Skip to main content
Top

2001 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10 Gedragsinterventies

Auteurs : Drs. Gidia Jacobs, Drs. Nicole Muller, Drs. Esther ten Brink

Gepubliceerd in: Uit de knoop

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De manier waarop iemand over zichzelf, anderen en de wereld denkt, kan leiden tot specifieke gedragsproblemen in de relatie met zichzelf en anderen. Depressieve jongeren zien zichzelf bijvoorbeeld over het algemeen als kwetsbaar, incompetent en oninteressant. Zij ervaren anderen veelal als kritisch en hooghartig. Vanuit deze overtuigingen zijn zij vaak vermijdend in het contact met anderen en meer gericht op individuele activiteiten. Hierdoor kan een gebrek aan bepaalde sociale vaardigheden ontstaan, zoals een gewoon gesprekje beginnen, je mening geven, kritiek verwoorden of een compliment maken.
Voetnoten
1
We hebben erover geaarzeld of we deze paragraaf zouden opnemen bij ‘gedragsinterventies’, bij ‘cognitieve interventies’, bij ‘gevoelsinterventies’ of bij ‘huiswerk’. Uit het voorbeeld wordt duidelijk hoe de drie verschillende componenten door elkaar lopen. Omdat we het ‘noteren’ op zich en het ‘huiswerkachtige’ karakter ervan het meest op de voorgrond vonden staan, hebben we deze paragraaf hier geplaatst.
 
Metagegevens
Titel
10 Gedragsinterventies
Auteurs
Drs. Gidia Jacobs
Drs. Nicole Muller
Drs. Esther ten Brink
Copyright
2001
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9350-3_10