterol 1997;92:1796-9.
62.
go back to reference Shearman DJC, Finlayson NDC. Gastrointestinal bleeding. In: Shearman DJC, Finlayson NDC (eds). Diseases of the gastrointestinal tract and liver. New York: Churchill Livingstone, 1989;281-310. Shearman DJC, Finlayson NDC. Gastrointestinal bleeding. In: Shearman DJC, Finlayson NDC (eds). Diseases of the gastrointestinal tract and liver. New York: Churchill Livingstone, 1989;281-310.
63.
go back to reference Jensen DM, Machicado GA, Jutabha R, Kovacs TO. Urgent colonoscopy for the diagnosis and treatment of severe diverticular hemorrhage. N Engl J Med 2000;342:78-82. Jensen DM, Machicado GA, Jutabha R, Kovacs TO. Urgent colonoscopy for the diagnosis and treatment of severe diverticular hemorrhage. N Engl J Med 2000;342:78-82.
64.
go back to reference Jensen DM, Machicado GA. Diagnosis and treatment of severe hematochezia. The role of urgent colonoscopy after purge. Gastroenterology 1988;95:1569-74. Jensen DM, Machicado GA. Diagnosis and treatment of severe hematochezia. The role of urgent colonoscopy after purge. Gastroenterology 1988;95:1569-74.
65.
go back to reference Leitman IM, Paull DE, Shires GT, III. Evaluation and management of massive lower gastrointestinal hemorrhage. Ann Surg 1989;209:175-80. Leitman IM, Paull DE, Shires GT, III. Evaluation and management of massive lower gastrointestinal hemorrhage. Ann Surg 1989;209:175-80.
66.
go back to reference Kouraklis G, Misiakos E, Karatzas G, Gogas J, Skalkeas G. Diagnostic approach and management of active lower gastrointestinal hemorrhage. Int Surg 1995;80:138-40. Kouraklis G, Misiakos E, Karatzas G, Gogas J, Skalkeas G. Diagnostic approach and management of active lower gastrointestinal hemorrhage. Int Surg 1995;80:138-40.
67.
go back to reference Wagner HE, Stain SC, Gilg M, Gertsch P. Systematic assessment of massive bleeding of the lower part of the gastrointestinal tract. Surg Gynecol Obstet 1992;175:445-9. Wagner HE, Stain SC, Gilg M, Gertsch P. Systematic assessment of massive bleeding of the lower part of the gastrointestinal tract. Surg Gynecol Obstet 1992;175:445-9.
68.
go back to reference Bosch WJHM van den. Proctoscopie door de huisarts: wanneer en hoe? Huisarts Wet 1989;32:66-8. Bosch WJHM van den. Proctoscopie door de huisarts: wanneer en hoe? Huisarts Wet 1989;32:66-8.
69.
go back to reference Bekker JP, Berg FA van den, Dijkstra O. De proctoscoop: Een nuttig instrument voor de huisarts. Huisarts Wet 1989;32:418-9. Bekker JP, Berg FA van den, Dijkstra O. De proctoscoop: Een nuttig instrument voor de huisarts. Huisarts Wet 1989;32:418-9.
70.
go back to reference Henry MM. Rectal bleeding. In: Bouchier IAD, Ellis H, Fleming PR (eds). Index of differential diagnosis. Oxford: Butterworth Heinman Publishers, 1996;570-1. Henry MM. Rectal bleeding. In: Bouchier IAD, Ellis H, Fleming PR (eds). Index of differential diagnosis. Oxford: Butterworth Heinman Publishers, 1996;570-1.
71.
go back to reference Sorensen HT, Ejlersen E, Moller-Petersen J, Rasmussen HH, Olesen F. Overall use of proctoscopy in general practice and possible relation to the stage of rectal cancer. Fam Pract 1992;9:145-8. Sorensen HT, Ejlersen E, Moller-Petersen J, Rasmussen HH, Olesen F. Overall use of proctoscopy in general practice and possible relation to the stage of rectal cancer. Fam Pract 1992;9:145-8.
72.
go back to reference Stuurgroep aanvullende diagnostiek. Diagnostisch kompas. Amstelveen: College voor zorgverzekeringen, 2003. Stuurgroep aanvullende diagnostiek. Diagnostisch kompas. Amstelveen: College voor zorgverzekeringen, 2003.
73.
go back to reference Rosendaal GM van, Sutherland LR, Verhoef MJ, Bailey RJ, Blustein PK, Lalor EA, et al. Defining the role of fiberoptic sigmoidoscopy in the investigation of patients presenting with bright red rectal bleeding. Am J Gastroenterol 2000;95:1184-7. Rosendaal GM van, Sutherland LR, Verhoef MJ, Bailey RJ, Blustein PK, Lalor EA, et al. Defining the role of fiberoptic sigmoidoscopy in the investigation of patients presenting with bright red rectal bleeding. Am J Gastroenterol 2000;95:1184-7.
74.
go back to reference Ritsema GH, Batenburg PL, Thun CJ. Diagnosis of neoformations in the colon; radiography or illumination? Ned Tijdschr Geneeskd 1991;135:1297-301. Ritsema GH, Batenburg PL, Thun CJ. Diagnosis of neoformations in the colon; radiography or illumination? Ned Tijdschr Geneeskd 1991;135:1297-301.
75.
go back to reference Winawer SJ, Stewart ET, Zauber AG, Bond JH, Ansel H, Waye JD, et al. A comparison of colonoscopy and double-contrast barium enema for surveillance after polypectomy. National Polyp Study Work Group. N Engl J Med 2000;342:1766-72. Winawer SJ, Stewart ET, Zauber AG, Bond JH, Ansel H, Waye JD, et al. A comparison of colonoscopy and double-contrast barium enema for surveillance after polypectomy. National Polyp Study Work Group. N Engl J Med 2000;342:1766-72.
76.
go back to reference Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Follow-up na poliepectomie. Utrecht: CBO, 2002. Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Follow-up na poliepectomie. Utrecht: CBO, 2002.
77.
go back to reference Roncoroni L, Pietra N, Violi V, Sarli L, Choua O, Peracchia A. Delay in the diagnosis and outcome of colorectal cancer: a prospective study. Eur J Surg Oncol 1999;25:173-8. Roncoroni L, Pietra N, Violi V, Sarli L, Choua O, Peracchia A. Delay in the diagnosis and outcome of colorectal cancer: a prospective study. Eur J Surg Oncol 1999;25:173-8.
Metagegevens
Titel
40 Rectaal bloedverlies
Auteurs
H.G.L.M. Grundmeijer
J.H. Kleibeuker
Copyright
2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8364-1_41