Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2 Inleiding op wetenschappelijk onderzoek

Auteurs : Anneke de Jong, Lieven De Maesschalck

Gepubliceerd in: Inleiding wetenschappelijk onderzoek voor het gezondheidsonderwijs

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Als voorbereiding op de verschillende manieren waarop onderzoek gedaan kan worden en de aspecten die daarbij een rol spelen (en daarmee als voorbereiding op de rest van dit boek), geeft dit hoofdstuk een korte inleiding op ‘de wetenschap’.
Ieder onderzoek kent een aantal stappen die voor vrijwel alle onderzoeksmethodieken gelijk zijn. Het begint met het vaststellen van het onderzoeksthema en het zich verdiepen in de materie door middel van lezen. Op basis van de literatuurstudie en eventuele oriëntatie ‘in het veld’ (bij experts bijvoorbeeld) kan de onderzoeksvraag worden geformuleerd en kan de daarbij passende onderzoeksmethodiek worden bepaald. Onderzoeksvraag en -methodiek vinden hun neerslag in een onderzoeksvoorstel. Het onderzoeksvoorstel vormt het uitgangspunt voor gesprekken met de vertegenwoordigers van potentiële onderzoeksvelden (en vaak ook voor subsidieaanvragen). Wanneer toegang tot het onderzoeksveld is verkregen, kunnen de onderzoeksdata verzameld gaan worden. Deze data worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. Bij bepaalde onderzoeksmethoden kan dit de aanleiding vormen voor een nieuwe en/of verdiepte vorm van data verzamelen (zie hoofdstuk 6). De gevonden onderzoeksresultaten moeten vervolgens helder worden gepresenteerd: in artikelen, boeken, of op symposia.
Bij ieder onderzoek dient men zich af te vragen of het ethisch en juridisch verantwoord is om dit onderzoek onder deze condities bij deze patiëntencategorie te doen. Privacy, toelaatbaarheid, beschadiging van mensen en de machtspositie van de onderzoeker zijn voorbeelden van thema’s die voortdurend afgewogen moeten worden voordat men toestemming kan geven voor het onderzoek (zie hoofdstuk 3).
Verder geeft dit hoofdstuk een vooruitblik op verschillende stromingen en methodieken binnen de wereld van onderzoek en hun wetenschapsfilosofische achtergronden: inductieve en deductieve methoden, kwalitatief en kwantitatief onderzoek.
Tot slot kent het hoofdstuk een korte beschouwing over het doen van literatuuronderzoek ten behoeve van een onderzoeksproject.
Literatuur
go back to reference Arndt, M. (1996), Pflegeforschung und Ethik. Thieme Verlag, Stuttgart. Arndt, M. (1996), Pflegeforschung und Ethik. Thieme Verlag, Stuttgart.
go back to reference Bosch, C.F.M. (1996), Vertrouwdheid: Verlangen, ervaren en creëren. Lemma, Utrecht. Bosch, C.F.M. (1996), Vertrouwdheid: Verlangen, ervaren en creëren. Lemma, Utrecht.
go back to reference Polit, D.F. & B.P. Hungler (1999), Nursing research: Principles and methods. J.B. Lippincott, Philadelphia. Polit, D.F. & B.P. Hungler (1999), Nursing research: Principles and methods. J.B. Lippincott, Philadelphia.
go back to reference Rodgers, B.L. & K.A. Knafl (1993), Concept development in nursing: Foundations, techniques and applications. Saunders, Philadelphia. Rodgers, B.L. & K.A. Knafl (1993), Concept development in nursing: Foundations, techniques and applications. Saunders, Philadelphia.
go back to reference Segers, J.H.G. (1989), Methode voor de sociale wetenschappen. Van Gorcum, Assen/Maastricht. Segers, J.H.G. (1989), Methode voor de sociale wetenschappen. Van Gorcum, Assen/Maastricht.
go back to reference Walker, L.O. & K.C. Avant (1988), Strategies for theory construction in nursing. Appleton & Lange Norwalk, CT. Walker, L.O. & K.C. Avant (1988), Strategies for theory construction in nursing. Appleton & Lange Norwalk, CT.
go back to reference Baarda, D.B. & M.P.M. de Goede (2006), Basisboek methoden en technieken. Stenfert Kroese, Groningen. Baarda, D.B. & M.P.M. de Goede (2006), Basisboek methoden en technieken. Stenfert Kroese, Groningen.
go back to reference Baarda, D.B., M.P.M. de Goede & J. Theunisse (2005), Basisboek kwalitatief onderzoek. Stenfert Kroese, Groningen. Baarda, D.B., M.P.M. de Goede & J. Theunisse (2005), Basisboek kwalitatief onderzoek. Stenfert Kroese, Groningen.
go back to reference Hart, H. ‘t, H. Boeije & J. Hox (redactie) (2005), Onderzoeksmethoden. Boom, Amsterdam/Meppel. Hart, H. ‘t, H. Boeije & J. Hox (redactie) (2005), Onderzoeksmethoden. Boom, Amsterdam/Meppel.
go back to reference Maso, I. & Smaling, A. (1998), Kwalitatief onderzoek: praktijk en theorie. Boom, Amsterdam. Maso, I. & Smaling, A. (1998), Kwalitatief onderzoek: praktijk en theorie. Boom, Amsterdam.
go back to reference Slotboom, A. (2002), Statistiek in woorden: De meest voorkomende termen en technieken. Wolters-Noordhoff, Groningen. Slotboom, A. (2002), Statistiek in woorden: De meest voorkomende termen en technieken. Wolters-Noordhoff, Groningen.
go back to reference Wester, F. (1995), Strategieën voor kwalitatief onderzoek. Coutinho, Muiderberg. Wester, F. (1995), Strategieën voor kwalitatief onderzoek. Coutinho, Muiderberg.
Metagegevens
Titel
2 Inleiding op wetenschappelijk onderzoek
Auteurs
Anneke de Jong
Lieven De Maesschalck
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1276-4_2