Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1/2006

01-02-2006 | Redactioneel

Zorgen voor geborgenheid, een blinde vlek in het beleid

Intieme menselijke relaties onder druk

Auteur: Prof.Dr. G. P. A. Braam

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 1/2006

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De huidige overheid legt sterke accenten op eigen verantwoordelijkheid en een zorgzame samenleving. Op de thuiszorg wordt bezuinigd en de familie ofwel de mantelzorger moet het werk doen. Maar er wordt weinig bij stil gestaan wat zorg eigenlijk inhoudt. Er is een grote blinde vlek. Het lijkt te worden vergeten dat de verzorger ook warmte, geborgenheid en liefdevolle aandacht moet leveren en dat dit veel tijd en aandacht kost. Het betreft bij uitstek een taak voor partners en kinderen. Vaak zijn deze overbelast en dus zetten de huidige bezuinigingen intieme menselijke relaties onder grote druk. Ook in wetenschappelijke vraagstellingen wordt aan sociaal-emotionele zorg relatief weinig aandacht besteed.
Voetnoten
1
Dit is uiteraard een globale vaststelling. Er zijn ook andere trends, bijvoorbeeld dat de familieverbanden zich over meer jaren uitstrekken. Zo zijn er meer achter- en achterachterkleinkinderen dan vroeger3. Maar veel zorg moet nog altijd van partners en leeftijdgenoten komen.
 
2
Een ander en even belangrijk probleem betreft de sociaal-emotionele zorg voor oudere alleenstaanden. Immers in de ouderdom verliezen velen de belangrijkste primaire groep; dit zijn de verweduwden. Daarnaast zijn er de gescheiden mensen. Bij elkaar is dat een aanzienlijk aantal, boven de 65 jaar ongeveer 800.000. Zeker in het geval dat er weinig kinderen en met name dochters in de nabijheid wonen, zal er ook van professionals tijd voor de hoognodige sociaal-emotionele zorg worden gevraagd. Ook voor hen zal dit door de bezuinigingen vrijwel zeker onder druk komen te staan.
 
Literatuur
go back to reference Krech D. et al. Individual in Society, New York, McGraw Hill, 1962, 1985. Krech D. et al. Individual in Society, New York, McGraw Hill, 1962, 1985.
go back to reference Pearlin LI et al. Caregiving and Its Social Support. In Binstock RH, George LK (ed). Handbook of Aging and the Social Sciences, Boston, San Diego Academic press, 1996: 283-302.- Pearlin LI et al. Caregiving and Its Social Support. In Binstock RH, George LK (ed). Handbook of Aging and the Social Sciences, Boston, San Diego Academic press, 1996: 283-302.-
go back to reference Quadagno J. Aging and the Life Course, New York: MacGraw Hill, 2002. Quadagno J. Aging and the Life Course, New York: MacGraw Hill, 2002.
go back to reference Boer A de , Kijk op informele zorg, Den Haag: SCP, 2005. Boer A de , Kijk op informele zorg, Den Haag: SCP, 2005.
go back to reference de Jong Gierveld J. A review of loneliness: Concept and definitions, determinants and consequences. Rev Clin Gerontol..1998; 8: 73-80.CrossRef de Jong Gierveld J. A review of loneliness: Concept and definitions, determinants and consequences. Rev Clin Gerontol..1998; 8: 73-80.CrossRef
go back to reference Gierveld J. Remarriage, Unmarried Cohabitation, Living Apart Together : Partner Relationships Following Bereavement or Divorce, J Mar Fam. 2004; 66: 236. Gierveld J. Remarriage, Unmarried Cohabitation, Living Apart Together : Partner Relationships Following Bereavement or Divorce, J Mar Fam. 2004; 66: 236.
go back to reference Emous K. De loden mantel. Amsterdam: Mets en Schilt, 2005. Emous K. De loden mantel. Amsterdam: Mets en Schilt, 2005.
go back to reference Kinpscheer K, Broese van Groenou M. Determinanten van zorgbelasting bij partners en kinderen van hulpbehoevende ouderen, Tijdschr Gerontol Geratr 2004;35:96-106. Kinpscheer K, Broese van Groenou M. Determinanten van zorgbelasting bij partners en kinderen van hulpbehoevende ouderen, Tijdschr Gerontol Geratr 2004;35:96-106.
go back to reference Timmermans JM et al Mantelzorg, Den Haag: SCP, 2003. Timmermans JM et al Mantelzorg, Den Haag: SCP, 2003.
Metagegevens
Titel
Zorgen voor geborgenheid, een blinde vlek in het beleid
Intieme menselijke relaties onder druk
Auteur
Prof.Dr. G. P. A. Braam
Publicatiedatum
01-02-2006
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 1/2006
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03074754

Andere artikelen Uitgave 1/2006

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1/2006 Naar de uitgave

Publicaties

Publicaties