Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1 Het belang van wetenschappelijk onderzoek in de zorg

Auteurs : Anneke de Jong, Lieven De Maesschalck

Gepubliceerd in: Inleiding wetenschappelijk onderzoek voor het gezondheidsonderwijs

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Kwalitatief goede zorg wordt door veel dingen gekenmerkt. Een belangrijke manier om tot kwalitatief goede zorg te komen is evidence-based werken: het gebruiken van wetenschappelijk getoetste kennis in het nemen van beslissingen over de zorg aan patiënten. Daarvoor is het van belang dat beroepsbeoefenaren zelf in staat zijn fenomenen binnen hun beroepsveld te onderzoeken. Inmiddels beschikt men in Vlaanderen en Nederland meer en meer over ‘eigen’ wetenschappers: mensen die vanuit de vraagstelling van de discipline onderzoek kunnen doen naar de verschijnselen (fenomenen) die zich binnen de zorg voordoen. Wetenschappers houden zich bezig met theorieontwikkeling en met onderzoek: deze twee activiteiten hangen nauw met elkaar samen.
Beroepsbeoefenaren op de werkvloer hebben behoefte aan op de praktijk van alledag gerichte kennis, al moet ook worden vastgesteld dat veel kennis die is ontwikkeld de werkvloer (nog) niet heeft bereikt. En mensen die hun bezigheden van alledag willen baseren op onderzoek, hebben oefening nodig om onderzoeksresultaten op te sporen, te lezen, te begrijpen en waar mogelijk toe te passen. Dit boek bedoelt daarbij een hulpmiddel te zijn.
Literatuur
go back to reference Bircumshaw, D. (1990), ‘The utilization of research findings in clinical nursing practice’. In: Journal of Advanced Nursing 15, pp. 1272-1280. CrossRefPubMed Bircumshaw, D. (1990), ‘The utilization of research findings in clinical nursing practice’. In: Journal of Advanced Nursing 15, pp. 1272-1280. CrossRefPubMed
go back to reference Brown, S.J. (2001), ‘Managing the complexity of best practice health care’. In: Journal of Nursing Care Quality 15, nr. 2, pp. 1-8. CrossRefPubMed Brown, S.J. (2001), ‘Managing the complexity of best practice health care’. In: Journal of Nursing Care Quality 15, nr. 2, pp. 1-8. CrossRefPubMed
go back to reference Evers, G.C.M. (1991), Theorieën en principes van verpleegkunde. Universitaire Pers Leuven, Leuven. Evers, G.C.M. (1991), Theorieën en principes van verpleegkunde. Universitaire Pers Leuven, Leuven.
go back to reference Goossen, W.T.F. (1999), ‘Evidence based nursing care: Een uitdaging voor de verpleging’. In: Verpleegkunde 14, nr. 1, pp. 3-13. Goossen, W.T.F. (1999), ‘Evidence based nursing care: Een uitdaging voor de verpleging’. In: Verpleegkunde 14, nr. 1, pp. 3-13.
go back to reference Helders, P.J.M. (2001a), Fysiotherapie: enige feiten. Lezing bij de officiële opening van de Academie voor Gezondheidszorg in Utrecht, 30 november. Helders, P.J.M. (2001a), Fysiotherapie: enige feiten. Lezing bij de officiële opening van de Academie voor Gezondheidszorg in Utrecht, 30 november.
go back to reference Helders, P.J.M. (2001b), ‘Focussing interventions – what, how much and for whom?’ In: Advances in Physiotherapy 3, pp. 45-46. CrossRef Helders, P.J.M. (2001b), ‘Focussing interventions – what, how much and for whom?’ In: Advances in Physiotherapy 3, pp. 45-46. CrossRef
go back to reference Invert (2001), Index van de Nederlandstalige verpleegkundige tijdschriftliteratuur. Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg Sint-Elisabeth, Turnhout. Invert (2001), Index van de Nederlandstalige verpleegkundige tijdschriftliteratuur. Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg Sint-Elisabeth, Turnhout.
go back to reference Jong, A. de (1998), ‘Lesen: eine Quelle für Informationen – eine Studie motivationaler Faktoren, die das Lesen von Fachliteratur in der Pflegepraxis beeinflussen’. In: Pflege 11, pp. 71-77. PubMed Jong, A. de (1998), ‘Lesen: eine Quelle für Informationen – eine Studie motivationaler Faktoren, die das Lesen von Fachliteratur in der Pflegepraxis beeinflussen’. In: Pflege 11, pp. 71-77. PubMed
go back to reference Mensink, J.C.M. (1994), Zelfmanagement in lerende organisaties. Kluwer Bedrijfswetenschappen/NVP, Deventer. Mensink, J.C.M. (1994), Zelfmanagement in lerende organisaties. Kluwer Bedrijfswetenschappen/NVP, Deventer.
go back to reference Nonaka, I., R. Toyama & N. Konno (2000), ‘SECI, Ba en leiderschap: Een integraal model voor kennisontwikkeling’. In: Holland Management Review 4, pp. 28-45. Nonaka, I., R. Toyama & N. Konno (2000), ‘SECI, Ba en leiderschap: Een integraal model voor kennisontwikkeling’. In: Holland Management Review 4, pp. 28-45.
go back to reference Orem, D.E. (1992), Verpleegkunde – concepten voor de praktijk. Lemma, Utrecht. Orem, D.E. (1992), Verpleegkunde – concepten voor de praktijk. Lemma, Utrecht.
go back to reference Pasch, T. van de (2000), ‘Klinische besluitvorming op basis van de beste onderzoeksresultaten’. In: TVZ 110, nr. 12, pp. 367-371. Pasch, T. van de (2000), ‘Klinische besluitvorming op basis van de beste onderzoeksresultaten’. In: TVZ 110, nr. 12, pp. 367-371.
go back to reference Prins, M.C.J. (1995), Geestelijke zorgverlening in het ziekenhuis. Lemma, Utrecht. Prins, M.C.J. (1995), Geestelijke zorgverlening in het ziekenhuis. Lemma, Utrecht.
go back to reference Schröck, R. (1997), ‘Des Kaisers neue Kleider? Bedeutung der Pflegetheorien für die Entwicklung der Pflegewissenschaft in Deutschland’. In: Mabuse 107, Mai/Juni. Schröck, R. (1997), ‘Des Kaisers neue Kleider? Bedeutung der Pflegetheorien für die Entwicklung der Pflegewissenschaft in Deutschland’. In: Mabuse 107, Mai/Juni.
Metagegevens
Titel
1 Het belang van wetenschappelijk onderzoek in de zorg
Auteurs
Anneke de Jong
Lieven De Maesschalck
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1276-4_1