Zorg voor de chronisch zieke | mijn-bsl Skip to main content
Top

2012 | mbo verpleegkundige/niveau 4 | Boek

Zorg voor de chronisch zieke

Basiswerken Verpleging en Verzorging

Auteurs: S. van der Meijden-Meijer, Drs. IJ.D. Jüngen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Basiswerken Verpleging en Verzorging

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Over dit boek

Zorg voor de chronisch zieke gaat over een steeds grotere groep zorgvragers waarvan verzorgenden een groot aandeel in de zorgverlening voor hun rekening nemen. Het boek biedt dé basiskennis, die nodig is om chronisch zieken te verzorgen.

Aan bod komen de beschrijving van de organisatie van de zorg aan chronisch zieke zorgvragers en de specifieke problematiek als therapietrouw en de rol van mantelzorgers. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan de veel voorkomende chronische ziekten, met daarbij telkens zowel de bijbehorende pathologie als de verzorging. Als laatste komen de psychosociale gevolgen van het hebben van een chronische aandoening en de mogelijke revalidatie aan de orde.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Chronisch zieken
Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van mensen met een chronische aandoening. Beschreven wordt hoe de zorg is georganiseerd en welke instellingen en woonvormen er zijn. Ook wordt aandacht besteed aan de wettelijke regelingen en maatschappelijke voorzieningen.
S. van der Meijden-Meijer, IJ.D. Jüngen
2 De zorg voor de chronisch zieke
Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de rol van de verzorgende als professional in de zorgverlening aan mensen met een chronische aandoening. Wat kom je tegen, met wie krijg je te maken, wat is van groot belang in de zorg voor deze specifieke categorie gebruikers van de gezondheidszorg, welke aandachtspunten en typerende knelpunten zijn er?
S. van der Meijden-Meijer, IJ.D. Jüngen
3 Veelvoorkomende chronische aandoeningen
Samenvatting
In dit hoofdstuk komen veelvoorkomende chronische aandoeningen aan de orde. Van iedere aandoening of groep van aandoeningen worden de kenmerkende verschijnselen, het verloop en de behandeling beschreven. Bij ieder onderdeel wordt vervolgens de specifieke zorg voor díe aandoening (of groep van aandoeningen) met de aandachtspunten voor de verzorgende behandeld.
S. van der Meijden-Meijer, IJ.D. Jüngen
4 De revaliderende cliënt
Samenvatting
Revalidatie is een jong specialisme dat vooral sinds de Tweede Wereldoorlog een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Dit is niet verwonderlijk, omdat door de oorlog veel mensen blijvend invalide waren geworden. Het was belangrijk voor de wereld om alle mensen toch zo goed mogelijk ‘aan de slag’ te krijgen, omdat er enorm veel werk moest worden verzet.
S. van der Meijden-Meijer, IJ.D. Jüngen
5 Kwaliteit
Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt het onderwerp kwaliteit van verschillende kanten belicht.
S. van der Meijden-Meijer, IJ.D. Jüngen
Nawerk
Meer informatie
Titel
Zorg voor de chronisch zieke
Auteurs
S. van der Meijden-Meijer
Drs. IJ.D. Jüngen
Copyright
2012
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-7950-7
Print ISBN
978-90-313-7949-1
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-7950-7