Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2011 | OriginalPaper | Hoofdstuk

28 Amenorroe/oligomenorroe

Auteurs : J.P.M. Denekens, H. de Vries, P.G.A. Hompes

Gepubliceerd in: Diagnostiek van alledaagse klachten

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De levensfase van de vrouw is van belang voor de betekenis die het wegblijven van de menstruatie heeft en kan een aanwijzing geven over de etiologie. Zo moet bij pubers vooral gedacht worden aan het constitutionele uitstel van groei en puberteit en bij vrouwen rond of na het veertigste jaar aan prematuur ovarieel falen. Veelvoorkomende oorzaken van secundaire amenorroe zijn stress, gewichtsverlies en intensief sporten. Bij alle patiënten met secundaire amenorroe moet zwangerschap worden uitgesloten. Een vrij frequente oorzaak is PCOS. Hierop wijzen fertiliteitsproblemen, overgewicht, acne, hirsutisme en vergrote ovaria (vaginale echo: polycysteuze ovaria). PCOS gaat vaak gepaard met diabetes type 2 en lipidenstoornissen.
De arts is meestal in staat om bij vrouwen met de klacht van amenorroe of oligomenorroe de oorzaak vrij snel te achterhalen. Voor het stellen van de diagnose is een stapsgewijze anamnese het belangrijkst. Het lichamelijk onderzoek omvat lichaamslengte, gewicht, bloeddruk, lichaamsbouw, mammaontwikkeling, beharingspatroon, confrontatief gezichtsveldonderzoek, speculumonderzoek en vaginaal toucher. Eenvoudig aanvullend onderzoek geschiedt op indicatie en betreft bloedonderzoek op FSH, LH, oestradiol, androgenen, prolactine en/of TSH, een vaginale echo en een progesteronbelastingstest. In veel gevallen worden er geen afwijkingen gevonden en kan gedurende enige tijd het natuurlijk beloop worden afgewacht. Soms gaat het om een zeldzame, via specialistisch en technisch onderzoek te detecteren oorzaak. Daarbij worden gericht hormonaal onderzoek, perimetrie, MRI en chromosoomonderzoek toegepast. Het komt er bij de diagnostiek op aan de minder vaak voorkomende ernstige oorzaken te onderscheiden van de relatief frequente fysiologische en functionele oorzaken met een gunstig spontaan beloop.
Literatuur
1.
go back to reference Heineman MJ, Evers JLH, Massuger LFAG, Steegers EAP, editors. Obstetrie en gynaecologie: De voortplanting van de mens (6e druk). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2006. Heineman MJ, Evers JLH, Massuger LFAG, Steegers EAP, editors. Obstetrie en gynaecologie: De voortplanting van de mens (6e druk). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2006.
2.
go back to reference NVOG-richtlijn: Anovulatie en kinderwens. Diagnostiek en behandeling van vrouwen met kinderwens en oligomenorroe of amenorroe. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, 2004. NVOG-richtlijn: Anovulatie en kinderwens. Diagnostiek en behandeling van vrouwen met kinderwens en oligomenorroe of amenorroe. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, 2004.
3.
go back to reference Houten ME van, Lammes FB. Praktische gynaecologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005. Houten ME van, Lammes FB. Praktische gynaecologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005.
4.
go back to reference Leusink GL, Oltheten JMT, Brugemann LEM, Belgraver A, Geertman JMA, Balen JAM van. NHG-Standaard Amenorroe (eerste herziening). Huisarts Wet 2007;50(4):159-67. Leusink GL, Oltheten JMT, Brugemann LEM, Belgraver A, Geertman JMA, Balen JAM van. NHG-Standaard Amenorroe (eerste herziening). Huisarts Wet 2007;50(4):159-67.
5.
go back to reference Linden MW van der, Westert GP, Bakker DH de, Schellevis FG. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht, Bilthoven: NIVEL, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2004. Linden MW van der, Westert GP, Bakker DH de, Schellevis FG. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht, Bilthoven: NIVEL, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2004.
6.
go back to reference Lisdonk EH van de, Bosch WJHM van den, Lagro-Jansen ALM, Schers HJ, redactie. Ziekten in de huisartspraktijk. 5e druk, Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2008. Lisdonk EH van de, Bosch WJHM van den, Lagro-Jansen ALM, Schers HJ, redactie. Ziekten in de huisartspraktijk. 5e druk, Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2008.
7.
go back to reference Davies MC, Hall ML, Jacobs HS. Bone mineral loss in women with amenorrhoea. BMJ 1990;301:790-3. Davies MC, Hall ML, Jacobs HS. Bone mineral loss in women with amenorrhoea. BMJ 1990;301:790-3.
8.
go back to reference Metka M, Holzer G, Heytmanek G, et al. Hypergonadotropic hypogonadic amenorrhea (World Health Organization III) and osteoporosis. Fertil Steril 1992;57:37-41. Metka M, Holzer G, Heytmanek G, et al. Hypergonadotropic hypogonadic amenorrhea (World Health Organization III) and osteoporosis. Fertil Steril 1992;57:37-41.
