Skip to main content
Top

2010 | Boek

Zakboek Toetsen en beoordelen in zorg en welzijn

Praktische handleiding voor toetsen en beoordelen in competentiegericht onderwijs

Auteurs: Nicolien van Halem, Tera Stuut, Henny Verbeek

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Beoordelen, een begripsbepaling
Samenvatting
Dit hoofdstuk gaat over de begrippen toetsen en beoordelen en wat dat betekent voor competentiegericht onderwijs.
Nicolien van Halem, Tera Stuut, Henny Verbeek
2 Competentiegericht toetsen en beoordelen
Samenvatting
Dit hoofdstuk geeft weer waar toetsen in het algemeen aan moeten voldoen en gaat verder in op de specifieke eisen aan competentiegericht toetsen en beoordelen.
Nicolien van Halem, Tera Stuut, Henny Verbeek
3 De beoordelaar
Samenvatting
Beoordelen valt of staat met de kwaliteit van de beoordelaar. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van alle kwaliteiten die belangrijk zijn voor beoordelaars, ook wel assessoren genoemd. Een van de thema’s in dit hoofdstuk is de afstemming tussen school en praktijk. Dit is vaak onderwerp van gesprek tussen opleiders op school en in de praktijk. Het hoofdstuk sluit af met beoordelaarsmissers en adviezen om een goede beoordelaar te zijn.
Nicolien van Halem, Tera Stuut, Henny Verbeek
4 Kwaliteit van de examinering
Samenvatting
Hoe zorg je voor kwaliteit bij toetsen en beoordelen? Dit hoofdstuk behandelt wat ieders verantwoordelijkheid is om te zorgen dat het toetsproces eerlijk en betrouwbaar verloopt. Alle betrokkenen hebben hierin een eigen rol: de student, de school, de praktijk, het kenniscentrum en de inspectie van onderwijs.
Nicolien van Halem, Tera Stuut, Henny Verbeek
Nawerk
Meer informatie
Titel
Zakboek Toetsen en beoordelen in zorg en welzijn
Auteurs
Nicolien van Halem
Tera Stuut
Henny Verbeek
Copyright
2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-8447-1
Print ISBN
978-90-313-8446-4
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8447-1