9.
go back to reference Miller KK, Klibanski A. Clinical review 106: amenorrheic bone loss. J Clin Endocrinol Metab 1999;84:1775-83. Miller KK, Klibanski A. Clinical review 106: amenorrheic bone loss. J Clin Endocrinol Metab 1999;84:1775-83.
10.
go back to reference Riggs BL, Wahner HW, Melon LJ III, et al. Rates of bone loss in the appendicular axial skeletons of women: Evidence of substantial vertebral bone loss before menopause. J Clin Invest 1986;77:1487-91. Riggs BL, Wahner HW, Melon LJ III, et al. Rates of bone loss in the appendicular axial skeletons of women: Evidence of substantial vertebral bone loss before menopause. J Clin Invest 1986;77:1487-91.
11.
go back to reference Schouw YT van der, Graaf Y van der, Steyerberg EW, et al. Age at menopause as a risk factor for cardiovascular mortality. Lancet 1996;347:714-8. Schouw YT van der, Graaf Y van der, Steyerberg EW, et al. Age at menopause as a risk factor for cardiovascular mortality. Lancet 1996;347:714-8.
12.
go back to reference Ossewaarde ME, Bots ML, Verbeek ALM, et al. Age at menopause, mortality and life expectancy. In: Ossewaarde ME. Estrogens and cardiovascular disease: Studies on risk and risk factors in postmenopausal women. Dissertation. Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht, 2002. Ossewaarde ME, Bots ML, Verbeek ALM, et al. Age at menopause, mortality and life expectancy. In: Ossewaarde ME. Estrogens and cardiovascular disease: Studies on risk and risk factors in postmenopausal women. Dissertation. Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht, 2002.
13.
go back to reference Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Episodegegevens uit de huisartspraktijk. Bussum: Coutinho, 1998. Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Episodegegevens uit de huisartspraktijk. Bussum: Coutinho, 1998.
14.
go back to reference Rowe PJ, Hargreave TB, Heather JM, Comhaire FH. World Health Organization. WHO manual for standardized investigation and diagnosis of the infertile couple. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. Rowe PJ, Hargreave TB, Heather JM, Comhaire FH. World Health Organization. WHO manual for standardized investigation and diagnosis of the infertile couple. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
15.
go back to reference Speroff L, Fritz MA. Clinical gynaecologic endocrinology and infertility. Baltimore: Lippincot, Williams and Wilkins, 2004. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynaecologic endocrinology and infertility. Baltimore: Lippincot, Williams and Wilkins, 2004.
16.
go back to reference Diagnostisch Kompas 2003. Amstelveen: College voor Zorgverzekeringen, 2003. Diagnostisch Kompas 2003. Amstelveen: College voor Zorgverzekeringen, 2003.
17.
go back to reference Crosignani PG, Vegetti W. A practical guide to the diagnosis and management of amenorrhoea. Drugs 1996;52:671-81. Crosignani PG, Vegetti W. A practical guide to the diagnosis and management of amenorrhoea. Drugs 1996;52:671-81.
18.
go back to reference Hirvonen E. Etiology, clinical features and prognosis in secondary amenorrhea. Int J Fertil 1977:69-76. Hirvonen E. Etiology, clinical features and prognosis in secondary amenorrhea. Int J Fertil 1977:69-76.
19.
go back to reference Schlechte J, Sherman B, Halmi N, et al. Prolactin-secreting pituitary tumors in amenorrheic women: a comprehensive study. Endocr Rev 1980;1:295-308. Schlechte J, Sherman B, Halmi N, et al. Prolactin-secreting pituitary tumors in amenorrheic women: a comprehensive study. Endocr Rev 1980;1:295-308.
20.
go back to reference Mebned S, Jameson JL. Disorders of the anterior pituitary and hypothalamus. In: Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, et al., editors. Harrison’s principles of internal medicine. 17th edition. New York: McGraw-Hill, 2007:2195-2217. Mebned S, Jameson JL. Disorders of the anterior pituitary and hypothalamus. In: Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, et al., editors. Harrison’s principles of internal medicine. 17th edition. New York: McGraw-Hill, 2007:2195-2217.
21.
go back to reference Hall WA, Luciano MG, Doppman JL, et al. Pituitary magnetic resonance imaging in normal human volunteers: Occult adenomas in the general population. Ann Intern Med 1994;120:817-20. Hall WA, Luciano MG, Doppman JL, et al. Pituitary magnetic resonance imaging in normal human volunteers: Occult adenomas in the general population. Ann Intern Med 1994;120:817-20.
22.
go back to reference Heiman DL, Amennorrhea. Prim Care Clin Office Pract 2009;36:1-17. Heiman DL, Amennorrhea. Prim Care Clin Office Pract 2009;36:1-17.
23.
go back to reference NVOG-richtlijn: Prematuur ovarieel falen, diagnostiek en behandeling. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, 2001. NVOG-richtlijn: Prematuur ovarieel falen, diagnostiek en behandeling. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, 2001.
24.
go back to reference Westendorp IC, Ankum WM, Mol BW, et al. Prevalence of Asherman’s syndrome after secondary removal of placental remnants or a repeat curettage for incomplete abortion. Hum Reprod 1998;13:3347-50. Westendorp IC, Ankum WM, Mol BW, et al. Prevalence of Asherman’s syndrome after secondary removal of placental remnants or a repeat curettage for incomplete abortion. Hum Reprod 1998;13:3347-50.
25.
go back to reference Kasteren YM van. Premature ovarian failure. Therapeutical and etiological aspects. Dissertation. Amsterdam: VU, 1999. Kasteren YM van. Premature ovarian failure. Therapeutical and etiological aspects. Dissertation. Amsterdam: VU, 1999.
26.
go back to reference The Practice Committee of the American Society for Reproductive medicine. Current evaluation of amenorrhea. Fertil Steril 2008;90:S219-25. The Practice Committee of the American Society for Reproductive medicine. Current evaluation of amenorrhea. Fertil Steril 2008;90:S219-25.
27.
go back to reference Rippey JH. Pregnancy tests: evaluation and current status. CRC Crit Rev Clin Lab Sci 1984;19:353-9. Rippey JH. Pregnancy tests: evaluation and current status. CRC Crit Rev Clin Lab Sci 1984;19:353-9.
28.
go back to reference Kiningham RB, Apgar BS, Schwenk TL. Evaluation of amenorrhea. Am Fam Phys 1996;53:1185-94. Kiningham RB, Apgar BS, Schwenk TL. Evaluation of amenorrhea. Am Fam Phys 1996;53:1185-94.
29.
go back to reference Goutbeek JB, Lambers MJ, Hompes PGA. Amenorroe. Modern medicine 2007;12:452-7. Goutbeek JB, Lambers MJ, Hompes PGA. Amenorroe. Modern medicine 2007;12:452-7.
30.
go back to reference Insler V, Lunenfeld B. Polycystic ovarian disease: A challenge and controversy. Gynecol Endocrinol 1990;4:51-69. Insler V, Lunenfeld B. Polycystic ovarian disease: A challenge and controversy. Gynecol Endocrinol 1990;4:51-69.
31.
go back to reference Hull MGR, Knuth UA, Murray MAF, et al. The practical value of the progesterone challenge test, serum oestradiol estimation or clinical examination in assessment of the oestrogen state and response to clomiphene in amenorrhea. Br J Obstet Gynecol 1979;86:799-805. Hull MGR, Knuth UA, Murray MAF, et al. The practical value of the progesterone challenge test, serum oestradiol estimation or clinical examination in assessment of the oestrogen state and response to clomiphene in amenorrhea. Br J Obstet Gynecol 1979;86:799-805.
32.
go back to reference Warren MP. Clinical review 77. Evaluation of secondary amenorrhea. J Clin Endocrinol Metab 1996;81:437-42. Warren MP. Clinical review 77. Evaluation of secondary amenorrhea. J Clin Endocrinol Metab 1996;81:437-42.
33.
go back to reference Baird DT. Amenorrhoea. Lancet 1997;350:275-9. Baird DT. Amenorrhoea. Lancet 1997;350:275-9.
34.
go back to reference Lely AJ van der, Herder WW de, Hofland LJ, et al. Prolactinoom: diagnostiek en behandeling. Ned Tijdschr Geneesk 1996;140:1445-9. Lely AJ van der, Herder WW de, Hofland LJ, et al. Prolactinoom: diagnostiek en behandeling. Ned Tijdschr Geneesk 1996;140:1445-9.
35.
go back to reference Lamberts SWJ, Herder WW de, Kwekkeboom DJ, et al. Current tools in the diagnosis of pituitary tumours. Acta Endocr 1993;129 (suppl 1):6-12. Lamberts SWJ, Herder WW de, Kwekkeboom DJ, et al. Current tools in the diagnosis of pituitary tumours. Acta Endocr 1993;129 (suppl 1):6-12.
36.
go back to reference Wolpert SM. The radiology of pituitary adenomas. Endocrinol Metab Clin North Am 1987;16:553-84. Wolpert SM. The radiology of pituitary adenomas. Endocrinol Metab Clin North Am 1987;16:553-84.
37.
go back to reference Kent DL, Larson EB. Magnetic resonance imaging of the brain and spine. Ann Intern Med 1988;108:402-24. Kent DL, Larson EB. Magnetic resonance imaging of the brain and spine. Ann Intern Med 1988;108:402-24.
Metagegevens
Titel
28 Amenorroe/oligomenorroe
Auteurs
J.P.M. Denekens
H. de Vries
P.G.A. Hompes
Copyright
2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8364-1_29